News: OOM 2012 - Pó³fina³y dziewczyn - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:41:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

OOM 2012 - Pó³fina³y dziewczyn
Dziewczyny
W Strefie I, która rozgrywa³a swoje mecze w Bydgoszczy (organizator Kujawsko-Pomorski Zwi±zek Koszykówki) bezkonkurencyjnie okaza³y siê koszykarki z województwa wielkopolskiego wygrywaj±c wszystkie swoje mecze. Drugie miejsce zajê³a reprezentacja województwa ³ódzkiego.

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie 94 : 25
Kujawsko-Pomorskie - £ódzkie 44 : 55
£ódzkie - Zachodniopomorskie 44 : 62
Zachodniopomorskie - Kujawsko-Pomorskie 25 : 81
Zachodniopomorskie - £ódzkie 38 : 74
Kujawsko-Pomorskie - Wielkopolskie 41 :78

Awans do Fina³u: 1 Wielkopolska 2 £ódzkie

Zespo³y ze Strefy II gra³y w Olsztynie (organizator Warmiñsko-Mazurski Zwi±zek Koszykówki), gdzie kompletem zwyciêstw mog± pochwaliæ siê zawodniczki Pomorskiego. W meczu o pierwsze miejsce nie da³y ¿adnych szans reprezentacji Mazowieckiego wygrywaj±c a¿ 88:57. Oba zespo³y awansowa³y do turnieju fina³owego.
 
Warmiñsko-Mazurskie – Mazowieckie 40:86
Pomorskie - Podlaski 91:58
Warmiñsko-Mazurskie –Pomorskie 41:92
Podlasie - Mazowsze 73:83
Warmiñsko-Mazurskie –Podlaskie  48:85
Pomorskie – Mazowieckie  88:57

Awans do Fina³u: 1 Pomorskie 2 Mazoweickie

Strefie III rozegrywana by³a w Przemy¶lu (organizator Podkarpacki Zwi±zek Koszykówki). Gospodynie ¶wietnie wykorzysta³y swój teren, bo Podkarpackie wygra³o wszystkie trzy mecze. W niedzielnym boju o pierwsz± lokatê po zaciêtym meczu Podkarpackie pokona³o Ma³opolskie 64:54. Obie dru¿yny awansowa³y do dalszej fazy rozgrywek.

Ma³opolskie – ¦wiêtokrzyskie       88:58
Podkarpackie - Lubelskie            50:47
Lubelskie - Ma³opolskie               52:59
Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie      68:47
¦wiêtokrzyskie – Lubelskie           40:60
Podkarpackie – Ma³opolskie         64:54

Awans do Fina³u: 1 Podkarpackie 2 Ma³opolskie
 

 Strefa IV która walczy³a w Strumieniu (organizator ¦l±ski Zwi±zek Koszykówki) zakoñczy³a siê awansem Dolno¶l±skiego oraz ¦l±skiego. Te zespo³y zmierzy³y siê ze sob± w niedzielê o pierwsze miejsce w grupie. Lepsze okaza³y siê koszykarki z Dolnego ¦l±ska, które udowodni³y swoj± wy¿szo¶æ wygrywaj±c 48:62.

LUBUSKIE - DOLNO¦L¡SKIE 41:81
¦L¡SKIE - OPOLSKIE 106:67
DOLNO¦L¡SKIE - OPOLSKIE 107:40
¦L¡SKIE - LUBUSKIE 77:70 po dogrywce
OPOLSKIE - LUBUSKIE 55:89
¦L¡SKIE - DOLNO¦L¡SKIE 48:62

Awans do Fina³u:
 1 Dolno¶l±skie 2  ¦l±skie

INFO-FOTO
Wed³ug rankingu eval najlepsz± koszykark± tego etapu rozgrywek zosta³a Klaudia Nied¼wiedzka (Dolno¶l±skie) z imponuj±cymi statystykami na poziomie 21 punktów, 14 zbiórek i 5 asyst na mecz! 14-letnia Nied¼wiedzka na co dzieñ trenuje i gra w WKK Wroc³aw, a prywatnie jest siostr± Piotra Nied¼wiedzkiego (wicemistrz ¶wiata U-17 z 2010 roku, zawodnik WKS ¦l±ska Wroc³aw).
 
Z kolei najlepiej punktuj±c± zawodniczk± turniejów pó³fina³owych zosta³a Marta Wdowiuk reprezentuj±ce barwy Opolskiego. Wdowiuk w trzech meczach zdobywa³a ¶rednio 27,5 punktu, ale jej dru¿yna przegra³a wszystkie trzy mecze i odpada³a z dalszej rywalizacji.
 
Najskuteczniejszym zespo³em by³a reprezentacja województwa pomorskiego. Zawodniczki tej dru¿yny w trzech meczach zdobywa³y ¶rednio 90 punktów (48,8% za 2, 34,3% za 3 oraz 63,6% za 1).

WYNIKI-STATYSTYKI-MECZY

STATYSTYKI-INDYWIDUALNE

STATYSTYKI-DRU¯YNOWEFINA£  NOWY TARG 4 - 9 VII 2012

GRUIPA A                                                     GRUPA B
 
WIELKOPOLSKIE                               £ÓDZKIE
MAZOWIECKIE                                  POMORSKIE
PODKARPACKIE                                 MA£OPOLSKIE
¦L¡SKIE                                           DOLNO¦L¡SKIE

    
     
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Astoria Bydgoszcz r.96
Astoria Bydgoszcz r.96
Dru¿yny m³odziezowe w Polsce
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi