News: MP U-16 rocz.1996/97 Fina³: Gdynia 19-26.05.2012 MECZE GRUPOWE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:17:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-16 rocz.1996/97 Fina³: Gdynia 19-26.05.2012 MECZE GRUPOWE
U-16 Kadeci
 STATYSTYKI Z WSZYTKICH MECZY NA OFICJALNEJ STRONIE MP (klikni w logo MP U-16)

W Galeriach nowe fotki i filmiki


 MVP:
Mateusz Stawiak
GTK Gdynia

 ALL STARS
Pierwsza pi±tka turnieju:

Miko³aj Serbakowski (WKK Wroc³aw)
Jakub Nizio³ (WKS ¦l±sk Wroc³aw)
Kamil Zywert (UKS GIM92 Warszawa)
Artur Podgórski (GTK Gdynia)
Pawe³ Krefft (GTK Gdynia)

 
FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

RETRANSMISJE-TV

MECZE O MIEJSCA V-XII

o miejsce 11-12 £KS KM £ód¼ - MKS Grójec 73 : 100
o miejsce 9-10  TKM W³oc³awek - MKS Polonia Warszawa  64 : 65
o miejsce 7-8    PGE Turów Zgorzelec - MTS Basket Kwidzyn  94 : 108
o miejsce 5-6    UKS G26 Astoria / Filomag Bydgoszcz - STK Czarni S³upsk 71 : 81

I PÓ£FINA£: WKS ¦l±sk Wroc³aw - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 62 : 97
I PÓ£FINA£:
WKK Wroc³aw - GTK Gdynia 59 : 62

o miejsca 3-4 WKS ¦l±sk Wroc³aw - WKK Wroc³aw
o miejsca 1-2 GTK Gdynia - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa


  ZDJÊCIE DRU¯YNYSK£AD...........................................MVP DRU¯YNY
 1   Burandt, Jakub
 Chamerka, Krystian
 Grzywa, Kamil
 Kraszkiewicz, Dominik
 Krefft, Pawe³
 Nowaczek, Jakub
 Nuszel, Aleksander 
 Penkala, Micha³
 Podgórski, Artur
 Radacki, Jakub
 Radziszewski, Filip
 Stawiak, Mateusz
 Szymañski, Jêdrzej
 Zdonek, Micha³
 
  GTK GdyniaTrener: Tadeusz Nosek
Asystent trenera: Micha³ Mróz
 
 2  4 Karwowski, Jakub 
7 Leszczyñski, Adrian 
8 Bielecki, Jan Stanis³aw 
10 Blaszkiewicz, Oskar  1997
12 Paw³owski, Piotr  1997
13 Skalski, Jakub 1997
14 Repeka, Bogdan
15 Szymañski, Szymon
16 Zywert, Kamil
17 Strzelec, Mateusz  1997
18 Stachowicz, Micha³ 1997
20 Majchrzak, Wojciech
21 Zywert, Marek  
 Szymanowski, Pawe³  1997
 
  UKS GIM92 WarszawaTrener: Arkadiusz Mi³oszewski
Asystent trenera:Jaros³aw £ukasiewicz
 
 3    4 Choromañski, Adam
  7 Kamberski, Micha³
  8 Dubiel, Konrad
  9 Nizio³, Jakub
12 Górniaczyk, Miko³aj
13 Ko³kowski, Dawid
14 Junger, Leo
15 Skorek, Marcin
16 Dudek, Igor 
20 Kliniewski, Marcel
22 Poniatowski, Jan
23 Sanny, Marc-Oscar 
Boæ-Orzechowski, Konrad  
Chru¶ciel Krzysztof  Stawski A.
 
  WKS ¦L¡SK WROC£AWTrener: £ukasz Grudniewski
Asystent trenera: Adam Omelan
 
 4    4 ¦cibisz, Piotr 1997
  5 Serbakowski, Miko³aj
  6 Kapa, Micha³ 1997
  8 Cygal, Wojciech
  9 Kobzar, Karol 1997
10 Wasiuta, Adrian
11 Melone, Wojciech 1997
12 Wolkanowski, Micha³
13 Wenda, Patryk
14 Zakrzewski, Micha³
15 Górecki, Kamil  
16 Kura¶, Adam
17 Kolankowski, Daniel
    Rodak, Bart³omiej
 
  WKK WROC£AWTrener: Sebastian Potoczny
Asystent: Tomasz Niedbalski
 
 5    4 S³owikowski, Marcin 
  5 Jakubiak, Wojciech >>>>>
  8 Bockenheim, Wojciech 
  9 Gemza, Adrian 
10 Fuks, Przemys³aw
11 Mochnacz, Szymon  
12 Sznigirewicz, Jakub
13 Gulbitowicz, Damian
14 M³yñski, Jakub 1997
15 Lewandowski, Bartosz 
16 Czerniawski, Pawe³
17 Mucha, Pawe³
 
  STK Czarni S³upsk Trener: Daniel Orzechowski
Asystent trenera: Robert Jakubiak
 
 6    4 Kutta, Karol
  5 Rzadkowski, Maciej 
  7 Kamiñski, Krzysztof
  8 Domañski, Kamil 
  9 Wardziñski, £ukasz 
10 Wenderski, Kacper  
11 Kuich, Maciej  1997
12 Chmiel, Daniel 
13 £apiñski, Cezary  1997
14 Domañski, £ukasz
15 Fatz, Mateusz >>>>>>>>
    Peka, Szymon
 
  UKS G26 Astoria BydgoszczTrener: Maciej £abu¶ 
 7    5 Korowajczyk, Mateusz
  7 Morawski, Sebastian
  8 Zawalich, Cezary
10 Mikluszka, Karol
10 Weso³owski, Marek 
12 Wiêckowski, Kacper 
13 Komorowski, Mateusz 
14 Banach, Kevin 1997
16 Barganowski, Tomasz 1997
17 £ukasiñski, Micha³ 
17 Orlikowski, Oskar 
19 Konopatzki, Mariusz 
20 Flont, Tomasz 
23 Szwedowski, Marcin 
33 Burakowski, Szymon >>>
 
  MTS Basket Kwidzyn Trener: Maciej Zimnicki
Asystent trenera: Gracjan Galicki
 
 8    4 Bartczak, Mariusz
  5 Cielma, Mateusz 
  6 Pilarczyk, Mateusz  
  7 Wêckowski, Adam 
  8 Kurzepa, Szymon  
  9 Lichnowski, Micha³ 
10 Muska³a, Maciej 
11 Turcza, Mateusz
12 Podanowski, Mateusz 
13 Ma³ysiak, Jakub
13 Kurzyñski, Robert 1997
14 Kapic, Wojciech >>>>>>>
15 Gibki, Tomasz
 Hejne, Krystian
 
 
  PGE Turów Zgorzelec Trener: Dariusz Tomasik 
 9    4 Wieluñski, Marcin >>>>>>
  5 Ko³akowski, Filip 1997
  8 Kierlewicz, Micha³ 1997
  9 Jarosz, Kamil
10 Piechociñski, Micha³ 
11 Kocela, Hubert 
12 Bender, Maciej 1997
13 Malinowski, Oskar
14 Kulka, Grzegorz
15 Samp³awski, Jakub 
16 Zatorski, Robert
18 Brzozowski, Damian
 
  MKS Polonia Warszawa Trener: Dariusz Sworst
Asystent trenera: Andrzej Kierlewicz
 
 10  4 Filip Zych
5 Pawe³ Król 
6 Adam Komorowski
7 Mateusz Waga
8 Juliusz Barañski
9 Bartosz Matusiak 1997
10 Kacper Wronkowski >>>>
16 Wiktor Cie¶lakiewicz 1997
11 Bartosz Jankowski
12 Micha³ Kijewski  
13 Adrian Warszawski
14 Mateusz Kuberski
15 Krzysztof Przekwas
17 Dominik Olejniczak
 
  TKM W³oc³awek Trener: Grzegorz Ko¿an
Asystent trenera: Maciej ¯ywiczka
 
 11    5 Kocewiak, Damian  
  6 Jakubczak, Piotr 
  7 Maliszewski, Wojciech
  8 Doliñski, Kamil 
    Lewandowski, Krystian
11 Górecki, Stefan 
13 Pywowarczuk, Jurij 
14 Koziñski, Micha³ 
15 Wilewski, Hubert 
17 Pi±tkowski, Adrian  
18 Nowakowski, Adam 
19 Górecki, Patryk
 
 
  MKS Grójec Trener: Piotr Kawalec 
 12    6 Gozdarski, Daniel 
  7 Komorowski, Jakub
  8 Lewandowski, Maciej 
  9 Kukie³ka, Przemys³aw 
10 Hetug, Rafa³
11 Komorowski, Jan 
12 £ucka, Piotr >>>>>>>>>>
14 Rejniak, Robert 
15 Pietrzak, Mateusz 
24 Fabiszewski, Aleksander 
34 £±pie¶, Mateusz  1997      
    Lamus, Adrian
    Wajszczyk, Tomasz
    Torbici, Bart³omiej
 
  £KS KM £ód¼ Trener: Micha³ Kamecki 


GRUPA A

WKS ¦L¡SK Wroc³aw – KKS TURÓW Zgorzelec 90 : 76
TKM W³oc³awek – UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz 49 : 69
WKK Wroc³aw – £KS KM £ód¼ 86 : 34
KKS TURÓW Zgorzelec – £KS KM £ód¼ 80 : 56
UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz – WKK Wroc³aw 68 : 78
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – TKM W³oc³awek 65 : 49
TKM W³oc³awek – KKS TURÓW Zgorzelec 55 : 57
WKK Wroc³aw – WKS ¦L¡SK Wroc³aw 59 : 49
£KS KM £ód¼ – UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz  68 : 75
KKS TURÓW Zgorzelec – UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz 59 : 85
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – £KS KM £ód¼ 98 : 65
TKM W³oc³awek – WKK Wroc³aw 57 : 71
UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz – WKS ¦L¡SK Wroc³aw  55 : 69
WKK Wroc³aw – KKS TURÓW Zgorzelec  72 : 58
£KS KM £ód¼ – TKM W³oc³awek  68 : 73
 
   MPKT P  P-ZP-S BILANS 
 1WKK Wroc³aw   5 10 5 0 366 266    100
 2WKS ¦L¡SK Wroc³aw  5 9 4 1 371 304      67
 3UKS G26 ASTORIA Bydgoszcz 5 8 3 2 352 323    29
 4KKS TURÓW Zgorzelec  5 7 2 3 330 358   -28
 5TKM W³oc³awek 5 6 1 4 283 330   -47
 6£KS KM £ód¼  5 5 0 5 291 412  -121

GRUPA 
 
UKS GIM 92 Warszawa – MKS POLONIA Warszawa  78 : 69
MTS BASKET Kwidzyn – MKS Grójec  97 : 87
STK CZARNI S³upsk – GTK Gdynia  55 : 80
STK CZARNI S³upsk – MTS BASKET Kwidzyn 101 ; 71
MKS Grójec – UKS GIM 92 Warszawa 66 : 80
GTK Gdynia – MKS POLONIA Warszawa  78 : 80
UKS GIM 92 Warszawa – STK CZARNI S³upsk 70 : 60
MKS POLONIA Warszawa – MKS Grójec 90 : 79
MTS BASKET Kwidzyn – GTK Gdynia 83 : 94
GTK Gdynia – MKS Grójec 101 : 83
STK CZARNI S³upsk – MKS POLONIA Warszawa  74 : 66
MTS BASKET Kwidzyn – UKS GIM 92 Warszawa 81 : 85
MKS Grójec – STK CZARNI S³upsk 67 : 83
MKS POLONIA Warszawa – MTS BASKET Kwidzyn  70 : 78
UKS GIM 92 Warszawa – GTK Gdynia 57 : 53

   MPKT  Z P-Z P-S BILANS 
 1UKS GIM 92 Ursynów 5 10 5 0 370 329    41
 2GTK Gdynia 5  8 3  2  406 358    48
 3STK CZARNI S³upsk 5  8 3 2 373 354    19
 4MTS BASKET Kwidzyn 5  7 2 3 410 437  -27
 5MKS POLONIA Warszawa 5  7 2 3 375 387  -12
 6MKS Grójec 5  5 0 5 382 451  -69

 
Czy na Fina³ach MP U-16 powinny byæ ,æwieræfina³y 1-4, 4-1, 2-3, 3-2
TAK (76)76%76%
NIE (24)24%24%

£±cznie oddano 100 g³osów
Komentarze
kedar1968 dnia maj 10 2012 09:13:58
SPRÓBUJEMY ZAMIESZAÆ smiley
http://www.youtube.com/watch?v=_O19cOu8wxw&feature=plcp
Pawcio dnia maj 10 2012 09:35:07
B.ciekawe jest to, ¿e druzyny co 2 dni zmieniaja halê na której graj±.
Pawcio dnia maj 10 2012 09:51:55
Czy przekazy TV beda z obu hal?? bo jakos nie chce mi siê w to wierzyæsmiley
kedar1968 dnia maj 10 2012 09:57:18
Pawcio zapowiedzi s± jak zawsze szumne, a potem jest jak zwykle smiley. Dodatkowo szkoda, ze bêda dwa standardy hal. Jedna na której gra dru¿yna seniorek, hala z prawdziwego zdarzenia, a druga prawdopodobnie szkolna.
Pawcio dnia maj 10 2012 10:08:21
W Hali na W³adys³awa IV ,pamiêtam pólfina³y U-16 w roczniku 94 , sza³u nie robi, ale dramatu te¿ nie ma.
Ch³opcy wtedy spali na miejscu w klasach na pod³odze w ¶piworach.smiley
Mam nadziejê ze tym razem bed± mieli jakie¶ ³ó¿ka bo to jednak 9 dni.
Pawcio dnia maj 10 2012 10:10:49
a przepraszam to by³o U-14 4 lata temu, mieszaja mi sie te imprezy ju¿...
miswid dnia maj 10 2012 11:41:50
Spokojnie, na obu halach s± równie przyjazne zawodnikom deski i obrêcze smiley
janusz_52 dnia maj 18 2012 09:20:54
Je¶li wszystko wyjdzie tak, jak sobie Gdynia zaplanowa³a, to czekaj± nas wspania³e zawody.
Oficjalny portal organizatorów prezentuje siê rewelacyjnie, widaæ w ca³y przedsiêwziêciu trochê takiego rozmach organizacyjnego. To dobrze. W krajach o silniejszych koszykarsko tradycjach rozgrywki m³odzie¿owe to wielkie imprezy ogl±dane przez tysi±ce ludzi. U nas tak chyba nie bêdzie, ale ostatnie MPU18 w poznañskiej Arenie i zaanga¿owanie gdynian daj± nadziejê na dobre zmiany.
W ka¿dym razie, czekaj± nas ciekawe zawody, a je¶li udadz± sie transmisje TVlive, to wrêcz pasjonuj±ce.
Niedobre wie¶ci nadchodz± natomiast z obszaru U14. Podobno PZKosz zamierza przydzieliæ organizacjê Koszalinowi. ¯AK Koszalin, dru¿yna, która, jak s±dzê, musia³a wyst±piæ o MPU14 nie ma nawet swojej strony internetowej. Chyba ¿e organizacjê dostanie ca³e koszaliñskie ¶rodowisko koszykarskie. Zobaczymy.
Pawcio dnia maj 20 2012 23:58:44
to co próbowali dzi¶ zrobic sedziowe na meczu Polonii z GTK , to krótko mówi±c SKANDAL!!!
gospodarze przegrywali na kilka sekund przed koñcem 4 pkt, i co wymysli³a para sêdziowska faul i techniczny dla gospodarzy!!!

niestety pan spali³ na panewce bo z 4 rzutów wolnych gospodarze wykorzystali tylko 2 !!!!!!!!!
do rozegrania zosta³a akcj± na 0,4 sek i co widzimy wybicie pilki z boku po czasie dru¿yny i zawodnik GTK ma czas zakoz³owac i zrobiæ dwutakt w nieca³± sekundê na szczêscie dla Polonii przestrzelony....doprawdy czas dla gospodarzy p³ynie bardzo wolno!!!!!
janusz_52 dnia maj 21 2012 09:10:22
W przekazie telewizyjnym nie by³o dokadnie widaæ, o co posz³o z przewinieniem technicznym dla ³awki. Poniewa¿ przez ca³y mecz sêdziowanie by³o zupe³nie przyzwoite (m. inn. sêdziowie bezb³êdnie wychwycili faul ofensywny Kreffta na pocz±tku spotkania) zak³adam, a piszê to z pozycji bezstronnego obserwatora, ¿e co¶ by³o na rzeczy. Tym bardziej, ¿e utarczki s³owne sêdziów z ³awk± POLONII by³y juz wcze¶niej.
Koñcowa pi³ka nie by³a pokazana w TV, a szkoda, bo nawet dla mnie przed ekranem co¶ by³o nie tak. Dzieki informacji sprawozdawcy (uk³ony dla wspania³ego ZIBIEGO w tej roli. Czy to Poznañ, czy Gdynia bez ZIBIEGO - ani rusz!) wiadomo by³o ile czasu jest do koñca meczu. Oczywistym jest, ¿e 0,4 s. wystarcza na dobicie pi³ki rêk±, a nie na jak±kolwiek akcjê. Je¶li ta mia³a miejsce to sedziowie stoilikowi powinni i¶æ na zas³u¿ony urlop.
W ka¿dym razie POLONIA wygra³a zas³u¿enie i dobrze, bo sytuacja w tej grupie robi siê arcyciekawa. Przy okazji: co z Grzesiem Kulk±? Ch³opak mia³ rewelacyjny pocz±tek, pó¼niej chyba jaki¶ uraz.Czy powa¿ny?
W drugiej grupie dzi¶ szlagierowo zapowiadaj±cy siê mecz WKK-¦L¡SK. Oba zespo³y typowane do czwórki, maj± ze sob± porachunki jeszcz z ligi, w której w meczach by³o 1:1, ale w ma³ych ponktach zdecydowanie ¦L¡SK. Mecz powinien wyja¶niæ, która z dru¿yn ma szansê na fina³.
store35 dnia maj 21 2012 17:17:51
I co teraz napisz± wielcy znawcy koszykówki ze ¶l±ska ???? Nie wiecie to ja wam podpowiem !!!!! WKK !!!! WKK !!! WKK !!!! WKK !!! Ju¿ wiecie kto jest NAJLEPSZY !!!!!
kedar1968 dnia maj 21 2012 18:44:39
:-). Ciesz siê chwil± bo one szybko przenikaj±. mówi³em wcze¶niej poczekajmy do koñca turnieju.
kedar1968 dnia maj 21 2012 18:46:52
mia³o byæ przemijaj±.
janusz_52 dnia maj 21 2012 19:26:29
Pewne zwyciêstwo WKK nad ¦L¡SKIEM jest jednak trochê niespodziank±. Przed mistrzostwami to raczej ¦L¡SK by³ typowany do medali, nawet do z³otego. WKK gra³ w tym meczu do¶æ szerokim sk³adem i co wa¿niejsze, punktowa³ nie tylko Serbakowskim, a raczej wszystkimi tylko nie Serbakowskim. Ten pewnie by³ zmêczony wczorajszymi 30-oma punktami, a mo¿e ¦L¡SK mu przeszkadza³ (0/9 z gry). W ka¿dym razie dru¿yna jest wyrównana i z ka¿dym dniem mo¿e to procentowaæ.
Przewaga WKK by³a ca³y czas w okolicach 10 pkt i wy¿ej co ¶wiadczy, ¿e wynik nie by³ zagro¿ony.
Nie ryzykowa³bym stwierdzenia, ¿e WKK ma ju¿ tytu³ w kieszeni, ale z pewno¶cia wiedz±, ¿e s± mocni i bêd± grali spokojniej.
Ciekawe, co z GTK. Po wczorajszej pora¿ce z POLONI¡ dzisiaj dopiero w ostatnich 3 minutach oderwali siê od KWIDZYNIA. Mecz wbrew koñcowemu wynikowi by³ bardzo wyrównany.
store35 dnia maj 22 2012 07:40:12
W zyciu wazne sa tylko chwile a miny kibicow ze slaska po przegranej z wkk byly bezcennesmiley). Pozdrawiamy wszystkich znawcow koszykowki ze slaska niech moc i wiara was nie opuszczasmiley)))
AIKON dnia maj 22 2012 11:02:11
Oj Kedar Kedar jak WKS wygrywa to cieszysz siê na maksa i tez piszesz uradowany smiley, ¿e akurat dru¿yna, której kibicujesz wygrywa. Wiêc có¿ siê dziwiæ Store35.... smiley A ¿e rywalizacja miêdzy WKK i WKS jest od zawsze ..............
kedar1968 dnia maj 22 2012 11:59:24
AIKON .... jak najbardziej gratulujê i szanujê wynik rywalizacji WKS vs WKK. Byli lepsi bez dwóch zdañ w tym spotkaniu. Bardzo dobrze przygotowali sie na wa¿ny i kluczowy mecz w tak ciê¿kim turnieju, jakim sa MP U16. jednak walczymy dalej i nie poddajemy siê smiley.
Fairy dnia maj 22 2012 22:15:40
Szanowny Store35!
W pe³ni podzielamy pogl±d,¿e w ¿yciu wa¿ne s± tylko chwile.
Dlatego jeste¶my tutaj od samego pocz±tku,kibicuj±c naszej dru¿ynie.
Zgodnie z mottem kibiców ¦l±ska: NA DOBRE I Z£E ZAWSZE ZE SWOJ¡ DRU¯YN¡- niezale¿nie od wyniku!
A tak na marginesie nie uwa¿amy siê ,,za znawców koszykówki" , a w naszej ocenie, to nie wstyd okazywaæ swoje emocje w takich chwilach.
Len09 dnia maj 22 2012 23:22:09
To co robi± sêdziowie w meczach Gdyni to jest po prostu poezja. Najpierw w meczu z Poloni± , próbowali wygraæ mecz za dru¿ynê, nie uda³o siê, wiêc musieli siê odegraæ w kolejnym meczu i im siê uda³o, do 3 kwarty mecz Gdynia-Kwidzyn by³ bardzo wyrównany i sêdziowie byli obiektywni. Pocz±tek 4 kwarty to jednak popis sêdziów , odgwizdywali wszystkie faule pope³nione przez Kwidzynian, ale w drug± stronê ju¿ tak nie by³o i to boli, ¿e takie emocjonuj±ce mecze musz± byæ rozstrzygane przez sêdziów , a nie przez dru¿ynê. Szkoda , wielka szkoda.
Pawcio dnia maj 22 2012 23:59:02
Doprawdy nie wiem, jakim cudem organizatorzy uzyskali zgodê na sêdziowanie Mistrzostw Polski przez lokalnych sêdziów z Pomorza!!!
To nawet na pó³fina³ach sêdziowali panowie z innych okrêgów.No ale wtedy nie gra³o GTK wiêc mog³o byc uczciwie.

Dodam tez, ¿e kontrowersyjna para sêdziowska, zosta³a przez pana komisarza wyznaczona do sêdziowania kolejnego meczu Polonii.
Zaraz na drugi dzieñ, po awanturze jaka wybuch³a po meczu Polonia -GTK.

To chyba najlepiej pokazuje, jak bardzo s± to ustawione mistrzostwa.
chudy102 dnia maj 23 2012 10:11:57
Szanowny Pawciu to nie tylko te mistrzostwa s± ustawiane przez sêdziów i .... ka¿dy chyba wie przez kogo jeszcze . Dziêki takim zagrywkom w mistrzostwach wystêpuje dru¿yna okrzykniêta czarnym koniem a w meczu który decydowa³ o awansie do strefy dzia³o siê oj dzia³o . Trzy ostatnie minuty to popis szkoda ,ze nie zawodników lecz sêdziów a trener jednej z dru¿yn na jaki¶ czas musia³ siê po¿egnaæ z koszykówka . Ale ile by¶my o tym napisali to i tak tego nie zmienimy bo sêdziowie a zw³aszcza dzia³acze maja zawsze racje i nie zdziwiê siê jak w tych mistrzostwa zdarzy siê jeszcze kilka takich " sensacji "
janusz_52 dnia maj 23 2012 11:13:00
Oczywi¶cie ZIBI ma racjê z æwieræfina³ami w tego rodzaju rozgrywkach, gdzie uczestniczy 12 dru¿yn. Tak zreszt± my¶la³em, ¿e bêdzie, gdy zdecydowano siê na formu³ê "12". W uk³adzie obecnym jest rochê tak, ¿e "z du¿ej chmury ma³y deszcz". Mia³ byæ porz±dny turniej sprawdzajacy zawodników i dru¿yny od strony wytrzyma³o¶ciowej, taktycznej, organizacyjnej. Wysz³o raptem, ¿e dru¿yny w czasie 9 dni turnieju rozegraj± maks. 7 spotkañ (w poprzednich turniejach mistrzowskich w 5 dni 5 spotkañ). Wcale zatem nie jestem pewien, ¿e ten turniej z dwoma dniami przerwy jest bardziej wyczerpuj±cy od 5-dniowego non stop.
Przy rozgrywaniu turnieju systemem gry o fina³ 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 by³oby o wiele ciekawiej i emocji bez porównania wiêcej, Ka¿da dru¿yna niemal do koñca rozgrywek grupowych walczy³a by przecie¿ o fina³!
Tak, to po eliminacjach w grupach jest w zasadzie "po sprawie". Znamy pierwsz± czwórkê i resztê.
Zdecydowanie podzielam zdanie ZIBIEGO, ¿e dodanie jeszcze jednego, æwieræfina³owego meczu bardzo uatrakcyjni³o by turniej i, co wa¿ne, zbli¿y³o wysi³kowo do mistrzostw Europy, a to przecie¿ le¿a³o u podstaw tego pomys³u.
Kosztowo dla dru¿yn nie zmieni³o by siê nic (tak, czy inaczej 9 dni), organizatorom przyby³o by 4 mecze, co zapewne da³oby siê prze¿yæ.
miswid dnia maj 23 2012 12:17:19
Na pewno emocji by³oby wiêcej, ale jestem przeciw. W pi±tek graj± tylko o miejsca 5-12, dziêki czemu dru¿yny graj±ce o medale maj± dodatkowy dzieñ przerwy, którego nie mia³yby w przypadku æwieræfina³ów.
chudy102 dnia maj 23 2012 15:19:05
No jest pierwszy argument za tym ,¿e jednak æwieræ fina³y powinny byæ . S³abszy dzieñ jednego z faworytów czyli Polonii i plany powalczenia o medal zosta³y mocno ograniczone . Trener Jakubiak bardzo dobrze odrobi³ lekcje z wtorku podpatruj±c mecz Polonii z Grójcem i problemy dru¿yny ze stolicy z rozbijaniem strefy i w dzisiejszym meczu z ca³± stanowczo¶ci± obna¿y³ te braki polonistów . Tym razem trzeba podkre¶liæ bardzo dobra pracê pary sêdziowskiej która z pewno¶ci± nie ustrzeg³a siê drobnych b³êdów ale nie skrzywdzi³a ¿adnej ze stron .
kedar1968 dnia maj 23 2012 21:52:54
Mo¿e kto¶ wie dlaczego zostaj± zmienione godziny spotkañ w dniu jutrzejszym? Sa jakie¶ szczególne powody?
alen dnia maj 24 2012 06:24:58
Astoria czy WKS? Dolno¶l±zacy maja chyba d³u¿sz± ³awkê,co mo¿e zmieniæ obraz meczu,Astoria ma Fatza ,który gra tu rewelacyjnie.To mecz o ¿ycie smiley dla obu dru¿yn.
janusz_52 dnia maj 25 2012 10:46:25
Termin meczów pó³fina³owych jest dziwny, delikatnie mówi±c. Przecie¿ oba mecze spokojnie mog³yby siê odbyæ w jednej hali. Nie ma wtedy problemu z przenosinami, jest jedna ekipa sêdziowska przy stoliku, wszystko na miejscu. Ale za³ó¿my nawet dobr± wolê organizatorów: mamy dwie sale wynajête, trzeba je jako¶ spo¿ytkowaæ, niech bedzie.
Ale dwa mecze pó³fina³owe na dwóch salach i o tej samej porze?
Wietrzê w tym jaki¶ podstêp organizatorów. Nie wiem jeszcze jaki, ale pewnie w trakcie meczu WKK-GTK, bo o to przecie¿ chodzi, siê oka¿e.
A mo¿e ZIBI co¶ wie, mo¿e kto¶ z forumowiczów?
AIKON dnia maj 25 2012 10:46:27
Ale jaj Polonia walczy dopiero o miejsce 9-10!!!!!!!!!!!
Pawcio dnia maj 25 2012 13:40:46
AIKON , walczy to chyba za duzo powiedziane smiley , na pewno liczyli¶my na lepszy wynik. Wysz³o tak jak widac , dobrze ¿e choc z TKM-em na koniec wziêli rewan¿ za pó³fina³. Wg mojej amatorskiej opinii sam fakt zabrania na turniej 4 graczy z 97 by³ dzwonkiem ostrzegawczym . 96 to mocny rocznik , w fina³ach nie by³o juz s³abych zespo³ow ,a ja b.czêsto widzia³em na boisku a¿ 3 graczy z 97 jednocze¶nie.IMO to o 2 za du¿o , ch³opcy z 97 maja talent i za rok to do¶wiadczenie zaprocentuje mam nadziejê , ale fizycznie zdecydowanie odstaja jeszcze od rocznika 96 i by³o to widaæ.

Jarosz , Wieluñski(MVP) , Kulka zagrali na wysokim poziomie jak zwykle, Oskar Malinowski te¿ w koñcu smiley zagra³ niez³e zawody co mnie osobi¶cie bardzo cieszy³o, bo wtedy Grze¶kowi jest ³atwiej smiley. Czy to by³ optymalny sk³ad?? chcia³bym wierzyæ ze tak.Czy rotacja mog³a byæ inna ... na pewno .Przyznam ,¿e nie rozumia³em wielu decyzji zdejmuj±cych z boiska graczy którzy w³asnie byli "w gazie" i zastêpowanie ich graczami którzy dopiero szukali rytmu meczowego.Tak wg mnie zmarnowano 12 pkt prowadzenie w 3 kw ze S³upskiem ,co by³o kluczow± pora¿k±.
Wa¿ne ¿e nic siê nikomu nie sta³o, siñce za kilka dni przestana boleæ ,a przed ch³opakami kluczowa decyzja co dalej.
Ilu z nich zobaczymy na U-18,ilu skoñczy przygode z koszykówk± ???
miswid dnia maj 25 2012 14:43:41
Powodem takiego rozk³adu meczów pó³fina³owych s± rozpoczynaj±ce siê w sobotê na obu halach MP w gimnastyce artystycznej i sportowej. Je¶li wszyscy uparliby siê graæ na jednej hali, to drugi pó³fina³ musia³by siê zacz±æ po 21.
chudy102 dnia maj 25 2012 14:47:46
Nie sposób nie zgodziæ siê z Pawciem ,ze eksperyment z rocznikiem 97 w Polonii nie by³ dobrym pomys³em zw³aszcza ,ze MP to nie czas na eksperymenty . Jest jeden wyj±tek to Kierlewicz , który zaprezentowa³ siê wiêcej ni¿ przyzwoicie pozostali przecie¿ grali w lidze mazowieckiej pod szyldem Polonii II i z silnymi przeciwnikami sza³u nie by³o wiec nie wiem sk±d ta my¶l , chyba ,ze trenerzy nie wierzyli w sukces swej dru¿yny i przygotowywali liderów z rocznika 97 na przysz³oroczne mistrzostwa ?
pasjonata dnia maj 25 2012 15:00:19
Do Pawcia
W sumie teraz p³acz nad rozlanym mlekiem.
zona97 dnia maj 25 2012 18:42:44
Pawciu, rozumiem, ¿e na miejscu wygl±da³o to tak, ¿e najpierw "cudowny" rocznik 96 gra³ ¶wietnie, a nastêpnie R97 wszystko psu³. To bardzo ciekawe, bo w transmisji LIVE, w pierwszym meczu, przy wyniku 0:17 dla Ursynowa, w³a¶nie wej¶cie Ko³akowskiego i Kierlewicza uruchomi³o licznik po stronie Polonii, a w statystykach w innych meczach, nie widaæ ró¿nicy miêdzy liczb± strat zrobionych przez pierwsz± pi±tkê 96, a stratami R97 (grali g³ównie na rozegraniu). Rozumiem niechêæ do m³odszych, ale proszê o trochê obiektywizmu (i mo¿e samokrytyki??).
Pawcio dnia maj 25 2012 19:41:01
zona97 tu nie chodzi o straty,ani o to kto uruchamial licznik w konkretnym spotkaniu.Tu chodzi o zwyk³± fizyczna przewagê jaka maja ch³opcy rok starsi , nie ma mowy o ¿adnej mojej niechêci do m³odszych. Grze¶kowi minut nikt nie zabra³.Maciek za rok bedzie wymiata³ ,ale teraz czasami nie dawa³ rady ustaæ czy wywalczyc pozycjê pod koszem, to przyznawali sami trenerzy,Micha³ ¶wietne mecze przeplata³ s³abymi tak to juz jest,Filip motorycznie super, ale decyzyjno¶æ juz s³abiej .Oni maja jeszcze czas, ich czeka ten sprawdzian za rok.!!! Ja traktuje to ¿e grali tak licznie jako inwestycje MKS Polonia w rocznik 97 i bede trzyma³ kciuki za ch³opaków w przysz³ym roku.
Ka¿dy z nich mia³ trudniej ni¿ maja w swoim roczniku , czy byli lepsi pod ka¿dym wzgledem od ch³opców z 96 których minuty dostawali??, koszykarsko czasem tak , fizycznie nie. Daleki jestem od krytykowania graczy ,oni maja wej¶æ i dac z siebie ile mog± i tak robili.Bardziej razi³ mnie sposób w jaki byli wpuszczani,czy momenty w którym byli wpuszczani.Grzesiek rok temu tez by³ na U-16 z trenerem Nurowskim ,wiêc mam odniesienie jak to wygl±da³o wtedy a jak teraz.
Co do samokrytyki to nie bardzo wiem co mia³bym krytykowaæ jako rodzic ?? obiektywny staram sie byæ , co nie znaczy ¿e dozwolone jest tylko wychwalanie.!
Pasjonata , nie wiem kto p³acze nad tym mlekiem , ja nie smiley
Koszykarsko rozdzia³ U-16 uwa¿am za zamkniety w swojej rodzinie.
kedar1968 dnia maj 25 2012 20:17:10
No i kicha. Dzieciaki graja w sobotê wieczorem. Nie ma szans obejrzenia dwóch meczy pó³fina³owych, wiec trzeba wybraæ jeden. Czy nie mo¿na by³oby zrobiæ spotkañ fina³owych w hali np. miejskiej gdzie gra dru¿yna ASECO swoje mecze. Wg. mojej wiedzyi g³ownym sponsorem Turnieju Mistrzostw Polski U16 jest Miasto Gdynia - Stolica Koszykówki. Jestem w Gdyni od tygodnia i nie widzia³em ¿adnej, s³ownie ¿adnej informacji w mediach, ¿adnego plakatu w mie¶cie .... zero. Nastepnego dnia rano ch³opcy wychodza grac mecze o medale w godzinach rannych? Po ciê¿kim tygodniu gry i stresu. Gratulacje dla Organizatorów. Zero profesjonalizmu. Rozrzucenie pó³fina³ów na dwie hale to skandal. Moim zdaniem spodziewam sie jeszcze jednej zmiany terminarzu spotkañ w niedzielê i podzielenie na dwie hale walki o medale? Oczywi¶cie nikt nie jest na dzieñ dzisiejszy wstanie powiedzieæ gdzie bêdzie du¿y fina³ a gdzie ma³y? Wszystko zale¿y od pó³fina³u smiley
Pawcio dnia maj 26 2012 17:36:39
Skoro jak pisze Zibi, 5 sêdziów na 8 obecnych jest z okrêgu w ktorym rozgrywaja sie MP, to w jakim ¶wietle stawia to gospodarza i organizatora??Kto na to zezwoli³, bo je¶li takie standardy wejda na sta³e w ¿ycie to MP przestana mieæ sens sportowy...
Przepis na tytu³
masz kasê = jestes organizatorem = wybierasz swoich sêdziów = masz tytu³smiley prawda jakie proste!!!

Wci±¿ mam przed oczami popis jaki ci panowie dali na meczu Polonia - GTK , i prêdko nie zapomnê.
Pawcio dnia maj 26 2012 17:39:24
zapomnia³em o drobnym szczególe
masz kasê = jestes organizatorem = jeste¶ w FINA£ACH(bez grania!!) = wybierasz sêdziów = tytu³ jest twójsmiley
alen dnia maj 26 2012 19:22:35
stawiam na Ursynów/WKK ,nastepnie GTK, 4m WKS
Pawcio dnia maj 26 2012 21:00:27
HAHAHA, dziwnym trafem kto sêdziuje mecz GTK???

wci±¿ ta sama para !!!!
alen dnia maj 26 2012 21:29:05
Jednak siê pomyli³em Nie wzi±³em pod uwagê ¿e WKK mo¿e przegraæ,ale ..............z sêdziami.Tak drukowaæ mecz to trzeba umieæ.
Widaæ mo¿na tak sêdziowaæ w jedn± strone hehe,
W finale wygra Ursynów
WKK mo¿e sie podniesie,a mo¿e nie,zobaczymy jutro.Sl±sk nic nie mia³ do powiedzenia w dzisiejszym pó³finale.
gladiator dnia maj 26 2012 22:10:00
taak sêdziowie nadzwyczaj czêsto psuj± sportow± rywalizacje dru¿yn widz± to rodzice-kibice (bo w zasadzie tylko oni przychodz± na mecze), widz± to te¿ sami zawodnicy - i co musz± sobie my¶leæ , jak u³o¿yæ sobie w m³odych nieskalanych kombinatorstwem i cwaniactwem umy¶le idee sportu "niech wygra lepszy" jak tu wychowywaæ m³odych ludzi skoro ju¿ od u-16 na parkietach króluje wszechobecny skorumpowany, zakompleksiony i przede wszystkim nieuczciwy sêdzia,, którego decyzje s± niepodwa¿alne i ostateczne. Dzia³acze wszelkiego szczebla przymykaj± na to oko i udaj± ¿e problemu nie ma.Mo¿e ktos mi odpowie na to pytanie ?????
chudy102 dnia maj 26 2012 22:12:30
Panowie rzeczywi¶cie sêdziowanie zakrawa na jaki¶ kabaret i ja rozumiem ,ze wszystko opiera siê o kasê ale wystarczy³o zatrudniæ 2 sêdziów z okrêgów , którzy nie mieli swoich przedstawicieli w fina³ach np z wielkopolski czy ma³opolski , którzy sêdziowali by mecze z udzia³em GTK i mo¿na by by³o unikn±æ tego typu komentarzy . Jednak problem zaczyna siê nie tu na MP lecz ju¿ w ligach i ca³a odpowiedzialno¶æ twierdzê ¿e w wielu przypadkach nie aktualna forma danej dru¿yny czy jej umiejêtno¶ci decyduj± o tym czy dru¿yna wygra czy nie lecz powiedzmy to otwarcie lobbing . Najgorsze w tym wszystkim jest to ,ze sêdziowie s± nie omylni i nie podlegaj± ¿adnej weryfikacji a potem mamy to co mamy . W naszym piêknym kraju najwa¿niejsze s± w sporcie m³odzie¿owym s± tytu³y i zaszczyty nie wa¿ne jakim kosztem , bo z tego rozliczne s± kluby i zatem idzie pieni±dz nikt nie zwraca uwagi na rzeczywiste solidne wyszkolenie przesz³ych reprezentantów wiêc mamy takie sukcesy czyli ¿adnych
zibi dnia maj 28 2012 22:50:17
Sêdzia i dzia³acz z wielkopolski
Uwa¿am, ¿e to co siê dzieje pod ka¿dym Newsem dotycz±cym MP jest skandalem... Panowie i Panie - sfrustrowani i rodzice i dzia³acze, wszêdzie wypisujecie jak bardzo pokrzywdzili was sêdziowie, jak to ³atwo przekupiæ ich i wygraæ MP, oczerniacie ich itp itd. Ten portal jest dla dzieciaków, one to czytaj± a ju¿ od u14 uczycie ich, ¿e sêdzia to z³o i to z nim trzeba walczyæ, a nie z przeciwnikiem, mi jako sêdzia i kibic nie podoba siê to i nie szanuje tej postawy. Nie wypowiadam siê na tematy szkoleniowe i trenerskie, dlatego nie ¿yczê sobie by niesêdziowie wypowiadali siê na tematy, na których siê nie znaj±. Nikt z was nie ma pojêcia dlaczego jest 5 sêdziów z okrêgu organizatora. Ja to Zibiemu wyt³umaczy³em. Uwierzcie to jest bardzo prosty i akceptowalny powód, wiêc na prawdê nie poruszajcie tematu, który jest wam obcy. ¯aden sêdzia nie komentuje publicznie tego jak dany trener prowadzi zespó³ ani jakie b³êdy pope³nia, bo to nie jego praca. Wiêc poprosi³em Zibiego, ¿eby zablokowa³ komentarze bo to nie zmierza w tym kierunku w którym powinno. Nikt nawet nie zauwa¿y³ pewnie tego: Mariusz Konopatzki z Basketu Kwidzyn (24 pkt, 10 zb., 10 prz., 7 as.), nikt nie pochwali³ za dzisiejszy mecz Kamila Zywerta 6/8 za 3. Znowu tylko to jak to wydrukowano mecz, ile to GTK musia³o daæ w ³ape by wygraæ itp. Parê tygodni temu przegra³ faworyt z Poznania, dzisiaj z Wroc³awia a za tydzieñ mo¿e przegra z Widziszewa, i nikt nie doceni tego, ¿e niedoceniany zespó³ potrafi³ sie przeciwstawiæ i osi±gn±æ niespodziewany sukces. Polacy tacy s± marudni, monotematyczni, zazdro¶ni. Zanim zaczniecie krytykowaæ gospodarza za sale, ¶wiat³a, tablice, zakwaterowanie to najpierw sprawd¼cie czy wasi zawodnicy nie potykaj± siê o linie namalowane na boisku, bo u wielu z was forma przerasta tre¶æ. Brawo dla wszystkich finalistów, oby jutro wygra³ lepszy!
zibi dnia maj 28 2012 22:51:52
ARTUR
Czy SKM wprowadzi³ cenzurê na swojej stronie??? Jestem przekonany ¿e komentarze niepochlebne sêdziom nie wziê³y siê z powietrza ale z obserwacji meczy, oni sobie na tak± opiniê zapracowali, a Ty Zbyszku likwidujesz komentarze na pro¶bê jakiego¶ dzia³acza-sêdziego anonimowego który popiera taki stan rzeczy, zamiecenie problemu pod dywan nie znaczy ¿e go nie ma a od 1989r mamy w Polsce demokracje i ka¿dy mo¿e wypowiadaæ siê o danej sprawie tak jak j± widzi, ilo¶æ niepochlebnych opinii o pracy sêdziów na tych mistrzostwach ale nie tylko, bo i w ligach ¶wiadczy o tym ¿e sêdziowanie pozostawia du¿o do ¿yczenia
pozdrawiam
zibi dnia maj 28 2012 22:53:53
DanielPoziom wpisów niektórych osób jest tragiczny i na SKM i PH pe³na zgoda w tym temacie ... ale nie zmienia to faktu ¿e publikacja wypowiedzi sêdziego - dzia³acza anonimowo to chyba jaki¶ ¿art ... moim skromnym zdaniem ³±czenie tych funkcji w sporcie m³odzie¿owym czy zawodowym to bardzo z³y pomys³, ale chyba autor tego wpisu jak i wiele innych osób ze ¶rodowiska nie widzi w tym nic z³ego - samo podpisanie w ten sposób wpisu ¶wiadczy ju¿ o tym .... i dlatego jest jak jest ... sêdzie poklepuje sêdziego, dzia³acz poklepuje dzia³acza, wszyscy poklepuj± siê nawzajem ... i jako¶ pchaj± ten wózek z tabliczk± "brak profesjonalizmu" do przodu ... co do uczenia zawodników od U14 ¿e sêdzia to wróg nr 1 ... powiem tak nie trzeba ich za bardzo tego uczyæ - spora wiêkszo¶æ sêdziów ju¿ od mini-koszykówki sama na boisku edukuje bardzo skutecznie od dziecka smiley
I jeszcze jedno drogi dzia³aczu i sêdzio w jednym ... bez pieniêdzy rodziców i ich zaanga¿owania oraz po¶wiêconego czasu ... byliby¶cie bezrobotni !!! bo prawda jest jednak taka, i¿ bez tych "z³ych" rodziców nie by³oby nic ... lub prawie nic ... wiêc drogi sêdzio-dzia³aczu wiêcej szacuneczku ... bo akurat to dzia³ania ¶rodowiska dzia³aczy i sêdziów (jako ogó³u), a nie rodziców doprowadzi³y do obecnego ¿enuj±cego stanu PL koszykówkê.Pozdrawiam serdecznie Zbyszka Bytomskiego ... raczej nie nieznajomego dzia³acza - sêdziego, bo nie szanujê z zasady anonimów
zibi dnia maj 28 2012 22:55:04
TOMEKUwa¿am ,¿e mo¿liwo¶æ zablokowania komentarze to niestety bardzo szkodliwy precedens na portalu skm , który od samego pocz±tku by³ niezale¿nym medium pozwalaj±cym na wyra¿anie opinii o wszystkim co zwi±zane z koszykówka m³odzie¿ow± . Cenzura bo o tym mo¿emy tu mówiæ nie jest sposobem na rozwi±zanie wielu problemów , które niestety s± i nie mo¿na uwa¿aæ ,¿e ich nie ma . Ja z du¿ym zainteresowaniem chcia³bym poczytaæ o argumentach dzia³acza z wielkopolski . UWA¯AM ,¯E PRACA SÊDZIEGO JEST PRAC¡ NIEZMIERNIE ODPOWIEDZIALNA I niestety nie wdziêczn± ale pytam siê dlaczego litry potów wydzielanych przez ch³opców na treningach maja byæ zniweczone przez nieudaczników , którzy chc± sobie dorobiæ 50 z³ do pensji . Czy to 14 latkowie czy 16 latkowie trzeba podejmowaæ decyzje zgodne ze tym co siê widzi na boisku i nie ma tu taryfy ulgowej bo zaniechania niestety wyjd± tylko na niekorzy¶æ a w tej chwili widaæ ,¿e opowiadamy sie za jednym ¶rodowiskiem , które poza blokowaniem krytyki nie ma ¿adnych argumentów
zibi dnia maj 28 2012 22:55:54
MARCINZ du¿ym zainteresowaniem i rado¶ci± przeczyta³em dzisiaj na Pana stronie wpis "dzia³acza-sedziego" z Wielkopolski w/s rozgrywek U-16 i przekazuje Panu Gratulacje za usuniêcie tych ¿a³osnych komentarzy sfrustrowanych rodziców i trenerów.Bez wzglêdu na to czy pewne fakty mia³y miejsce czy nie, nie powinny byæ one tematem dyskusji i oskar¿ania kogokolwiek.W wiêkszo¶ci odbiorcami tych "opinii" s± m³odzi zawodnicy, którzy powinni zaj±æ siê gr± i podnoszeniem swoich umiejetno¶ci a nie szukaniem problemów.Jak dla mnie powinien byæ komentowany jedynie aspekt organizacyjny.Niestety niektóre imprezy rangi MP s± organizowane "byle jak" i o tym powinna wiedzieæ "ca³a Polska" (nie zawsze jest to wina organizatora, czêsto odpowiada za to PZKosz.).Panu, Panie Zbyszku ¿yczê te¿ troszkê wiêcej dystansu i obiektywizmu w ocenie tego co dzieje siê w polskiej koszykówce.Czasem mo¿e warto przed wyra¿eniem opiniii "zapytaæ u ¼ród³a".
zibi dnia maj 28 2012 22:57:24
skoro nie ma mo¿liwo¶ci swobodnego wyra¿ania swoich pogl±dów na forum, to wobec tego niech podsumowanie równie¿ napisze ten cz³owiek, który nie by³ a wie najlepiej, a pod którego ¶wiat³ym wp³ywem postanowi³e¶ uniemo¿liwiæ ludziom wymianê pogl±dów.
zibi dnia maj 28 2012 23:07:18
janusz_52
Szkoda czasu na komentowanie. Zawsze mo¿e siê znale¼æ jaki¶ obra¿ony i sfrustrowany organizator, który podpowie ZIBIEMU, ¿e lepiej wy³±czyæ komentarze. Wydawa³o mi sie ZIBI, ¿e czasy cenzury juz minê³y. Myli³em siê.
Niniejszym rezygnujê z komentowania i odwiedzania SKM.

jaroWPR .........prawda w oczy kole?!!

nusiek71 Nie rozumiem. W zesz³ym roku pó³fina³y U14 odbywaj±ce siê w Wa³brzychu, równie¿ zosta³y "obsmarowane" przez niektórych sfrustrowanych. Krytyka miejsca , jako¶ci, sêdziowania, organizacji, w niektórych komentarzach wykracza³a poza ramy dobrego smaku i zmienia³a siê w satyrê b±d¼ dramat. (odsy³am do historii U14 r 97)
Nikt jednak z organizatorów ani sêdziów nie za³atwi³ sprawy "odciêciem" komentarzy !!! Ca³a fala z³o¶ci zosta³a przyjêta na tzw klatê a nastêpnie organizatorzy na ³amach strony Zibiego odpowiedzieli na KA¯DY krytykowany punkt Przyznajê ¿e niektóre sprawy krytykowane by³y s³usznie i tu wyci±gniêto wnioski na przysz³osæ. Odpowiedziano te¿ na te sprawy które by³y krytykowane w wyniku frustracji, przegranej, i z³o¶ci ¿e to Wa³brzych dosta³ prawa organizacji.
Bo na tym polega demokracja drodzy pañstwo.
Nie mam ¿alu do Zibiego ¿e zablokowa³ komentarze(choæ dziwiê siê cokolwiek) Jestem rozczarowny tym ¿e organizator nie podj±³ rêkawicy i jesli nie ma sobie nic do zarzucenia spowodowa³ zablokowanie krytyki zamiast odpowiedzieæ na ni±
kedar1968 dnia maj 29 2012 00:23:42
No i Zibi widzisz jak zareagowali czytelnicy Twojej strony. By³em 9 dni w Gdyni, chcia³em obejrzeæ dwa pó³fina³y. Niestety nie potrafie sie rozdwoiæ, a szkoda smiley. Osobi¶cie uwa¿am, ¿e niestety obsada sêdziowska by³a s³aba i w meczach które ogl±dalem b³êdy sêdziowskie by³a czasami karygodne. Ale có¿, zamiast daæ dzieciakom mo¿liwo¶æ gry przy sêdziach, którzy nie daj± podstaw do w±tpliwo¶ci (widziale¶ taki mecz w 2010 roku we Wroc³awiu - na Dominik Tomczyk Cup) zawodnicy zastanawiali sie czêsto w czasie gry o co chodzi? Niestety sêdzia sam nie potrafi³ odpowiedzieæ dlaczego tak zrobi³ smiley. Szkoda, ze nie bedê ju¿ komentowa³ wydarzeñ na SKM, niestety rezygnuje z tego z jasnego dla Ciebie powodu, o którym mówilem Ci na MP U16. Dla mnie blokowanie komentarzy to policzek dla osób, które tak jak Ty ¿yj± gr± tych m³odych ludzi i brak szacunku dla rodziców, którzy jak pisa³ Daniel jeszcze podtrzymuja przy ¿yciu ten ton±cy okrêt. ¯yczê powodzenia i do widzenia. Konrad Klimczak. Ja nie wstydzê siê podpisaæ pod swoim wpisem.
przemekb dnia maj 29 2012 09:34:35
Szanowni Czytelnicy

By³em na MP widzia³em co sie dzieje w halach co robi± sêdziowie jakie by³y emocje ja zgadzam sie z koleg± Pawciem co do sêdziowania .

Natomiast nie rozumiem emocji zwi±zanych z zablokowaniem komentarzy przecie¿ czytaj± to zawodnicy (dzieci choæ ju¿ prawie doros³e ) oni zostawiali serce na boisku a tu chyba o tym sie zapomina. Zibi jest obiektywny choæ ma swoje sympatie jak kazdy Na MP by³ wszêdzie na obu halach w Rewie.
Drodzy Czytelnicy potraktujcie wy³±czenie kometarzy jako g³os Zibiego w dyskusji i paradoksalnie przeciw takiemu sêdziowaniu czasami warto poszukac drugiegi dna a nawet trzeciego .Przecie¿ mo¿na za³o¿yc forum drukowanie sedziów i tam pisaæ.
pzdr.Przemekb
Olkel dnia maj 29 2012 10:34:59
Witam serdeczne,
tak jak mo¿na zrozumieæ emocje rodziców(czasami zbyt przesadne) i trenerów,tak w ¿aden sposób nie mo¿na zrozumieæ z³ego sêdziowania (nie mówiê o pojedynczych wpadkach,takie zdarzaj± siê najlepszym).
Odniosê siê tylko do jednego argumentu "sêdziego -dzia³acza"który mia³ wp³yw na na zablokowanie komentarzy. DOBRO DZIECI czytaj±cych nasze komentarze,jestem tego pewna, znacznie bardziej cierpi z powodu frustracji i bezsilno¶ci na boisku,kiedy podejmowane s± ,niczym nieuzasadnione decyzje sêdziów. Sêdzia na boisku ma byæ wzorem uczciwo¶ci i bezstronno¶ci i z racji wykonywanego zawodu bardziej ,od nas rodziców,odporny na ró¿ne,nawet te negatywne komentarze. Dlatego interwencjê anonimowego "sêdziego-dzia³±cza" uwa¿am za dalece niestosown±,tym bardziej ,¿e sam prosi³ o jawno¶æ.Szczyt hipokryzji ze strony tego Pana.
Proszê o nie w³±czanie w te nieetyczne zagrywki ZIBIEGO,który oddany jest MK ca³ym sercem,wspaniale prowadzi SKM i marzy mi siê aby mia³ na¶ladowców w ka¿dym regionie naszego kraju.
ZIBI bardzo dziêkujê CI za Twoj± pasjê i i uczciwo¶æ w tym co robisz.
A do nas wszystkich mam pro¶bê,szanujmy siê nawzajemsmiley))
janusz_52 dnia maj 29 2012 11:10:13
1. Errare humanum est, in errore perservare stultum
(b³±dziæ jest rzecz± ludzk±, trwaæ w b³êdzie - g³upot±. Seneka Starszy )
Przywrócenie komentarzy ¶wiadczy o tym, ¿e ZIBI stosuje siê do
pierwszej czê¶ci sentencji. I dobrze, bo b³êdów nie robi tylko ten, kto nic nie robi, a o to ostatnie ZIBIEGO w ¿adnym razie pos±dzaæ nie mo¿na.

2. Kibicujê SKM-owi od pocz±tków jego powstania, gdy by³ to trochê
nieporadny portal, ale budowany z pasj± i wiar± w sukces. Dzi¶ to potê¿na oficyna internetowa cytowana na wielu innych portalach, najbardziej chyba licz±cy siê g³os w koszykówce m³odzie¿owej w Polsce.

3. Si³± SKM s± dziesiatki tysiêcy odwiedzaj±cych tê stronê pasjonatów koszykówki m³odzie¿owej i setki komentarzy powstaj±cych przy tej okazji. Otó¿ twierdzê, ¿e te komentarze, to warto¶æ sama w sobie. Pe³ne zanga¿owania, czasem trochê agresywne, zaciek³e, emocjonalne, ale s±!.

4. Komentarze zawieraj±ce wulgaryzmy (zdarza³y siê takie), czy (nie lubiê tego s³owa) chamskie, nale¿y wycinaæ bezwzglêdnie. Jednak naczeln± zasadê portalu SKM, czyli to co jest jego najwiêksz± si³± - swobodê wypowiedzi, powinno siê wrêcz chroniæ i pielêgnowaæ.

5. Sam bardzo ostro¿nie wypowiadam siê na temat sêdziowania. Wiem, ¿e sêdziowie nie maj± ³atwo. Nawet na rozgrywkach 12-latków ilo¶æ emocji jest ogromna. Z jednej strony to dobrze, bo dzieciaki maj± dla kogo graæ, z drugiej - krzyki i wrzaski jakby niepotrzebnie podwa¿aj± w ma³ych zawodnikach zasadê obiektywizmu sêdziego. Dystansujê siê zawsze od takich postaw
co niekoniecznie na dobre mi wychodzi; rodzice - kibice patrz± na mnie nieufnie.

6. Przeanalizowa³em wpisy pod tematem U16 i doprawdy nie rozumiem o co pretensje. Uwagi o sêdziach nie wykracza³y poza normy przyzwoito¶ci, a Sêdzia i dzia³acz z wielkopolski mia³ okazjê do wypowiedzi, co te¿ uczyni³.
Blokowanie strony z tej przyczyny, by³o niepotrzebne, ale poniewa¿ sprawa jest za³atwiona nie sensu o tym mówiæ.

7. Nie by³em w Gdyni, a przekaz telewizyjny to nie to samo, co mecz na ¿ywo. O sêdziowaniu pisa³em wiêc ostro¿nie, czego dowodem wpis po meczu Polonia-GTK, gdzie decyzje sêdziów komentowa³em w trybie warunkowym.
Jednak sytuacjê z pó³fina³owego meczu WKK-GTK na ekranie by³o widaæ doskonale: ostatnia minuta meczu, WKK rozgrywa pi³kê na po³owie GTK, zawodnicy GTK agresywnie naciskaj±c wroc³awianina popychaj± go, podstawiaj± nogê, ten traci pi³kê, ³atwe punkty GTK. Sêdzia sta³ o 3-4 metry od miejsca akcji.
Rozgoryczeni zwodnicy WKK trac± wiarê w koñcowy sukces, spuszczone g³owy.
Chcê wierzyæ, ¿e by³ to tylko b³±d sêdziego. Ale ten b³±d zadecydowa³ byæ mo¿e o tytule!

8. Ju¿ jutro rozpoczynaj± siê równie ciekawe mistrzostwa U14. Dobrze, ¿e mogê powróciæ do SKM-u i do komentowania zawodów koszykówki m³odzie¿owej.
Pawcio dnia maj 29 2012 13:23:40
Przyznam ¿e wy³±czenie komentarzy uzna³em za duzy b³±d Zbyszka, napisa³em mu o tym zreszt± .On chce dobrze dla wszystkich i czasem ulega takim namowom.

Wiem ¿e sêdziowanie nie jest ³atwe, to oczywiste, ¿e zd±¿aj± sie b³edy wynikaj±ce albo z braku do¶wiadczenia, albo niewiedzy albo po prostu sêdzia nie widzia³ ...

Co do wp³ywu krytyki sedziów na wychowanie zawodników, dzieciaki od ma³ego spotykaja sie ze stronniczym sêdziowaniem wiêc nie dramatyzujmy , przecie¿ to od razu widaæ gdy mecz jest ustawiany ...

Mo¿na mieæ w±tpliwo¶ci bo czasem to s± delikatne gwizdki lekko pomagaj±ce , sporne sytuacje dla gospodarzy itp.
Ale je¶li wszystkie mecze GTK prowadzi ta sama para sêdziowska to NIKT mi nie wmówi , ¿e to przypadkowa robota.
Strojenie sie w piórka obra¿onej cnoty przez pana dzia³acza i sêdziego to ¿enuj±ce przedstawienie i tyle.
Ten pan pisze
Nikt z was nie ma pojêcia dlaczego jest 5 sêdziów z okrêgu organizatora. Ja to Zibiemu wyt³umaczy³em. Uwierzcie to jest bardzo prosty i akceptowalny powód

je¶li to takie proste to mo¿e MY te¿ doczekamy sie tego wyt³umaczenia!!!!!
a ja bym chêtnie dowiedzia³ siê sk±d panu przysz³o do g³owy ¿e ma prawo prosic o co¶ takiego??
Wiêc poprosi³em Zibiego, ¿eby zablokowa³ komentarze bo to nie zmierza w tym kierunku w którym powinno.


A juz wisienka na torcie jest zarzucaæ anonimowo¶c wpisów i samemu nie podpisac sie z nazwiska pod swoja wypowiedzi±.BRAVO!!!
Fairy dnia maj 29 2012 15:55:30
Drogi store35 smiley Moc i wiara nas nie opu¶ci³a ! Zobaczyæ miny kibiców WKK po meczu z WKS - BEZCENNE ! smiley
margo dnia czerwiec 04 2012 17:47:57
Min±³ tydzieñ i emocje powinny nieco opa¶æ, ale nie opad³y, co widaæ po prywatnej wymianie pogl±dów, trwaj±cej poza tym forum. Nikt nie napisa³ i nie napisze podsumowania, bo kibice koszykówki m³odzie¿owej do dzi¶ lecz± moralnego kaca po tym, co dane im by³o obserwowaæ. Pogl±d: rBez wzglêdu na to czy pewne fakty mia³y miejsce czy nie, nie powinny byæ one tematem dyskusji i oskar¿ania kogokolwiek.r1; os³abia ostatecznie i odsy³a do dawno (podobno) minionych czasów. Podsumowuj±c, ¿yczê nastêpnym rocznikom zawodników i rodziców, aby emocje, jakie musia³y nam towarzyszyæ podczas fina³u u-16 2012, nie by³y ich udzia³em. Formu³a zosta³a zmieniona, miejmy nadziejê, ¿e podej¶cie organizatorów tak¿e siê zmieni, choæ nikt nie wprowadzi³ zapisu o niesêdziowaniu meczów rw³asnejr1; dru¿yny przez lokalnych arbitrów (nie mówi±c ju¿ o dopisywaniu fauli przez stolik). Oby nastêpni gospodarze zadbali o ten aspekt sami, w imiê szeroko pojêtego wychowawczego wp³ywu sportu i w³asnego spokoju sumienia.
Pawcio dnia czerwiec 12 2012 11:09:27
Polecam przeczytac
http://www.2takty.com/blogi/trup-w-skrzynce
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
30
30
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi