News: IX edycja Osieckich Spotkañ z Koszykówk± Osieczna 20-22.IV.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:22:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX edycja Osieckich Spotkañ z Koszykówk± Osieczna 20-22.IV.2012
Turnieje Podsumowanie
 W dniach od 20 do 22. kwietnia, w Osiecznej odbywa³a siê ju¿ IX edycja Osieckich Spotkañ z Koszykówk± dla zawodników urodzonych w roku 2000 i m³odszych. Przez trzy dni rywalizowa³y dru¿yny z takich miast jak: Warszawa, Radom, W³oc³awek, Rawicz Osieczna i Wroc³aw i Leszno ( zawodnicy z Leszna z rocznika 1999).
 

Dru¿yny przez trzy dni walczy³y zaciêcie o zwyciêstwo. Najlepsza okaza³a siê dru¿yna Piotrówka Radom która w finale pokona³a inny zespó³ z Mazowsza Ochotê Warszawa. Mecz sta³ na bardzo wysokim poziomie co podkre¶lali organizatorzy, sêdziowie i trenerzy pozosta³ych zespo³ów. Ju¿ pocz±tek meczu pokaza³ ¿e mecz bêdzie bardzo wyrównany i zaciêty. Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê prowadzeniem Ochoty Warszawa 2 pkt. Na drug± po³owê zawodnicy z Piotrówki Radom wyszli mocno skoncentrowani i szybko odskoczyli na 10 pkt. Prowadzenia ju¿ nie oddali do koñca meczu.
 
Najlepszym zawodnikiem Piotrówki Radom zostali Przemys³aw Druszcz i Kacper Wydra.
MVP Turnieju: Kacper Rojek (foto).


 KOÑCOWA KLASYFIKACJA 

1. PIOTRKÓWKA Radom 
Sk³ad:

Przemys³aw Druszcz, Kacper Rojek, Kacper Wydra, B³a¿ej Sowa, Dawid Milcarz, Hubert Strzelec, Bartek Chebdowski, Kacper Makarski, B³a¿ej Ziêbowski, Pawe³ Têcza, Dawid Wólczyñski, Micha³ Fereniec

2. MKS OCHOTA Warszawa
3. WKK Wroc³aw
4. UKKS ISKRA Osieczna
5. MKK PYRA Poznañ
6. RKKS Rawia Rawicz
7. POLONIA Leszno
8. TKM W³oc³awek

WYNIKI TURNIEJU

RKKS Rawia Rawicz  -  MKS OCHOTA Warszawa  16:73


Pyra Poznañ- Polonia Leszno  31:69

UKKS Iskra Osieczna- TKM W³oc³awek 74:21

Piotrówka Radom  - WKK Wroc³aw 42:30

MKS OCHOTA Warszawa  - TKM W³oc³awek 117:10

Pyra Poznañ- Piotrówka Radom  40:45

RKKS Rawia Rawicz  - Iskra Osieczna 15:50

Polonia Leszno  - WKK Wroc³aw  46:45

TKM W³oc³awek-  RKKS Rawia Rawicz  27:56

Polonia Leszno  -  Piotrówka Radom  46:47

MKS OCHOTA Warszawa  - Iskra Osieczna 63:34

Pyra Poznañ- WKK Wroc³aw  39:66

MECZE O MIEJSCA

mecz o VII miejsce TKM W³oc³awek- Polonia Leszno   12:94

mecz o V m  RKKS Rawia Rawicz  - Pyra Poznañ  22:54

mecz o III m  Iskra Osieczna- WKK Wroc³aw  26:59

fina³   Piotrówka Radom  - MKS OCHOTA Warszawa  50:43


FOTKI I WYRÓ¯NIENIA INDYWIDAUALNE WKRÓTCE

FOTO-RADOM
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dominik Deja
Dominik Deja
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi