News: U-20 MP Pó³fina³y - Lublin, Biala Podl. Zielona G. Radom 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 01:51:33
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP Pó³fina³y - Lublin, Biala Podl. Zielona G. Radom 2012
U-20 Juniorzy St.
 Jak dowiadujemy siê nieoficjalnie Lublin bêdzie gospodarzem a KKS Novum organizatorem Fina³ów Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U20M. Sukces w postaci awansu koszykarzy tego klubu w niedawno odbytych pó³fina³ach i dobra organizacja imprezy zapewne zachêci³y komisjê PZKosz do podjêcia takiej decyzji.
 
POLISHHOOPS-ZAPOWIED¬-PÓ£FINA£ÓW


Grupa I - organizator: KKS Novum Lublin


2.III  £KS KM £ód¼ - Smyk Prudnik
2.III  Novum Lublin  - Spójnia Stargard Szcz.
3.III  Smyk Prudnik - Spójnia Stargard Szcz.
3.III  Novum Lublin  - £KS KM £ód¼
4.III  Spójnia Stargard Szcz.  - £KS KM £ód¼
4.III  Novum Lublin - Smyk Prudnik


 LOGOI Grupa
Organizator:
Lublin
 
wypozyczenia........
kontuzje
II-liga / ¶r. 10 min 
SMS.PZKosz
Kadra Polski

I.II .Liga/¶r.10 .m.
    
  £KS £ÓD¬

I
£ÓDZKIE
KUJOWSKO-
POMORSKIE 
 B.  Bartosiewicz 92
A. Leñczuk 93
D. Morawiec 94
S. Kowalczyk 95
  
       
  NOVUM LUBLIN

I
PODKARPACKIE 
LUBELSKIE 
 J. Karolak 93 
B. Karolak 92
J. Adameczek 93
       
  SPÓJNIA STARGARD
SZCZECIÑSKI

II
WIELKOPOLSKA
ZACHODNIO-POMORSKI
      
 SMYK PRUDNIK

II SL¡SKIE / OPOLSKIE 
 T.Madziar 92     

Grupa II - organizator: SKS Zastal Zielona Góra

2.III  Trefl Sopot - Polonia Warszawa
2.III  Zastal Zielona Góra - Wis³a Kraków
3.III  Wis³a Kraków - Trefl Sopot
3.III  Zastal Zielona G.- Polonia Warszawa
4.III  Polonia Warszawa - Wis³a Kraków
4.III  Zastal Zielona G. - Trefl Sopot

LOGOII Grupa
Organizator:
Zielona Góra
wypozyczenia........
kontuzje
II-liga / ¶r. 10 min
SMS.PZKosz
Kadra Polski

I.II .Liga/¶r.10 .minut...
     
 WIS£A KRAKÓW
M. Kêku¶

I MA£OPOLSKA
 D. Sz³apka 92
D. Kubala  95 ?
      
 TREFL SOPOT
M.Lichtañski

I POMORSKIE
D. Brembly 93
£. Jaskiewicz 92
£. Kocio³ek 93
F. M³gorzaciak 93
J. Patoka 94
K. Piechaczek 92
J. Schenk 94
K. Stalicki 92
D. Ko³akowski 93
R. Stefanik 94
 
D. Szymkiewicz 94
A. Brenk 95
N. Kujon wypo¿yczenie..
MCKiS Jaworzno ? !
          
 POLONIA W-wa

II MAZOWIECKIE

M. Motel ?
P. Jaworski ?
      
  ZASTAL ZIELONA G.
II DOLNO¦L¡SKIE LUBUSKIE
G.Paszek 93(kontuzja)F. Matczak 93
N. Siriatowicz 94
L. Kaczmarski 94

A. Krawczyk 95
         

Grupa III - organizator: BSK Kadet Bia³a Podlaska

2.III  WKK Wroc³aw - Regis Wieliczka
2.III  Kadet Bielsk Podlaski - Stal
3.III  Stal Stalowa Wola - WKK Wroc³aw
3.III  Kadet Bielsk Podlaski - Regis Wieliczka
4.IV   Regis Wieliczka - Stal Ostrów Wielkopolski
4.IV   Kadet Bielsk Podlaski - WKK Wroc³aw

LOGO III Grupa
Organizator:
Bia³a Podlaska
wypozyczenia........
kontuzje
II-liga / ¶r. 10 min
SMS.PZKosz
Kadra Polski

I.II .Liga/¶r.10 .min 
      
 KS STAL
OSTRÓW WLKP.

I
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIO-POMORSKIE
 M.Zêbski 92       
 WKK WROC£AW
Trener: T. Niedbalski

I DOLNO¦L¡SKIE
LUBUSKIE
S.Dusi³o 92
M.Gluchowicz 94
T. Józefiak 93
J.Kiljan 93
D.Martynika 93
Sz. Wziêtek 92
B. Bojko 92
P. Nied¼wiedzki 93
J. Koelner 93
J. Grzeliñski 94
N. Zuber 94
A. Mazur 95
           
 REGIS WIELICZKA

II MA£OPOLSKIE
        
  BSK KADET
Bia³a Podlaska

II Lubelskie
Podkarpackie
        

Grupa IV - organizator: KS Rosa Sport Radom

2.III  Astoria Bydgoszcz  - MKS D±browa Górnicza
2.III  Rosa Sport Radom  - GTK Gdynia
3.III  GTK Gdynia - Astoria Bydgoszcz
3.III  Rosa Sport Radom - MKS D±browa Górnicza
4.III  MKS D±browa Górnicza - GTK Gdynia
4.III  Rosa Sport Radom - Astoria Bydgoszcz

LOGO IV Grupa
Organizator:
Radom
wypozyczenia........
kontuzje
SMS.PZKosz
Kadra Polski

I.II .Liga/¶r.10 .min 
      
  ROSA RADOM
I
MAZOWIECKIE 
 J. Garbacz 94
K. Radwañski 94
M. Witliñski 95
K. Mamcarczyk 94
£. Sobuta 92
J. Stanios 94
           
 MKS D¡BROWA
GÓRNICZA

I
SL¡SKIE 
OPOLSKIE
R. £apot 93 ?
R. Zgodzaj 93 ?
G. Grochowski 93
M. Piechowicz.93
M. Zawadzki 94
         
 ASTORIA
BYDGOSZCZ


II £ÓDZKIE
KUJAWSKO-
POMORSKIE
M.Soko³owski 92 ?
P. Karnowski 93 ?
P. R±palski 93
A. Adryañczzyk 93
A. Barszczyk 92
         
 GTK GDYNIA

II POMORSKIE
F.Struski 94 (kontuzja)
K. M³ynarski 92
J. Trojan 93
M. Miga³a 94
K. Ko¼luk 94
B. Wróbel 95
           


Kto awansuje do Fina³u zaznacz 8 dru¿yn
£KS (102)8%8%
NOVUM (89)7%7%
SPÓJNIA (51)4%4%
SMYK (29)2%2%
WIS£A (49)4%4%
TREFL (155)12%12%
POLONIA (90)7%7%
ZASTAL (126)9%9%
STAL (81)6%6%
WKK (161)12%12%
REGIS (28)2%2%
KADET (16)1%1%
ROSA (107)8%8%
MKS DG (59)4%4%
ASTORIA (75)6%6%
GTK (128)10%10%

£±cznie oddano 1346 g³osów
Reprezentanci POLSKI i zawodnicy trenuj±cy w SMS PZKOSZ CETNIEWO nie uczestnicz±cy w Mistrzostwach Polski U-20


1992:
Marcel Dziemba (AZS KATOWICE)
Mateusz Dziemba (AZS KATOWICE)
Micha³ Kwiatkowski (KTOWICA KOLOBRZEG)
Norbert Kulon (WKS ¦L¡SK WROC£AW)
Wojciech Leszczyñski (WKS ¦L¡SK WROC£AW)
1993:
Mateusz Ponitka (POLITECHNIKA WARSZAWA)
Tomasz Gielo (LIBERTY UNIVERSITY USA)
Micha³ Michalak (POLITECHNIKA WARSZAWA/£KS £ÓD¬):
Szpica Pawe³ (AZS OLSZTYN)
£ukasz Bonarek (ZNICZ PRUSZKÓW)
Micha³ Pietrzak (TKM W³oc³awek)
Szymon Wilczyñski ( PBG POZNAÑ)
Mateusz Rutkowski (TKM W£OC£AWEK)
Jakub Maksymiuk (KORONA KRAKÓW)
Maciej Kucharek (POLITECHNIKA WARSZAWA)
Sebastian Kowalczyk (POLITECHNIKA WARSZAWA)
1994:
Stanferd Sanny ( GTK GLIWICE)
Piotr Krauze (PBG JUNIOR POZNAÑ)
Filip Nowicki (POLITECHNIKA WARSZAWA)
Micha³ Stoperzyñski (PBG POZNAÑ)
1995:
Marek Walczak (PBG POZNAÑ)
Dennis Socha (TURÓW ZGORZELEC)

Komentarze
darek dnia luty 23 2012 23:39:34
Zbyszek piszesz ,¿e Najwiêksz± niespodziank± jest Organizacja przez Klub ,który nie zboby³ Mistrzostwa.

Zastanówmy sie jakie koszty i JAK winien wygladac turniej rangi MISTRZOSTW POLSKI na poziomie od 1/4 poprzez 1/2 a skonczywszy na Wielkim Finale MP.

Bywam na takich imprezach od roku 2000 i na palcach jednej Rêki mo¿na Wyliczyc PROFESJONALNE TURNIEJE!!

Co wg mnie i chyba nietylko mnie powinno Byæ na takiej imprezie

Uroczyste rozpoczecie z wciagnieciem Tak Flagi Panstowej jak i odegraniem Hymnu Polskiego -To nie kosztuje NIC !!!

Przed ka¿dym meczem muzyka aby podniesc ..adrelaline tak wsród kibiców jak i Zawodników

Prezentacja -Wszystkich meczy nie tylko jak to mia³o miejsce w.. tylko swojej druzyny ale w kazdym meczu czyli spiker

Mozliwosc analizy meczow w Hotelu ,internacie czy bursie poprzednich meczów bo wiadomym jest ,¿e KOLEJNY jest meczem o Zycie !! czyli udostêpnienie sal ze sprzetem audio-video

Gifty turniejowe MVP meczu czy Puchary na zakonczenie Turnieju to akurat kosztuje bardzo ma³o a Satysfakcja i ..Gwarantowane
a Samorzady lokalne ..maja ksae na tego typu imprezy !!!

Zbyszek znamy siê lat kilka i wierz Mi wiele Klubów Bogatych woli jechac w "go¶cie "niz cokolwiek organizowac u Siebie pamietasz imprezke która zorganizowalismy w poprzednim sezonie w Katowicach i uwierz ,ze Organizacja 1/4 MP kosztowala ponad polowe WIÊCEJ ni¿ wyjazd na 1/2 MPsmiley
a Ty siê zastanawiasz ..dlaczego
MJ dnia marzec 02 2012 10:57:04
Trefl Sopot ma duze szanse na medal pod warunkiem, ¿e Szymkiewicz bedzie grza³ ³awê.
miswid dnia marzec 02 2012 22:43:37
Serio?
darek dnia marzec 04 2012 21:23:35
Gdy dzis wieczorem przecyta³em ostateczne wyniki i sprawdzi³em TYPY ..KTO powinenen BYÆ w Finale MP to troszke siê ucieszy³em ,¿e Ktos komus ..utar³ NOSA
Szykuja siê Bardzo fajne Grupy w Finale
A- £KS ,TREFL,STAL,GTK
B-WKK,DABROWA,SMYK,ZASTAL
darek dnia marzec 04 2012 23:10:09
..Bardzo przepraszam za blêna informacje ,ale skopiowa³em ja ze Strony PZKOSZ o godz 21,30 gdzie o tej godz w grupi I na 2 miejscu Byl Smyk
Có¿ ...przepraszam za wprowadzenie w b³±d
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi