News: MP U-16 rocz.1996/97 Fina³: Gdynia 19-26.05.2012 MECZE GRUPOWE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:21:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U-16 rocz.1996/97 Fina³: Gdynia 19-26.05.2012 MECZE GRUPOWE
U-16 Kadeci
 STATYSTYKI Z WSZYTKICH MECZY NA OFICJALNEJ STRONIE MP (klikni w logo MP U-16)

W Galeriach nowe fotki i filmiki


 MVP:
Mateusz Stawiak
GTK Gdynia

 ALL STARS
Pierwsza pi±tka turnieju:

Miko³aj Serbakowski (WKK Wroc³aw)
Jakub Nizio³ (WKS ¦l±sk Wroc³aw)
Kamil Zywert (UKS GIM92 Warszawa)
Artur Podgórski (GTK Gdynia)
Pawe³ Krefft (GTK Gdynia)

 
FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

RETRANSMISJE-TV

MECZE O MIEJSCA V-XII

o miejsce 11-12 £KS KM £ód¼ - MKS Grójec 73 : 100
o miejsce 9-10  TKM W³oc³awek - MKS Polonia Warszawa  64 : 65
o miejsce 7-8    PGE Turów Zgorzelec - MTS Basket Kwidzyn  94 : 108
o miejsce 5-6    UKS G26 Astoria / Filomag Bydgoszcz - STK Czarni S³upsk 71 : 81

I PÓ£FINA£: WKS ¦l±sk Wroc³aw - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 62 : 97
I PÓ£FINA£:
WKK Wroc³aw - GTK Gdynia 59 : 62

o miejsca 3-4 WKS ¦l±sk Wroc³aw - WKK Wroc³aw
o miejsca 1-2 GTK Gdynia - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa


  ZDJÊCIE DRU¯YNYSK£AD...........................................MVP DRU¯YNY
 1   Burandt, Jakub
 Chamerka, Krystian
 Grzywa, Kamil
 Kraszkiewicz, Dominik
 Krefft, Pawe³
 Nowaczek, Jakub
 Nuszel, Aleksander 
 Penkala, Micha³
 Podgórski, Artur
 Radacki, Jakub
 Radziszewski, Filip
 Stawiak, Mateusz
 Szymañski, Jêdrzej
 Zdonek, Micha³
 
  GTK GdyniaTrener: Tadeusz Nosek
Asystent trenera: Micha³ Mróz
 
 2  4 Karwowski, Jakub 
7 Leszczyñski, Adrian 
8 Bielecki, Jan Stanis³aw 
10 Blaszkiewicz, Oskar  1997
12 Paw³owski, Piotr  1997
13 Skalski, Jakub 1997
14 Repeka, Bogdan
15 Szymañski, Szymon
16 Zywert, Kamil
17 Strzelec, Mateusz  1997
18 Stachowicz, Micha³ 1997
20 Majchrzak, Wojciech
21 Zywert, Marek  
 Szymanowski, Pawe³  1997
 
  UKS GIM92 WarszawaTrener: Arkadiusz Mi³oszewski
Asystent trenera:Jaros³aw £ukasiewicz
 
 3    4 Choromañski, Adam
  7 Kamberski, Micha³
  8 Dubiel, Konrad
  9 Nizio³, Jakub
12 Górniaczyk, Miko³aj
13 Ko³kowski, Dawid
14 Junger, Leo
15 Skorek, Marcin
16 Dudek, Igor 
20 Kliniewski, Marcel
22 Poniatowski, Jan
23 Sanny, Marc-Oscar 
Boæ-Orzechowski, Konrad  
Chru¶ciel Krzysztof  Stawski A.
 
  WKS ¦L¡SK WROC£AWTrener: £ukasz Grudniewski
Asystent trenera: Adam Omelan
 
 4    4 ¦cibisz, Piotr 1997
  5 Serbakowski, Miko³aj
  6 Kapa, Micha³ 1997
  8 Cygal, Wojciech
  9 Kobzar, Karol 1997
10 Wasiuta, Adrian
11 Melone, Wojciech 1997
12 Wolkanowski, Micha³
13 Wenda, Patryk
14 Zakrzewski, Micha³
15 Górecki, Kamil  
16 Kura¶, Adam
17 Kolankowski, Daniel
    Rodak, Bart³omiej
 
  WKK WROC£AWTrener: Sebastian Potoczny
Asystent: Tomasz Niedbalski
 
 5    4 S³owikowski, Marcin 
  5 Jakubiak, Wojciech >>>>>
  8 Bockenheim, Wojciech 
  9 Gemza, Adrian 
10 Fuks, Przemys³aw
11 Mochnacz, Szymon  
12 Sznigirewicz, Jakub
13 Gulbitowicz, Damian
14 M³yñski, Jakub 1997
15 Lewandowski, Bartosz 
16 Czerniawski, Pawe³
17 Mucha, Pawe³
 
  STK Czarni S³upsk Trener: Daniel Orzechowski
Asystent trenera: Robert Jakubiak
 
 6    4 Kutta, Karol
  5 Rzadkowski, Maciej 
  7 Kamiñski, Krzysztof
  8 Domañski, Kamil 
  9 Wardziñski, £ukasz 
10 Wenderski, Kacper  
11 Kuich, Maciej  1997
12 Chmiel, Daniel 
13 £apiñski, Cezary  1997
14 Domañski, £ukasz
15 Fatz, Mateusz >>>>>>>>
    Peka, Szymon
 
  UKS G26 Astoria BydgoszczTrener: Maciej £abu¶ 
 7    5 Korowajczyk, Mateusz
  7 Morawski, Sebastian
  8 Zawalich, Cezary
10 Mikluszka, Karol
10 Weso³owski, Marek 
12 Wiêckowski, Kacper 
13 Komorowski, Mateusz 
14 Banach, Kevin 1997
16 Barganowski, Tomasz 1997
17 £ukasiñski, Micha³ 
17 Orlikowski, Oskar 
19 Konopatzki, Mariusz 
20 Flont, Tomasz 
23 Szwedowski, Marcin 
33 Burakowski, Szymon >>>
 
  MTS Basket Kwidzyn Trener: Maciej Zimnicki
Asystent trenera: Gracjan Galicki
 
 8    4 Bartczak, Mariusz
  5 Cielma, Mateusz 
  6 Pilarczyk, Mateusz  
  7 Wêckowski, Adam 
  8 Kurzepa, Szymon  
  9 Lichnowski, Micha³ 
10 Muska³a, Maciej 
11 Turcza, Mateusz
12 Podanowski, Mateusz 
13 Ma³ysiak, Jakub
13 Kurzyñski, Robert 1997
14 Kapic, Wojciech >>>>>>>
15 Gibki, Tomasz
 Hejne, Krystian
 
 
  PGE Turów Zgorzelec Trener: Dariusz Tomasik 
 9    4 Wieluñski, Marcin >>>>>>
  5 Ko³akowski, Filip 1997
  8 Kierlewicz, Micha³ 1997
  9 Jarosz, Kamil
10 Piechociñski, Micha³ 
11 Kocela, Hubert 
12 Bender, Maciej 1997
13 Malinowski, Oskar
14 Kulka, Grzegorz
15 Samp³awski, Jakub 
16 Zatorski, Robert
18 Brzozowski, Damian
 
  MKS Polonia Warszawa Trener: Dariusz Sworst
Asystent trenera: Andrzej Kierlewicz
 
 10  4 Filip Zych
5 Pawe³ Król 
6 Adam Komorowski
7 Mateusz Waga
8 Juliusz Barañski
9 Bartosz Matusiak 1997
10 Kacper Wronkowski >>>>
16 Wiktor Cie¶lakiewicz 1997
11 Bartosz Jankowski
12 Micha³ Kijewski  
13 Adrian Warszawski
14 Mateusz Kuberski
15 Krzysztof Przekwas
17 Dominik Olejniczak
 
  TKM W³oc³awek Trener: Grzegorz Ko¿an
Asystent trenera: Maciej ¯ywiczka
 
 11    5 Kocewiak, Damian  
  6 Jakubczak, Piotr 
  7 Maliszewski, Wojciech
  8 Doliñski, Kamil 
    Lewandowski, Krystian
11 Górecki, Stefan 
13 Pywowarczuk, Jurij 
14 Koziñski, Micha³ 
15 Wilewski, Hubert 
17 Pi±tkowski, Adrian  
18 Nowakowski, Adam 
19 Górecki, Patryk
 
 
  MKS Grójec Trener: Piotr Kawalec 
 12    6 Gozdarski, Daniel 
  7 Komorowski, Jakub
  8 Lewandowski, Maciej 
  9 Kukie³ka, Przemys³aw 
10 Hetug, Rafa³
11 Komorowski, Jan 
12 £ucka, Piotr >>>>>>>>>>
14 Rejniak, Robert 
15 Pietrzak, Mateusz 
24 Fabiszewski, Aleksander 
34 £±pie¶, Mateusz  1997      
    Lamus, Adrian
    Wajszczyk, Tomasz
    Torbici, Bart³omiej
 
  £KS KM £ód¼ Trener: Micha³ Kamecki 


GRUPA A

WKS ¦L¡SK Wroc³aw – KKS TURÓW Zgorzelec 90 : 76
TKM W³oc³awek – UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz 49 : 69
WKK Wroc³aw – £KS KM £ód¼ 86 : 34
KKS TURÓW Zgorzelec – £KS KM £ód¼ 80 : 56
UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz – WKK Wroc³aw 68 : 78
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – TKM W³oc³awek 65 : 49
TKM W³oc³awek – KKS TURÓW Zgorzelec 55 : 57
WKK Wroc³aw – WKS ¦L¡SK Wroc³aw 59 : 49
£KS KM £ód¼ – UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz  68 : 75
KKS TURÓW Zgorzelec – UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz 59 : 85
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – £KS KM £ód¼ 98 : 65
TKM W³oc³awek – WKK Wroc³aw 57 : 71
UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz – WKS ¦L¡SK Wroc³aw  55 : 69
WKK Wroc³aw – KKS TURÓW Zgorzelec  72 : 58
£KS KM £ód¼ – TKM W³oc³awek  68 : 73
 
   MPKT P  P-ZP-S BILANS 
 1WKK Wroc³aw   5 10 5 0 366 266    100
 2WKS ¦L¡SK Wroc³aw  5 9 4 1 371 304      67
 3UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz 5 8 3 2 352 323    29
 4KKS TURÓW Zgorzelec  5 7 2 3 330 358   -28
 5TKM W³oc³awek 5 6 1 4 283 330   -47
 6£KS KM £ód¼  5 5 0 5 291 412  -121

GRUPA 
 
UKS GIM 92 Warszawa – MKS POLONIA Warszawa  78 : 69
MTS BASKET Kwidzyn – MKS Grójec  97 : 87
STK CZARNI S³upsk – GTK Gdynia  55 : 80
STK CZARNI S³upsk – MTS BASKET Kwidzyn 101 ; 71
MKS Grójec – UKS GIM 92 Warszawa 66 : 80
GTK Gdynia – MKS POLONIA Warszawa  78 : 80
UKS GIM 92 Warszawa – STK CZARNI S³upsk 70 : 60
MKS POLONIA Warszawa – MKS Grójec 90 : 79
MTS BASKET Kwidzyn – GTK Gdynia 83 : 94
GTK Gdynia – MKS Grójec 101 : 83
STK CZARNI S³upsk – MKS POLONIA Warszawa  74 : 66
MTS BASKET Kwidzyn – UKS GIM 92 Warszawa 81 : 85
MKS Grójec – STK CZARNI S³upsk 67 : 83
MKS POLONIA Warszawa – MTS BASKET Kwidzyn  70 : 78
UKS GIM 92 Warszawa – GTK Gdynia 57 : 53

   MPKT  Z P-Z P-S BILANS 
 1UKS GIM 92 Ursynów 5 10 5 0 370 329    41
 2GTK Gdynia 5  8 3  2  406 358    48
 3STK CZARNI S³upsk 5  8 3 2 373 354    19
 4MTS BASKET Kwidzyn 5  7 2 3 410 437  -27
 5MKS POLONIA Warszawa 5  7 2 3 375 387  -12
 6MKS Grójec 5  5 0 5 382 451  -69

 
Czy na Fina³ach MP U-16 powinny byæ ,æwieræfina³y 1-4, 4-1, 2-3, 3-2
TAK (76)76%76%
NIE (24)24%24%

£±cznie oddano 100 g³osów
Komentarze
kedar1968 dnia maj 10 2012 09:13:58
SPRÓBUJEMY ZAMIESZAÆ smiley
http://www.youtube.com/watch?v=_O19cOu8wxw&feature=plcp
Pawcio dnia maj 10 2012 09:35:07
B.ciekawe jest to, ¿e druzyny co 2 dni zmieniaja halê na której graj±.
Pawcio dnia maj 10 2012 09:51:55
Czy przekazy TV beda z obu hal?? bo jakos nie chce mi siê w to wierzyæsmiley
kedar1968 dnia maj 10 2012 09:57:18
Pawcio zapowiedzi s± jak zawsze szumne, a potem jest jak zwykle smiley. Dodatkowo szkoda, ze bêda dwa standardy hal. Jedna na której gra dru¿yna seniorek, hala z prawdziwego zdarzenia, a druga prawdopodobnie szkolna.
Pawcio dnia maj 10 2012 10:08:21
W Hali na W³adys³awa IV ,pamiêtam pólfina³y U-16 w roczniku 94 , sza³u nie robi, ale dramatu te¿ nie ma.
Ch³opcy wtedy spali na miejscu w klasach na pod³odze w ¶piworach.smiley
Mam nadziejê ze tym razem bed± mieli jakie¶ ³ó¿ka bo to jednak 9 dni.
Pawcio dnia maj 10 2012 10:10:49
a przepraszam to by³o U-14 4 lata temu, mieszaja mi sie te imprezy ju¿...
miswid dnia maj 10 2012 11:41:50
Spokojnie, na obu halach s± równie przyjazne zawodnikom deski i obrêcze smiley
janusz_52 dnia maj 18 2012 09:20:54
Je¶li wszystko wyjdzie tak, jak sobie Gdynia zaplanowa³a, to czekaj± nas wspania³e zawody.
Oficjalny portal organizatorów prezentuje siê rewelacyjnie, widaæ w ca³y przedsiêwziêciu trochê takiego rozmach organizacyjnego. To dobrze. W krajach o silniejszych koszykarsko tradycjach rozgrywki m³odzie¿owe to wielkie imprezy ogl±dane przez tysi±ce ludzi. U nas tak chyba nie bêdzie, ale ostatnie MPU18 w poznañskiej Arenie i zaanga¿owanie gdynian daj± nadziejê na dobre zmiany.
W ka¿dym razie, czekaj± nas ciekawe zawody, a je¶li udadz± sie transmisje TVlive, to wrêcz pasjonuj±ce.
Niedobre wie¶ci nadchodz± natomiast z obszaru U14. Podobno PZKosz zamierza przydzieliæ organizacjê Koszalinowi. ¯AK Koszalin, dru¿yna, która, jak s±dzê, musia³a wyst±piæ o MPU14 nie ma nawet swojej strony internetowej. Chyba ¿e organizacjê dostanie ca³e koszaliñskie ¶rodowisko koszykarskie. Zobaczymy.
Pawcio dnia maj 20 2012 23:58:44
to co próbowali dzi¶ zrobic sedziowe na meczu Polonii z GTK , to krótko mówi±c SKANDAL!!!
gospodarze przegrywali na kilka sekund przed koñcem 4 pkt, i co wymysli³a para sêdziowska faul i techniczny dla gospodarzy!!!

niestety pan spali³ na panewce bo z 4 rzutów wolnych gospodarze wykorzystali tylko 2 !!!!!!!!!
do rozegrania zosta³a akcj± na 0,4 sek i co widzimy wybicie pilki z boku po czasie dru¿yny i zawodnik GTK ma czas zakoz³owac i zrobiæ dwutakt w nieca³± sekundê na szczêscie dla Polonii przestrzelony....doprawdy czas dla gospodarzy p³ynie bardzo wolno!!!!!
janusz_52 dnia maj 21 2012 09:10:22
W przekazie telewizyjnym nie by³o dokadnie widaæ, o co posz³o z przewinieniem technicznym dla ³awki. Poniewa¿ przez ca³y mecz sêdziowanie by³o zupe³nie przyzwoite (m. inn. sêdziowie bezb³êdnie wychwycili faul ofensywny Kreffta na pocz±tku spotkania) zak³adam, a piszê to z pozycji bezstronnego obserwatora, ¿e co¶ by³o na rzeczy. Tym bardziej, ¿e utarczki s³owne sêdziów z ³awk± POLONII by³y juz wcze¶niej.
Koñcowa pi³ka nie by³a pokazana w TV, a szkoda, bo nawet dla mnie przed ekranem co¶ by³o nie tak. Dzieki informacji sprawozdawcy (uk³ony dla wspania³ego ZIBIEGO w tej roli. Czy to Poznañ, czy Gdynia bez ZIBIEGO - ani rusz!) wiadomo by³o ile czasu jest do koñca meczu. Oczywistym jest, ¿e 0,4 s. wystarcza na dobicie pi³ki rêk±, a nie na jak±kolwiek akcjê. Je¶li ta mia³a miejsce to sedziowie stoilikowi powinni i¶æ na zas³u¿ony urlop.
W ka¿dym razie POLONIA wygra³a zas³u¿enie i dobrze, bo sytuacja w tej grupie robi siê arcyciekawa. Przy okazji: co z Grzesiem Kulk±? Ch³opak mia³ rewelacyjny pocz±tek, pó¼niej chyba jaki¶ uraz.Czy powa¿ny?
W drugiej grupie dzi¶ szlagierowo zapowiadaj±cy siê mecz WKK-¦L¡SK. Oba zespo³y typowane do czwórki, maj± ze sob± porachunki jeszcz z ligi, w której w meczach by³o 1:1, ale w ma³ych ponktach zdecydowanie ¦L¡SK. Mecz powinien wyja¶niæ, która z dru¿yn ma szansê na fina³.
store35 dnia maj 21 2012 17:17:51
I co teraz napisz± wielcy znawcy koszykówki ze ¶l±ska ???? Nie wiecie to ja wam podpowiem !!!!! WKK !!!! WKK !!! WKK !!!! WKK !!! Ju¿ wiecie kto jest NAJLEPSZY !!!!!
kedar1968 dnia maj 21 2012 18:44:39
:-). Ciesz siê chwil± bo one szybko przenikaj±. mówi³em wcze¶niej poczekajmy do koñca turnieju.
kedar1968 dnia maj 21 2012 18:46:52
mia³o byæ przemijaj±.
janusz_52 dnia maj 21 2012 19:26:29
Pewne zwyciêstwo WKK nad ¦L¡SKIEM jest jednak trochê niespodziank±. Przed mistrzostwami to raczej ¦L¡SK by³ typowany do medali, nawet do z³otego. WKK gra³ w tym meczu do¶æ szerokim sk³adem i co wa¿niejsze, punktowa³ nie tylko Serbakowskim, a raczej wszystkimi tylko nie Serbakowskim. Ten pewnie by³ zmêczony wczorajszymi 30-oma punktami, a mo¿e ¦L¡SK mu przeszkadza³ (0/9 z gry). W ka¿dym razie dru¿yna jest wyrównana i z ka¿dym dniem mo¿e to procentowaæ.
Przewaga WKK by³a ca³y czas w okolicach 10 pkt i wy¿ej co ¶wiadczy, ¿e wynik nie by³ zagro¿ony.
Nie ryzykowa³bym stwierdzenia, ¿e WKK ma ju¿ tytu³ w kieszeni, ale z pewno¶cia wiedz±, ¿e s± mocni i bêd± grali spokojniej.
Ciekawe, co z GTK. Po wczorajszej pora¿ce z POLONI¡ dzisiaj dopiero w ostatnich 3 minutach oderwali siê od KWIDZYNIA. Mecz wbrew koñcowemu wynikowi by³ bardzo wyrównany.
store35 dnia maj 22 2012 07:40:12
W zyciu wazne sa tylko chwile a miny kibicow ze slaska po przegranej z wkk byly bezcennesmiley). Pozdrawiamy wszystkich znawcow koszykowki ze slaska niech moc i wiara was nie opuszczasmiley)))
AIKON dnia maj 22 2012 11:02:11
Oj Kedar Kedar jak WKS wygrywa to cieszysz siê na maksa i tez piszesz uradowany smiley, ¿e akurat dru¿yna, której kibicujesz wygrywa. Wiêc có¿ siê dziwiæ Store35.... smiley A ¿e rywalizacja miêdzy WKK i WKS jest od zawsze ..............
kedar1968 dnia maj 22 2012 11:59:24
AIKON .... jak najbardziej gratulujê i szanujê wynik rywalizacji WKS vs WKK. Byli lepsi bez dwóch zdañ w tym spotkaniu. Bardzo dobrze przygotowali sie na wa¿ny i kluczowy mecz w tak ciê¿kim turnieju, jakim sa MP U16. jednak walczymy dalej i nie poddajemy siê smiley.
Fairy dnia maj 22 2012 22:15:40
Szanowny Store35!
W pe³ni podzielamy pogl±d,¿e w ¿yciu wa¿ne s± tylko chwile.
Dlatego jeste¶my tutaj od samego pocz±tku,kibicuj±c naszej dru¿ynie.
Zgodnie z mottem kibiców ¦l±ska: NA DOBRE I Z£E ZAWSZE ZE SWOJ¡ DRU¯YN¡- niezale¿nie od wyniku!
A tak na marginesie nie uwa¿amy siê ,,za znawców koszykówki" , a w naszej ocenie, to nie wstyd okazywaæ swoje emocje w takich chwilach.
Len09 dnia maj 22 2012 23:22:09
To co robi± sêdziowie w meczach Gdyni to jest po prostu poezja. Najpierw w meczu z Poloni± , próbowali wygraæ mecz za dru¿ynê, nie uda³o siê, wiêc musieli siê odegraæ w kolejnym meczu i im siê uda³o, do 3 kwarty mecz Gdynia-Kwidzyn by³ bardzo wyrównany i sêdziowie byli obiektywni. Pocz±tek 4 kwarty to jednak popis sêdziów , odgwizdywali wszystkie faule pope³nione przez Kwidzynian, ale w drug± stronê ju¿ tak nie by³o i to boli, ¿e takie emocjonuj±ce mecze musz± byæ rozstrzygane przez sêdziów , a nie przez dru¿ynê. Szkoda , wielka szkoda.
Pawcio dnia maj 22 2012 23:59:02
Doprawdy nie wiem, jakim cudem organizatorzy uzyskali zgodê na sêdziowanie Mistrzostw Polski przez lokalnych sêdziów z Pomorza!!!
To nawet na pó³fina³ach sêdziowali panowie z innych okrêgów.No ale wtedy nie gra³o GTK wiêc mog³o byc uczciwie.

Dodam tez, ¿e kontrowersyjna para sêdziowska, zosta³a przez pana komisarza wyznaczona do sêdziowania kolejnego meczu Polonii.
Zaraz na drugi dzieñ, po awanturze jaka wybuch³a po meczu Polonia -GTK.

To chyba najlepiej pokazuje, jak bardzo s± to ustawione mistrzostwa.
chudy102 dnia maj 23 2012 10:11:57
Szanowny Pawciu to nie tylko te mistrzostwa s± ustawiane przez sêdziów i .... ka¿dy chyba wie przez kogo jeszcze . Dziêki takim zagrywkom w mistrzostwach wystêpuje dru¿yna okrzykniêta czarnym koniem a w meczu który decydowa³ o awansie do strefy dzia³o siê oj dzia³o . Trzy ostatnie minuty to popis szkoda ,ze nie zawodników lecz sêdziów a trener jednej z dru¿yn na jaki¶ czas musia³ siê po¿egnaæ z koszykówka . Ale ile by¶my o tym napisali to i tak tego nie zmienimy bo sêdziowie a zw³aszcza dzia³acze maja zawsze racje i nie zdziwiê siê jak w tych mistrzostwa zdarzy siê jeszcze kilka takich " sensacji "
janusz_52 dnia maj 23 2012 11:13:00
Oczywi¶cie ZIBI ma racjê z æwieræfina³ami w tego rodzaju rozgrywkach, gdzie uczestniczy 12 dru¿yn. Tak zreszt± my¶la³em, ¿e bêdzie, gdy zdecydowano siê na formu³ê "12". W uk³adzie obecnym jest rochê tak, ¿e "z du¿ej chmury ma³y deszcz". Mia³ byæ porz±dny turniej sprawdzajacy zawodników i dru¿yny od strony wytrzyma³o¶ciowej, taktycznej, organizacyjnej. Wysz³o raptem, ¿e dru¿yny w czasie 9 dni turnieju rozegraj± maks. 7 spotkañ (w poprzednich turniejach mistrzowskich w 5 dni 5 spotkañ). Wcale zatem nie jestem pewien, ¿e ten turniej z dwoma dniami przerwy jest bardziej wyczerpuj±cy od 5-dniowego non stop.
Przy rozgrywaniu turnieju systemem gry o fina³ 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 by³oby o wiele ciekawiej i emocji bez porównania wiêcej, Ka¿da dru¿yna niemal do koñca rozgrywek grupowych walczy³a by przecie¿ o fina³!
Tak, to po eliminacjach w grupach jest w zasadzie "po sprawie". Znamy pierwsz± czwórkê i resztê.
Zdecydowanie podzielam zdanie ZIBIEGO, ¿e dodanie jeszcze jednego, æwieræfina³owego meczu bardzo uatrakcyjni³o by turniej i, co wa¿ne, zbli¿y³o wysi³kowo do mistrzostw Europy, a to przecie¿ le¿a³o u podstaw tego pomys³u.
Kosztowo dla dru¿yn nie zmieni³o by siê nic (tak, czy inaczej 9 dni), organizatorom przyby³o by 4 mecze, co zapewne da³oby siê prze¿yæ.
miswid dnia maj 23 2012 12:17:19
Na pewno emocji by³oby wiêcej, ale jestem przeciw. W pi±tek graj± tylko o miejsca 5-12, dziêki czemu dru¿yny graj±ce o medale maj± dodatkowy dzieñ przerwy, którego nie mia³yby w przypadku æwieræfina³ów.
chudy102 dnia maj 23 2012 15:19:05
No jest pierwszy argument za tym ,¿e jednak æwieræ fina³y powinny byæ . S³abszy dzieñ jednego z faworytów czyli Polonii i plany powalczenia o medal zosta³y mocno ograniczone . Trener Jakubiak bardzo dobrze odrobi³ lekcje z wtorku podpatruj±c mecz Polonii z Grójcem i problemy dru¿yny ze stolicy z rozbijaniem strefy i w dzisiejszym meczu z ca³± stanowczo¶ci± obna¿y³ te braki polonistów . Tym razem trzeba podkre¶liæ bardzo dobra pracê pary sêdziowskiej która z pewno¶ci± nie ustrzeg³a siê drobnych b³êdów ale nie skrzywdzi³a ¿adnej ze stron .
kedar1968 dnia maj 23 2012 21:52:54
Mo¿e kto¶ wie dlaczego zostaj± zmienione godziny spotkañ w dniu jutrzejszym? Sa jakie¶ szczególne powody?
alen dnia maj 24 2012 06:24:58
Astoria czy WKS? Dolno¶l±zacy maja chyba d³u¿sz± ³awkê,co mo¿e zmieniæ obraz meczu,Astoria ma Fatza ,który gra tu rewelacyjnie.To mecz o ¿ycie smiley dla obu dru¿yn.
janusz_52 dnia maj 25 2012 10:46:25
Termin meczów pó³fina³owych jest dziwny, delikatnie mówi±c. Przecie¿ oba mecze spokojnie mog³yby siê odbyæ w jednej hali. Nie ma wtedy problemu z przenosinami, jest jedna ekipa sêdziowska przy stoliku, wszystko na miejscu. Ale za³ó¿my nawet dobr± wolê organizatorów: mamy dwie sale wynajête, trzeba je jako¶ spo¿ytkowaæ, niech bedzie.
Ale dwa mecze pó³fina³owe na dwóch salach i o tej samej porze?
Wietrzê w tym jaki¶ podstêp organizatorów. Nie wiem jeszcze jaki, ale pewnie w trakcie meczu WKK-GTK, bo o to przecie¿ chodzi, siê oka¿e.
A mo¿e ZIBI co¶ wie, mo¿e kto¶ z forumowiczów?
AIKON dnia maj 25 2012 10:46:27
Ale jaj Polonia walczy dopiero o miejsce 9-10!!!!!!!!!!!
Pawcio dnia maj 25 2012 13:40:46
AIKON , walczy to chyba za duzo powiedziane smiley , na pewno liczyli¶my na lepszy wynik. Wysz³o tak jak widac , dobrze ¿e choc z TKM-em na koniec wziêli rewan¿ za pó³fina³. Wg mojej amatorskiej opinii sam fakt zabrania na turniej 4 graczy z 97 by³ dzwonkiem ostrzegawczym . 96 to mocny rocznik , w fina³ach nie by³o juz s³abych zespo³ow ,a ja b.czêsto widzia³em na boisku a¿ 3 graczy z 97 jednocze¶nie.IMO to o 2 za du¿o , ch³opcy z 97 maja talent i za rok to do¶wiadczenie zaprocentuje mam nadziejê , ale fizycznie zdecydowanie odstaja jeszcze od rocznika 96 i by³o to widaæ.

Jarosz , Wieluñski(MVP) , Kulka zagrali na wysokim poziomie jak zwykle, Oskar Malinowski te¿ w koñcu smiley zagra³ niez³e zawody co mnie osobi¶cie bardzo cieszy³o, bo wtedy Grze¶kowi jest ³atwiej smiley. Czy to by³ optymalny sk³ad?? chcia³bym wierzyæ ze tak.Czy rotacja mog³a byæ inna ... na pewno .Przyznam ,¿e nie rozumia³em wielu decyzji zdejmuj±cych z boiska graczy którzy w³asnie byli "w gazie" i zastêpowanie ich graczami którzy dopiero szukali rytmu meczowego.Tak wg mnie zmarnowano 12 pkt prowadzenie w 3 kw ze S³upskiem ,co by³o kluczow± pora¿k±.
Wa¿ne ¿e nic siê nikomu nie sta³o, siñce za kilka dni przestana boleæ ,a przed ch³opakami kluczowa decyzja co dalej.
Ilu z nich zobaczymy na U-18,ilu skoñczy przygode z koszykówk± ???
miswid dnia maj 25 2012 14:43:41
Powodem takiego rozk³adu meczów pó³fina³owych s± rozpoczynaj±ce siê w sobotê na obu halach MP w gimnastyce artystycznej i sportowej. Je¶li wszyscy uparliby siê graæ na jednej hali, to drugi pó³fina³ musia³by siê zacz±æ po 21.
chudy102 dnia maj 25 2012 14:47:46
Nie sposób nie zgodziæ siê z Pawciem ,ze eksperyment z rocznikiem 97 w Polonii nie by³ dobrym pomys³em zw³aszcza ,ze MP to nie czas na eksperymenty . Jest jeden wyj±tek to Kierlewicz , który zaprezentowa³ siê wiêcej ni¿ przyzwoicie pozostali przecie¿ grali w lidze mazowieckiej pod szyldem Polonii II i z silnymi przeciwnikami sza³u nie by³o wiec nie wiem sk±d ta my¶l , chyba ,ze trenerzy nie wierzyli w sukces swej dru¿yny i przygotowywali liderów z rocznika 97 na przysz³oroczne mistrzostwa ?
pasjonata dnia maj 25 2012 15:00:19
Do Pawcia
W sumie teraz p³acz nad rozlanym mlekiem.
zona97 dnia maj 25 2012 18:42:44
Pawciu, rozumiem, ¿e na miejscu wygl±da³o to tak, ¿e najpierw "cudowny" rocznik 96 gra³ ¶wietnie, a nastêpnie R97 wszystko psu³. To bardzo ciekawe, bo w transmisji LIVE, w pierwszym meczu, przy wyniku 0:17 dla Ursynowa, w³a¶nie wej¶cie Ko³akowskiego i Kierlewicza uruchomi³o licznik po stronie Polonii, a w statystykach w innych meczach, nie widaæ ró¿nicy miêdzy liczb± strat zrobionych przez pierwsz± pi±tkê 96, a stratami R97 (grali g³ównie na rozegraniu). Rozumiem niechêæ do m³odszych, ale proszê o trochê obiektywizmu (i mo¿e samokrytyki??).
Pawcio dnia maj 25 2012 19:41:01
zona97 tu nie chodzi o straty,ani o to kto uruchamial licznik w konkretnym spotkaniu.Tu chodzi o zwyk³± fizyczna przewagê jaka maja ch³opcy rok starsi , nie ma mowy o ¿adnej mojej niechêci do m³odszych. Grze¶kowi minut nikt nie zabra³.Maciek za rok bedzie wymiata³ ,ale teraz czasami nie dawa³ rady ustaæ czy wywalczyc pozycjê pod koszem, to przyznawali sami trenerzy,Micha³ ¶wietne mecze przeplata³ s³abymi tak to juz jest,Filip motorycznie super, ale decyzyjno¶æ juz s³abiej .Oni maja jeszcze czas, ich czeka ten sprawdzian za rok.!!! Ja traktuje to ¿e grali tak licznie jako inwestycje MKS Polonia w rocznik 97 i bede trzyma³ kciuki za ch³opaków w przysz³ym roku.
Ka¿dy z nich mia³ trudniej ni¿ maja w swoim roczniku , czy byli lepsi pod ka¿dym wzgledem od ch³opców z 96 których minuty dostawali??, koszykarsko czasem tak , fizycznie nie. Daleki jestem od krytykowania graczy ,oni maja wej¶æ i dac z siebie ile mog± i tak robili.Bardziej razi³ mnie sposób w jaki byli wpuszczani,czy momenty w którym byli wpuszczani.Grzesiek rok temu tez by³ na U-16 z trenerem Nurowskim ,wiêc mam odniesienie jak to wygl±da³o wtedy a jak teraz.
Co do samokrytyki to nie bardzo wiem co mia³bym krytykowaæ jako rodzic ?? obiektywny staram sie byæ , co nie znaczy ¿e dozwolone jest tylko wychwalanie.!
Pasjonata , nie wiem kto p³acze nad tym mlekiem , ja nie smiley
Koszykarsko rozdzia³ U-16 uwa¿am za zamkniety w swojej rodzinie.
kedar1968 dnia maj 25 2012 20:17:10
No i kicha. Dzieciaki graja w sobotê wieczorem. Nie ma szans obejrzenia dwóch meczy pó³fina³owych, wiec trzeba wybraæ jeden. Czy nie mo¿na by³oby zrobiæ spotkañ fina³owych w hali np. miejskiej gdzie gra dru¿yna ASECO swoje mecze. Wg. mojej wiedzyi g³ownym sponsorem Turnieju Mistrzostw Polski U16 jest Miasto Gdynia - Stolica Koszykówki. Jestem w Gdyni od tygodnia i nie widzia³em ¿adnej, s³ownie ¿adnej informacji w mediach, ¿adnego plakatu w mie¶cie .... zero. Nastepnego dnia rano ch³opcy wychodza grac mecze o medale w godzinach rannych? Po ciê¿kim tygodniu gry i stresu. Gratulacje dla Organizatorów. Zero profesjonalizmu. Rozrzucenie pó³fina³ów na dwie hale to skandal. Moim zdaniem spodziewam sie jeszcze jednej zmiany terminarzu spotkañ w niedzielê i podzielenie na dwie hale walki o medale? Oczywi¶cie nikt nie jest na dzieñ dzisiejszy wstanie powiedzieæ gdzie bêdzie du¿y fina³ a gdzie ma³y? Wszystko zale¿y od pó³fina³u smiley
Pawcio dnia maj 26 2012 17:36:39
Skoro jak pisze Zibi, 5 sêdziów na 8 obecnych jest z okrêgu w ktorym rozgrywaja sie MP, to w jakim ¶wietle stawia to gospodarza i organizatora??Kto na to zezwoli³, bo je¶li takie standardy wejda na sta³e w ¿ycie to MP przestana mieæ sens sportowy...
Przepis na tytu³
masz kasê = jestes organizatorem = wybierasz swoich sêdziów = masz tytu³smiley prawda jakie proste!!!

Wci±¿ mam przed oczami popis jaki ci panowie dali na meczu Polonia - GTK , i prêdko nie zapomnê.
Pawcio dnia maj 26 2012 17:39:24
zapomnia³em o drobnym szczególe
masz kasê = jestes organizatorem = jeste¶ w FINA£ACH(bez grania!!) = wybierasz sêdziów = tytu³ jest twójsmiley
alen dnia maj 26 2012 19:22:35
stawiam na Ursynów/WKK ,nastepnie GTK, 4m WKS
Pawcio dnia maj 26 2012 21:00:27
HAHAHA, dziwnym trafem kto sêdziuje mecz GTK???

wci±¿ ta sama para !!!!
alen dnia maj 26 2012 21:29:05
Jednak siê pomyli³em Nie wzi±³em pod uwagê ¿e WKK mo¿e przegraæ,ale ..............z sêdziami.Tak drukowaæ mecz to trzeba umieæ.
Widaæ mo¿na tak sêdziowaæ w jedn± strone hehe,
W finale wygra Ursynów
WKK mo¿e sie podniesie,a mo¿e nie,zobaczymy jutro.Sl±sk nic nie mia³ do powiedzenia w dzisiejszym pó³finale.
gladiator dnia maj 26 2012 22:10:00
taak sêdziowie nadzwyczaj czêsto psuj± sportow± rywalizacje dru¿yn widz± to rodzice-kibice (bo w zasadzie tylko oni przychodz± na mecze), widz± to te¿ sami zawodnicy - i co musz± sobie my¶leæ , jak u³o¿yæ sobie w m³odych nieskalanych kombinatorstwem i cwaniactwem umy¶le idee sportu "niech wygra lepszy" jak tu wychowywaæ m³odych ludzi skoro ju¿ od u-16 na parkietach króluje wszechobecny skorumpowany, zakompleksiony i przede wszystkim nieuczciwy sêdzia,, którego decyzje s± niepodwa¿alne i ostateczne. Dzia³acze wszelkiego szczebla przymykaj± na to oko i udaj± ¿e problemu nie ma.Mo¿e ktos mi odpowie na to pytanie ?????
chudy102 dnia maj 26 2012 22:12:30
Panowie rzeczywi¶cie sêdziowanie zakrawa na jaki¶ kabaret i ja rozumiem ,ze wszystko opiera siê o kasê ale wystarczy³o zatrudniæ 2 sêdziów z okrêgów , którzy nie mieli swoich przedstawicieli w fina³ach np z wielkopolski czy ma³opolski , którzy sêdziowali by mecze z udzia³em GTK i mo¿na by by³o unikn±æ tego typu komentarzy . Jednak problem zaczyna siê nie tu na MP lecz ju¿ w ligach i ca³a odpowiedzialno¶æ twierdzê ¿e w wielu przypadkach nie aktualna forma danej dru¿yny czy jej umiejêtno¶ci decyduj± o tym czy dru¿yna wygra czy nie lecz powiedzmy to otwarcie lobbing . Najgorsze w tym wszystkim jest to ,ze sêdziowie s± nie omylni i nie podlegaj± ¿adnej weryfikacji a potem mamy to co mamy . W naszym piêknym kraju najwa¿niejsze s± w sporcie m³odzie¿owym s± tytu³y i zaszczyty nie wa¿ne jakim kosztem , bo z tego rozliczne s± kluby i zatem idzie pieni±dz nikt nie zwraca uwagi na rzeczywiste solidne wyszkolenie przesz³ych reprezentantów wiêc mamy takie sukcesy czyli ¿adnych
zibi dnia maj 28 2012 22:50:17
Sêdzia i dzia³acz z wielkopolski
Uwa¿am, ¿e to co siê dzieje pod ka¿dym Newsem dotycz±cym MP jest skandalem... Panowie i Panie - sfrustrowani i rodzice i dzia³acze, wszêdzie wypisujecie jak bardzo pokrzywdzili was sêdziowie, jak to ³atwo przekupiæ ich i wygraæ MP, oczerniacie ich itp itd. Ten portal jest dla dzieciaków, one to czytaj± a ju¿ od u14 uczycie ich, ¿e sêdzia to z³o i to z nim trzeba walczyæ, a nie z przeciwnikiem, mi jako sêdzia i kibic nie podoba siê to i nie szanuje tej postawy. Nie wypowiadam siê na tematy szkoleniowe i trenerskie, dlatego nie ¿yczê sobie by niesêdziowie wypowiadali siê na tematy, na których siê nie znaj±. Nikt z was nie ma pojêcia dlaczego jest 5 sêdziów z okrêgu organizatora. Ja to Zibiemu wyt³umaczy³em. Uwierzcie to jest bardzo prosty i akceptowalny powód, wiêc na prawdê nie poruszajcie tematu, który jest wam obcy. ¯aden sêdzia nie komentuje publicznie tego jak dany trener prowadzi zespó³ ani jakie b³êdy pope³nia, bo to nie jego praca. Wiêc poprosi³em Zibiego, ¿eby zablokowa³ komentarze bo to nie zmierza w tym kierunku w którym powinno. Nikt nawet nie zauwa¿y³ pewnie tego: Mariusz Konopatzki z Basketu Kwidzyn (24 pkt, 10 zb., 10 prz., 7 as.), nikt nie pochwali³ za dzisiejszy mecz Kamila Zywerta 6/8 za 3. Znowu tylko to jak to wydrukowano mecz, ile to GTK musia³o daæ w ³ape by wygraæ itp. Parê tygodni temu przegra³ faworyt z Poznania, dzisiaj z Wroc³awia a za tydzieñ mo¿e przegra z Widziszewa, i nikt nie doceni tego, ¿e niedoceniany zespó³ potrafi³ sie przeciwstawiæ i osi±gn±æ niespodziewany sukces. Polacy tacy s± marudni, monotematyczni, zazdro¶ni. Zanim zaczniecie krytykowaæ gospodarza za sale, ¶wiat³a, tablice, zakwaterowanie to najpierw sprawd¼cie czy wasi zawodnicy nie potykaj± siê o linie namalowane na boisku, bo u wielu z was forma przerasta tre¶æ. Brawo dla wszystkich finalistów, oby jutro wygra³ lepszy!
zibi dnia maj 28 2012 22:51:52
ARTUR
Czy SKM wprowadzi³ cenzurê na swojej stronie??? Jestem przekonany ¿e komentarze niepochlebne sêdziom nie wziê³y siê z powietrza ale z obserwacji meczy, oni sobie na tak± opiniê zapracowali, a Ty Zbyszku likwidujesz komentarze na pro¶bê jakiego¶ dzia³acza-sêdziego anonimowego który popiera taki stan rzeczy, zamiecenie problemu pod dywan nie znaczy ¿e go nie ma a od 1989r mamy w Polsce demokracje i ka¿dy mo¿e wypowiadaæ siê o danej sprawie tak jak j± widzi, ilo¶æ niepochlebnych opinii o pracy sêdziów na tych mistrzostwach ale nie tylko, bo i w ligach ¶wiadczy o tym ¿e sêdziowanie pozostawia du¿o do ¿yczenia
pozdrawiam
zibi dnia maj 28 2012 22:53:53
DanielPoziom wpisów niektórych osób jest tragiczny i na SKM i PH pe³na zgoda w tym temacie ... ale nie zmienia to faktu ¿e publikacja wypowiedzi sêdziego - dzia³acza anonimowo to chyba jaki¶ ¿art ... moim skromnym zdaniem ³±czenie tych funkcji w sporcie m³odzie¿owym czy zawodowym to bardzo z³y pomys³, ale chyba autor tego wpisu jak i wiele innych osób ze ¶rodowiska nie widzi w tym nic z³ego - samo podpisanie w ten sposób wpisu ¶wiadczy ju¿ o tym .... i dlatego jest jak jest ... sêdzie poklepuje sêdziego, dzia³acz poklepuje dzia³acza, wszyscy poklepuj± siê nawzajem ... i jako¶ pchaj± ten wózek z tabliczk± "brak profesjonalizmu" do przodu ... co do uczenia zawodników od U14 ¿e sêdzia to wróg nr 1 ... powiem tak nie trzeba ich za bardzo tego uczyæ - spora wiêkszo¶æ sêdziów ju¿ od mini-koszykówki sama na boisku edukuje bardzo skutecznie od dziecka smiley
I jeszcze jedno drogi dzia³aczu i sêdzio w jednym ... bez pieniêdzy rodziców i ich zaanga¿owania oraz po¶wiêconego czasu ... byliby¶cie bezrobotni !!! bo prawda jest jednak taka, i¿ bez tych "z³ych" rodziców nie by³oby nic ... lub prawie nic ... wiêc drogi sêdzio-dzia³aczu wiêcej szacuneczku ... bo akurat to dzia³ania ¶rodowiska dzia³aczy i sêdziów (jako ogó³u), a nie rodziców doprowadzi³y do obecnego ¿enuj±cego stanu PL koszykówkê.Pozdrawiam serdecznie Zbyszka Bytomskiego ... raczej nie nieznajomego dzia³acza - sêdziego, bo nie szanujê z zasady anonimów
zibi dnia maj 28 2012 22:55:04
TOMEKUwa¿am ,¿e mo¿liwo¶æ zablokowania komentarze to niestety bardzo szkodliwy precedens na portalu skm , który od samego pocz±tku by³ niezale¿nym medium pozwalaj±cym na wyra¿anie opinii o wszystkim co zwi±zane z koszykówka m³odzie¿ow± . Cenzura bo o tym mo¿emy tu mówiæ nie jest sposobem na rozwi±zanie wielu problemów , które niestety s± i nie mo¿na uwa¿aæ ,¿e ich nie ma . Ja z du¿ym zainteresowaniem chcia³bym poczytaæ o argumentach dzia³acza z wielkopolski . UWA¯AM ,¯E PRACA SÊDZIEGO JEST PRAC¡ NIEZMIERNIE ODPOWIEDZIALNA I niestety nie wdziêczn± ale pytam siê dlaczego litry potów wydzielanych przez ch³opców na treningach maja byæ zniweczone przez nieudaczników , którzy chc± sobie dorobiæ 50 z³ do pensji . Czy to 14 latkowie czy 16 latkowie trzeba podejmowaæ decyzje zgodne ze tym co siê widzi na boisku i nie ma tu taryfy ulgowej bo zaniechania niestety wyjd± tylko na niekorzy¶æ a w tej chwili widaæ ,¿e opowiadamy sie za jednym ¶rodowiskiem , które poza blokowaniem krytyki nie ma ¿adnych argumentów
zibi dnia maj 28 2012 22:55:54
MARCINZ du¿ym zainteresowaniem i rado¶ci± przeczyta³em dzisiaj na Pana stronie wpis "dzia³acza-sedziego" z Wielkopolski w/s rozgrywek U-16 i przekazuje Panu Gratulacje za usuniêcie tych ¿a³osnych komentarzy sfrustrowanych rodziców i trenerów.Bez wzglêdu na to czy pewne fakty mia³y miejsce czy nie, nie powinny byæ one tematem dyskusji i oskar¿ania kogokolwiek.W wiêkszo¶ci odbiorcami tych "opinii" s± m³odzi zawodnicy, którzy powinni zaj±æ siê gr± i podnoszeniem swoich umiejetno¶ci a nie szukaniem problemów.Jak dla mnie powinien byæ komentowany jedynie aspekt organizacyjny.Niestety niektóre imprezy rangi MP s± organizowane "byle jak" i o tym powinna wiedzieæ "ca³a Polska" (nie zawsze jest to wina organizatora, czêsto odpowiada za to PZKosz.).Panu, Panie Zbyszku ¿yczê te¿ troszkê wiêcej dystansu i obiektywizmu w ocenie tego co dzieje siê w polskiej koszykówce.Czasem mo¿e warto przed wyra¿eniem opiniii "zapytaæ u ¼ród³a".
zibi dnia maj 28 2012 22:57:24
skoro nie ma mo¿liwo¶ci swobodnego wyra¿ania swoich pogl±dów na forum, to wobec tego niech podsumowanie równie¿ napisze ten cz³owiek, który nie by³ a wie najlepiej, a pod którego ¶wiat³ym wp³ywem postanowi³e¶ uniemo¿liwiæ ludziom wymianê pogl±dów.
zibi dnia maj 28 2012 23:07:18
janusz_52
Szkoda czasu na komentowanie. Zawsze mo¿e siê znale¼æ jaki¶ obra¿ony i sfrustrowany organizator, który podpowie ZIBIEMU, ¿e lepiej wy³±czyæ komentarze. Wydawa³o mi sie ZIBI, ¿e czasy cenzury juz minê³y. Myli³em siê.
Niniejszym rezygnujê z komentowania i odwiedzania SKM.

jaroWPR .........prawda w oczy kole?!!

nusiek71 Nie rozumiem. W zesz³ym roku pó³fina³y U14 odbywaj±ce siê w Wa³brzychu, równie¿ zosta³y "obsmarowane" przez niektórych sfrustrowanych. Krytyka miejsca , jako¶ci, sêdziowania, organizacji, w niektórych komentarzach wykracza³a poza ramy dobrego smaku i zmienia³a siê w satyrê b±d¼ dramat. (odsy³am do historii U14 r 97)
Nikt jednak z organizatorów ani sêdziów nie za³atwi³ sprawy "odciêciem" komentarzy !!! Ca³a fala z³o¶ci zosta³a przyjêta na tzw klatê a nastêpnie organizatorzy na ³amach strony Zibiego odpowiedzieli na KA¯DY krytykowany punkt Przyznajê ¿e niektóre sprawy krytykowane by³y s³usznie i tu wyci±gniêto wnioski na przysz³osæ. Odpowiedziano te¿ na te sprawy które by³y krytykowane w wyniku frustracji, przegranej, i z³o¶ci ¿e to Wa³brzych dosta³ prawa organizacji.
Bo na tym polega demokracja drodzy pañstwo.
Nie mam ¿alu do Zibiego ¿e zablokowa³ komentarze(choæ dziwiê siê cokolwiek) Jestem rozczarowny tym ¿e organizator nie podj±³ rêkawicy i jesli nie ma sobie nic do zarzucenia spowodowa³ zablokowanie krytyki zamiast odpowiedzieæ na ni±
kedar1968 dnia maj 29 2012 00:23:42
No i Zibi widzisz jak zareagowali czytelnicy Twojej strony. By³em 9 dni w Gdyni, chcia³em obejrzeæ dwa pó³fina³y. Niestety nie potrafie sie rozdwoiæ, a szkoda smiley. Osobi¶cie uwa¿am, ¿e niestety obsada sêdziowska by³a s³aba i w meczach które ogl±dalem b³êdy sêdziowskie by³a czasami karygodne. Ale có¿, zamiast daæ dzieciakom mo¿liwo¶æ gry przy sêdziach, którzy nie daj± podstaw do w±tpliwo¶ci (widziale¶ taki mecz w 2010 roku we Wroc³awiu - na Dominik Tomczyk Cup) zawodnicy zastanawiali sie czêsto w czasie gry o co chodzi? Niestety sêdzia sam nie potrafi³ odpowiedzieæ dlaczego tak zrobi³ smiley. Szkoda, ze nie bedê ju¿ komentowa³ wydarzeñ na SKM, niestety rezygnuje z tego z jasnego dla Ciebie powodu, o którym mówilem Ci na MP U16. Dla mnie blokowanie komentarzy to policzek dla osób, które tak jak Ty ¿yj± gr± tych m³odych ludzi i brak szacunku dla rodziców, którzy jak pisa³ Daniel jeszcze podtrzymuja przy ¿yciu ten ton±cy okrêt. ¯yczê powodzenia i do widzenia. Konrad Klimczak. Ja nie wstydzê siê podpisaæ pod swoim wpisem.
przemekb dnia maj 29 2012 09:34:35
Szanowni Czytelnicy

By³em na MP widzia³em co sie dzieje w halach co robi± sêdziowie jakie by³y emocje ja zgadzam sie z koleg± Pawciem co do sêdziowania .

Natomiast nie rozumiem emocji zwi±zanych z zablokowaniem komentarzy przecie¿ czytaj± to zawodnicy (dzieci choæ ju¿ prawie doros³e ) oni zostawiali serce na boisku a tu chyba o tym sie zapomina. Zibi jest obiektywny choæ ma swoje sympatie jak kazdy Na MP by³ wszêdzie na obu halach w Rewie.
Drodzy Czytelnicy potraktujcie wy³±czenie kometarzy jako g³os Zibiego w dyskusji i paradoksalnie przeciw takiemu sêdziowaniu czasami warto poszukac drugiegi dna a nawet trzeciego .Przecie¿ mo¿na za³o¿yc forum drukowanie sedziów i tam pisaæ.
pzdr.Przemekb
Olkel dnia maj 29 2012 10:34:59
Witam serdeczne,
tak jak mo¿na zrozumieæ emocje rodziców(czasami zbyt przesadne) i trenerów,tak w ¿aden sposób nie mo¿na zrozumieæ z³ego sêdziowania (nie mówiê o pojedynczych wpadkach,takie zdarzaj± siê najlepszym).
Odniosê siê tylko do jednego argumentu "sêdziego -dzia³acza"który mia³ wp³yw na na zablokowanie komentarzy. DOBRO DZIECI czytaj±cych nasze komentarze,jestem tego pewna, znacznie bardziej cierpi z powodu frustracji i bezsilno¶ci na boisku,kiedy podejmowane s± ,niczym nieuzasadnione decyzje sêdziów. Sêdzia na boisku ma byæ wzorem uczciwo¶ci i bezstronno¶ci i z racji wykonywanego zawodu bardziej ,od nas rodziców,odporny na ró¿ne,nawet te negatywne komentarze. Dlatego interwencjê anonimowego "sêdziego-dzia³±cza" uwa¿am za dalece niestosown±,tym bardziej ,¿e sam prosi³ o jawno¶æ.Szczyt hipokryzji ze strony tego Pana.
Proszê o nie w³±czanie w te nieetyczne zagrywki ZIBIEGO,który oddany jest MK ca³ym sercem,wspaniale prowadzi SKM i marzy mi siê aby mia³ na¶ladowców w ka¿dym regionie naszego kraju.
ZIBI bardzo dziêkujê CI za Twoj± pasjê i i uczciwo¶æ w tym co robisz.
A do nas wszystkich mam pro¶bê,szanujmy siê nawzajemsmiley))
janusz_52 dnia maj 29 2012 11:10:13
1. Errare humanum est, in errore perservare stultum
(b³±dziæ jest rzecz± ludzk±, trwaæ w b³êdzie - g³upot±. Seneka Starszy )
Przywrócenie komentarzy ¶wiadczy o tym, ¿e ZIBI stosuje siê do
pierwszej czê¶ci sentencji. I dobrze, bo b³êdów nie robi tylko ten, kto nic nie robi, a o to ostatnie ZIBIEGO w ¿adnym razie pos±dzaæ nie mo¿na.

2. Kibicujê SKM-owi od pocz±tków jego powstania, gdy by³ to trochê
nieporadny portal, ale budowany z pasj± i wiar± w sukces. Dzi¶ to potê¿na oficyna internetowa cytowana na wielu innych portalach, najbardziej chyba licz±cy siê g³os w koszykówce m³odzie¿owej w Polsce.

3. Si³± SKM s± dziesiatki tysiêcy odwiedzaj±cych tê stronê pasjonatów koszykówki m³odzie¿owej i setki komentarzy powstaj±cych przy tej okazji. Otó¿ twierdzê, ¿e te komentarze, to warto¶æ sama w sobie. Pe³ne zanga¿owania, czasem trochê agresywne, zaciek³e, emocjonalne, ale s±!.

4. Komentarze zawieraj±ce wulgaryzmy (zdarza³y siê takie), czy (nie lubiê tego s³owa) chamskie, nale¿y wycinaæ bezwzglêdnie. Jednak naczeln± zasadê portalu SKM, czyli to co jest jego najwiêksz± si³± - swobodê wypowiedzi, powinno siê wrêcz chroniæ i pielêgnowaæ.

5. Sam bardzo ostro¿nie wypowiadam siê na temat sêdziowania. Wiem, ¿e sêdziowie nie maj± ³atwo. Nawet na rozgrywkach 12-latków ilo¶æ emocji jest ogromna. Z jednej strony to dobrze, bo dzieciaki maj± dla kogo graæ, z drugiej - krzyki i wrzaski jakby niepotrzebnie podwa¿aj± w ma³ych zawodnikach zasadê obiektywizmu sêdziego. Dystansujê siê zawsze od takich postaw
co niekoniecznie na dobre mi wychodzi; rodzice - kibice patrz± na mnie nieufnie.

6. Przeanalizowa³em wpisy pod tematem U16 i doprawdy nie rozumiem o co pretensje. Uwagi o sêdziach nie wykracza³y poza normy przyzwoito¶ci, a Sêdzia i dzia³acz z wielkopolski mia³ okazjê do wypowiedzi, co te¿ uczyni³.
Blokowanie strony z tej przyczyny, by³o niepotrzebne, ale poniewa¿ sprawa jest za³atwiona nie sensu o tym mówiæ.

7. Nie by³em w Gdyni, a przekaz telewizyjny to nie to samo, co mecz na ¿ywo. O sêdziowaniu pisa³em wiêc ostro¿nie, czego dowodem wpis po meczu Polonia-GTK, gdzie decyzje sêdziów komentowa³em w trybie warunkowym.
Jednak sytuacjê z pó³fina³owego meczu WKK-GTK na ekranie by³o widaæ doskonale: ostatnia minuta meczu, WKK rozgrywa pi³kê na po³owie GTK, zawodnicy GTK agresywnie naciskaj±c wroc³awianina popychaj± go, podstawiaj± nogê, ten traci pi³kê, ³atwe punkty GTK. Sêdzia sta³ o 3-4 metry od miejsca akcji.
Rozgoryczeni zwodnicy WKK trac± wiarê w koñcowy sukces, spuszczone g³owy.
Chcê wierzyæ, ¿e by³ to tylko b³±d sêdziego. Ale ten b³±d zadecydowa³ byæ mo¿e o tytule!

8. Ju¿ jutro rozpoczynaj± siê równie ciekawe mistrzostwa U14. Dobrze, ¿e mogê powróciæ do SKM-u i do komentowania zawodów koszykówki m³odzie¿owej.
Pawcio dnia maj 29 2012 13:23:40
Przyznam ¿e wy³±czenie komentarzy uzna³em za duzy b³±d Zbyszka, napisa³em mu o tym zreszt± .On chce dobrze dla wszystkich i czasem ulega takim namowom.

Wiem ¿e sêdziowanie nie jest ³atwe, to oczywiste, ¿e zd±¿aj± sie b³edy wynikaj±ce albo z braku do¶wiadczenia, albo niewiedzy albo po prostu sêdzia nie widzia³ ...

Co do wp³ywu krytyki sedziów na wychowanie zawodników, dzieciaki od ma³ego spotykaja sie ze stronniczym sêdziowaniem wiêc nie dramatyzujmy , przecie¿ to od razu widaæ gdy mecz jest ustawiany ...

Mo¿na mieæ w±tpliwo¶ci bo czasem to s± delikatne gwizdki lekko pomagaj±ce , sporne sytuacje dla gospodarzy itp.
Ale je¶li wszystkie mecze GTK prowadzi ta sama para sêdziowska to NIKT mi nie wmówi , ¿e to przypadkowa robota.
Strojenie sie w piórka obra¿onej cnoty przez pana dzia³acza i sêdziego to ¿enuj±ce przedstawienie i tyle.
Ten pan pisze
Nikt z was nie ma pojêcia dlaczego jest 5 sêdziów z okrêgu organizatora. Ja to Zibiemu wyt³umaczy³em. Uwierzcie to jest bardzo prosty i akceptowalny powód

je¶li to takie proste to mo¿e MY te¿ doczekamy sie tego wyt³umaczenia!!!!!
a ja bym chêtnie dowiedzia³ siê sk±d panu przysz³o do g³owy ¿e ma prawo prosic o co¶ takiego??
Wiêc poprosi³em Zibiego, ¿eby zablokowa³ komentarze bo to nie zmierza w tym kierunku w którym powinno.


A juz wisienka na torcie jest zarzucaæ anonimowo¶c wpisów i samemu nie podpisac sie z nazwiska pod swoja wypowiedzi±.BRAVO!!!
Fairy dnia maj 29 2012 15:55:30
Drogi store35 smiley Moc i wiara nas nie opu¶ci³a ! Zobaczyæ miny kibiców WKK po meczu z WKS - BEZCENNE ! smiley
margo dnia czerwiec 04 2012 17:47:57
Min±³ tydzieñ i emocje powinny nieco opa¶æ, ale nie opad³y, co widaæ po prywatnej wymianie pogl±dów, trwaj±cej poza tym forum. Nikt nie napisa³ i nie napisze podsumowania, bo kibice koszykówki m³odzie¿owej do dzi¶ lecz± moralnego kaca po tym, co dane im by³o obserwowaæ. Pogl±d: rBez wzglêdu na to czy pewne fakty mia³y miejsce czy nie, nie powinny byæ one tematem dyskusji i oskar¿ania kogokolwiek.r1; os³abia ostatecznie i odsy³a do dawno (podobno) minionych czasów. Podsumowuj±c, ¿yczê nastêpnym rocznikom zawodników i rodziców, aby emocje, jakie musia³y nam towarzyszyæ podczas fina³u u-16 2012, nie by³y ich udzia³em. Formu³a zosta³a zmieniona, miejmy nadziejê, ¿e podej¶cie organizatorów tak¿e siê zmieni, choæ nikt nie wprowadzi³ zapisu o niesêdziowaniu meczów rw³asnejr1; dru¿yny przez lokalnych arbitrów (nie mówi±c ju¿ o dopisywaniu fauli przez stolik). Oby nastêpni gospodarze zadbali o ten aspekt sami, w imiê szeroko pojêtego wychowawczego wp³ywu sportu i w³asnego spokoju sumienia.
Pawcio dnia czerwiec 12 2012 11:09:27
Polecam przeczytac
http://www.2takty.com/blogi/trup-w-skrzynce
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi