News: MP U-18 rocz.1994/97 Fina³ - Poznañ 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:13:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-18 rocz.1994/97 Fina³ - Poznañ 2012
U-18 Juniorzy
Pomorskie na podium MP U-18: 1 GTK Gdynia, II CZARNI Slupsk i III TREFL Sopot
Obroñca tytu³u Mistrza Polski w U-16 i U-14 WKK Wroc³aw dopiero na ósmym miejscu (W Poznaniu tylko 3 zawodników gra³o z mistrzowskich sk³adów - Grzeliñski i Mazur z problemami zdrowotnymi)

Organizatorzy turnieju fina³owego dla uatrakcyjnienia imprezy  zaprosili grupe street dunkerów z £ukaszem Biednym na czele, a imprezê poprowadzi³ Kacper "Kacpa" Lachowicz!

Wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe koszulki
Najlepsze dru¿yny otrzyma³y: Flaga Mistrzów, Medale 1-3, Puchary 1-4 I...Torty

TOP 5 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
1. Daniel Szymkiewicz (Trefl Sopot) 22.4
2. Bartosz Wróbel (GTK Gdynia) 19.8
2. Damian Jeszke (MKS Novum Bydgoszcz) 19.8
4. Kacper Borowski (STK Czarni S³upsk) 19.4
5. Artur Suchodolski (WKK Wroc³aw) 18.5
Asysty: Jakub Derkowski (GTK Gdynia) 7.0
Zbiórki: Patoka, Borowski, Jeszke i Kulka 10
Przechwyty: Daniel Szymkiewicz (Trefl Sopot) 3,6
Bloki: Filip Taisner (PBG Poznañ) 2
Eval: Kacper Borowski (Czarni Slupsk) 26,8
,,Trójki,, Mateusz Wróbel (GTK Gdynia) 4,6 (23X3)

PO-FINA£ACH-U-18-PIERWSZA-PI¡TKA-REDAKTORA-RAFA£A-JUCIA

PM-U-18-POLISHHOOPS-KOGO-ZAPAMIETALI¦MY


 MECZE O MIEJSCA

mecz o VII miejsce: WKK Wroc³aw - Polonia Warszawa  53 ; 67 STATYSTYKI

mecz o V miejsce:   NOVUM Bydgoszcz - PBG BJ Poznañ 67 : 88 STATYSTYKI

mecz o III miejsce: TREFL Sopot - KS ROSA Radom 78 : 70  STATYSTYKI

Fina³: GTK Gdynia - STK CZARNI S³upsk 79 : 64  STATYSTYKI

          
MVP:
D. SZYMKIEWICZ
ALL-STARS: Garbacz, Wróbel,
Derkowski,Taisner i Borowski
Najmlodszy gracz MP
Wiktor Sewio³ (r.1997)
Mistrzowski trener:
Rafa³ Knap
Oficjalny Plakat
MP Juniorów


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO-CHMIELEWSKI

OFICJALNA-STRONA-MP-U-18


 LOGU.... KLUB................... SMS.PZKosz
Kadra.Polski............................
............... ............... ............... ............... ............... 
1   GTK Gdynia

Pomorskie

Trener:
Rafa³ Knap
J. Derkowski 94 ALL-STARS
B. Wróbel 95 ALL-STARS
F. Struski 94
M. Miga³a 94 (SMS) 
          
2   STK CZARNI
S³upsk


Pomorskie

Robert Jakubiak
K. Borowski 94 (SMS) ALL-STARS
W. Jakubiak 96
        
3  TREFL Sopot

Pomorskie

Trener:
Marcin Lichtañski
D. Szymkiewicz 94
MVP / Król Strzelców
P. Dzier¿ak 95

J. Patoka 94
J. Schenk 94 
          
4   KS ROSA
SPORT Radom
 

Mazowieckie

J. Garbacz 94 (SMS) ALL-STARS
K. Radwañski 94 (SMS)
M. Witliñski 95 (SMS)
K. Mamcarczyk 94
J. Stanios 94
 
          
5   PBG BASKET
JUNIOR Poznañ


Wielkopolskie

E. Kijewski  
P. Krauze 94
M. Stoperzyñski 94
M. Walczak 95
F.  Pruefer 96
Sz.Michalik 95
  
F. Taisner 94  ALL-STARS
           
 6  MKS NOVUM
Bydgoszcz
  

Kujawsko-Pomorskie
Grzegorz Skiba
D. Jeszke 95 (SMS)
T. Krzywdziñski 95
        
 7  MKS POLONIA
Warszawa
  

Mazowieckie

G. Kulka 96         
 8  WKK Wroc³aw  

Dolno¶l±skie
N. Zuber 94 (MP U14, U-16)
W. Kubiak  94 (MP U14, U-16)
M. G³uchowicz 94
(MP U14 ,U-16)
         

 
  ..................................................................... ....................................... 
1  4 Pawe³ Krefft 1996
6 Filip Rajkowski 1994
7 Jakub Pietkiewicz  1994
10 Przemys³aw ¯o³nierewicz  1995
11 Konrad Jarociñski 1995
19 Mateusz Miga³a 1994
20 Filip Struski 1994
22 Bartosz Wróbel 1995
25 Maurycy Cendrowski  1995
32 Maciej Pêksyk 1995
33 Maciej Wisiecki 1994
44 Jakub Derkowski  1994
 GTK GDYNIA
 2  5 Wojciech Jakubiak 1996
6 Bartosz Zil  1995
7 Maciej Wojciechowski  1995
8 Bart³omiej Gubernat  1994
9 Bartosz Sprengel 1995
10 Dawid Rypiñski  1995
12 Pawe³ M³ynarczyk 1995
13 Sebastian Klekowiecki 1994
14 Karol Koper 1994
15 Pawe³ Czerniawski  1996
16 Kacper Borowski  1994
 STK CZRNI S£UPSK
 3 
6 Jakub Schenk  1994
7 Pawe³ Dzier¿ak 1995
8 Kamil Hanke 1995
10 Szymon Mochnacz  1996
11 Szymon Radomski  1995
12 Daniel Szymkiewicz  1994
13 Kacper Szymañski  1994
15 Alan Nowakowicz 1995
17 Przemys³aw Parkitny  1995
18 Wiktor Sewio³  1997
23 Jakub Patoka  1994
TREFL SOPOT

Brak (kontuzja)
Adam Brenk 1995
Rafa³ Stefanik 1994 SMS
 4 

 

4 Jakub Stanios  1994
5 Grzegorz Markiewicz  1995
7 Mateusz Gos  1994
8 Mateusz Popiel  1994
9 Maciej Parszewski  1994
10 Filip Zegzu³a  1994

13 Kamil Michalski  1994
14 Kacper Radwañski  1994

15 Mateusz Zwêgliñski 1994
16 Jakub Garbacz  1994

18 Konrad Mamcarczyk  1994
19 Miko³aj Witliñski  1995

KS ROSA RADOM 
 5 
4 Szymon Michalik  95 (S³upca)
5 Jakub Fiszer 95 (Sieraków)
6 Jêdrzej Fornalik 94 (BT Opalenica)
7 Albert Krawiec 94 (BT Opalenica)
8 Damian Szymczak  95 (Sieraków)
9 Piotr Krauze 94 (Pyra Poznañ)
10 Piotr Wieloch 94 (Pyra Poznañ)
11 Marek Walczak 95 (Pyra Poznañ)
12 Miko³aj Stopierzyñski 94 (Opalenica)
13 Filip Pruefer  1996 (Sieraków)
14 Micha³ Wielechowski  1994 (Pyra)
15 Filip Taisner 94 (Pyra Poznañ)
PBG BASKET
JUNIOR POZNAÑ
 6  5 Mateusz Mariañski
6 Szymon Wi¶niewski 1995
9 Arkadiusz Pilarski  1994
11 Dominik Stosik  1994
13 Patryk Spojda 1995
16 Tomasz Krzywdziñski 1995
21 Karol Karbowiak  1995
24 Marcin Deja  1994
31 Hubert Kruszczyñski  1995
32 Tomasz P³aczkiewicz  1994
33 Seweryn Modniewski  1994
35 Damian Jeszke 1995
MKS NOVUM
BYDGOSZCZ
 
 7  4 Adrian Kordalski  1995
5 Jakub Efler  1994
6 Igor Jagie³³o  1995
8 Kamil Czosnowski  1995
10 Patryk Kordalski  1994
11 Konrad Banit  1994

12 Arkadiusz Kulka  1994
13 Maciej Banach  1994
14 Marcin Jurkiewicz  1994
16 Daniel Nieporêcki  1994

17 Tomasz Wasilewski  1994
18 Grzegorz Kulka  1996
MKS POLONIA
WARSZAWA
 
 8   
4 Wojciech Szczytkowski 1995
5 Micha³ Lesiecki 1995
7 Wojciech Kubiak  1994
8 Filip Pera  1994
9 Filip Andrzejewski  1994
10 Bartosz Cho³uj  1994

11 Szymon Pietryga  1995
12 Norman Zuber  1994
13 Micha³ G³uchowicz  1994

17 Artur Suchodolski  1994
WKK WROC£AW  

Brak (kontuzje)

Jan Grzeliñaski 1994
Adam Mazur 1995

 

 

 

 


GRUPA A - WYNIKI

Novum Bydgoszcz - WKK Wroc³aw 84 : 82 STATYSTYKI

Czarni S³upsk - GTK Gdynia 79 : 78 STATYSTYKI

Novum Bydgoszcz - Czarni S³upsk 74 : 92 STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - Czarni S³upsk 84 : 65 STATYSTYKI

GTK Gdynia - Novum Bydgoszcz 112 : 74 STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - GTK Gdynia 62 : 78 STATYSTYKI


GRUPA B - WYNIKI

Trefl Sopot - Polonia Warszawa 79 : 59 STATYSTYKI

PBG Basket Junior - Rosa Radom 75 : 79 PO DOGRYWCE STATYSTYKI

Polonia Warszawa - Rosa Radom 62 : 81 STATYSTYKI

PBG Basket Junior - Trefl Sopot 77 : 92 STATYSTYKI

Rosa Radom - Trefl Sopot 61 : 62 STATYSTYKI

PBG Basket Junior - Polonia Warszawa 84 : 65 STATYSTYKI

..........................................................................................

I pó³fina³ :  ROSA Radom - CZARNI S³upsk  78 : 84  STATYSTYKI

II pólfina³: GTK Gdynia - TREFL Sopot  77 : 75  STATYSTYKI


TYLKO TRZY ZESPO£Y !! ( WKK Wroc³aw, POLONIA Warszawa i GTK Gdynia ),,zaliczyli,, Fina³ MP U-14, U-16, I U-18
Gratulujemy

m MP.U.14 .Radom.2008.......mMP .U.16.Opalenica.2010.........mMP.U.18.Poznan.2012
1WKK Wroc³aw
1WKK Wroc³aw
2 Fina³ MP
1GTK Gdynia
3 Finaly MP
2GTK Gliwice
odpadli w 1/4 MP U-18
2BASKET TEAM Opalenica
dru¿yna w tym rocz. nie istnieje
2CZARNI S³upsk
Debiut w Finale MP
3BRYZA Kolbudy
nie brali udzialu w MP U-18
3GTK Gdynia
2 Fina³y MP
3TREFL Sopot
Debiut w Finale MP
4AZS Koszalin
odpadli w 1/4 MP U-18
4PYRA Poznañ
odpadli w 1/2 MP U-18
4ROSA Radom
Debiut w Finale MP
5GTK Gdynia
5POLONIA Warszawa
2 Fina³ MP
5PBG Poznañ
Debiut w Finale MP
6£KS £ód¼
odpadli w 1/4 MP U-18
6MOSM Bytom
nie brali udzia³u MP U-18
6NOVUM Bydgoszcz
Debiut w finale MP
7POLONIA Warszawa
7ZASTAL Zielona Góra
odpadli w 1/2 MP U-18
7POLONIA Warszawa
3 Finaly MP
8UKS 40 Radom
nie brali udzialu w MP U-18
8STAL Stalowa Wola
odpadli w 1/2 MP U-18
8WKK Wroc³aw
3 Fina³y MP
Komentarze
basketman dnia kwiecie 30 2012 20:55:35
a ten filmik to co promuje -chyba PBG
darek dnia maj 01 2012 12:50:03
Dziêkujê Klubowi PBG Junior Basket Poznañ za UMIESZCZENIE w filmiku Reklamuj±cym Fina³ MU-18
JEDYNEJ akcji kiedy to druzyna przeciwna ZNALAZ£A drogê do Kosza poznaniaków ( WKK)!!
Mniemam ,ze akademicy troszkê popsuli "krwi "-wielkopolanom.
Mysle ,¿e filmik po Moim wpisie nie ..zniknie w tej FORMIE .

ps

dysponuje fimikami z udzia³em 2 innych oprocz Poznania Finalistów -do udostêpnienia....smiley
Kibickibic dnia maj 02 2012 09:44:12
A ZIBI jeste¶ w Poznaniu? Czy mo¿emy liczyæ na galeriê zawodników z poszczególnych dru¿yn?
A je¶li chodzi o dzisiejszy dzieñ, to chyba tylko jeden zwyciêzca jest pewien - NOVUM. Reszta bardzo wyrównana. I chyba tak bêdzie do koñca. Zawsze WKK bêdzie s³absze od przeciwnika. Jako¶ nie wierzê w ten zespó³.
Kibickibic dnia maj 02 2012 10:23:20
Mam jeszcze jedno pytanie, mo¿e kto¶ wie. Mo¿emy liczyæ tylko na relacjê na ¿ywo czy mo¿e na relacjê tv online jak z Lublina?
szybki777 dnia maj 02 2012 11:28:32
bedzie transmisja która bedzie pokazywac tylko udane akcje PBG smiley)) to tak odno¶nie promocji mistrzostw tylko przez PBG - autopromocji jak na razie promocja tylko w³asna i na filmikach i na plakatach
Kibickibic dnia maj 02 2012 11:46:47
To Ci siê uda³osmiley
No i sprawdza siê to co napisa³em w innym miejscu.....PBG kupi³o wszystkich zawodników i my¶li, ¿e b³yszczy a za brak pokory i szacunku dla innych dru¿yn wyj±tkowo im ¿yczê niepowodzenia. W³a¶nie za postawê.
A jak obstawiamy pierwsz± czwórkê? Ja stawiam na PBG, Trefla, Czarnych i niestety PBG. A gdyby siê sprawdzi³o, to 3 dru¿yny z pomorskiego (z jednej ligi) co ¶wiadczy³oby o bardzo silnej lidze w tym rejonie
Coach dnia maj 02 2012 13:12:10
Kurcze PBG chyba nie maj± tak szerokiego sk³adu, ¿eby wystawiæ dwie dru¿yny i zaj±æ miejsca 1 i 4
Coach dnia maj 02 2012 13:32:09
Po pierwszej kwarcie liczy³em na niespodziankê i ju¿ my¶la³em, ¿e WKK pokona Novum,ale po zej¶ciu Zubera za 5 fauli to ju¿ chyba nie bêdzie niespodzianki smiley
A dlaczego nie gra³ w WKK Mazur i Grzeliñski??
szybki777 dnia maj 02 2012 14:09:43
smiley w meczu WKK - Novum nie gra³ Grzeliñski . Mo¿e organizator PBG stwierdzi³, ¿e to turniej gdzie najlepsi mog± byæ tylko w dru¿ynie gospodarzy... W koñcu kasa na turniej jest z miasta z dzia³u promocja smiley))) smiley Poznañ podejmuje sie organizacji turnieju fina³owego tylko je¶li:
a) z góry bedzie wiadomo ze wygra PBG
smiley w innych dru¿ynach nie wyst±pi± zawodnicy pokazuj±ce lepsze zagrania od gospodarzy nawet kosztem zredukowania ich stanu liczebnego..
c) sêdziowie bêd± przed zawodami wypisywaæ ostateczny wynik danego meczu aby a trakcie nie by³o przekrêtów... smiley
Kibickibic dnia maj 02 2012 14:18:37
widzê szybki777, ¿e humor dopisujesmiley
No ciekawe czemu nie gra Grzeliñski i Mazur, ale bez nich WKK sobie nad wyraz poradzi³o. Co z t± I kwart± Novum? Stres czy jak? Jeszke nie sz³o nic.
Za moment Czarni i GTK. Jak tam ze sk³adami? komplet?
Teoretycznie GTK mocniejsze, bo Czarnych gra opiera siê na Borowskim, a jeden zawodnik to ma³o, oj ma³o. No jest jeszcze rozgrywaj±cy Wojtek, który w swoim roczniku i nie tylko wymiatasmiley Pozdrowienia dla Czarnych smiley
Coach dnia maj 02 2012 15:07:06
No pierwszej niespodzianki nie by³o, ale zapowiada siê, ¿e w kolejnym meczu mo¿emy mieæ szansê na takow± smiley
Czy¿by dzieñ niespodzianek???!!!, To w takim razie je¶li przegra PBG to wszystkie wypociny szybkiego na ich temat wezm± w ³eb
szybki777 dnia maj 02 2012 15:17:55
Niespodzianka ze Gdynia ze S³upskiem ewentualnie przegra to nie jest niespodzianka.
Niespodzianka to jak wygra dzis Polonia lub Radom
Kibickibic dnia maj 02 2012 15:44:14
no ja by³em za Czarnymi ale nie wierzy³em, ¿e wygraj± z GTK a tu proszê 62:50 chocia¿ wynik jeszcze sie moze zmieniæ
Coach dnia maj 02 2012 16:11:52
No i jeszcze nie wygrali - chocia¿ im kibicujê.
Pierwsze dwa mecze pokoza³y, ¿e to jest fina³ MP i tutaj nie ma s³abych i przypadkowych dru¿yn. Oba mecze zaciête, na styku i emocjonuj±ce do koñca smiley Oby tak dalej a bêdzie to ¶witny i ciekawy turniej. Mam nadziejê, ¿e WKK bêdzie w nastêpnych meczach dysponowa³o pe³nym sk³adem.
Coach dnia maj 02 2012 16:54:03
A kto¶ wie dlaczego w Treflu nie gra Brenk? Kolejne os³abienie spowodowane kontuzj±?
Kibickibic dnia maj 02 2012 20:20:36
Os³abienie to by by³o gdyby Patoka lub Szymkiewicz nie grali. Brawo dla Trefla. Widaæ ¿e postawili dobr± obronê a to po³owa sukcesu. W pierwszej grupie ma³e ró¿nice (2 pkt i 1 pkt) musia³y byæ emocjonuj±ce mecze. Czy kto¶ widzia³ dzisiejsze mecze? PBG te¿ siê z Rosa morduje. Nic nie przychodzi bez walki
Kibickibic dnia maj 02 2012 20:35:25
"Na zakoñczenie pierwszego dnia mistrzostw Polski do lat 18 byli¶my ¶wiadkami zdecydowanie najlepszego spotkania tego dnia" - to jest wpis na pzkosz na kwartê przed koñcem meczu albo i wcze¶niejszy - pozdrawiam szybkiego777. No jak mog³o byæ inaczej?smiley
Kibickibic dnia maj 02 2012 20:36:05
oczywi¶cie PBG......- Rosa (kibicuje Rosie)
szybki777 dnia maj 02 2012 21:05:16
Brawo ROSA RADOM. Pokona³a gospodarzy po dogrywce.
Oj gor±co bêdzie w szatni dru¿yny z Poznania...
Wspó³czujê kolejnym rywalom jak¿e skromnych Poznaniaków. Ju¿ nie bêdzie zmi³uj siê....
Kibickibic dnia maj 02 2012 21:06:00
ROSA wygra³a z PBG smiley. Ale numer
niktwaazny dnia maj 02 2012 22:00:10
Po æwieræfina³ach pisa³em aby nie lekcewa¿yæ Rosy, gra³em na nich ³adnych parê lat i wiem, ¿e siê nie dadz± ³atwo, silne ch³opaki z charakterem... Zobaczymy co dalej.
Kibickibic dnia maj 02 2012 23:22:47
Fajne zdjêcia Zibi.
Ale z tym filmem to poszli po bandzie, bez polotu i wysi³ku. ¯enuj±ce na 100%. Po prostu ¶miech na sali. Wymienili z nazwy dru¿yny fina³owe i wstawili fragmenty ze swoich meczy. Mogli chocia¿ zdjêcia dru¿yn wstawiæ z æwieræfina³ów czy co¶. Jakie¶ puste g³owy to wymy¶li³y a to nie wzbudza sympatii dla dru¿yny.
Jeszcze raz brawo dla Rosy.
Coach dnia maj 02 2012 23:24:22
Kibic nie odpowiedzia³e¶ na moje pytanie niestety, a brak Brenka zdecydowanie jest os³abieniem Trefla.... Takie jest moje zdanie.
Kibickibic dnia maj 02 2012 23:31:38
a sk±d ja mogê wiedzieæ dlaczego nie ma Brenka? pewnie sam wiesz Ja pytam czemu nie ma Mazura i Grzeliñskiego w WKK? A to jest os³abienie
szybki777 dnia maj 02 2012 23:36:32
Z Grzeliñskim WKK dzis raczej by nie poleg³o, a tak obstawiam ostatecznie 7/8 miejsce w turnieju. Chyba,¿e Grzeliñski wróci podczas turnieju.

Filmik to promocja PBG i nic wiecej
Kibickibic dnia maj 02 2012 23:47:00
eee to g³upota i lenistwo monta¿ysty, bo je¶li w innych kwestiach patrzeæ......jest to antypromocja, bo ¶wiadczy albo o nieograniczonej pysze PBG albo o tym, ¿e powa¿nymi sprawami zajmuj± siê laicy, którym r, ¿e znaj± podstawy monta¿u. Poziom tego filmu zerowy.
Kibickibic dnia maj 02 2012 23:50:47
którym wystarczy, ¿e znaj± podstawy monta¿u mia³o byæ
A i ¼le napisa³em wcze¶niej pierwsz± czwórkê, poprawka: GTK, PBG, Czarni, Trefl
W23 dnia maj 03 2012 10:33:51
Na szybko.
Mazur - chyba kontuzja ( tak s³ysza³em ).
A Janek ma dojechaæ dzisiaj, ponoæ.
Do kibic.
Nie zgadzam siê, ¿e Czarni to dru¿yna jednego-dwóch zawodników, wystarczy spojrzeæ w statystyki pierwszego meczu.
Pozdrawiam z Poznaniasmiley
janusz_52 dnia maj 03 2012 19:42:01
Nie potrafiê siê przy³±czyæ do z³o¶liwych komentarzy pod adresem PBG. Jednak zorganizowali te mistrzostwa, we wspania³ej hali, z dobr± opraw±. Na mój gust komentator jest zdecydowanie zbyt krzykliwy (pasuje raczej do gminnego did¿eja na sobotniej dyskotece w remizie stra¿ackiej) ale niech tam...
Pewnie w ca³ej tej imprezie maj± swoj± promocjê..., có¿ takie prawo gospodarzy. Ja mia³em okazjê obejrzeæ parê meczy w komfortowych warunkach w piêknej Arenie. Wybaczam im wszystko. Tym bardziej, ¿e trochê pechowo przegrali z ROS¡ (ROSA zagra³a fenomenalny mecz z olbrzymi± ilo¶ci± ruchu na parkiecie, tym po³o¿yli PBG), a teraz graj± mecz o ¿ycie ze ¶wietnym ju¿ od pó³fina³ów TREFLEM i nawet wygrana nie gwarantuje im jeszcze wej¶cia do czwórki.
Kibickibic dnia maj 03 2012 23:07:40
Jakich z³o¶liwych komentarzy????? Od pocz±tku na liderów byli promowani zewsz±d janusz_52....taka prawda, a mówi³em o pokorze, ¿e koszykówka jej uczy.......Trefl do³±czy³ do tej nauki smiley smiley No gratulacje dla Trefla.
W23....to ja polecam statystyki z ostatniego meczu na potwierdzenie moich s³ówsmiley U Czarnych gra siê opiera na ¶wietnym Borowskim i Wojtku Jakubiaku, równie¿ kapitalnym smiley. Zawsze kibicowa³em dru¿ynom z Pomorzasmiley smiley A Trefl? Jak oni to robi±? PBG "do domu".
Kibickibic dnia maj 04 2012 08:40:25
Czyli mamy 3 dru¿yny z pierwszej czwórki: Czarni, Rosa i Trefl. Bardzo siê cieszê, ¿e Rosa a nie PBG, chocia¿ nie zak³ada³em takiego scenariusza. Dowiemy siê wiêc, czy Novum czy GTK - wszystko jest mo¿liwe ale my¶lê, ¿e GTK.
janusz_52 dnia maj 04 2012 09:25:40
Te¿ stawiam na GTK. Mecz z Czarnymi chyba trochê zlekcewa¿yli w pierwszych dwóch kwartach. Pó¼niej by³o ciê¿ko, a Czarni grali z ¿elazn± konsekwencj±. Jednak za alley oop w ostatnich 30 sek. meczu nale¿y siê gdynianiom awans do czwórki. Zdecydowaæ siê na tak ryzykown± akcjê i wykonaæ j± z sukcesem - co¶ wspania³ego!
Kibickibic dnia maj 04 2012 10:01:09
Je¶li GTK dostanie siê, to w pierwszej czwórce kraju bêd± a¿ 3 dru¿yny z Pomorza, graj± miêdzy sob± od pa¼dziernikasmiley oczywi¶cie sk³ady siê trochê pozmienia³y ale i tak ¶wiadczy to o wysokim poziomie pomorskiej koszykówki.
BaSkEcIk RaDoM dnia maj 04 2012 17:37:28
Naszym klubem ROSA jest!!!
Pierwsza czwórka ju¿ jest
szybki777 dnia maj 04 2012 19:19:01
Co¶ widze ze niektórzy odpoczywaj± przed pó³fina³em...
Sopot- Radom s±dz±c po minutach zw³aszcza Szymkiewicza i Witlñskiego ze chyba nikt ie chce wygraæ - nie graj± pierwszym sk³adem ??? a tym samym zaj±æ 1 miejsca w grupie? i nie wpasc na GTK?
Kibickibic dnia maj 05 2012 13:40:22
Poma³u emocje rosn±. Gratulacje do Polonii Warszawa. WKK te¿ szkoda ale nie wszyscy mog± byæ zwiciêzcami. Zobaczymy dalej
janusz_52 dnia maj 05 2012 13:59:50
Do³±czam siê do gratulacji dla POLONII.
WKK bez Grzeliñskiego i Mazura nie mia³o najmniejszych szans na ugranie czegokolwiek w tym turnieju. I tak wypadli przyzwoicie w sensie uzyskiwanych rezultatów. Widaæ by³o, ¿e ch³opaki walczyli.
Emocje rzeczywi¶cie rosn±, co by³o widaæ ju¿ wczoraj, gdy TREFL i ROSA w³o¿y³y olbrzymi wysi³ek w to, by przegraæ ten mecz. "Zwyciêsko", ¿e tak powiem, wysz³a z tego ROSA i tym samym unika w pó³finale GTK. Czy¿by wiedzieli co¶ wiêcej o formie GTK? Faktycznie, gdynianie po wpadce z CZARNYMI siê rozkrêcili deklasuj±c NOVUM.
Dzisiejsze pó³fina³y, w ka¿dym razie, zapowiadaj± siê rewelacyjnie.
Kibickibic dnia maj 05 2012 14:08:37
janusz_52. Widaæ nie ³atwo przegraæ gdy obydwie dru¿yny tego chc±. Dlatego ¿yczê wygranej Czarnym. no i Treflowi z GTK to bêdzie ciekawy mecz. Ale to Pomorze silne.
basketman dnia maj 05 2012 21:22:57
Mój komentarz do mistrzostw
Poziom organizacji -masakra
-spikera brak a jak ju¿ jest do drze jadaczke jak poparzony
-ch³opcy do wycierania parkietu s± ale oczywi¶cie na meczach gospodarzy
-na hali nie mo¿na nawet butelki wody mineralnej kupiæ
-sêdziowanie na bardzo niskim poziomie
-za wczorajszy mecz rosy z pbg (celowo z ma³ej litery) trenerzy powinni siê wstydziæ i bardzo dobrze ,¿e obie dru¿uny dzi¶ przegra³y -mo¿e o br±zowy medal te¿ bêd± sobie jaja z meczu robi³y
basketman dnia maj 05 2012 21:24:19
sorki mia³o byæ mecz rosy z treflem
Imperator dnia maj 05 2012 22:02:42
do basketman
bredzisz ch³opie - widzisz co chcesz widzieæ
- spiker na zdecydowanej wiêkszo¶ci meczów jest/by³, gdy go brakowa³o to Zibi wciela³ siê dzielnie w tê rolê
- ch³opcy do wycierania parkietów - jak wy¿ej - ale tu faktycznie minus siê nale¿y
- 3 wending machine s± w holu, w odleg³o¶ci 200 metrów znajdzie siê parê sklepów - jeszcze budkê z hamburgerami mogli postawiæ, przeno¶nego Mc'Donalda i cztery prostytutki
- sêdziowanie jak wszêdzie - zdarzaj± siê wpadki - jaki¶ wiêkszych wypatrzeñ nie dostrzeg³em-mimo, ¿e sporo meczów na styku
- Rosa gra³a z Trelfem, a nie z PBG - no ale w koñcu nikt nigdy nie odpuszcza i nie kalkuluje smiley

Dzi¶ super mecz: Trefl - GTK, w drugiej po³owie co chwila zmiana prowadzenia i inicjatywy - niewyobra¿alne ostatnie 15 sekund... gdzie GTK w 4q nie mia³o faulu, +2 dla Trefla i posiadanie i mimo to wygrali

Poziom sportowy ca³ych mistrzostw imo wysoki, dobrze pokaza³a siê Polonia, WKK mimo sporych os³abieñ zagra³o du¿o lepiej ni¿ na pó³fina³ach, Novum wykrêci³o maxa z tego co mog³o, a PBG mega rozczarowanie - ciekawe co dalej z tym zespo³em, bo atmosfera jest bardzo ciê¿ka...

Zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzieñ.
szybki777 dnia maj 05 2012 23:16:13
Uwa¿am,¿e gospodarz od strony sportowej zawiód³ to jednak od strony organizacyjnej nie mo¿na powiedziec ze by³o ¼le. By³y starania i trzeba doceniæ a nie na si³ê krytykowaæ.

taka ma³a refleksja:
Z jednej strony s± wymagania od PZKOSZA ze ma byc duza hala dobrej jako¶ci itd... ale w takiej hali kibice gin± w morzu pustych krzese³ek. ( plus jeszce kibice rqaczej daleko od widowni to na minus ) Owszem na meczach gospodarzy widaæ kibiców ale niestety z racji wielkiego obiektu wiekszosc meczy lepiej od strony zape³nienia hali wysz³a by w mniejszym obiekcie, gdzie proporcje pustych miejsc do zajetych by³ by inne.

Mam pytanie do Janusza :
za co gratulacje dla Polonnii? wszyscy sie starali ka¿dy dawa³ z siebie duzo, przedostatnie miejsce to raczej porazka zespo³u z Polonni ( po za uzdolnionym G. Kulk± który walczy³ z 2 lata starszymi, a i tak dawa³ rade ) a ze WKK gra³o w sumie bez czo³owego cz³owieka Grzeliñskiego to tu upatrywa³ bym tylko 8 miejsce WKK a nie gratulacje dla Waway. Gratulowa³ bym jak ju¿ G. Kulce decyzyjno¶ci, talentu odwagi etc a dru¿ynie i kierownictwu Polonii bym pomin±³ wynik milczeniem... )

Zgadazam sie z Basketmanem ze mecz ostatni w grupie Radomia z Treflem to kpina z kibica.
Jak s± tacy twórczy i niby ogrywaj± rezerwy - to niech tym samym sk³adem jak grali w grupie mecz Rosa - Trefl zagraj± o 3 miejsce....
darek dnia maj 05 2012 23:55:20
CZAR prysl -Glowni Faworyci niestety nie wystapi±w NAJWA¯NIEJSZYM Meczu
Sensacja ???
Przed 1/4 MP Wielu dzieli³o medale - proponuje wrocic do tych postow i przeczytac je na spokojnie.

Piszecie Panowie ,¿e sala za duza ? ,¿e brak tzw moperow , ¿e spieker albo jest ,albo go niema

Wielokrotnie porusza³em Zapytanie o Standard danego wydarzenia
jak i co ma byc na kazdym TURNIEJU rangi MP ???

PZKOSZ winien nakreslic co i czego mozna wymagac podczas Turmieju

Skoro w ciagu ostatnich lat w polsce odby³y siê 2 x Zawody Euro Basket to dlaczego na JU¯ MP nie robic tewgo profesjonalnie ??

Niejednokrotnie obserwowa³em Zawody roznego szczebla i ZAWSZE jest problem z Profesjonalnym moperem
- Ostanim ,którego zapamiêtalem to Euro Basketu Mêskiego w Katowicach -ale oni byli do tego przygotowani.

Piszecie Panowie ,¿e Spikera ...zastepowa³ ZIBI ???
Dobrze ,¿e nie robil tego podczas Euro Basketu !!!!
Czy Zbyszek ma licencje PZKOSZ ?? -to wg mnie ma³a kpina ,mo¿e jemu powierzyc ..Sedziowanie ??
Zapewne poprowadzi³by zawody Lepiej niz nie jednen Pan/Pani Sedzia !!

Zbyszek -PRZEPRASZAM ,ale wielu wie ,¿e Masz tzw Dryg i Zrobisz wiele rzeczy lepiej niz..i za du¿o mniejsze apana¿e !!!!

I szkoda tylko ,ze Organizatorzy wzorem Lublina nie przeprowadzilo relacji on-line TV bo to zapewne dla Druzyn -Kibiców,które by³y nie obecne móg³by byæ jakis MATERIAL DO NAUKI chyba ,¿e podczas Tych Mistrzostw byly jakies super ....zagrywki
Pozdrawiam
Pawcio dnia maj 06 2012 01:00:27
Mój ulubieniec szybki nie móg³ siê powstrzymac ¿eby nie ponarzekaæ na Poloniê smiley .Co Grzeliñskiego wiele dru¿yn by³o bez tego czy innego zawodnika .Pisanie ¿e jakby by³ toby by³o inaczej... jest ¶mieszne.Je¶li Janusz uznal ¿e Polonii chce pogratulowac to nic ci do tego!!
Patrz±c na si³ê poszczególnych finalistów ilo¶æ zawodników Cetniewa , kadrowiczy , talentu, Polonia osi±gne³a taki wynik na jaki ja staæ , dla nas ka¿da wygrana to by³ extra bonus a wygrac siê uda³o.
W ka¿dym z zespo³ow z którymi grali¶my by³o co najmniej kilku zawodników graj±cych od roku a czasem dwóch w 2 lidze.No mo¿e poza PBG i GTK ale oni o 2 lige dopiero walczyli.Co nie zmienia faktu, ¿e od kadrowiczy w obu sie a¿ roi.
Polonia niestety nie dala szansy ,na takie ogranie nikomu z rocznika 94 i to by³o widaæ.Niestety brak kasy , klub wegetuje i to ci ch³opcy stracili przez to szanse na lepszy wynik , bo pracowali b. ciê¿ko.
Za ciê¿ko, ¿eby jaki¶ anonimowy szybki777 wyciera³ sobie nimi gêbê.
EOT.


Co do organizacji to bez przesady , narzekaæ naj³atwiej, sam widzia³em wiele drobnych niedoci±gniêæ, ale ZAWODY uwa¿am za stoj±ce na wysokim poziomie i wiêkszych zgrzytów nie by³o, przynajmniej do soboty.Je¶li ktos przyjecha³ i chcia³ obejrzeæ fajny basket to na pewno by³ zadowolony.
W23 dnia maj 06 2012 02:02:00
OK OPISZÊ JAK WYTRZE¬WIEJÊ NIE JEST TAK S£ODKO W POZNANIU, JAK SIÊ WYDAJÊ ;-) Pawcio trochê szczero¶ci by siê przyda³o
basketman dnia maj 06 2012 08:51:14
Jeszcze raz siê odniosê do tego co pisa³em
-Imperator piszesz - ,,spiker na zdecydowanej wiêkszo¶ci meczów jest/by³, gdy go brakowa³o to Zibi wciela³ siê dzielnie w tê rolê,,
po pierwsze to na tej rangi imprezie chyba spiker powinien byc wszystkich meczach
po drugie ch³opak ,który robi³ za spikera nie ma zielonego pojêcia o tym co robi³
po trzecie z ca³ym szacunkiem dla Zibiego -nie chodzi chyba o to ¿eby przypadkowe osoby komentowa³y mecz

Co do wielko¶ci hali-faktycznie hala ok ale chyba nie na te zawody przy takiej widowni-brak atmosfery

Co do oceny dru¿yn
WKK-os³abione ale có¿ taki sport nie wiem czy w innych druzynach nie by³o kontuzji
POLONIA- praktycznie w skladzie klubowym -chyba wiêcej siê nie uda³o ze wzglêdu na ogranie
NOVUM-rozmawia³em z rodzicami-grali swoim sk³adem w którym graja od kilku lat i jest to jedyny klub juniorski. Poza Jeszke reszta zawodników gra³± tylko w rozgrywkach Juniorskich .My¶lê ,¿e miejsce adekwatne do mo¿liwo¶ci
PBG- hm szkoda ch³opaków bo kto¶ im przedstawi³ wizjê która siê nie spe³ni³a.Zespó³ wyrównany ale na tym poziomie trzeba mieæ lidera.Ciekawe co bêdzie dalej z t± dru¿yn± i jej 4 trenerami
ROSA-ekipa bardzo zaanga¿owana zmotywowwana ale szkoda ,¿e z Treflem nie zagrali na powa¿nie -mo¿e siê to zem¶ci³o w pó³finale
CZARNI-gratulacje dla Trenera-fajnie pouk³adani mimo ,¿e praktycznie w 5 .
TREFL- brawo Szymkiewicz .Emocje w pó³finale ale có¿ taki sport.
GTK- mój typ na mistrza -fajny ci±g na kosz,graj± szybk± m³odzie¿owa koszykówkê a jak siedzi rzut to ju¿ rewelacja.

Na koniec ma³a uwaga .Fakt pomorskie najlepsze ale proszê zwrócic uwage jak s± zmontowane TREFL I GTK -armia zaciê¿na.
szybki777 dnia maj 06 2012 10:14:26
pytanie by³o do Janusza o przyczyne gratulacji za 7 miejsce na 8 druzyn w turnieju .
Pawcio wytrze¼wiej i przestañ swoim rynsztokowym jêzykiem obra¿aæ innych .
szybki777 dnia maj 06 2012 10:18:06
Basketman kto zostanie MVP? Szymkiewicz ? Borowski?
Pawcio dnia maj 06 2012 11:18:19
Ka¿dy kto pisze tendencyjnie(zw³aszcza nieprzychylnie) o druzynach z którymi go nic nie ³aczy , powinien sie liczyc z tym ¿e kibice tej druzyny nie przejda nad tym do porz±dku.Sugestia ¿e pisa³em to na bani nie jest wg Ciebie obrazliwa??Zacznij od siebie, a nie bêdzie powodów do przepychanek.
Deprecjonowanie druzyny graj±cej w fina³ach to obra¿anie tych zespo³ow które z Polonia przegra³y po drodze, a troche ich by³o...
Widaæ tego nie rozumiesz.

W23 ale tak bez emocji , to na tle innych imprez Poznañ nie wypad³ a¿ tak ¼le , a ¿e mozna lepiej , duzo lepiej , to masz racjê .Niestety nawet U-18 to impreza niszowa, o ma³ym zasiêgu zainteresowania(rodzice, troche m³odzie¿y, trenerzy, zespo³y i w³a¶ciwie koniec).Choæ wiem ,¿e by³y migawki w TV, a i w radio po raz pierwszy us³yszalem relacje o imprezie i za to du¿y uk³on dla PBG.By³oby ¶wietnie gdyby hala by³a pe³na jak na imprezach m³odzie¿owych w USA ,ale nasi rodacy wola pój¶æ na zakupy i spacer do galerii ni¿ na zawody sportowe. Pozdrawiam i do zobaczenie na kolejnych zawodach.smiley
bolid23 dnia maj 06 2012 12:48:11
Trefl-Rosa tak samo "zaciêty" mecz jak dwa dni temu ¶miechu warte ale zanosi siê ¿e Rosa przekombinowa³a a móg³ byæ fajny mecz z podtekstami ( GTK-Rosa) ale przestraszyli siê i o¶mieszyli
Brawo GTK i CZARNI zas³u¿yli¶cie w 100% na fina³
smiley
janusz_52 dnia maj 06 2012 13:49:25
Ka¿dej dru¿ynie, która sportowo wygrywa mecz nale¿± siê gratulacje. Dla POLONII i WKK mecz o 7. miejsce by³ wa¿ny; zwyciêzcom wiêc gratulacje, pokonanym uznanie za walkê. Doprawdy nie widzê w tym nic nadzwyczajnego. Tak samo zreszt± PBG i NOVUM za walkê o 5. miejsce.
Nie znam wp³ywu absencji poszczególnych zawodników w innych dru¿ynach. W WKK trochê znam i podtrzymujê tê opiniê, ¿e bez dwóch pierwszopi±tkowych zawodników WKK nie mia³o szansy na dobry wynik.
Ogl±da³em mecze grupowe w Poznaniu i mam dobre wspomnienia.
Poza spikerem, którego dokonania podsumowa³em we wzce¶niejszym wpisie i w pe³ni podtrzymujê, turniej zupe³nie nie¼le zorganizowany.
Z obs³ug± mopów by³ oczywi¶cie problem, tak zreszt± jak i na innych zawodach (nie wiem z czego to wynika), sêdziowanie moim zdaniem zupe³nie przyzwoite (parê spornych decyzji to normalne), instalowanie specjalnego stoiska spo¿ywczego by³o chyba ryzykowne ekonomicznie - nie by³o tylu widzów by koszt siê zwróci³, no i odwieczny problem wielko¶ci hali. Je¶li za ma³a, to na meczach gospodarzy jest ciasno, gdy za du¿a - widzowie gin± w du¿ej przestrzeni. Ja osobi¶cie jestem za t± drug± opcj±, ale to rzecz do dyskusji.
I na koniec o wpisie na tym forum, który mnie autentycznie zaszokowa³. Otó¿ Szanowny Kolego IMPERATORZE, czy¿by¶ by³ w tych sprawach tak dobrze zorientowany, ¿e wiesz ile pañ lekkich obyczajów "obs³uguje" takie zawody?
darek dnia maj 06 2012 21:27:34
Podczas turnieju w pewn± Sobote Osoba zwiazana z Druzyna X przekaza³a Mi informacje .. w GTK X-rozjechany ,Y - pojechany -Z- nie wystapi ¯- nie pociagnie
Czy jako kierownik mia³em te informacje przekazac Trenerom i Oni mieli to Wykorzystac ?
Fakt
Chwile przed Meczem z Nasza Druzyna Zawodnik GTK bra³ ..blokade , Y - by³ "tejpowany:" ale czy mielismy ..SZANSE ??

na GRE W ELITARNYM GRONIE ???

Podczas 6 meczów w tegorocznych Mistrzostwach POLSKI MU-18 w kazdym Dru¿yna KLUBU ¦RODOWISKOWEGO AZS Katowice dawa³a to co mog³a !!
Zawodnicy w tej Edycji NIE ODPUSCILI ¯ADNEGO MECZU jak czynili to inni !!
Cóz K¦ AZS Katowice przegra³ w tej Edycji z ..
MISTRZEM POLSKI Dru¿yna GTK Gdynia 73-97
z V Druzyna PGB Junior Basket Poznañ- 93-73
z VI Druzyna Novum Bydgoszcz 89-73
i wiem JEDNO ,¿e ka¿dy z w/w Trenerów mia³ mniejszy czy wiekszy STRACH W OCZACH co mo¿emy Zrobiæ.
Fakt róznice 20 punktowe ,ale one Nie oddaj± tego co by³o na Parkietach
MO¯E w KATEGORI Junior z rocznikiem 1955 ..bedzie ..lepiej !!
Michale powrotu do ZDROWIA !!!
-kierownikCHWA£A MISTRZOM!!!!!!!!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Pawcio dnia maj 07 2012 10:33:55
Darek, wyluzuj , w kategorii Junior nie mozna graæ 57 latkami
Kibickibic dnia maj 07 2012 15:04:42
By³em w Poznaniu w sobotê i niedzielê. Ale wrócê do meczu Rosy i Trefla o miejsce w grupie z której wychodzi³y te dru¿yny ju¿ na bank. Ja bym nie wiesza³ psów na trenerach, którzy dali tez pograæ zawodnikom z II sk³adu, bo im siê te¿ nale¿y wystêp na fina³ach a podstawowi te¿ musz± kiedy¶ odpocz±æ bo przed nimi fina³y. W przypadku Trefla ³awka nie by³a zbyt szeroka, graj± (jak policzy³em) siedmioma zawodnikami a z SMS nie mieli wzmocnienia jako jedyni chyba z pierwszej pi±tki. A w meczu Trefl GTK zawalili sêdziowie. nigdy czego¶ takiego nie widzia³em aby gwizdaæ ci±gle faule których nie ma, zrozumia³e dlaczego trener Trefla wychodzi³ ze skóry. Trefl zagra³ piêcioma zawodnikami, kto by to wytrzyma³ i przegra³ z szerok± ³awk± GTK tylko 2 punktami i to po w³asnych b³êdach. Mecz Czernych z GTK - Kacprowi nie sz³o, nie wchodzi³o z osobistych i w ogóle by³ kryty bradzo i poobijany w sumie, tarmosili go strasznie. GTK szybkie, pe³no przechwytów i te trójki wykañczaj±ce. Trefl - Rosa ods³ona kolejna. Zawodnicy Trefla po meczu z PBG zagranym wieczorem, a w nim grali po 40 minut. Widaæ by³o du¿e zmêczenie. Rosa zmotywowana podobnie jak Trefl. Wy³±czyæ Witliñskiego pod koszem to naprawdê trzeba mieæ si³ê i warunki fizyczne wiêc Treflowi nie by³o ³atwo, ale jak widaæ dali radê bo wygrali. Wed³ug mnie fina³ powinien byæ pomiêdzy Czarnymi a Treflem a wtedy by³by ciekawy bój.
Kibickibic dnia maj 07 2012 15:20:40
A i nie zapomnijmy oczywi¶cie o 5 pozosta³ych dru¿ynach, znalaz³y siê w pierwszej ósemce a to te¿ du¿o. Na pewno s± dru¿yny w¶ród nich, które liczy³y na wiêcej, nawet na medale, a nawet na z³ote medale. Zaskoczeniem jest 5 miejsce PBG. A i w pierwszej pi±tce turnieju znalaz³ siê zawodnik z pi±tej dru¿yny smiley nie wiem czy to aby nie precedens.
Pawcio dnia maj 07 2012 17:50:45
W kuriozalnym meczu Trefla z Rosa o którym pisze Kibic nie chodzi³o o granie 2 czy 3 piatka. Masz racjê ¿e w takim meczu daje siê pograæ mniej ogranym zawodnikom.Chodzi³o o ¿enuj±ca koncówke gdy dyuzyny na zmiane seryjnie nie trafia³y osobistych(czyba z 8 rzutów) ¿eby nie wygraæ!!. Zwyciestwo leza³o na tacy i nikt go nie chcia³, bo wygrany mia³ grac z GTK.Trenerzy siedzieli spokojnie ,nikt nie bra³ czasów, zero uwag do zawodników na boisku.... Za to kibice na hali nagrodzili obie druzyny gwizdami i s³usznie ,oglada³o sie to b.s³abo.

Kalkulacje na tym etapie zwykle mszcz± siê w dalszej rywalizacji, bo skoro nie chcemy wygrac, to uwa¿amy rywala za silniejszego i tracimy przewage psychologiczn±.
Kto broni³ trenerowi Lichtañskiemu grac szerokim sk³adem na ca³ych MP czy z GTK?? Nie rotowa³, bo zmiennicy byli duzo s³absi i to pierwsza pi±tka ci±gnê³a ca³e zawody.
A zyczeniowe pisanie ¿e fina³ Trefl vs Czarni by³by lepszy to chyba ¿arty ,jak ktos jest mistrzem to wygrywa wszystko .W druzynach opartych na rewelacyjnych graczach jak S³upsk czy Bydgoszcz dyspozycja dnia takiego gracza przes±dza o wyniku dru¿yny niestety, je¶li przeciwnik go wy³aczy to ma sukces w kieszeni.
Zawodnik 5 druzyny w pi±tce turnieju to ¿aden precedens , rzadko siê zdarza, ale siê zderza.Filip Taisner zagra³ swietne zawody,bo to jak mniemam o niego chodzi.
miswid dnia maj 07 2012 21:35:33
Pawcio,

W sprawie meczu Trefl-Rosa - zapominasz o drobnym w szczególe. W III kwarcie to rezerwy Trefla wysz³y z -11 na prowadzenie, a w IV kwarcie wypracowa³y sobie przewagê. Ciê¿ko wiêc stwierdziæ, ¿e nie chcieli wygraæ. Owszem, nie p³akaliby, gdyby trafili na Czarnych, ale nie odstawiali w koñcówce takich szopek, jak Rosa.
Pawcio dnia maj 08 2012 08:31:32
Panie Michale je¶li pisze pan o pierwszym meczu tych dwóch dru¿yn to nie móg³ pan nie zauwa¿yc tych rzutów osobistych w koncówce rzucanych specjalnie obok obrêczy .Nie jednego, nie dwóch a w sumie oko³o 8 po obu stronach , co skutkowa³o wygwizdaniem obu zespo³ów i ¶mieszne t³umaczenia obu trenerów po meczu.
To czy rezerwy Trefla wysz³y z -11 jak pan pisze by³o bez znaczenia , pan Lichtañski tak przestraszy³ sie przewagi jaka uzyska³ na pocz±tku ¿e ba³em sie ¿eby zawodnicy Trefla nie zaczeli rzucac do w³asnego koszasmiley, sk³ad na boisku zmieni³ sie tak radykalnie ¿e tego nie da siê obroniæ ...
Ciê¿ko wiêc stwierdziæ, ¿e nie chcieli wygraæ

Tej tezy nie da siê obroniæ, to by³o tak bardzo widac w grze obu dru¿yn ¿e ju¿ bardziej nie mo¿na.Rosa nie lepsza .
Nigdy nie widzia³em takiego meczu na MP.
Kibickibic dnia maj 08 2012 15:23:32
Trefl i Rosa zapracowali sobie na pierwsz± czwórkê wcze¶niej, czy komu¶ siê to podoba czy nie. W rezultacie Trefl wygra³ (nawet je¶li kto¶ uwa¿a, ¿e nie chcia³) wszystkie mecze w grupie. Nadal uwa¿am, ¿e spococianie dowalili kawa³ dobrej roboty bez wsparcia z Cetniewa, w³a¶ciwie graj±c siedmioma zawodnikami i co by tu nie mówiæ, maj± br±zowy medal. Gdyby Stefaniak z nimi gra³ jak by³o w planach to by by³o im du¿o ³atwiej. Rosa mia³a 3 zawodników z Cetniewa podkre¶lam. GTK te¿ siê posili³o i Czarni równie¿. Gdyby Trefl mia³ do dyspozycji oprócz wspomnianej siódemki jeszcze trzech zawodników z sms to wtedy mo¿na by by³o porównywaæ zespo³y. A tak zagrali praktycznie w³asnym sumptem. Do³±czy³o 2 zawodników z Gdañska, którzy z Treflem mieli ju¿ do czynienia wcze¶niej. Dlatego brawa dla Trefla za br±z. I brawa dla zawodników z 94, ¿e stanêli na wysoko¶ci zadania, poci±gnêli grê do podium. A i nie krytykowa³bym drugiego sk³adu Trefla bo to nowi lub m³odzi zawodnicy którzy nabywaj± do¶wiadczenia na parkiecie i ucz± siê w tym renomowanym klubie.

Dodam tak¿e, ¿e to PBG mia³o byæ mistrzem a i inne dru¿yny mia³y chêæ na podium (chyba nie by³o takiej co by nie mia³a). A teraz to pró¿ne ¿ale, trzeba by³o wygrywaæ. czarni przegrali jeden mecz (fina³owy), GTK jedne ( za Czarnymi w grupie) i Trefl te¿ jeden w pó³finale z GTK. Rosa przegra³a 2 mecze (w pó³finale do którego dosz³a ciê¿k± prac±). Taki wynik ostateczny. Kto jeszcze siê takim mo¿e pochwaliæ. A szanse mieli równie wszyscy od pocz±tku - a dru¿yn by³o 8. I na tym koniec.
Kibickibic dnia maj 08 2012 15:27:42
I proszê jeszcze spojrzeæ na roczniki zawodników poszczególnych dru¿yn. Trefl ma najm³odszy sk³ad. Tu¿ za nimi s± moi ulubieni Czarni. W ogóle chyba najbardziej lubiê Trefla i Czarnych i im gratulujê
darek dnia maj 08 2012 20:37:45
Do : Pawcia

M³ody Cz³owieku wska¿ Mi ,¿e w Naszej dru¿ynie mamy Kogokolwiek ,kto ma ..57 lat
Proponujê ..Troszkê pokory!!!!!!
Coach dnia maj 08 2012 20:52:26
Darek nie o¶mieszaj siê. Przeczytaj jeszcze raz swój wpis o "juniorach rocznik 1955", pó¼niej post Pawcia i mo¿e wtedy zrozumiesz, ¿e on ¿artowa³ i nawet mo¿e siê domy¶lisz z czego te ¿arty.
Proponujê....... Troszkê......... LUZU!!!!
darek dnia maj 08 2012 21:29:13
PRZEPRASZAM !!!!!!!!

klawiatura lubi p³atac FIGLE
Pawcio dnia maj 08 2012 23:04:59
Darku,nie ma sprawysmiley , nie wszystko co tu piszemy musi byæ serio, troche humoru nie zawadzi nigdysmiley

PS.Dawno nikt nie nazwa³ mnie
M³odym Cz³owiekiem

Ale dziêki poprawiles mi humor na wieczórsmiley

Do Kibic masz pe³ne prawo byc dumny ze swoich ulubieñców , w ogóle uwa¿am ¿e Pomorze przyæmi³o resztê kraju.
Nie chcê tu generalizowac ,ale chyba tylko Polonia wsród finalistów gra³a tylko swoimi wychowankami, bez wzmocnieñ z Cetniewa ,kadrowiczy, czy graczy 2 ligowych.A jednak byli we wszystkich trzech m³odzie¿owych fina³ach i ja jestem z nich dumny .
Pozdrawiam.smiley
Kibickibic dnia maj 08 2012 23:09:19
No w³a¶nie. Cieszê siê, ¿e MJ porusz³y ciekawy temat. Wszyscy tu "psy wieszaj± " na Treflu i Rosie za pewien mecz (przypominam sobie pewien mecz reprezentacji Polski w siatkówce, gdzie dru¿yna nasza lepiej by by³o aby przegra³a aby siê ustawiæ do dalszego boju i ca³a siatkarska Polska im w tym kibicowa³a). A powiem szczerze, ¿e jako¶ wszyscy przemilczeli karygodne zachowanie zawodników, trenera GTK i sêdziów - oszustów, podczas meczu z Treflem. No i co wy na to? Jak to oceniacie?
Kibickibic dnia maj 08 2012 23:23:31
Pawcio.
Na pewno. Od pocz±tku pisa³em, ¿e ch³opaki siê napracowali przez ca³y sezon. Zachrzaniali na treningach dwa razy dziennie. I gratulowa³em wszystkim dostania siê do tej b±d¼ co b±d¼ elitarnej ósemki. Dostaæ siê tu to znaczy wyj¶æ z województwa, strefy, przebrn±æ przez æwieræfina³y i pó³fina³y. A potem walczyæ w fina³ach z najlepszymi. Wszystkim nale¿± siê gratulacje. A je¶li wrócisz do poprzednich wpisów z pó³fina³ów, w³a¶nie stawia³em na Poloniê do pierwszej ósemki. Takie by³o przeczucie.
Pawcio dnia maj 08 2012 23:25:49
Kibic takie mecze by³y, sa i bêd± , ale wg mnie sprawê za³atwi³y gwizdy kibiców , wiem ¿e trenerom by³o "g³upio"(s³yszalem komentarz trenera z Radomia) zawodnikom tez i to wystarczy.
Co do przypadku meczu GTK o którym piszesz, to nie potrafie go ocenic bo nie widzialem tego meczu( czasem trzeba by³o z hali wyj¶c na jakis posi³ek) i nie znam "sprawy".
Gdzies czyta³em ¿e pan Prezes GTK tez nie¿le blysn±³ na koniec, czy to prawda??
Kibickibic dnia maj 08 2012 23:37:11
No kto powie Pawciowi jak by³o? O wyzwiskach z ³awki i nie tylko kierowanych do Trefla i cz³onków rodzin niektórych zawodników? O niebywa³ej "ekspresji" trenera i o sêdziach co gwizdali faule których nie by³o a trener Trefla bezradny a¿ dosta³ karê bo nie móg³ im wyt³umaczyæ co jest a co nie jest faulem. Ciekawi mnie te¿, którzy zawodnicy GTK pij±cy z butelki na ¶rodku parkietu szampana byli pe³noletni. A ja nie wiem, który to prezes GTK jest.....chyba nie taki stary, siwy co wygl±da³ na ostro trachniêtego???
Pawcio dnia maj 09 2012 00:41:52
Trenera GTK pana Rafa³a Knapa znam jeszcze z czasów jak trenowa³ Regis Wieliczka , miewa³ kontrowersyjne pomys³y , np. zawodnik schodz±cy za 5 faul, nie mia³ prawa siedzieæ z druzyna na ³awce ,tylko szed³ pod ¶cianê z dala od ³awki .To by³o w kadecie i dziwi³o, a wrêcz szokowa³o wielu kibiców.
Jednak sukces w Poznaniu, czy awans do II ligi pokazuje, ¿e ma warsztat i potrafi wyszkolic i przygotowac druzynê.Jest skuteczny , ma wyniki, w rozmowie robi jak najlepsze wra¿enie. Dobrzy trenerzy zwykle maja kontrowersyjne metody np. Mourinho .
Jak widze GTK i Trefl raczej siê nie kochaja, wiêc ró¿ne animozje zawsze sa w takich meczach , zw³aszcza o taka stawkê.
A co do szampana, to je¶li 17 latek z takiej okazji za³apie siê na ³yka smiley to ja jestem w stanie to zrozumieæ.
niktwaazny dnia maj 09 2012 11:52:34
Pawcio, z tymi wychowankami to chyba te¿ nie do koñca, kilku ch³opaków zosta³o dobranych np. z UKS Bia³o³êka, czy UKS11, o Czosnowskim nie piszê, bo to zdaje siê jest akurat wychowanek, choæ dobrany na te mistrzostwa z Komorowa...
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 MKKS Rybnik r.95
3 MKKS Rybnik r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi