News: MP U-14 rocz.1998/99 Fina³ Koszalin 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Listopad 25 2017 01:08:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,878
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Jakub Jamrozik
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Trenerzy
Trenerzy
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Kolekcja Koszulek 654


MP U-14 rocz.1998/99 Fina³ Koszalin 2012
U-14 M³odzicy St.
 WKK Wroc³aw MISTRZEM POLSKI drugie miejsce dla TKM W³oclawek
UKS JEDYNKA PELPLIN br±zowym medalist±. MVP fina³ów dla najlepszego strzelca Dominka Rutkowskego (WKK)
W galerii s± ju¿ wszystkie fotki. Filmik ca³y czas siê wgrywaj± do wtorku powinny byæ wszystkie
PODSUMOWANIE ca³ego turnieju jak tylko znajdê czas, jutro wybieram siê do ERGO Areny na ASECO – TREFL poraz pierwszy w ¿yciu mo¿e zobaczê wrêczenia medali w kategorii seniorskiej ! Na tym siê nie koñczy mój d³ugi pobyt na pomorzu , od czwartku SKM relacjonuje PUCHAR BA£TYKU w Gdañsku


 MVP
KRÓL STRZELCÓW

Dominik Rutkowski
WKK Wroc³aw

 ALL-STARS / Najlepsza pi±tka turnieju

Stefan Marchlewski
(TKM W³oc³awek)
Marek Lewandowski (PYRA Poznañ)
Kamil Górski (JEDYNKA Pelplin)
Micha³ Jêdrzejewski (WKK Wroc³aw)
Micha³ Frydrysiak (¯AK Koszalin)

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO-MICHA£-WKK-WROC£AW

FOTO-BEATA-PYRA-POZNAÑ


Mecz o 7 miejsce:  WKS ¦L¡SK WROC£AW  - MKKS ¯AK KOSZALIN  73 : 64  STATYSTYKI

Mecz o 5 miejsce:  KKS SIARKA TARNOBRZEG - STK CZARNI S£UPSK  51 : 64  STATYSTYKI

Mecz o 3 miejsce:
   UKS JEDYNKA PELPLIN - MKK PYRA POZNAÑ   53 : 47  STATYSTYKI

FINA£: WKK WROC£AW - TKM W£OC£AWEK   55 : 41  STATYSTYKI


   M DRU¯YNA........................................................................ 
1  WKK WROC£AW

 5 Krzysztof Caban    
 6 Jakub Wnorowski   
 7 Jakub Kobel   
 8 Mateusz Szczypiñski  
 9 Mateusz Sularz  
10 Micha³ Jêdrzejewski  
12 Cezary Kurek   
13 Dominik Rutkowski   
14 Dawid Oleksiñski   
15 Dawid Arendarski  
16 Maciej Jaremkiewicz  
17 Micha³ Sznajder

Trener: Mariusz Mazur
 2  TKM W£OC£AWEK


 4 Oskar Marciniak  
 5 Adam Zboiñski   
 6 Kamil Dutkiewicz   
 7 Jakub Tuszyñski  
 8 Stefan Marchlewski    
 9 Dorian Frontczak  
10 Konrad Tucholski  
11 Adrian Rêgocki  
12 Rafa³ Komenda  (UKS 2 E³k)
13 Micha³ Cie¶lewicz 
14 Nikodem Maciejewski   
15 Bart³omiej Pietras

Trener: Kazimierz Tomaszewski
 3 
UKS JEDYNKA PELPLIN

 4 Pawe³ Guz 
 5 Julian German  
 6 Micha³ Guz 1999
 8 Mateusz Górski  
 9 Oskar Otta  
10 Micha³ S³upek  (GTK Gdynia)
11 Kamil Górski  
12 Kamil Neubert  
13 Pawe³ Muntowski 
14 Adrian Góralczyk  1999
15 Mi³osz Rogaczewski
  

Trener: Bartosz Bieliñski
Asystent; Bartosza Sarza³o
 4  MKK PYRA POZNAÑ

 6 Micha³ Banaszak   1999
 7 Marek Iwanowicz  (Pi³a)
 8 Jakub Idziak    1999
 9 Tomasz ¯ele¼niak  (Leszno)
10 Marcin Tomaszewski  
11 Bartosz Garczyk 
13 Przemys³aw Nowak   
14 Marek Lewandowski 
15 Kuba Gude³ajtis   
17 Dawid Brociek  
18 Maciej Waraczyñski

Trenerka: Katarzyna Tomaczak
 5  KKS SIARKA TARNOBRZEG

 4 Pawe³ Kowalczyk 
 5 Kacper Ma³ecki  
 6 Kacper Chamera  
 7 Maciej Kulczycki  
 8 Aleksander Szlesiñski  
 9 Piotr Widerski  
10 Szymon Szymañski  
11 Miko³aj Krzemyk   
12 Szymon Wo¼nik  
13 Kamil Karliñski  
14 Tomasz Fortuna  
15 Wojciech Dzierzkowski   
16 Mateusz Pawe³ek  1999    

Trener: Wojciech Szczuciñski
 6   
STK CZARNI S£UPSK

 6 Marcin Wysocki  
 7 Patryk Lesiak  
 8 Damian Sawicki 
 9 Micha³ P³oñczak 
11 Piotr Powide³  
13 Robert Ludwiczuk 1999
14 Micha³ Kuczerowski  
15 Igor Goworek  
16 Jakub Sekulski   
17 Szymon M³ynarczyk 
18 Kacper Moraczyñski  1999

Trener: Krzysztof Marchewka
 7 
WKS ¦L¡SK WROC£AW

 4 Jakub Musia³   
 5 Marcin Szczube³ek 
 6 Maciej Kuchar  
 7 £ukasz £aszczuk 
 8 Dominik Wilczek 1999
10 Jakub Krzyczmonik  
11 Szymon Mielniczuk   
12 Bartosz Kraszewski   
13 Micha³ Jod³owski   
14 Kamil Jendro¶ka    
17 Bart³omiej Szmidt (GÓRNIK Wa³brzych)

Trener: Jacek Kolis
asytent:
Tomasz Wilczek
8 
MKKS ¯AK KOSZALIN

 4 Krzysztof Bober  
 5 Marcin Gawe³  
 6 Micha³ Frydrysiak  
 7 Jaros³aw Konczak  
 8 Jakub Tr±biñski 
 9 Igor £ukojko  
10 Wiktor Bednarczyk  
11 Patryk £yszyk   
12 Maciej Gaziñski  
13 Wojciech Parcheta  
14 Konrad Nied¼wiadek  
15 Piotr Kwiatkowski

Trener:  Zbigniew Pietrzak


GRUPA 1

STK Czarni S³upsk - UKS JEDYNKA Pelplin  62 : 61 STATYSTYKI

WKS ¦l±sk Wroc³aw - MKK Pyra Poznañ   51 : 64  STATYSTYKI

STK Czarni S³upsk - MKK Pyra Poznañ  42 : 74  STATYSTYKI

UKS JEDYNKA Pelplin - WKS ¦l±sk Wroc³aw   71 : 55  STATYSTYKI

WKS ¦l±sk Wroc³aw - STK Czarni S³upsk  63 : 70  STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ - UKS JEDYNKA Pelplin  51 : 60  STATYSTYKI

  PKT  Z  P 
 1MKK PYRAA POZNAÑ 3 5 2 1 
 2UKS 1 PELPLIN 3 5 2 1
 3STK CZARNI S£UPSK 3 5 2 1 
 4WKS ¦L¡SK WROC£AW 3 3 0 3 

GRUPA 2

KKS Siarka Tarnobrzeg - TKM W³oc³awek  47 : 72  STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - WKK Wroc³aw  55 : 90  STATYSTYKI

TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw 63 : 69 STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - KKS Siarka Tarnobrzeg  49 : 74  STATYSTYKI

MKKS ¯ak Koszalin - TKM W³oc³awek 64 : 56  STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - KKS Siarka Tarnobrzeg  63 : 58  STATYSTYKI

   M PKT  Z P 
 1WKK WROC£AW  3 6 3 0
 2TKM W£OC£AWEK 3 4 1 2
 3KKS SIARKA TARNOBRZEG 3 4 1 2
 4MKKS ¯AK KOSZALIN 3 4 1 2


I Pó³fina³:  UKS JEDYNKA PELPIN  - WKK WROC£AW   65 : 73  STATYSTYKI

II Pó³fina³: TKM W£OC£AWEK  - MKK PYRA PZONAÑ  68 : 57  STATYSTYKIDla kogo z³oto MP U-14
¦l±sk Wroc³aw (62)13%13%
Pyra Poznañ (50)10%10%
Czarni S³upsk (37)8%8%
Jedynka Pelplin (38)8%8%
WKK Wroc³aw (164)34%34%
TKM W³oclawek (66)14%14%
Siarka Tarnobrzeg (22)5%5%
¯ak Koszalin (40)8%8%

£±cznie oddano 479 g³osów

ARTYKU£-O-PÓLFINA£ACH


Komentarze
janusz_52 dnia czerwiec 01 2012 09:20:54
ZIBI, fotki które siê podstawiaj± w tym po¶cie, s± z ENERGA BASKET CUP.
alen dnia czerwiec 04 2012 10:06:41
Brawa dla WKK Wroc³aw za wytrwa³o¶æ i konsekwencjê w grze smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Puchar U15 rocz.2003
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi