News: Mecz Gwiazd TBL Katowice 14.I.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 05:01:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz Gwiazd TBL Katowice 14.I.2012
Fanclub
 Za nami ju¿ Mecz Gwiazd w katowickim Spodku. W meczu tym triumfowa³a reprezentacja Po³udnia a MVP pojedynku zosta³ Corsley Edwards.

Jak zwykle w takim meczach zawodnicy popisywali siê efektownymi zagraniami, wsadami pi³ki do kosza, asystami i rzutami z dystansu, a wynik by³ spraw± drugorzêdn±. Na parkiecie w Katowicach wyst±pi³o 12 Polaków, w tym dwóch utalentowanych nastolatków, wicemistrzów ¶wiata do lat 17 z 2010 z Hamburga - Mateusz Ponitka (AZS Politechnika Warszawska, uzyska³ najwiêcej g³osów fanów) i Przemys³aw Karnowski (Siarka Jezioro Tarnobrzeg).

Jak pisa³em na wstêpie pokuszê siê o krótk± ocenê tego widowiska. Zaczn± od plusów. Na pewno cieszyæ mo¿e frekwencja na hali. Bowiem mimo, i¿ w regionie brak od 11 lat koszykówki na najwy¿szym poziomie, zainteresowanie tym sportem jest tu nadal ogromne to cieszy i daje nadziejê na przysz³o¶æ. Zapewne tak¿e i to odnotowane zostanie w anna³ach Meczów Gwiazd gdy¿ najprawdopodobniej (nie sprawdza³em , ale tak mi siê wydaje) bêdzie to rekordowy mecz pod wzglêdem liczby widzów ogl±daj±cych mecz na trybunach. Bêd±c przy rekordach zapewne (te¿ nie sprawdza³em)  bêdzie to rekordowy mecz pod wzglêdem zdobytych punktów. Po plusach czas na minusy. Niestety samo widowisko jak i konkurs wsadów do najciekawszych nie bêd± zaliczane, ale o tym na pewno szybko zapomnimy. Kibicom w regionie natomiast na pewno pozostan± na d³ugo w pamiêci pokaz wsadów £ukasza Biednego i oczywi¶cie, a mo¿e przede wszystkim, popisowy  konkurs trójek Andrzeja Pluty.

autor:Kurian

Portal skm.basketmania Serdecznie dziêkuje PLK za darmowe wyj¶ciówki

PÓ£NOC - PO£UDNIE 151:135
45:37, 41:36, 37:30, 38:32

W czternastym pojedynku wed³ug tej formu³y zespó³ z Pó³nocy zwyciê¿y³ po raz siódmy.

PÓ£NOC: Corsley Edwards 23, Dardan Berisha 18, Krzysztof Szubarga 18, Tony Weeden 15, John Turek 14, Darrell Harris 14, George Reese 12, £ukasz Wi¶niewski 12, Darnell Hinson 7, Filip Dylewicz 6, £ukasz Koszarek 6, Pawe³ Leoñczyk 6.

PO£UDNIE: Konrad Wysocki 20, Daniel Kickert 19, Mateusz Ponitka 13, Walter Hodge 13, Przemys³aw Karnowski 11, Robert Skibniewski 11, Kirk Archibeque 10, Kamil Chanas 10, Josh Miller 8, Piotr Pamu³a 8, Damian Kulig 6, Qa'rraan Calhoun 6.

Najlepszym zawodnikiem spotkania (MVP) zosta³ uznany Amerykanin Corsley Edwards (Anwil W³oc³awek), który dla Pó³nocy zdoby³ 23 punkty.
 
Konkurs wsadów pi³ki do kosza wygra³ Qa'rraan Calhoun ze ¦l±ska Wroc³aw, który pokona³ LaMarshalla Corbetta z Siarki Jezioro Tarnobrzeg. Jurorami byli miêdzy innymi prezes TBL Jacek Jakubowski, by³y reprezentant Polski Andrzej Pluta i ubieg³oroczny triumfator tej rywalizacji £ukasz Biedny. To w³a¶nie on, amator, student poznañskiej AWF zebra³ najwiêcej braw kibiców zgromadzonych w komplecie w katowickim "Spodku". Biedny wyst±pi³ poza konkursem i wykona³ ekwilibrystyczny wsad ponad kabrioletem, w którym siedzia³y cheerleaderki Asseco Prokom Gdynia.
 
Do fina³u konkursu rzutów za trzy punkty awansowali z eliminacji reprezentant Polski £ukasz Koszarek (Trefl Sopot) i Amerykanin Tony Weeden (Polpharma Starogard Gd.). Obydwaj w finale rozegranym miêdzy trzeci± i czwart± kwart± trafili 14 razy, ale Polak zebra³ wiêcej punktów poniewa¿ ostatni rzut w ka¿dej z czterech serii liczony by³ podwójnie. Go¶cinnie, bez eliminacji, wyst±pi³ Andrzej Pluta, który w kwietniu zakoñczy³ ponad 20-letni± karierê i to on okaza³ siê najlepszy. Trafi³ 17 razy zza linii 6,75 m i po raz ósmy cieszy³ siê ze zwyciêstwa (poprzednio 1999, 2000, 2003, 2006, 2008-2010).


FOTO-ZIBI

FOTO-KURIAN

FILMIKI-ZIBI

http://meczgwiazd.plk.pl/www/index.php


NAJLEPSZE-MECZE-MG

£UKASZ-BIEDNY-OVER-OPEL-MG

FILMIKI-MECZ-GWIAZD-KATOWICE-2012

 Nazwa.imprezy................... mecz....................... Miastoilo¶æ  
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc-Po³udnieLublin

20.03.2010
 18 ARTYKU£
   Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 65 ARTYKU£
  EUROBASKETPolska - Bu³garia, Litwa iTurcjaWroc³aw

7-9.IX.2009
 34 ARTYKU£
 
 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc - Po³udnieWarzawa 50 ARTYKU£
  Pojedynek GigantówPolska - Obcokrajowcy PLKWroc³aw 50 ARTYKU£
  NBA  EUROPA  LIVE TOUR  Hornets - WizardsBerlin

14.X.2008
 50 ARTYKU£
  Marcin Gortat NBA Camp Camp dla dzieci£ód¼

sierpieñ 2008
 21 ARTYKU£
  BASKETLAND Camp Camp na S³owacjiRó¿omberok

lipiec 2008 
 16 ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPó³noc-Po³udnie Wroc³aw

2.III.2008
 50  ARTYKU£
 Harlem Globloters mecz pokazowyLiberec

24.II.2008
   5 
  Mecz Towarzyski Polska - S³owacja Katowice

13.I.2008
100  ARTYKU£
  Mecz Gwiazd PLKPo³noc-Po³udnieWroc³aw
 
3.III.2007
 50  
 ARTYKU£

 FOTO
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jureczko Kamil UKS SP 27 Katowice r.97
Jureczko Kamil UKS SP 27 Katowice r.97
Sylwetki zawodników r.1997
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi