News: MP U-14 rocz.1998/99 Fina³ Koszalin 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:35:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U-14 rocz.1998/99 Fina³ Koszalin 2012
U-14 M³odzicy St.
 WKK Wroc³aw MISTRZEM POLSKI drugie miejsce dla TKM W³oclawek
UKS JEDYNKA PELPLIN br±zowym medalist±. MVP fina³ów dla najlepszego strzelca Dominka Rutkowskego (WKK)
W galerii s± ju¿ wszystkie fotki. Filmik ca³y czas siê wgrywaj± do wtorku powinny byæ wszystkie
PODSUMOWANIE ca³ego turnieju jak tylko znajdê czas, jutro wybieram siê do ERGO Areny na ASECO – TREFL poraz pierwszy w ¿yciu mo¿e zobaczê wrêczenia medali w kategorii seniorskiej ! Na tym siê nie koñczy mój d³ugi pobyt na pomorzu , od czwartku SKM relacjonuje PUCHAR BA£TYKU w Gdañsku


 MVP
KRÓL STRZELCÓW

Dominik Rutkowski
WKK Wroc³aw

 ALL-STARS / Najlepsza pi±tka turnieju

Stefan Marchlewski
(TKM W³oc³awek)
Marek Lewandowski (PYRA Poznañ)
Kamil Górski (JEDYNKA Pelplin)
Micha³ Jêdrzejewski (WKK Wroc³aw)
Micha³ Frydrysiak (¯AK Koszalin)

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO-MICHA£-WKK-WROC£AW

FOTO-BEATA-PYRA-POZNAÑ


Mecz o 7 miejsce:  WKS ¦L¡SK WROC£AW  - MKKS ¯AK KOSZALIN  73 : 64  STATYSTYKI

Mecz o 5 miejsce:  KKS SIARKA TARNOBRZEG - STK CZARNI S£UPSK  51 : 64  STATYSTYKI

Mecz o 3 miejsce:
   UKS JEDYNKA PELPLIN - MKK PYRA POZNAÑ   53 : 47  STATYSTYKI

FINA£: WKK WROC£AW - TKM W£OC£AWEK   55 : 41  STATYSTYKI


   M DRU¯YNA........................................................................ 
1  WKK WROC£AW

 5 Krzysztof Caban    
 6 Jakub Wnorowski   
 7 Jakub Kobel   
 8 Mateusz Szczypiñski  
 9 Mateusz Sularz  
10 Micha³ Jêdrzejewski  
12 Cezary Kurek   
13 Dominik Rutkowski   
14 Dawid Oleksiñski   
15 Dawid Arendarski  
16 Maciej Jaremkiewicz  
17 Micha³ Sznajder

Trener: Mariusz Mazur
 2  TKM W£OC£AWEK


 4 Oskar Marciniak  
 5 Adam Zboiñski   
 6 Kamil Dutkiewicz   
 7 Jakub Tuszyñski  
 8 Stefan Marchlewski    
 9 Dorian Frontczak  
10 Konrad Tucholski  
11 Adrian Rêgocki  
12 Rafa³ Komenda  (UKS 2 E³k)
13 Micha³ Cie¶lewicz 
14 Nikodem Maciejewski   
15 Bart³omiej Pietras

Trener: Kazimierz Tomaszewski
 3 
UKS JEDYNKA PELPLIN

 4 Pawe³ Guz 
 5 Julian German  
 6 Micha³ Guz 1999
 8 Mateusz Górski  
 9 Oskar Otta  
10 Micha³ S³upek  (GTK Gdynia)
11 Kamil Górski  
12 Kamil Neubert  
13 Pawe³ Muntowski 
14 Adrian Góralczyk  1999
15 Mi³osz Rogaczewski
  

Trener: Bartosz Bieliñski
Asystent; Bartosza Sarza³o
 4  MKK PYRA POZNAÑ

 6 Micha³ Banaszak   1999
 7 Marek Iwanowicz  (Pi³a)
 8 Jakub Idziak    1999
 9 Tomasz ¯ele¼niak  (Leszno)
10 Marcin Tomaszewski  
11 Bartosz Garczyk 
13 Przemys³aw Nowak   
14 Marek Lewandowski 
15 Kuba Gude³ajtis   
17 Dawid Brociek  
18 Maciej Waraczyñski

Trenerka: Katarzyna Tomaczak
 5  KKS SIARKA TARNOBRZEG

 4 Pawe³ Kowalczyk 
 5 Kacper Ma³ecki  
 6 Kacper Chamera  
 7 Maciej Kulczycki  
 8 Aleksander Szlesiñski  
 9 Piotr Widerski  
10 Szymon Szymañski  
11 Miko³aj Krzemyk   
12 Szymon Wo¼nik  
13 Kamil Karliñski  
14 Tomasz Fortuna  
15 Wojciech Dzierzkowski   
16 Mateusz Pawe³ek  1999    

Trener: Wojciech Szczuciñski
 6   
STK CZARNI S£UPSK

 6 Marcin Wysocki  
 7 Patryk Lesiak  
 8 Damian Sawicki 
 9 Micha³ P³oñczak 
11 Piotr Powide³  
13 Robert Ludwiczuk 1999
14 Micha³ Kuczerowski  
15 Igor Goworek  
16 Jakub Sekulski   
17 Szymon M³ynarczyk 
18 Kacper Moraczyñski  1999

Trener: Krzysztof Marchewka
 7 
WKS ¦L¡SK WROC£AW

 4 Jakub Musia³   
 5 Marcin Szczube³ek 
 6 Maciej Kuchar  
 7 £ukasz £aszczuk 
 8 Dominik Wilczek 1999
10 Jakub Krzyczmonik  
11 Szymon Mielniczuk   
12 Bartosz Kraszewski   
13 Micha³ Jod³owski   
14 Kamil Jendro¶ka    
17 Bart³omiej Szmidt (GÓRNIK Wa³brzych)

Trener: Jacek Kolis
asytent:
Tomasz Wilczek
8 
MKKS ¯AK KOSZALIN

 4 Krzysztof Bober  
 5 Marcin Gawe³  
 6 Micha³ Frydrysiak  
 7 Jaros³aw Konczak  
 8 Jakub Tr±biñski 
 9 Igor £ukojko  
10 Wiktor Bednarczyk  
11 Patryk £yszyk   
12 Maciej Gaziñski  
13 Wojciech Parcheta  
14 Konrad Nied¼wiadek  
15 Piotr Kwiatkowski

Trener:  Zbigniew Pietrzak


GRUPA 1

STK Czarni S³upsk - UKS JEDYNKA Pelplin  62 : 61 STATYSTYKI

WKS ¦l±sk Wroc³aw - MKK Pyra Poznañ   51 : 64  STATYSTYKI

STK Czarni S³upsk - MKK Pyra Poznañ  42 : 74  STATYSTYKI

UKS JEDYNKA Pelplin - WKS ¦l±sk Wroc³aw   71 : 55  STATYSTYKI

WKS ¦l±sk Wroc³aw - STK Czarni S³upsk  63 : 70  STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ - UKS JEDYNKA Pelplin  51 : 60  STATYSTYKI

  PKT  Z  P 
 1MKK PYRAA POZNAÑ 3 5 2 1 
 2UKS 1 PELPLIN 3 5 2 1
 3STK CZARNI S£UPSK 3 5 2 1 
 4WKS ¦L¡SK WROC£AW 3 3 0 3 

GRUPA 2

KKS Siarka Tarnobrzeg - TKM W³oc³awek  47 : 72  STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - WKK Wroc³aw  55 : 90  STATYSTYKI

TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw 63 : 69 STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - KKS Siarka Tarnobrzeg  49 : 74  STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - TKM W³oc³awek 64 : 56  STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - KKS Siarka Tarnobrzeg  63 : 58  STATYSTYKI

   M PKT  Z P 
 1WKK WROC£AW  3 6 3 0
 2TKM W£OC£AWEK 3 4 1 2
 3KKS SIARKA TARNOBRZEG 3 4 1 2
 4MKKS ¯AK KOSZALIN 3 4 1 2


I Pó³fina³:  UKS JEDYNKA PELPIN  - WKK WROC£AW   65 : 73  STATYSTYKI

II Pó³fina³: TKM W£OC£AWEK  - MKK PYRA PZONAÑ  68 : 57  STATYSTYKIDla kogo z³oto MP U-14
¦l±sk Wroc³aw (62)13%13%
Pyra Poznañ (50)10%10%
Czarni S³upsk (37)8%8%
Jedynka Pelplin (38)8%8%
WKK Wroc³aw (164)34%34%
TKM W³oclawek (66)14%14%
Siarka Tarnobrzeg (22)5%5%
¯ak Koszalin (40)8%8%

£±cznie oddano 479 g³osów

ARTYKU£-O-PÓLFINA£ACH


Komentarze
janusz_52 dnia czerwiec 01 2012 09:20:54
ZIBI, fotki które siê podstawiaj± w tym po¶cie, s± z ENERGA BASKET CUP.
alen dnia czerwiec 04 2012 10:06:41
Brawa dla WKK Wroc³aw za wytrwa³o¶æ i konsekwencjê w grze smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi