News: Turniej o Puchar Dyrektora ZSnr 21 rocz.1999 Bydgoszcz 23-25.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 19:06:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej o Puchar Dyrektora ZSnr 21 rocz.1999 Bydgoszcz 23-25.III.2012
Turnieje Podsumowanie
 W turnieju bêdzie rywalizowaæ osiem dru¿yn podzielonych na dwie grupy:

Grupa A    

1. MKS Novum  Bydgoszcz  6 pkt.
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw  5 pkt.
3. £KS £ód¼ 4 pkt.
4. UKS Astoria G 26 Bydgoszcz 3 pkt

WKS ¦l±sk Wroc³aw - £KS £ód¼ 69:55
£KS £ód¼ - Astoria Bydgoszcz 58:48
Novum Bydgoszcz - WKS ¦l±sk Wroc³aw 61:55
Novum Bydgoszcz - Astoria Bydgoszcz 77:28
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Astoria Bydgoszcz 71:31 
£KS £ód¼ - Novum Bydgoszcz 40:69

Grupa B

1. Bryza Kolbudy 6 pkt.
2. Kotwica 50 Ko³obrzeg 5 pkt.
3. Pyra Poznañ 4 pkt.
5. Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 3 pkt

Pyra Poznañ - UKS Bryza Kolbudy 33:56  
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Kotwica 50 Ko³obrzeg 31:59   
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Pyra Poznañ 39:43   
UKS Bryza Kolbudy - Kotwica 50 Ko³obrzeg 56:40
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - UKS Bryza Kolbudy 34:77   
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Pyra Poznañ 59:31  

Play-Off VII-VIII Astoria Bydgoszcz - Pyra Poznañ 34:53
Play-Off VII-VIII £KS £ód¼ - Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 56:32

I Pólfina³ Novum Bydgoszcz - Kotwica Kolobrzeg 63: 49
II Pó³fina³ WKS ¦l±sk Wroc³aw - UKS Bryza Kolbudy 65:67
  
mecz o VII miejsce: Astoria Bydgoszcz - Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 34:37
mecz o V miejsce: £KS £ód¼ - Pyra Poznañ 44:41
mecz o III miejsce: Kotwica 50 Ko³obrzeg - WKS ¦l±sk Wroc³aw 38:59
FINA£: Novum Bydgoszcz - UKS Bryza Kolbudy 65:50    

Kolejno¶æ koñcowa Turnieju:

1. Novum Bydgoszcz

2. Bryza Kolbudy
3. ¦l±sk Wroc³aw
4. Kotwica 50 Ko³obrzeg
5. £KS £ód¼
6. Pyra Poznañ
7. Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
8. Astoria Bydgoszcz

Wyró¿nienia indywidualne:

MVP Turnieju Adam Skiba Novum Bydgoszcz

Król Strzelców: Norbert Spalding Bryza Kolbudy

I Pi±tka turnieju:

Dawid Rutnowski
       Novum Bydgoszcz
Mateusz Bergman      Novum Bydgoszcz
Norbert Spalding        Bryza Kolbudy
Karol Nowakowski      ¦l±sk Wroc³aw
Wiktor Wyrostek       Kotwica Kolobrzeg

II Pi±tka turnieju:
         
Emil Wiktorski           £KS £ód¼
Wiktor Miko³ajczyk    £KS £ód¼
Jajub Idziak              Pyra Poznañ
Szmon J±der             Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
Miko³aj Majchrzak      ASTORIA Bydgoszcz

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie: 

1. Kacper Jêdrzejczak        Novum Bydgoszcz
2. Patryk Szweda              Bryza Kolbudy
3. Patryk  Chrobot             ¦l±sk Wroc³aw
4. Aleksander Ga³gañski     Kotwica  50 Kolobrzeg
5. Tomasz Stajuda             £KS £ód¼
6. Micha³ Banaszak            Pyra Poznañ
7. Micha³ Szczepkowski      Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
8. Kacper Przybylski          Astoria Bydgoszcz

Dziêkujemy sponsorom turnieju:
• Dyrekcja ZS. Nr 21 w Bydgoszczy p. Arletta Pop³awska
• Dyrektor ZS. Nr 7 w Bydgoszczy p. Piotr ¯³obiñski
• Wydzia³ O¶wiaty i Wychowania w Bydgoszczy
• Rada Rodziców przy ZS. nr 21 w Bydgoszczy p. Dariusz Walczak
• KPZ-kosz p. S³awomir D±browski
• Firma Vital    p. Gondek
• Polkos p. Mariusz Kosior
• MKS Novum    p. Tomasz Fr±ckiewicz
• GLS p. Adam Fabianowski

Dziêkujemy za udzia³ w turnieju i zapraszamy za rok!!!!
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
26
26
1/4 MP U-18 rocz.90/91 Katowice 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi