News: XIX Turniej im. Stanis³awa Pietraszka rocz.1998 Rawicz 21-23.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 19:35:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIX Turniej im. Stanis³awa Pietraszka rocz.1998 Rawicz 21-23.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 Kadeci £KS Koszykówka Mêska (do lat 15) triumfowali w XIX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki im. Stanis³awa Pietraszka w Rawiczu. Po zajêciu drugiego miejsca w rozgrywkach grupowych, podopieczni Piotra Zycha pokonali w pó³finale Astoriê Bydgoszcz, a w finale zrewan¿owali siê za pora¿kê w grupie zawodnikom MKS Wrze¶nia, wygrywaj±c 77:56. MVP turnieju zosta³ ³odzianin Bartek Wo³owski.

Eliminacje:  Grupa A

Gimbasket Wroc³aw - Rawia Rawicz 37 - 46
£KS £ód¼ - MKS Wrze¶nia 59 - 67
£KS £ód¼ - Gimbasket Wroc³aw 107 - 20
MKS Wrze¶nia – Rawia Rawia 67 - 49
Rawia Rawicz – £KS £ód¼ 25 - 126
Gimbasket Wroc³aw -  MKS Wrze¶nia 46 - 118 

1. MKS Wrze¶nia
2. £KS £ód¼
3. RKKS Rawia Rawicz
4. Gimbasket Wroc³aw

Grupa B 

Astoria Bydgoszcz – Iskra Osieczna 106 - 31
Start £ód¼ – Gwardia Wroc³aw 68 - 43
Iskra Osieczna – Gwardia Wroc³aw 40 - 69
Start £ód¼ – Astoria Bydgoszcz 59 - 67
Astoria Bydgoszcz – Gwardia Wroc³aw 70 - 33
Iskra Osieczna – Start £ód¼ 42 - 97

1. Astoria Bydgoszcz
2.  Start £ód¼
3.  MKS Gwardia  Wroc³aw
4. UKKS Iskra Osieczna

WYNIKI MECZY PÓ£FINA£OWYCH O MIEJSCA I-IV:
£KS £ÓD¬ – ASTORIA BYDGOSZCZ  83 - 44
MKS WRZE¦NIA – START £ÓD¬    103 - 45

PLAY-OFF O MIEJSCA V-VIII
RAWIA RAWICZ – ISKRA OSIECZNA    69 - 56
MKS GWARDIA WROC£AW – GIMBASKET WROC£AW   90 - 34   

WYNIKI MECZY OMIEJSCA

O VII MIEJSCE: ISKRA OSIECZNA – GIMBASKET WROC£AW  49 - 55
O V MIEJSCE: RKKS RAWIA RAWICZ – MKS GWARDIA 40 - 52
O III MIEJSCE: ASTORIA BYDGOSZCZ – START £ÓD¬ 83 - 59
FINA£: £KS £ÓD¬ – MKS WRZE¦NIA 77 - 56

Kolejno¶æ koñcowa

1 £KS £ÓD¬
2 MKS WRZE¦NIA
3 ASTORIA BYDGOSZCZ 
4 START £ÓD¬
5 MKS GWARDIA
6 RKKS RAWIA RAWICZ
7 GIMBASKET WROC£AW
8 ISKRA OSIECZNA

Nagrody indywidualne

NAJLEPSI ZAWODNICY W DRU¯YNACH – w opinii trenerów

Start £ód¼      NORBERT NOWAKOWSKI
UKKS Iskra Osieczna  PRZEMYS£AW WO¬NY
Astoria Bydgoszcz   KAJETAN KACZMAREK
MKS Gwardia  Wroc³aw  WOJCIECH TOMASZEWSKI
MKS Wrze¶nia    MOKO£AJ CZY¯
£KS £ód¼     KAROL KLONOWSKI
Gimbasket Wroc³aw   MICHA£ MAÑKIEWICZ
RKKS Rawia Rawicz   JAN ILNICKI

MVP TURNIEJU:    BARTOSZ WO£OWSKI - £KS

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU WITOLD NOWAK – MKS WRZE¦NIA

NAGRODA SPONSORA DLA ZAWODNIKA RAWII – wg opinii fundatora KACPER SAMU£A

NAGRODA DLA ZAWODNIKA RAWII ZA NAJWIÊKSZY POSTÊP – MATEUSZ POPIEL
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
gotowi do wej¶cia
gotowi do wej¶cia
¦KM sezon 07/08 U-14 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi