News: XI Memoria³ Marka Kowalskiego rocz.1994/95 Czêstochowa 10-11.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 20:43:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Memoria³ Marka Kowalskiego rocz.1994/95 Czêstochowa 10-11.XII.2011
Turnieje Podsumowanie
 Zwyk³y cz³owiek, o którym warto pamiêtaæ. Taki by³ ¶.p. Marek Kowalski. Czêstochowianin, koszykarz-amator. Mi³o¶æ do sportu przekaza³ swojemu synowi i wnukom. Przez 30 lat by³ czynnym zawodnikiem. Wiêkszo¶æ swojej kariery spêdzi³ w AZS Politechniki Czêstochowskiej (obecnie KU AZS Politechniki Czêstochowskiej). Wspiera³ koszykówkê m³odzie¿ow± i akademick±. Ku jego Pamiêci w dniach 10-11 grudnia br. roku odby³ siê XI Ogólnopolski Memoria³


                                        
 
WKK - AZS Politechnika Czêstochowa 113:79
(26:18, 18:20, 38:21, 31:20)
WKK: Lesiecki 3, Markowski 6, Kubiak 24, Cho³uj 8, Andrzejewski 12, Pietryga 15, Skrzyniarz 1, Zuber 25, Czy¿ 2, Pera 10, Kuriata 7.
 
Mecz tylko do przerwy by³ wyrównany. Po zmianie stron skuteczna obrona i szybkie ataki zawodników WKK pozwoli³y uzyskaæ wysok± przewagê. Bardzo dobrze w tym meczu zagrali Wojciech Kubiak i Norman Zuber.
 
WKK - Mustaf Czêstochowa 77:66
(13:15, 20:17, 18:14, 26:19)
WKK: Lesiecki 2, Markowski 5, Kubiak 8, Cho³uj 8, Andrzejewski 8, Pietryga 11, Skrzyniarz 2, Zuber 19, Czy¿ 4, Pera 3, Kuriata 5.
 
Spotkanie z dru¿yn± z³o¿on± z by³ych zawodników Iskry Czêstochowa by³o trudne, gdy¿ rozgrywane by³o zaraz po meczu z AZS Politechnik±. Na szczê¶cie dobre przygotowanie fizyczne przez trenerów od sprawno¶ci ogólnej zaprocentowa³o. Dobry mecz rozegra³ Cho³uj i Pietryga.
 
WKK - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola 98:88

(22:23, 26:20, 26:32, 23:11)
WKK: Lesiecki 0, Markowski 2, Kubiak 15, Cho³uj 6, Andrzejewski 29, Pietryga 11, Skrzyniarz 0, Zuber 23, Czy¿ 0, Pera 12, Kuriata 0.
 
Mecz z zespo³em Stalowej Woli mia³ ciekawy przebieg. Prowadzeni przez Jerzego Szambelana zawodnicy z Podkarpacia grali odwa¿nie i zespo³owo. Jednak agresywna i przede wszystkim zespo³owa obrona WKK bardzo dobrze wybija³a z rytmu podopiecznych trenera reprezentacji Polski U-18. Mecz do koñca 3 kwarty toczy³ siê na remisie i dopiero 4 czê¶æ wygrana 23:11 zdecydowa³a o triumfie dru¿yny prowadzonej przez £ukasza Dziergowskiego. Fantastyczny mecz zagra³ Filip Andrzejewski (29 pkt.). Poza nim jeszcze 4 zawodników zdoby³o powy¿ej 10 pkt.
 
WKK - TS Wis³a Kraków 72:63
(19:11, 22:21, 12:19, 19:12)
WKK: Lesiecki 13, Markowski 4, Kubiak 10, Cho³uj 4, Andrzejewski 4, Pietryga 7, Skrzyniarz 0, Zuber 18, Czy¿ 5, Pera 4, Kuriata 3.
 
Zawodnicy WKK przyst±pili do tego meczu bardzo skoncentrowani. Grali pomys³owo i szybko buduj±c przewagê. Jednak na prze³omie 2 i 3 kwarty meczu wi¶lacy rzucili siê do odrabiania strat. Przewaga naszej dru¿yny zaczê³a topnieæ, a niemoc w ataku powodowa³a nerwowo¶æ. Na szczê¶cie wiarê w sukces przywróci³ rezerwowy Micha³ Lesiecki. Trafiaj±c 3x3 i dodaj±c do tego dwa celne rzuty z pó³dystansu nie pozwoli³ na utratê inicjatywy. Oprócz niego dobrze zaprezentowa³ siê te¿ wszechstronny Wojciech Kubiak i tradycyjnie efektywny Norman Zuber.
 
AZS Politechnika – Wis³a Kraków 63:74
Mustaf Czêstochowa – Wis³a 78:69
Mustaf – Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola 67:94
Wis³a – Stalowa Wola 81:101

 
Klasyfikacja koñcowa:
 
1. WKK Wroc³aw
2. Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola
3. Wis³a Kraków
4. AZS Politechnika Czêstochowska
5. Mustaf Czêstochowa (poza konkurencj±).

Najlepszy zawodnik: Damian Bolt (Stalowa Wola).
Król strzelców: Patryk Gawroñski (AZS Politechnika)
Najsprytniejszy zawodnik: Katarzyna Hepner (Mustaf).

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi