News: Turniej Borowina Cup ch³. i dz. rocz.2000 Sieradz 15-17.VI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 20:42:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Borowina Cup ch³. i dz. rocz.2000 Sieradz 15-17.VI.2012
Turnieje Podsumowanie
 BOROWINA CUP  TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW                   
SIERADZ 15-17 CZERWCA 2012r.

Medale, statuetki i nagrody rzeczowe wrêczali:
Cezary Tomczyk - Pose³ Sejmu RP
W³adys³aw Maciejewski - Dyrektor MOSiR w Sieradzu

Sponsorzy Turnieju:
Borowina Broszki - Daniel Podsiad³y
Tata Klima - Piotr Nowak
Sklep Sportowy AN-ZU-GA - Andrzej Krawczyk
Partner Tech

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:

 MVP  ALL-STARS - ,,Pi±tka Turnieju,, WYRÓNIENIA DRU¯YNOWEMVP.MECZU.GWIAZD 
       
Szo³tysek Patryk
HK ¯ory
Nagroda specjalna
Koszulka Michalaka
Polonia 2011 W-wa
z autografem
Sk³adowski Krzysztof - UKS Trójka Sieradz
Afeltowicz Marcel - TKM W³oc³awek
Heliñski Stanis³aw - Hajduki Chorzów
Radoñ Karol  - HA ¯ory
Pi±tek Arkadiusz - WKK Wroc³aw
Krzymiñski Tomasz - Pogoñ Ruda ¦l±ska
Kleszcz Miko³aj - £KS £ód¼
Pacyna Piotr - Trójka Sieradz
Owczarz Pawe³ - HK ¯ory
Sibiñski Bartosz - WKK Wroc³aw
K³aczek Kacper - Hajduki Chorzów
Pi±tek Adam - TKM W³oclawek
Pustelnik Tomasz
(Hajduki Chorzów)
Team: M. Michalak
FILMIK
Gralewski Szymon
(£KS £ód¼)
Team: S. Kowalczyk

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 I - MIEJSCE
 Hawajskie Koszule ¯ory
 II - MIEJSCE 
 WKK Wroc³aw
 III - MIEJSCE 
 Hajduki Chorzów
 IV - MIEJSCE 
 TKM W³oc³awek
       

 IV - MIEJSCE
 Trójka Sieradz
VI - MIEJSCE
 LA Basket Warszawa
VII - MIEJSCE 
£KS £ód¼
 VIII - MIEJSCE
Pogoñ Ruda ¦l±ska
        

GRUPA 1

1. Hajduki Chorzów  6 pkt.

2. TKM W³oc³awek 5 pkt.
4. Trójka Sieradz  4 pkt.
3. Pogoñ Ruda ¦l±ska 3 pkt

Trójka Sieradz – Pogoñ Ruda ¦l±ska  70 : 26
Hajduki Chorzów – TKM W³oc³awek   74 : 65
Hajduki Chorzów – Pogoñ Ruda ¦l±ska  92 : 14
Trójka Sieradz – TKM W³oc³awek  51 : 54 po dogrywce
Trójka Sieradz – Hajduki Chorzów 51 : 62
TKM W³oc³awek – Pogoñ Ruda ¦l±ska  117 : 18

GRUPA B

1 WKK Wroc³aw  5 pkt

2 Hawajskie Koszule ¯ory  5 pkt.
3 LA Basket Warszawa 5 pkt.
4 £KS £ód¼  3 pkt.

LA Basket Warszawa – £KS £ód¼   96 : 26
Hawajskie Koszule ¯ory – WKK Wroc³aw  60 : 56
Hawajskie Koszule ¯ory – LA Basket Warszawa  61 : 62
£KS £ód¼ – WKK Wroc³aw   27 : 88
£KS £ód¼ – Hawajskie Koszule ¯ory  27 : 69
WKK Wroc³aw – LA Basket Warszawa 69 : 61

PLAY 0OFF V-VIII Trójka Sieradz - £KS £ód¼ 65 : 44
PLAY OFF V-VIII  LA Basket Warszawa - Pogoñ Ruda ¦l±ska 106 : 7
I PÓ£FINA£: Hajduki Chorzów - HK ¯ory  34 : 62
II PÓ£FINA£: WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek 70 : 49
Mecz o VII miejsce  Pogoñ Ruda ¦l±ska - £KS £ód¼  43 : 62
Mecz o V miejsce LA Basket Warszawa - Trójka Sieradz  54 : 56
Mecz o III miejsce: TKM W³oc³awek - Hajduki Chorzów  71 : 75 po dogrywce
Mecz o I miejsce:
WKK Wroc³aw : HK ¯ory  53 : 65


FILMIKI-ZIBI 

WSZYSTKIE FILMIKI WGRAJA SIÊ DO ¦RODY

ALL - STARS  FILMIK

 DRU¯YNA GRUPA A - MICHA£ MICHALAK

TOMASZ PUSTELNIK - HAJDUKI CHORZÓW
STANIS£AW HELIÑSKI - hAJDUKI CHORZÓW
FILIP DROZDOWSKI - TKM W£OC£AWEK
ADAM PI¡TEK - TKM W£OC£AWEK
JAKUB JAKUBOWSKI - TRÓJKA SIERADZ
PIOTR BUKOWSKI - TRÓJKA SIERADZ
TOMASZ KRZYMIÑSKI - POGOÑ RUDA ¦L.
MARCEL RUBA - POGOÑ RUDA ¦L.

TRENER: KATARZYNA MALCHERCZYK  HAJDUKI CHORZÓW

 DRÓ¯YNA GRUPA B - SEBASTIAN KOWALCZYK

BARTOSZ RÓ¯YCKI - WKK WROC£AW
JAKUB TERE¦IÑSKI - WKK WROC£AW
PATRYK SZO£TYSEK - HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY
KAROL RADON - HAWAJSKIE KOSZULE  ¯ORY
KRZYSZTOF KUBECKI - LA BASKET WARSZAWA
JAKUB GADOMSKI - LA BASKET WARSZAWA
MIKO£AJ KLESZCZ - £KS £ÓD¬
SZYMON GALEWSKI - £KS £ÓD¬

TRENER: JAROS£AW ZIMEK - LABASKET WARSZAWA

SÊDZIOWIE: WEWERSOWICZ ARTUR  SIERADZ
DOBROSZEK MICHA£  SIERADZ

BOROWINA CUP SIERADZ 2012  DZIEWCZETA 

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 I - MIEJSCE 
 
ORLIK UJAZD
 II - MIEJSCE
 
WIDZEW £ÓD¬
 III - MIEJSCE
 TRÓJKA BOROWINA SIERADZ
     

 IV - MIEJSCE
 UKS BASKET ALEKSANDRÓW £ÓDZKI
 V - MIEJSCE
 MAG-RYS ZGIERZ
 VI - MIEJSCE
 CHROBRY G£UCHO£AZY
     

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP ALL-STARS - ,,NAJLEPSZA PI¡TKA TURNIEJU,, WYRÓ¯NIENIA W DRU¯YNIE SIERADZANIE
       
PAWLAK WERONIKA
ORLIK UJAZD

Nagroda Pos³a
Cezarego Tomczyka
PIETRZYK KATARZYNA - ORLIK UJAZD
KRÓLIKOWSKA ALEKSANDRA - WIDZEW £ÓD¬
KOPYCIOK SANDRA - MAG-RY¦ ZGIERZ
KO¦LA WIKTORIA - BASKET ALEKSANDRÓW £.
PIETRZAK EWA - TRÓJKA BOROWINA SIERADZ
STÊPIEÑ WIKTORIA -WIDZEW £ÓD¬
PIETRZYK MA£GORZATA - ORLIK UJAZD
ZASINA ALEKSANDRA - TRÓJKA SIERADZ
GOZDEK NATALIA - BASKET ALEKSANDRÓW
WIDAWSKA WIKTORIA - MAG-RY¦ ZGIERZ
SIERADZKIE
WYRÓ¯NIENIA

OSYDA ZUZANNA
ROGALSKI BARTEK

TRÓJKA BOROWINA-ORLIK UJAZD 28:66
WIDZEW-MAG-RYS   83;7     
ORILK-CHROBRY  91:28
TRÓJKA BOROWINA : MAG:RYS 50:18
WIDZEW : CHROBRY   72:14
MAG RYS ORLIK UJAZD  10 : 70 
CHROBRY UKS BASKET 44 : 52 po dwóch dogrywkach
TRÓJKA – WIDZEW 14 : 74
UKS BASKET – ORLIK UJAZD  6 : 79
CHROBRY – MAG RYS  30 : 30
UKS BASKET – WIDZEW 8 : 78
TRÓJKA – CHROBRY 
UKS BASKET – MAG RYS
ORLIK UJAZD – WIDZEW 
TRÓJKA BOROWINA – UKS BASKET

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5
5
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi