News: U-20 Fna³ - Lublin 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 01:14:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 Fna³ - Lublin 2012
U-20 Juniorzy St.

W Lublinie w dniach 14-18 marca trwa turniej fina³owy Mistrzostw Polski Juniorów Starszych.

Kibice w ca³ej Polsce mog± zobaczyæ internetowe transmisje telewizyjne ze wszystkich meczów turnieju nieodp³atnie i na ¿ywo za po¶rednictwem internetowej telewizji 

RELACJE-LIVE-MP-U-20-LUBLIN-2012-ITVL


LUBELSKIKOSZ-ZAPOWIEDZI-FINA£ÓW-MP-U-20

POLISHHOOPS-PREZENTACJA-DRU¯YN-PRZED-FINA£EM-PM


Po ka¿dym meczu na naszym portalu bêd± dostêpne statystyki ze wszystkich spotkañ!

GRUPA A
 
1 Trefl Sopot SA 3 PKT.
2 £KS KM £ód¼   3 PKT.
3 KS Stal Ostrów Wlkp. 3 PKT.
4 GTK Gdynia 3 PKT.

Stal Ostrów Wielkopolski - £KS £ód¼ 54 : 65  STATYSTYKI

Trefl Sopot - GTK Gynia  64 : 58 STATYSTYKI

£KS KM £ód¼ - GTK Gdynia  49 : 59   STATYSTYKI

Trefl Sopot - Stal Ostrów Wielkopolski 59 : 69  STATYSTYKI

16.03 GTK Gdynia - Stal Ostrów Wielkopolski
16.03 £KS KM £ód¼ - Trefl Sopot

GRUPA B
 
1 WKK Wroc³aw  4 PKT.
2 SKM Zastal Zielona Góra 3PKT.

3 MKS D±browa Górnicza 3 PKT.
4 KKS Novum Lublin 2 PKT.


MKS D±browa Górnicza - Zastal Zielona Góra  73 : 75 STATYSTYKI

Novum Lublin - WKK Wroc³aw  45 : 85 STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - Zastal Zielona Góra  86 : 50  STATYSTYKI

Novum Lublin - MKS D±browa Górnicza 60 : 78   STATYSTYKI

16.03 WKK Wroc³aw - MKS D±browa Górnicza
16.03 Novum Lublin - Zastal Zielona Góra 

Sobota 17.03.2012
 
mecz o miejsce VII  A4 - B4
 
mecz o miejsce V B3 - A3
 
I PÓLFINA£ A2 - B1
 
II PÓLFINA£ B1 - A1
 
Niedziela 18.03.2012
 
mecz o 3. miejsce
 
mecz o 1. miejsce


LOGOI Grupa
Organizator:
Lublin
wypozyczenia........
II-liga / ¶r. 10 min
SMS.PZKosz
Kadra Polski

I.II .Liga/¶r.10 .m.
   
 £KS £ÓD¬

I
£ÓDZKIE
KUJOWSKO-
POMORSKIE
 B. Bartosiewicz 92
A. Leñczuk 93
 NOVUM LUBLIN

I
PODKARPACKIE
LUBELSKIE
 J. Karolak 93
B. Karolak 92
J. Adameczek 93

 TREFL SOPOT
M.Lichtañski

I POMORSKIE
D. Brembly 93
£. Jaskiewicz 92
£. Kocio³ek 93
F. M³gorzaciak 93
J. Patoka 94
K. Piechaczek 92
J. Schenk 94
K. Stalicki 92
D. Ko³akowski 93
R. Stefanik 94

D. Szymkiewicz 94
K.Borowski 95
     
 ZASTAL ZIELONA G.
II DOLNO¦L¡SKIE LUBUSKIE
F. Matczak 93
N. Siriatowicz 94
L. Kaczmarski 94


    

 KS STAL
OSTRÓW WLKP.

I
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIO-POMORSKIE
 M.Zêbski 92      
 WKK WROC£AW
Trener: T. Niedbalski

I DOLNO¦L¡SKIE
LUBUSKIE
FOTO
S.Dusi³o 92
T. Józefiak 93
J.Kiljan 93
D.Martynika 93
Sz. Wziêtek 92
B. Bojko 92
P. Nied¼wiedzki 93
J. Koelner 93
J. Grzeliñski 94
N. Zuber 94
A. Mazur 95

 MKS D¡BROWA
GÓRNICZA

I
SL¡SKIE
OPOLSKIE
R. £apot 93
R. Zgodzaj 93
G. Grochowski 93
M. Piechowicz.93
M. Zawadzki 94
 GTK GDYNIA

II POMORSKIE
K. M³ynarski 92
J. Trojan 93
 K. Ko¼luk 94


Dla Kogo Z³oto MP U-20
£KS £ód¼ (15)7%7%
Novum Lublin (4)2%2%
Trefl Sopot (46)21%21%
Zastal Z.Góra (9)4%4%
WKK Wroc³aw (102)47%47%
Stal Ostrów W. (6)3%3%
MKS D±browa (14)6%6%
GTK Gdynia (22)10%10%

£±cznie oddano 218 g³osów
Komentarze
johny dnia marzec 10 2012 19:37:32
Czyli nic siê nie zmienia, w Lublinie nadal drukuj±. To samo by³o w zesz³ym roku w maju na U-16. Przegrali¶my z UKS Pi±tk± Lublin 1 pkt, oczywi¶cie dziêki ogromnej pomocy sêdziów.
darek dnia marzec 15 2012 08:39:29
Maj±c wolne popo³udnie ca³kiem przypadkowo rozpoczo³em ogladanie relacji z MP-MU-20 z Lublina i troszkê siê poirytowa³em mieszkam w regionie gdzie mieszka ponad 10% ludno¶ci Polski a Region reprezentuje 1 druzyna .
Fakt w Finale mamy reprezentantów w postaci Trenerów na 4 z woj ¶laskiego ,2 ze ¶l±ska bez urazy Michale i Marcinie
Jest to kolejna i zapewne nie ostatnia Impreza koszykarska gdzie dru¿yny pomino ,ze w poczatkowej fazie zawsze jest najwiêcej do szczebla ju¿ od 1/2 MP awansuja tylko sporadycznie nieliczne .
A samorzadowcy i inni buduj± kolejne obiekty ....
Cóz szkoda
Natomiast pociszajacym jest ,¿e w¶ród faworytów choæ my¶l Szkoleniowa ze ¶laska sory woj ¶l±skiego ..mo¿e triunfowaæ czego im Serdecznie ¯yczê !!!!smileysmiley
johny dnia marzec 15 2012 21:42:58
Wielki szacun dla "Groszka" w meczu z Lublinem 13/13/14
Imperator dnia marzec 16 2012 08:09:57
Darku nie rozumiem Twojej irytacji.
Z prostej matematyki Twoja teoria jest niestety zupe³nie nietrafiona:

8 dru¿yn w finale - wiêc jedna przypada statystycznie na 12,5% mieszkañców

wiêc wszystko jest OK smiley

statystycznie oczywi¶cie
tak jak w tym kawale

je¿eli jeden kole¶ t³ucze ¿onê ka¿dego dnia, a drugi wcale, to STATYSTYCZNIE ka¿dy z nich leje swoj± raz na dwa dni

smiley

pozdrawiam wszystkie Panie
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Eurobasket sponsor Okocim
Eurobasket sponsor Okocim
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi