News: I WKK Krasnal Cup rocz.1997 i 2001 Wroc³aw 21-23.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 15:01:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I WKK Krasnal Cup rocz.1997 i 2001 Wroc³aw 21-23.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 Wroc³awskie Sêpolno i Biskupin go¶ci³y m³odych koszykarzy z ca³ej Polski. Do Wroc³awia przyjecha³y zespo³y z Sopotu, Warszawy, Krakowa, Inowroc³awia , Rudy ¦l±skiej, Paw³owic i Ostrowa Wielkopolskiego, nie mog³o tez zabrakn±æ miejscowych dru¿yn WKK I ¦l±ska

Pomys³odawc± Pierwszego Ogólnopolskiego Turnieju Krasnal Cup jest trener Kadetów Krzysztof  Wilkosz. Przez trzy dni w akademickich obiektach swoje spotkania rozgrywali kadeci (rocz.97/98) i Minikoszykówka ( rocz. 2001/2002). W Kategorii Minikoszykówka Puchar Krasnal Cup pozosta³ we Wroc³awiu natomiast Puchar Krasnala Cup w Kategorii Kadeta wyjecha³ do Sopotu. Mistrzowie tego silnego turnieju WKK i Trefl nie przegrali ani jednego meczu.

Puchary statuetki nagrody rzeczowe wrêczali: Prezes WKK pan Przemys³aw Koelner oraz wybitny koszykarz z Wroc³awia Dominik Tomczyk. Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkowa koszulkê

Serwis Koszykówki M³odzie¿owej sk³ada serdeczne podziêkowanie dla WKK  za zaproszenie na turniej, a dru¿ynie KS Pogoñ za transport

W rozmowie z organizatorami dowiedzia³em siê ¿e turniej ten bêdzie kontynuowany w kolejnych latach i prawdopodobnie w nowym piêknym obiekcie WKK (3 hale pe³nowymiarowe Hotel wszystko pod jednym dachem !)  Ju¿ dzi¶ zapraszamy dru¿yny na turniej do Wroc³awia miêdzy ¦wiêtami (wiêcej informacji wkrótce)

PRZE¯YJ-TO-JESZCZE-RAZ-KRASNAL-CUP-WROC£AW-2012

 
 WYNIKI – Kadeci rocz. 1997

WKK Wroc³aw – WKS ¦l±sk Wroc³aw 105:47 (23:10, 34:17, 31:11, 17:9)
WKK: J. Kostrzewa 4, P. ¦cibisz 7, M. Szczypiñski 14, F. Zieliñski 2, M. Sznajder 2, D. Jakubczyk 5, F. Cetera 13, K. Krucza³a 13, M. Kapa 20, D. Rutkowski 10, F. Chodor 7, A. Lewko 6.
¦l±sk: T. ¯urek 2, D. Zapotoczny 7, M. Fidura 5, I. Stachowiak 2, P. Misiak 4, G. Nowicki 5, K. Przychodny 2, M. Sikora 2, M. Janiszewski 6, F. Król 12.

Wis³a Kraków – SKS Kasprowicz Inowroc³aw 77:64 (24:12, 21:22, 16:16, 16:14)
Wis³a: M. Gêbal 9, J. Nowicki 4, B. Dubiel 2, D. Wio³o 1, D. Machowski 2, M. Gawlina 14, J. Natkaniec 25, S. Grabda 4, J. Rerak 10, D. Cepuchowicz 6.
Kasprowicz: P. Dobrzyñski 9, J. Budzyñski – 7, R. Mazurkiewicz 2, P. D±bkowski 2, M. Ratajczak 17, D. Szczepanik 28, A. Kostuch 2, K. Sobczak 2, N. Ja¶tak 2

UKS GIM 92 Ursynów – UKS 7 Trefl Sopot 51:64 (10:21, 16:16, 11:11, 14:16)
Ursynów: K. Kaczmarczyk 6, P. Szymanowski 5, O. Blaszkiewicz 12, J. Skalski 12, W. Melone 2, M. Dobrzyñski 3, M. Stachowicz 1.
Trefl: M. Kolenda 23, D. Ciesielski 12, W. Sewio³ 8, K. Majchrzak 19, K. Samson 2.

 WKK Wroc³aw – Wis³a Kraków 75:51 (15:25, 22:10, 24:6, 14:10)
WKK: J. Kostrzewa 8, P. ¦cibisz 12, M. Szczypiñski 17, D. Jakubczyk 2, F. Gancarz 4, F. Cetera 3, M. Kapa 19, D. Rutkowski 6, M. Sznajder 4.
Wis³a:-  M. Gêbala 13, J. Nowacki 4, M. Rachleski 2, D. Machowski 2, M. Gawlina 14, J. Natkaniec 9, S. Grabda 2, H. Derebas 5.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – UKS GIM 92 Ursynów 68:83 (15:23, 14:24, 17:18, 22:18)
¦l±sk: G. Nowicki 6, D. Zapotoczny 10, K. Majchrzak  2, M. Fidura 14, I. Stachowiak 5, P. Misiak 6, K. Przychodny 6, M. Sikora 6, M. Janiszewski 13.
Ursynów: M. ¦ciborek 17, P. Szymanowski 21, O. Blaszkiewicz 10, J. Skalski 12, A. Szóstakowski 2, M. Stachowicz 2, M. Dobrzyñski 3, B. Jaworski 3, P. Jankowski – 2, A. Olesiewicz 9.

UKS 7 Trefl Sopot – SKS Kasprowicz Inowroc³aw 81:56 (35:8, 11:15, 21:22, 14:11)
Trefl: M. Kolenda 18, D. Ciesielski 12, M. C. Grzybowski 3, J. Zaszewski 7, W. Sewio³ 21, K. Majchrzak 16, A, J. Wyszkowski 2, P. Samson 2
Kasprowicz: P. Dobrzyñski 18, J. Budzyñski 5, J. Perlikowski 2, P. D±bkowski 8, D. Szczepanik 11, N. Ja¶tak 13

 WKK Wroc³aw - SKS Kasprowicz Inowroc³aw 103:49 (43:10, 14:18, 22:13, 24:9)
WKK: J. Kostrzewa 6, P. ¦cibisz 13, M. Szczypiñski 10, D. Jakubczyk 10, M. Sznajder 4, F. Cetera 16, K. Krucza³a 6, M. Kapa 19, F. Chodor 3, D. Rutkowski  12, A. Lewko 4.
Kasprowicz: J. Budzyñski 8, J. Perlikowski 6, R. Mazurkiewicz 2, P. D±bkowski 4, M. Ratajczak 8, D. Szczepanik 16, N. Ja¶tak 5.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – TS Wis³a Kraków 53:76 (14:29, 13:29, 7:26, 19:9)
¦l±sk: D. Zapotoczny 2, M. Rudowski 4, M. Fidura 15, I. Stachowiak 6, P. Misiak 7, G. Nowicki – 8, K. Przychodny 2, M. Sikora 5, M. Janiszewski 2, J. D±browski 2.
Wis³a: M. Gêbala 16, J. Nowacki 3, M. Rachelski 5, B. Dubiel 4, D. Machowski 1, M. Gawlina 5, J. Natkaniec 21, S. Grabda 10, H. Derebas  2, D. Cepuchowicz 9.

UKS GIM 92 Ursynów – SKS Kasprowicz Inowroc³aw 43:55 (19:14, 2:14, 12:10, 10:17)
Ursynów: M. ¦ciborek 1, P. Szymanowski 4, O. Blaszkiewicz 5, A. Olesiewicz 5, J. Skalski 14, A. Szóstakowski 3, M. Dobrzyñski 2, M. Stachowicz 12.
Kasprowicz: P. Dobrzyñski 15, J. Budzyñski 7, J, P. D±bkowski 7, M. Nowaczyk 2, M. Ratajczak 3, D. Szczepanik 16, N. Ja¶tak 5.

 WKK Wroc³aw – UKS 7 Trefl Sopot 67:84 (20:16, 16:20, 8:24, 23:24)
WKK: J. Kostrzewa 1, P. ¦cibisz 8, M. Szczypiñski 22, M. Sznajder 2, F. Gancarz 2, F. Cetera 10, M. Kapa 17, D. Rutkowski 3, A. Lewko 2.
Trefl: M. Kolenda 25, D. Ciesielski 6, J. Zaszewski 2, W. Sewio³ 21, K. Majchrzak 17, K. Samson 13.

UKS GIM 92 Ursynów – TS Wis³a Kraków 42:75 (12:18, 7:18, 16:20, 12:19)
Ursynów: M. ¦ciborek 3, O. Blaszkiewicz 6, J. Skalski 18, M. Stachowicz 15, M. Dobrzyñski 2, B. Jaworski 3
Wis³a: M. Gêbala 14, J. Nowacki 5, M. Rachalski 7, D. Machawski 4, J. Natkaniec 17, S. Grabda 9, H. Derabas 4, D. Wojnar 2, D. Cepuchowicz 13.

¦L¡SK Wroc³aw - UKS 7 TREFL Sopot 63 : 103
¦l±sk: D. Zapotoczny 7, M. Rudowski 8, M. Fidura 9, I. Stachowiak 6, P. Misiak 2, G. Nowicki 5, K. Przychodny 9, M. Sikora 10, M. Janiszewski 4, J. D±browski – 3
Trefl: M. Kolenda 18, D. Ciesielski 7, J. Zaszewski 10, W. Sewio³ 48, K. Majchrzak 10, J. Wyszkowski 2, K. Samson 6.

UKS 7 Trefl Sopot – TS Wis³a Kraków 65:55 (11:19, 15:12, 25:10, 14:14)
Trefl: M. Kolenda 19, D. Ciesielski 6, M. Wirkijowski 1, W. Sewio³ 19, K. Majchrzak 14, J. Wyszkowski 2, K. Samson 4.
Wis³a: M. Gêbala 1, M. Rachlewski 6, B. Dubiel 3, B. Machowski 2, M. Gawlina 6, J. Natkaniec 14, S. Grabda 8, J. Rerak 9, D. Cepuchowcz 6.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – SKS Kasprowicz Inowroc³aw 62:58 (18:13, 14:9, 17:17, 13:19)
¦l±sk: K. Majchrzak 2, D. Zapotoczny 4, M. Rudowski 2, M. Fidura 16, I. Stachowia 8, P. Misiak 1, G. Nowicki 6, K. Przychodny 6, M. Janiszewski 15, F. Król 2
Kasprowicz: J. Budzyñski 7, M. Nowaczyk 3, M. Ratajczak 15, D. Szczepanik 30, N. Ja¶tak 3.
 
WKK Wroc³aw – UKS GIM 92 Ursynów 63:45 (19:12, 18:19, 16:4, 10:10)
WKK: J. Kostrzewa 2, M. Jêdrzejewski 4, P. ¦cibisz 6, M. Szczypiñski 15, F, K. Krucza³a 4, M. Kapa 14, D. Rutkowski 8, A. Lewko 10.
Ursynów: P. Jankowski 2, M. ¦ciborek 6, P. Szymanowski 2, O. Blaszkiewicz 2, A. Olesiewicz 2, J. Skalski 18, A. Szóstakowski 3, M. Dobrzyñski 5, M. Stachowicz 5.

FILMIKI-ZIBI     FOTO-ZIBI    FOTO-MICHA£


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS 7 TREFL SOPOT  10 pkt.
2 WKK WROC£AW  9 pkt.
3 WIS£A KRAKÓW 8  pkt.
4 GIM 92 URSYNÓW 6 pkt.
5 KASPROWICZ Inowroc³aw  6 pkt.
6 ¦L¡SK Wroc³aw  6 pkt.
              
MVP:
Micha³ Kolenda  
7 TREFL SOPOT
Król Strzelców
Wiktor Sewio³
7 TREFL Sopot
ALL-STARS
Jakub Natkaniec
Wis³a Kraków
ALL-STARS 
pawe³ D±bkowski
Kasprowicz
ALL-STARS 
M. Janiszewski
¦l±sk Wroc³aw
ALL-STARS
Micha³ Stachowicz
GIM 92 Ursynów
ALL-STARS
M. Szczypiñski 98'
WKK Wroc³aw


WYNIKI - Minikoszykówka rocz. 2001

Ca³y turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem gospodarzy. Dru¿yna WKK Wroc³aw jako jedyna wygra³a wszystkie mecze.Warto te¿ wspomnieæ o wspania³ej atmosferze na trybunach. Kibice wszystkich dru¿yn ¶wietnie bawili siê dopinguj±c m³odych zawodników, nagradzaj±c brawami nie tylko swoich pupili, ale tak¿e przeciwników.Ka¿dy pojedynek by³ bardzo zaciêty i sta³ na wysokim poziomie. M³odzi ch³opcy pokazali na parkiecie du¿e umiejêtno¶ci, po¶wiêcenie i zaanga¿owanie. Nie brakowa³o chwil rado¶ci po zwyciêstwie jak i smutku po przegranej. Wszyscy zas³u¿yli na s³owa uznania i gor±ce brawa!

 WKK WROC£AW - WKS ¦L¡SK WROC£AW   63 : 39
WKK:
MADEJSKI 9, JACHIMOWSKI 4, KRÓL 4, YOKA 18, PASTUSIÑSKI 4, B£ASIAK 12, FE£CA 2, LENTUA 8
SL¡SK: NIEDORYST 9, LUBOWIECKI 1, WITECKI 8, BIA£OW¡S 1, NOWA 4, KUCZYC 10, JANISZEWSKI 1, KWAPISZ 3, MÊDRYSIAK 2

POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.  35 : 53
POGOÑ:
P£ACZEK 9, KRZYMIÑSKI 6, JEGLOSZ 4, PUSTELNIK 16
OSTRÓW: MAALECHA 8, KUNCEWICZ 6, KAZIMIERCZA 10, TRYBURCY 4, ZIÓ£EK 2, SZUKA£A 6, MAL¡G 6, MATSCHI 4, G£ÓWKA 4, PA£ATYÑSKI 3

UKS WOJAN PAW£OWICE - WKS ¦L¡SK WROC£AW  46 : 48
WOJAN:
LAZAREK 1, KOZ£OWSKI 26, JANUSZEWICZ 2, MARKIEWICZ 8, ¯MIJA 4, CHODKIEWICZ 5
¦LASK: NIEDORYS 7, LUBOWIECKI 2, WITECKI 6, BIA£OW¡S 1, £AÑCUCKI 6, FAPISZ 13, KUCZYC  6

 UKS 7 TREFL SOPOT - UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 70 : 16
TREFL:
KLAWA 3, ¦LIWIÑSKI 2, GUSSMANN 2, CHÊÆ 4, CHUBA 2, ZARAMSKI 4
OSTRÓW: MALECKA 6, KUNCEWICZ 4, KAZIMIERCZAK 9, TYBURCY 4, ZIÓ£EK 6, SZUKA£A 4, MAL¡G 7, NATSCHI 2G£ÓWKA 12, KOCZURA 2, PA£ATYÑSKI 4

WKK WROC£AW - UKS WOJAN PAW£OWICE   53 : 25
WKK: KUREK 8, MADEJOWSKI 6, SPYCHALSKI 2, JACHIMOWSKI 1, KRÓL 6 KRZYZYÑSKI 2 PASTUSIÑSKI 4, B£ASIAK 2, LENTU£A 6
WOJAN: KOZ£OWSKI 2, KUBIENIEC 6M MARKIEWICZ 5, ¯MIJAK 6 CHODYKIEWICZ 6

UKS 7 TREFL SOPOT - POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  27 : 54
TREFL:
WITTSTOOK 2, GUTOWSKI 13, KLAWA 3, CHÊÆ 3, CZUBA 6
POGOÑ: K£ACZEK 17, ¯URAWSKI 4, NACZYÑSKI 2, KRZYMIÑSKI 19, JEGLOSZ 4, PUSTELNIK 8 (8 AS. 8 PRZ.)

WKS ¦L¡SK WROC£AW - POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  49 : 54
¦LASK; NIEDORYS 4, LUBOWIECKI 6, BIA£OW¡S 4, NOWAK 2, WITECKI 19, KWAPISZ 3
POGOÑ: K£ACZEK 7 (9 ZB), ZURAWSKI 2, KRZYMIÑSKI 19 (6 PRZ.) PUSTELNIK 20 (5 AS. 6 PRZ) BIALAS 2 JEGLORZ 4

 UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP - UKS WOJAN PAW£OWICE  32 : 27
OSTRÓW:
MALECHA 2, TYBURCY 10, ZIÓ£EK 2, SZUKA£A 6, MAL¡G 4, G£ÓWKA 2, KOCZURA 2
WOJAN: KOZLOWSKI 11, GUBIENIEC 2, MARKIEWICZ 6, CHODUKIEWICZ 8,

WKK WROC£AW - UKS 7 TREFL SOPOT  64 : 18
WKK: Madejski 10, Yoka-Bratasz 10, B³asiak, Kurek, Spychalski po 6
Trefl: Klawa 6, ¦liwiñski, Wittstock po 4

POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - UKS PAW£OWICE  30 : 62

WKS ¦L¡SK WROC£AW - UKS 7 TREFL SOPOT   57 : 25
¦l±sk: Kwapisz 13, Bia³ow±s 10
Trefl: Klawa 11, ¦liwiñski 6


WKK WROC£AW - UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP  48 : 30
WKK: Madejski 11, B³asiak 10, Yoka-Bratasz 9
Olimp.: Tyburcy 7, Mal±g 7, Koczura 4


UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. - WKS ¦L¡SK WROC£AW 36 : 35
Olimp.: Mal±g 7, Szuka³a, G³ówka po 6,
¦l±sk: Niedorys 10, £añcucki, Kuczyc po 5


UKS PAW£OWICE - UKS 7 TREFL SOPOT  62 : 24
Wojan: Koz³owski i Chodukiewicz po 18, ¯mijak 8
Trefl: Wittstock 8, Klawa 6, Gruba 4


WKK WROC£AW - POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 61 : 39
WKK: Yoka-Bratasz 11, Lentka i Madejski po 10, Pastusiñski 8, Spychalski 7, Król 6.
Pogoñ: K³aczek 16, Krzymiñski 15, Pustelnik 6

KRASNAL CUP ROCZ.2001 FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA:

1 WKK WROC£AW  10 PKT.
2 OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.  9 PKT.
3 WOJAN PAW£OWICE 7 PKT.
4 ¦L¡SK WROC£AW  7 PKT.
5 POGOÑ RUDA SL¡SKA  7 PKT.
6 TREFL SOPOT  5 PKT.          
MVP:
Igor Yoka  Bratasz
WKK Wroc³aw
ALL-STARS 
£ancucki Oolek 
¦l±sk  Wroc³aw
ALL-STARS 
Madejski Tomasz
WKK Wroc³aw
ALL-STARS 
Koz³owski  Igor
WOJAN Paw³owice
ALL-STARS
B³asik Kacper

WKK Wroc³aw
ALL-STARS
Tyburcy  Miko³aj
OSTRÓW WLKP.

Ponadto na wyró¿nienie zas³u¿yli: Aleksander Lentka (WKK), Artur Krzy¿yñski (WKK), Wojciech Spychalski (WKK), Jakub Król (WKK), Kacper K³aczek (Pogoñ), Krzymiñski Tomasz (Pogoñ), Tomasz Pustelnik (Pogoñ), Piotr Lazarek (Wojan), Aleks ¯mijak (Wojan), Chodukiewicz Bartosz (Wojan), Micha³ G³ówka (Olimp.), Nikodem Mal±g (Olimp.), Krzysztof Niedorys (¦l±sk), Mateusz Witecki (¦l±sk), £ukasz Klawa (Trefl).

Nagrody wrêczali: Prezes WKK Przemys³aw Koelner, Dominik Tomczyk i Bartosz Diduszko
Komentarze
MJ dnia wrzesie 22 2012 18:24:02
Jakie¶ typy - czy który¶ z ch³opców z tego turnieju znajdzie siê w Kadrze.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Karnowski blokuje
Karnowski blokuje
Kadra Polski rocznik 1993 Turcja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi