News: MP U-14 rocz.1998/99 Fina³ Koszalin 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:12:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-14 rocz.1998/99 Fina³ Koszalin 2012
U-14 M³odzicy St.
 WKK Wroc³aw MISTRZEM POLSKI drugie miejsce dla TKM W³oclawek
UKS JEDYNKA PELPLIN br±zowym medalist±. MVP fina³ów dla najlepszego strzelca Dominka Rutkowskego (WKK)
W galerii s± ju¿ wszystkie fotki. Filmik ca³y czas siê wgrywaj± do wtorku powinny byæ wszystkie
PODSUMOWANIE ca³ego turnieju jak tylko znajdê czas, jutro wybieram siê do ERGO Areny na ASECO – TREFL poraz pierwszy w ¿yciu mo¿e zobaczê wrêczenia medali w kategorii seniorskiej ! Na tym siê nie koñczy mój d³ugi pobyt na pomorzu , od czwartku SKM relacjonuje PUCHAR BA£TYKU w Gdañsku


 MVP
KRÓL STRZELCÓW

Dominik Rutkowski
WKK Wroc³aw

 ALL-STARS / Najlepsza pi±tka turnieju

Stefan Marchlewski
(TKM W³oc³awek)
Marek Lewandowski (PYRA Poznañ)
Kamil Górski (JEDYNKA Pelplin)
Micha³ Jêdrzejewski (WKK Wroc³aw)
Micha³ Frydrysiak (¯AK Koszalin)

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO-MICHA£-WKK-WROC£AW

FOTO-BEATA-PYRA-POZNAÑ


Mecz o 7 miejsce:  WKS ¦L¡SK WROC£AW  - MKKS ¯AK KOSZALIN  73 : 64  STATYSTYKI

Mecz o 5 miejsce:  KKS SIARKA TARNOBRZEG - STK CZARNI S£UPSK  51 : 64  STATYSTYKI

Mecz o 3 miejsce:
   UKS JEDYNKA PELPLIN - MKK PYRA POZNAÑ   53 : 47  STATYSTYKI

FINA£: WKK WROC£AW - TKM W£OC£AWEK   55 : 41  STATYSTYKI


   M DRU¯YNA........................................................................ 
1  WKK WROC£AW

 5 Krzysztof Caban    
 6 Jakub Wnorowski   
 7 Jakub Kobel   
 8 Mateusz Szczypiñski  
 9 Mateusz Sularz  
10 Micha³ Jêdrzejewski  
12 Cezary Kurek   
13 Dominik Rutkowski   
14 Dawid Oleksiñski   
15 Dawid Arendarski  
16 Maciej Jaremkiewicz  
17 Micha³ Sznajder

Trener: Mariusz Mazur
 2  TKM W£OC£AWEK


 4 Oskar Marciniak  
 5 Adam Zboiñski   
 6 Kamil Dutkiewicz   
 7 Jakub Tuszyñski  
 8 Stefan Marchlewski    
 9 Dorian Frontczak  
10 Konrad Tucholski  
11 Adrian Rêgocki  
12 Rafa³ Komenda  (UKS 2 E³k)
13 Micha³ Cie¶lewicz 
14 Nikodem Maciejewski   
15 Bart³omiej Pietras

Trener: Kazimierz Tomaszewski
 3 
UKS JEDYNKA PELPLIN

 4 Pawe³ Guz 
 5 Julian German  
 6 Micha³ Guz 1999
 8 Mateusz Górski  
 9 Oskar Otta  
10 Micha³ S³upek  (GTK Gdynia)
11 Kamil Górski  
12 Kamil Neubert  
13 Pawe³ Muntowski 
14 Adrian Góralczyk  1999
15 Mi³osz Rogaczewski
  

Trener: Bartosz Bieliñski
Asystent; Bartosza Sarza³o
 4  MKK PYRA POZNAÑ

 6 Micha³ Banaszak   1999
 7 Marek Iwanowicz  (Pi³a)
 8 Jakub Idziak    1999
 9 Tomasz ¯ele¼niak  (Leszno)
10 Marcin Tomaszewski  
11 Bartosz Garczyk 
13 Przemys³aw Nowak   
14 Marek Lewandowski 
15 Kuba Gude³ajtis   
17 Dawid Brociek  
18 Maciej Waraczyñski

Trenerka: Katarzyna Tomaczak
 5  KKS SIARKA TARNOBRZEG

 4 Pawe³ Kowalczyk 
 5 Kacper Ma³ecki  
 6 Kacper Chamera  
 7 Maciej Kulczycki  
 8 Aleksander Szlesiñski  
 9 Piotr Widerski  
10 Szymon Szymañski  
11 Miko³aj Krzemyk   
12 Szymon Wo¼nik  
13 Kamil Karliñski  
14 Tomasz Fortuna  
15 Wojciech Dzierzkowski   
16 Mateusz Pawe³ek  1999    

Trener: Wojciech Szczuciñski
 6   
STK CZARNI S£UPSK

 6 Marcin Wysocki  
 7 Patryk Lesiak  
 8 Damian Sawicki 
 9 Micha³ P³oñczak 
11 Piotr Powide³  
13 Robert Ludwiczuk 1999
14 Micha³ Kuczerowski  
15 Igor Goworek  
16 Jakub Sekulski   
17 Szymon M³ynarczyk 
18 Kacper Moraczyñski  1999

Trener: Krzysztof Marchewka
 7 
WKS ¦L¡SK WROC£AW

 4 Jakub Musia³   
 5 Marcin Szczube³ek 
 6 Maciej Kuchar  
 7 £ukasz £aszczuk 
 8 Dominik Wilczek 1999
10 Jakub Krzyczmonik  
11 Szymon Mielniczuk   
12 Bartosz Kraszewski   
13 Micha³ Jod³owski   
14 Kamil Jendro¶ka    
17 Bart³omiej Szmidt (GÓRNIK Wa³brzych)

Trener: Jacek Kolis
asytent:
Tomasz Wilczek
8 
MKKS ¯AK KOSZALIN

 4 Krzysztof Bober  
 5 Marcin Gawe³  
 6 Micha³ Frydrysiak  
 7 Jaros³aw Konczak  
 8 Jakub Tr±biñski 
 9 Igor £ukojko  
10 Wiktor Bednarczyk  
11 Patryk £yszyk   
12 Maciej Gaziñski  
13 Wojciech Parcheta  
14 Konrad Nied¼wiadek  
15 Piotr Kwiatkowski

Trener:  Zbigniew Pietrzak


GRUPA 1

STK Czarni S³upsk - UKS JEDYNKA Pelplin  62 : 61 STATYSTYKI

WKS ¦l±sk Wroc³aw - MKK Pyra Poznañ   51 : 64  STATYSTYKI

STK Czarni S³upsk - MKK Pyra Poznañ  42 : 74  STATYSTYKI

UKS JEDYNKA Pelplin - WKS ¦l±sk Wroc³aw   71 : 55  STATYSTYKI

WKS ¦l±sk Wroc³aw - STK Czarni S³upsk  63 : 70  STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ - UKS JEDYNKA Pelplin  51 : 60  STATYSTYKI

  PKT  Z  P 
 1MKK PYRAA POZNAÑ 3 5 2 1 
 2UKS 1 PELPLIN 3 5 2 1
 3STK CZARNI S£UPSK 3 5 2 1 
 4WKS ¦L¡SK WROC£AW 3 3 0 3 

GRUPA 2

KKS Siarka Tarnobrzeg - TKM W³oc³awek  47 : 72  STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - WKK Wroc³aw  55 : 90  STATYSTYKI

TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw 63 : 69 STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - KKS Siarka Tarnobrzeg  49 : 74  STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - TKM W³oc³awek 64 : 56  STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - KKS Siarka Tarnobrzeg  63 : 58  STATYSTYKI

   M PKT  Z P 
 1WKK WROC£AW  3 6 3 0
 2TKM W£OC£AWEK 3 4 1 2
 3KKS SIARKA TARNOBRZEG 3 4 1 2
 4MKKS ¯AK KOSZALIN 3 4 1 2


I Pó³fina³:  UKS JEDYNKA PELPIN  - WKK WROC£AW   65 : 73  STATYSTYKI

II Pó³fina³: TKM W£OC£AWEK  - MKK PYRA PZONAÑ  68 : 57  STATYSTYKIDla kogo z³oto MP U-14
¦l±sk Wroc³aw (62)13%13%
Pyra Poznañ (50)10%10%
Czarni S³upsk (37)8%8%
Jedynka Pelplin (38)8%8%
WKK Wroc³aw (164)34%34%
TKM W³oclawek (66)14%14%
Siarka Tarnobrzeg (22)5%5%
¯ak Koszalin (40)8%8%

£±cznie oddano 479 g³osów

ARTYKU£-O-PÓLFINA£ACH


Komentarze
janusz_52 dnia czerwiec 01 2012 09:20:54
ZIBI, fotki które siê podstawiaj± w tym po¶cie, s± z ENERGA BASKET CUP.
alen dnia czerwiec 04 2012 10:06:41
Brawa dla WKK Wroc³aw za wytrwa³o¶æ i konsekwencjê w grze smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik r.95
MKKS Rybnik r.95
Dru¿yny wszytkie rocz. sezon 2008/2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi