News: XIX ¦wi±teczny Turniej Minikoszykówki rocz.2000 Warszawa 16-18.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 20:16:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIX ¦wi±teczny Turniej Minikoszykówki rocz.2000 Warszawa 16-18.XII.2011
Turnieje Podsumowanie
 XIX ¦WI¡TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
rocznik 2000 i m³. Pruszków  16 – 18 grudnia 2011 r.


 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 1. UKS PIVOT PIASTÓW
2. UKS JAGIELLONKA WARSZAWA
3. UKS CZTERY-TRZY LUBLIN
4. MKS PIOTRÓWKA RADOM
5. MKS I PRUSZKÓW
6. UKS NENUFAR E£K
7. MKS OCHOTA WARSZAWA
8. MKS II PRUSZKÓW
9. MKS POLONIA WARSZAWA
10. UKS LA BASKET WARSZAWA
11. KS ZAWKRZE M£AWA
12. MKS Z¡BKI
13. UKS HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY
14. MAK URSYNÓW
15. MKS GRÓJEC
16. UKS GIM 92 WARSZAWA

o miejsca 15-16 MKS Grójec – UKS Gim 92 Ursynów 33: 5
o miejsca 13-14 UKS Hawajskie Koszule ¯ory – MAK Ursynów 29:17
o miejsca 11-12 KS Zawkrze M³awa – MKS Z±bki 47:12
o miejsca 9 - 10 MKS Polonia Warszawa – UKS La Basket Warszawa 30:29
o miejsca 7 - 8  MKS Ochota Warszawa – MKS II Pruszków 43:17
o miejsca 5 - 6  UKS Nenufar E³k – MKS I Pruszków 33:39
o miejsca 3 - 4  MKS Piotrówka Radom – UKS Cztery –Trzy Lublin 17:27
FINA£:
             UKS Jagiellonka Warszawa – UKS Pivot Piastów 38:40

Sk³ad Mistrzów UKS PIVOT Piastów:
Patryk  R¯YSKO, Damian  OWCZAREK, Jacek  PANASIUK, Jan  PARTYKA, Fryderyk  DALKOWSKI, Bartosz  KWIETNIAK,
Przemys³aw  GO£EK, Bartosz  WOJTASZEK, Krzysztof  KANIA, Kacper  KO¦CIESZA, Daniel  SZYNKIEWICZ  
Trener :  Jaros³aw  KURDZIEL

UWAGA: W tym turnieju nie by³o wyró¿nieñ indywidualnych.Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkow± koszulkê. Cztery najlepsze dru¿yny Puchary

 G R U P A „A”      

MKS II Pruszków – UKS PIVOT PIASTÓW         21 - 110
MKS  Z¡BKI – UKS  GIM  92  URSYNÓW            29 - 26
MKS Z¡BKI – UKS PIVOT  PIASTÓW                  4 - 79
MKS II Pruszków – UKS  GIM  92  URSYNÓW     37 - 15
MKS Z¡BKI - MKS II PRUSZKÓW                      20 : 25
UKS PIVOT PIASTÓW – UKS GIM 92 URSYNÓW  87 : 6


   MPKT  Z P     
1UKS PIVOT PIASTÓW 3  630   
2MKS II PRUSZKÓW 3  521   
3MKS ¯¡BKI 3  412   
4UKS GIM 92 WARSZAWA 3  303   

 G R U P A „B”

UKS La Basket Warszawa – MKS I  PRUSZKÓW             27 - 45
UKS  MAK  URSYNÓW– UKS Cztery- Trzy Lublin             18 - 34
MKS I Pruszków – UKS  MAK  Ursynów                          35 - 15
UKS LA BASKET Warszawa – UKS CZTERY-TRZY LUBLIN  24 : 32
UKS CZTERY-TRZY LUBLIN – MKS I PRUSZKÓW             34 : 25
UKS MAK URSYNÓW – UKS LA BASKET WARSZAWA        20 : 30
 
   MPKT  Z  P    
 1UKS Cztery- Trzy Lublin   1   6 3 0   
 2MKS I PRUSZKÓW   1  5 2 1   
 3LA BASKET Warszawa 1  4 1 2   
 4UKS MAK URSYNÓW 1  3 0 3   

 G R U P A  „C”  

MKS Piotrówka  Radom – KS  ZAWKRZE  M£AWA                   31 - 21
MKS GRÓJEC – UKS NENUFAR 5  E£K                                          13 - 42
MKS PIOTRÓWKA  RADOM – UKS NENUFAR  E£K                 27 - 37
MKS GRÓJEC – KS ZAWKRZE  M£AWA                                        18 - 36
MKS PIOTRÓWKA RADOM - MKS GRÓJEC                         48 : 10
KS ZAWKRZE M£AWA – UKS NENUFAR E£K                         23 : 39

  MPKT  Z  P    
1MKS PIOTRÓWKA RADOM 3  630   
2UKS NENUFAR 5 E£K 3  521   
3KS ZAWKRZE M£AWA 3  412   
4MKS GRÓJEC3  303   

 G R U P A  „D”

UKS JAGIELLONKA  W-WA – MKS POLONIA  W-WA  29 -20
KS HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY – MKS OCHOTA  W-WA  34 - 45
UKS JAGIELLONKA W-WA - KS HAWAJSKIE KOSZULE  35 : 14
MKS POLONIA WARSZAWA – MKS OCHOTA WARSZAWA  34 : 27
UKS JAGIELLONKA W-WA – MKS OCHOTA W-WA  35 : 25
KS HAWAJSKIE KOSZULE – MKS POLONIA WARSZAWA  40 : 34

   MPKT  Z  P     
 1UKS JAGIELLONKA W-WA  3  6 0 3    
 2MKS OCHOTA W-WA  3  4 1 2    
 3MKS POLONIA W-WA  3  4 1 2    
 4KS HAWAJSKIE KOSZULE  3  4 1 2    

KRZY¯ÓWKI / PLAY-OFF I-XVI

PLAY-OFF XII-XVI: MKS Grójec – KS Hawajskie Koszule ¯ory 9:52
PLAY-PFF XII-XVI: KS Zawkrze M³awa – MKS Polonia Warszawa 9:41
PLAY-OFF IX-XII:  UKS Nenufar E³k – MKS Ochota Warszawa 41:31
PLAY-OFF IX-XII: MKS Piotrówka Radom – UKS Jagiellonka 20:42
PLAY-OFF V-VIII: UKS Gim 92 Ursynów – MAK Ursynów 5:36
PLAY-OFF V-VII:  MKS Z±bki – UKS La Basket Warszawa 13:48
I PÓ£FINA£  MKS II Pruszków – MKS I Pruszków 14:51
II PÓ£FINA£ UKS Pivot Piastów – UKS Cztery – Trzy Lublin 47:19


FOTO-ZIBI

FILMIKI

Zasady gry :

- obowi±zuj± Przepisy Minikoszykówki,
- wysoko¶æ koszy 2,60 m
- pi³ki nr 5
- czas gry: eliminacje 4 x 10 min brudnej gry
- fina³ 4 x 10 min czystej gry
- wynik spotkania musi byæ rozstrzygniêty (nie ma remisów),
- czas dogrywki – 3 min.,
- czas zatrzymywany tylko na przerwy dla trenerów oraz w ostatnich 2 minutach spotkania,
- w 1, 2 i 3 kwarcie trener mo¿e wzi±æ po 1 czasie a w 4 kwarcie - 2 czasy.
-
Nagrody - uczestnik otrzymuje okoliczno¶ciow± koszulkê;
- finali¶ci - puchary, dyplomy, sprzêt sportowy.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
prezentacja wybiega Przyby³ek
prezentacja wybiega Przyby³ek
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi