News: V Bydgoszcz Cup 16 rocz. 1998, 1997 i 1994 Bydgoszcz 16-18.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 20:33:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Bydgoszcz Cup 16 rocz. 1998, 1997 i 1994 Bydgoszcz 16-18.III.2012
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 16-18 marca Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz zorganizowa³ V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców "Bydgoszcz Cup 2012". Patronat nad zawodami obj±³ prezydent Bydgoszczy Rafa³ Bruski.
,,Ma³y Jubileusz Turnieju rozegrany by³ w trzech kategoriach wiekowych. W czterech halach sportowych zgromadzi³ 20 dru¿yn co daje ponad 200 zawodników. W Najm³odszej kategorii wygrali ch³opcy trenera Zbigniewa Próchnickiego NOVUM Bydgoszcz. W kategorii m³odszego kadeta puchar powêdrowa³ dla Korsarza Gdañsk aktualnego Mistrza Pomorza.  Na s³owa uznania zas³u¿yli ch³opcy trenera Mariusza Mazura WKK Wroc³aw którzy w turnieju wyst±pili o rok m³odsi pomimo tego wywalczyli ,,pud³o,, dru¿yna przygotowuje siê do MP U-14. W  najstarszej kategorii wiekowej ,,Junior,, zwyciê¿yli  gospodarze Turnieju Astoria Bydgoszcz ,, Asta, Wilki, Sudety i Novum za tydzieñ walcz± w æwieræfina³ach. MP U-18. Dla ciekawostki podajemy ¿e ¿aden mistrz w tym turnieju nie przegra³ meczu. Micha³ Kolenda z E³ku  w roczniku 97 popisa³ siê nie lada wyczynem zdobywaj±c w 5 spotkaniach a¿ 160 punktów co daje mu ¶rednia 32 punkty na mecz. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pami±tkowe koszulki, zwyciêskie dru¿yny Puchary a wyró¿nieni indywidualnie statuetki, nagrody rzeczowa oraz talony z zni¿kami na zakupy w sklepie koszykarskim. Dyrektor turnieju pan Grzegorz Owczarek ju¿ dzi¶ zaprasza na kolejn± edycje tylko prosi zespo³y o wiêcej zdecydowania bo w tym roku wiele zespo³ów zrezygnowa³o z turnieju w ostatniej chwili
SKM Serwis Koszykówki M³odzie¿owej sk³ada serdeczne podzieñkowania dla organizatorów za zaproszenie na turniej

rocznik 1997

 Novum Bydgoszcz - Ósemka Wejherowo 97:67 A
WKK Wroc³aw - UKS Dwójka E³k 67:55 A
Novum Bydgoszcz - UKS Dwójka E³k 97:73 A
WKK Wroc³aw - Ósemka Wejherowo 75:49 A
UKS Dwójka E³k - Ósemka Wejherowo 85:84 A
Novum Bydgoszcz - WKK Wroc³aw 83:68 A

Astoria Bydgoszcz - Etmal Korsarz Gdañsk 63:102 B
UKS 7 Trefl Sopot - UKS LA Basket Warszawa 91:68 B
UKS LA Basket Warszawa - Astoria Bydgoszcz 55:99 B
Etmal Korsarz Gdañsk - UKS 7 Trefl Sopot 102:69 B
UKS 7 Trefl Sopot - Astoria Bydgoszcz 55:63 B
Etmal Korsarz Gdañsk - UKS LA Basket Warszawa 91:61 

Mecze o miejsca 5 - 9:
 Ósemka Wejherowo - UKS 7 Trefl Sopot 73:63   
Mecze o miejsca 5 - 9: UKS LA Basket Warszawa - UKS Dwójka E³k 73:97  

I Pó³fina³:  Etmal Korsarz Gdañsk - WKK Wroc³aw 73:65  
II Pó³fina³: Novum Bydgoszcz - Astoria Bydgoszcz 109:73

mecz o VIIm-ce    LABASKET Warszawa - UKS 7 TREFL Sopot  61:71
mecz o V m-ce     ÓSEMKA Wejcherowo - UKS 2 E³k 71:83
mecz o III m-ce   WKK Wroc³aw - ASTORIA Bydgoszcz 77:58
FINA£ 
                KORSARZ Gdañsk - NOVUM Bydgoszcz  93:85

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Etmal Korsarz Gdañsk

2. Novum Bydgoszcz
3. WKK Wroc³aw
4. Astoria Bydgoszcz
5. UKS Dwójka E³k
6. Ósemka Wejherowo
7. UKS 7 Trefl Sopot
8. UKS LA Basket Warszawa MVP:
CIESIELSKI DAMIAN 
Etmal Korsarz Gdañsk

 KRÓL STRZELCÓW:
KOLENDA MICHA£ 
UKS Dwójka E³k
160 PKT / 5 MECZ / ¦R 32 PKT

ALL-STARS

 SZCZYPIÑSKI MICHA£ - WKK Wroc³aw
CIESIELSKI DAMIAN - KORSARZ Gdañsk
KAMIÑSKI KAROL - KORSARZ Gdañsk
KWIATKOWSKI MARIUSZ - NOVUM Bydgoszcz
MACIEJEWSKI TOMASZ - ASTORIA BYDGOSZCZ WYRÓ¯NIENI W DRUZYNACH

KOBEL JAKUB - WKK Wroc³aw
KOWALKOWSKI KAMIL - ASTORIA Bydgoszcz
SAMSON KAMIL - 7 TREFL Sopot
KOMENDA RAFA£ - 2 E³k
MALINOWSKI BARTOSZ - 8 Wejherowo
TROJANOWSKI DAMIAN - LABASKET Warszawa
STYKA RADOS£AW - KORSARZ Gdañsk
GROCHOWSKI PRZEMYS£AW - NOVUM Bydgoszcz


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

 rocznik 1998 - KA¯DY Z KA¯DYM

Astoria I Bydgoszcz - Astoria II Bydgoszcz 107:39  
TKM II W³oc³awek - Novum Bydgoszcz 57:65  
Pagegiai Litwa - Wilki Morskie Szczecin 52:80  
Astoria I Bydgoszcz - Novum Bydgoszcz 72:83  
Pagegiai Litwa - Astoria II Bydgoszcz 62:37  
TKM II W³oc³awek - Wilki Morskie Szczecin 57:60  
Astoria I Bydgoszcz - Pagegiai Litwa 74:58  
Novum Bydgoszcz - Wilki Morskie Szczecin 81:47  
TKM II W³oc³awek - Astoria II Bydgoszcz 103:39  
Astoria I Bydgoszcz - Wilki Morskie Szczecin 59:72  
Pagegiai Litwa - TKM II W³oc³awek 60:69  
Astoria II Bydgoszcz - Novum Bydgoszcz 23:91  

Astoria I Bydgoszcz - TKM II W³oc³awek 71:74  
Wilki Morskie Szczecin - Astoria II Bydgoszcz 104:39  
Pagegiai Litwa - Novum Bydgoszcz 52:88   

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA
 
1. Novum Bydgoszcz 5 10  
2. Wilki Morskie Szczecin 5 9  
3. TKM II W³oc³awek 5 8  
4. Astoria I Bydgoszcz 5 7  
5. Pagegiai Litwa 5 6  
6. Astoria II Bydgoszcz 5 5
 
WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU 

Zakrzewski Andrzej  MKS Novum Bydgoszcz
Liss Damian  Wilki Morskie Szczecin
Kasprzak Mateusz  Astoria I Bydgoszcz
Zboiñski Adam  TKM II W³oc³awek
Liolaitis Sima   Pagegiai ( Litwa )

MVP: Osiñski Mi³osz MKS Novum Bydgoszcz

NAJLEPSZY STRZELEC  Koczorowski Mateusz  Wilki Morskie Szczecin

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  TURNIEJU 

Jankowski Maciej    MKS Novum Bydgoszcz
Ostrowski Micha³     Wilki Morskie Szczecin
Garbuski Samuel    Astoria I Bydgoszcz
Studziñski Maciej    TKM II W³oc³awek
Rudkauskas Tomas  Pagegiai ( Litwa )
Grochowski Mateusz    Astoria II Bydgoszcz

 rocznik 1994 KA¯DY Z KA¯DYM

Astoria Bydgoszcz - Sudety Jelenia Góra 61:48  
Astoria II Bydgoszcz PK - Novum-WSG Bydgoszcz 72:88  
UKS Trójeczka Olsztyn - Wilki Morskie Szczecin 60:85  
Astoria Bydgoszcz - Novum-WSG Bydgoszcz 63:57  
Sudety Jelenia Góra - UKS Trójeczka Olsztyn 62:63  
Wilki Morskie Szczecin - Astoria II Bydgoszcz PK 76:62  
Astoria Bydgoszcz - UKS Trójeczka Olsztyn 87:34  
Wilki Morskie Szczecin - Novum-WSG Bydgoszcz 66:74  
Sudety Jelenia Góra - Astoria II Bydgoszcz PK 77:59  
Astoria Bydgoszcz - Wilki Morskie Szczecin 78:54  
UKS Trójeczka Olsztyn - Astoria II Bydgoszcz PK 72:71  
Novum-WSG Bydgoszcz - Sudety Jelenia Góra 90:55  
Wilki Morskie Szczecin - Sudety Jelenia Góra 73:54  
UKS Trójeczka Olsztyn - Novum-WSG Bydgoszcz 67:103  
Astoria Bydgoszcz - Astoria II Bydgoszcz PK 67:68  

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Astoria Bydgoszcz 4 8  
2. Novum-WSG Bydgoszcz 4 7  
3. Wilki Morskie Szczecin 4 6  
4. UKS Trójeczka Olsztyn 4 5  
5. Sudety Jelenia Góra 4 4  
6. Astoria II Bydgoszcz PK       

NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU 

Trze¶niewski Maciej   Astoria I Bydgoszcz
Bogucki Adam          Astoria I Bydgoszcz
Jeszke Damian         MKS Novum Bydgoszcz
Mariañski Mateusz     MKS Novum Bydgoszcz
Marsza³ek Kacper     Trójeczka Olsztyn
MVP Zyzik Micha³  Astoria I Bydgoszcz

NAJLEPSZY STRZELEC  Uleryk Patryk Wilki Morskie Szczecin

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  DRUY¯YNY

Lorenc Micha³
        Astoria I Bydgoszcz
Kruszczyñski Hubert      MKS Novum Bydgoszcz
Mierzw Rafa³        Wilki Morskie Szczecin
Ko³akowski Tomasz        Trójeczka Olsztyn
Ostrowski Patryk      KS Sudety Jelenia Góra
B±k S³awomir       Astoria II Bydgoszcz


Czekamy na fotki i iformacje od organizatorów
Komentarze
kn dnia marzec 15 2012 20:37:28
Gdañski Korsarz '97 przyje¿dza na turniej 2 dni po zakoñczeniu rozgrywek ligi wojewódzkiej kadetów. W ostatnim meczu ch³opcy umocnili swoj± pozycjê w lidze i po wygraniu z Gtk Gdynia zostali mistrzami województwa. Rozgrywki by³y bardzo emocjonuj±ce, dziwne, ¿e nie zagra³y w nich dru¿yny z Pruszcza i Starogardu.

Ma³o interesuj±ce mog± byæ mecze z Treflem i Wejherowem, które to zespo³y s± przez nich ogrywane regularnie na poziomie ligi wojewódzkiej. Miejmy nadziejê, ¿e ambitni ¶wie¿o mianowani Mistrzowie Pomorza'97 nie zlekcewa¿± rywali
Ciekawe, ¿e z zespo³u, który tak zdominowa³ rozgrywki (wspólnie z Basketem Kwidzyn) w kadrze Pomorza wystêpuje tylko najlepszy strzelec rozgrywek Damian Ciesielski. Natomiast pozostali ch³opcy s± niedoceniani przez trenera kadry. Szkoda, chyba przede wszystkim dla tej kadrysmiley

Z P
1 Etmal Korsarz Gdañsk 12 23 909:743 11 1
2 MTS Basket Kwidzyn 12 22 956:747 10 2
3 UKS 7 Trefl Sopot 12 17 687:786 5 7
4 GTK Gdynia 12 16 809:853 4 8
5 MKS Truso Elbl±g 11 15 674:733 4 7
6 STK Czarni S³upsk 10 14 734:710 4 6
7 UKS 8 Wejherowo 11 12 689:886 2 9
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Camp M Gortat  £ód¼ 2008
Camp M Gortat £ód¼ 2008
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi