News: XXV Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej „P R Z E D W I O¦ N I A” rocz.1999 ch³. i dz. Dzia³dowo 30.III-1.iv.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 16:09:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXV Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej „P R Z E D W I O¦ N I A” rocz.1999 ch³. i dz. Dzia³dowo 30.III-1.iv.2012
Turnieje Podsumowanie
 XXV Ogólnopolskiego Jubileuszowego Turnieju „PRZEDWIO¦NIA” w minikoszykówce dziewcz±t   /rocznik 2001/ i ch³opców /rocznik 1999/
DZIA£DOWO  30.03-01.04.2012 r.

Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Turniej w Minikoszykówce Dziewcz±t i Ch³opców przeszed³ do historii. Piêkna impreza w mie¶cie od lat zakochanym w baskecie znów przynios³a wiele emocji i mamy nadzieje odkry³a talenty, które niebawem obejrzymy w ca³ej okaza³o¶ci w m³odzie¿owej, a potem doros³ej grze. Gospodarze mog± byæ szczególnie usatysfakcjonowani, bowiem oba turnieje wygra³a miejscowa Trójka. Organizatorzy bardzo serdecznie przyjêli wszystkich uczestników, a grono sponsorów ufunfowa³o atrakcyjne nagrody zespolowe, a tak¿e wyró¿niaj±cym sie zawodniczkom i zawodnikom turnieju


Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 1999     
             
Girls Dzia³dowo - Dzia³dowo Trójka 24 : 48 
M³awa  -  Nidzica  14  :  44
Girls Dzia³dowo  -   Nidzica   20  :  49  
Dzia³dowo Sokó³ - Dzia³dowo Trójka  24 : 45
Girls Dzia³dowo - M³awa  26 : 11                                                 
Dzia³dowo Sokó³  -  Nidzica  23  :  34
M³awa  -   Dzia³dowo Trójka   10  :  61  
Girls Dzia³dowo  -  Dzia³dowo Sokó³  28  :  22
Dzia³dowo Sokó³  -  M³awa  39  :  13
Nidzica -  Dzia³dowo Trójka 31  :  33

 TABELA KOÑCOWA

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo  
2. UKS „Trójka” Nidzica                      
3. Girls /UKS „Trójka”/ Dzia³dowo         
4  UKS „Sokó³” Dzia³dowo                             
5. KS „Zawkrze” M³awa
         MVP turnieju - najlepszy zawodnik
Blank Norbert
UKS „Trójka” Dzia³dowo

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju

Lejtyman Dawid 
UKS „Trójka” Nidzica
Najlepszy obroñca turnieju
Piórkowska Kinga 
Girls /„UKS „Trójka”/ Dzia³dowo
Najm³odszy zawodnik turnieju
Malulu Robert 
UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najsympatyczniejszy zawodnik turnieju
Stryjewski Bartek
UKS „Trójka” Dzia³dowo ALL STARS  - Najlepsza pi±tka turnieju


Ciesielski Kacper - UKS „Trójka” Dzia³dowo                                     
Kujtkowski Wiktor - UKS „Trójka” Nidzica
Gietka Majka - Girls /”UKS „Trójka”/ Dzia³dowo
P³ocharski Mi³osz - UKS „Sokó³” Dzia³dowo 
Kowalski Mateusz - KS „Zawkrze” M³awka
                  
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Tytko Dominik - UKS „Trójka”Dzia³dowo 
Pokropiñski £ukasz - UKS „Trójka” Nidzica 
Piórek Weronika - Girls /„Trójka”/ Dzia³dowo
Rogalski Filip - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Tomkierski Jakub - KS „Zawkrze” M³awa
FOTO-DZIA£DOWO-WM

FOTO-SP-15-ELBL¡G

FOTO-SPORTOWE-DZIA£DOWO
Wyniki turnieju dziewcz±t - rocznik    2001

Dzia³dowo - E³k 3  31 :  8                       
E³k 5 - Nidzica 3   36 : 26  2 OT
Elbl±g Truso -     Nidzica 1   5 : 35
Elbl±g Jar -  Nidzica 3 8 : 27
Dzia³dowo - Nidzica 1  41 :  6
Nidzica 3 -  E³k 3  12 : 15
E³k 5 - Elbl±g Truso   32 : 12    
Elbl±g Jar  -  Dzia³dowo  9 : 41
Nidzica 1 - Nidzica 3 23 : 13
E³k 5 -  Dzia³dowo  0 : 33
E³k 3 -  Elbl±g Truso  27 :  5
Nidzica 1 -  Elbl±g Jar   5 : 32
Dzia³dowo -  Nidzica 3  41 : 19
E³k 5  - E³k 3   10 : 21
Elbl±g Jar -  E³k 5  20 :  3
E³k 3  -  Nidzica 1 12 : 10
Elbl±g Truso - Nidzica 3  4 : 12
Elbl±g Jar  -  E³k 3  23 :   8
E³k 5 - Nidzica 1  25 : 12
Elbl±g Truso  -  Elbl±g Jar 2 : 32
Dzia³dowo - Elbl±g Truso  37 : 10
                                
 TABELA KOÑCOWA

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo               
2. UKS „Jar” Elbl±g                            
3. UKS „Trójka” E³k                         
4. UKS „Nenufar 5” E³k                         
5. UKS „Jedynka” Nidzica                         
6. UKS „Trójka” Nidzica                
7. UKS „Truso” Elbl±g        
 MVP turnieju - najlepsza zawodniczka
Gorzkiewicz Aleksandra
UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju

Pop³awska Dominika - UKS „Jar” Elbl±g
Najlepsza obroñczyni turnieju
Urbanek Wiktoria - UKS „Trójka” E³k
Najm³odsza zawodniczka turnieju
£otach Julita - UKS „Truso” Elbl±g
Najsympatyczniejsza zawodniczka
Piórek Zuzanna -UKS „Trójka” Dzia³dowo

 ALL STARS - najlepsza pi±tka turnieju

Krupa Zuzanna  - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Pilarska Natalia  -  UKS „Jar” Elbl±g  
Budziñska Dominika - UKS „Trójka” E³k
Kowalewska Aleksandra  -  UKS „Nenufar 5” E³k
Jankowska Dominika -  UKS „Jedynka” Nidzica

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

Prusak Julia  -  UKS „Trójka” Dzia³dowo                       
£amejka Weronika - UKS „Jar” Elbl±g
Danowska Marta -  UKS „Trójka” E³k
Nied¿wiedzka Martyna - UKS „Nenufar 5” E³k
Czarzasta Julia  -  UKS „Jedynka” Nidzica
P³oska Aleksandra - UKS „Trójka” Nidzica
Wiszniewska Karolina - UKS „Truso” Elbl±g

Sekretarz Turnieju „PRZEDWIO¦NIA”
Jerzy KowalskiKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
9 Walczak Marek PYRA Poznañ
9 Walczak Marek PYRA Poznañ
Kadra Polski rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi