News: XII Puchar Prezydenta ¯yrardowa dz.97 ch³. 97 ¯yrardów 16-18.XI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 21:57:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XII Puchar Prezydenta ¯yrardowa dz.97 ch³. 97 ¯yrardów 16-18.XI.2012
Turnieje Podsumowanie
TERMINARZ  GIER  XII  MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU  KOSZYKÓWKI  O PUCHAR  PREZYDENTA  ¯YRARDOWA      
16-18 LISTOPADA  2012 R.      

 CH£OPCY


GRUPA  A

 Trójka ¯yrardów - Trójka II ¯yrardów  80 : 24
£KS £ód¼ - Gimbasket Bia³ystok 59 : 55 (po dwóch dogrywkach)
Gimbasket Bia³ystok - Trójka II ¯yrardów  60 : 33
BK Krnov - £KS £ód¼ 26 : 51
Trójka ¯yrardów - BK Krnov 60 : 27
£KS £ód¼ -  UKS Trójka II ¯yrardów 86 : 25
Trójka ¯yrardów - Gimbasket Bia³ystok 56 : 27
Trójka II ¯yradów  - BK  Krnov  29 : 56
Trójka ¯yrardów - £KS £ód¼ 51 : 32
Gimbasket Bia³ydtok - BK Krnov   46 : 401. UKS "TRÓJKA" ¯YRARDÓW  8 pkt. / 4 mecze
2. £KS £ÓD¬  7 pkt. / 4 mecze
3. UKS "GIMBASKET" BIA£YSTOK  6  pkt. / 4 mecze
4. BK  KRNOV  5 pkt./ 4 mecze
5.UKS ,,TRÓJKA 2 ¿yradów   4 pkt. /  4 mecze

GRUPA B

 MKS Grójec - Tukuma Sporta Skola 66 : 28
Kadra 98 (woj. kujawsko-pomorskie) - Start Lublin 59 : 23
BK Opava - MKS Grójec 61 : 41
Tukuma Sporta Skola - Kadra 98 (woj. kujawsko-pomorskie) 18:79
BK Opava - Start Lublin 39 : 43
MKS Grójec -  Start Lublin   32 : 40
Tukuma Sporta Skola - BK Opava 45 : 59
Kadra 98 (kujawsko-pomorskie) - MKS Grójec  56 : 28
Kadra 98 (kujawsko-pomorskie) - BK Opava  62 : 50
Tukuma Sporta Skola - Start Lublin 39 : 771. KADRA 98 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE  8 pkt. /  4 mecze
2. BK OPAVA  6 pkt. / 4 mecze
3. "START" LUBLIN  6 pkt. / 4 mecze
4  MKS GRÓJEC 6 pkt. / 4 mecze
5. TUKUMA SPORTA SKOLA 4 pkt./ 4 mecze

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

O MIEJSCE   IX  Tukuma Sporta Skola - Trójka II ¯yrardów   60 : 49
O MIEJSCE  VII  MKS Grójec - BK Krnov  31 : 29
O MIEJSCE    V  Start Lublin - Gimbasket Bia³ystok  54 : 42
O MIEJSCE  III  £KS £ód¼ - BK Opawa  43 : 48
FINA£  - Trójka ¯yrardów - Kadra 98 (kujawsko-pomorskie)   42 : 38

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 
2 KADRA 98 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 
3 BK OPAVA  (Czechy)
4 £KS £ÓD¬ 
5 START LUBLIN 
6 UKS GIMBASKET BIA£YSTOK
7 MKS GRÓJEC
8 BK  KRNOV  (Czechy)
9.TUKUMA SPORTA SKOLA (£otwa)
10 UKS TRÓJKA 2 ¿yradów

 MVP:
ODOLCZYK KAROL
UKS TRÓJKA ZYRARDÓW

 NAJLEPSZY STRZELEC:
TOMAS MIMRAT
BK OPAWA

 WYRÓ¯NIENIA W DRU¯YNIE:
JAKUB KREMSER (BK OPAVA)
ADAM GAZDIK (BK KRNOV)
KRISS D¬IRKALS (TUKUMA )
NORBERT B£¡KA£A (MKS GRÓJEC)
MATEUSZ JUST (GIMBASKET BIA£YSTOK)
PAWE£ FIUCZEK (£KS £ÓD¬)
PATRYK PISAREK (TRÓJKA 2 ¯YRARDÓW)
BOGUMI£ DUDA (START LUBLIN)
RAFA£ KOMENDA (KADRA 98 KUJAWSKO-POMORSKIE)
ORÊBSKI DAMIAN (TRÓJKA ZYRARDÓW)DZIEWCZÊTA

GRUPA  A

 GTK Gdynia - GOSSM PZKosz Kraków 44:55
Trójka ¯yrardów - GTK Gdynia 62:37
St. Petersburg - GOSSM PZKosz Kraków 29:37
Trójka ¯yrardów - St. Petersburg 20:0
Trójka ¯yrardów  - GOSSM PZKosz Kraków  47 : 43
GTK Gdynia  - St. Ppetersburg  24 : 38 

1.UKS "TRÓJKA" ¯YRARDÓW  6 pkt
2.GOSSM PZKOSZ KRAKÓW  5 pkt.
3.СДЮСШОР №1SANKT PETERSBURG  3 pkt.
4.GTK GDYNIA   3 pkt.


GRUPA B

 MUKS Bydgoszcz - MUKS Poznañ 45:26
Bryza Kolbudy - UKS 5 Lublin 47:50
MUKS Bydgoszcz - Bryza Kolbudy 52:39
MUKS Poznañ - UKS 5 Lublin 36:45
MUKS Bydgoszcz  - UKS 5 Lublin   30 : 48
MUKS Poznañ - Bryza Kolbudy  32 : 49

1.UKS "5" LUBLIN  6 pkt.
2.MUKS BYDGOSZCZ  5 pkt.
3.UKS "BRYZA" KOLBUDY  4 pkt
4.MUKS POZNAÑ  3 pkt


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

I PLAY- OFF 5-8: Petersburg - Bryza Kolbudy  42 : 31
II PLAY-OFF 5-8: GTK Gdynia - MUKS Poznañ   39 : 52
I PÓ£FINA£: Trójka ¯yrardów - Bydgoszcz  67 : 45
II PÓ£FINA£:  GOSSM Kraków - 5 Lublin  27 : 53

O MIEJSCE VII   MUKS Poznañ - GTK Gdynia  43 : 53
O MIEJSCE V St. Petersburg - Bryza Kolbudy    38 : 33
O MIEJSCE III - IV  MUKS Bydgoszcz - GOSSM Kraków   27 : 56
FINA£:
 Trójka ¯yrardów - UKS 5 Lublin  47 : 32

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
 
2 UKS 5 LUBLIN
3 GOSSM PZKOSZ KRAKÓW 
4 UKS BRYZA KOLBUDY 
5 MUKS BYDGOSZCZ
6 СДЮСШОР №1SANKT PETERSBURG (Rosja)
7 GTK GDYNIA
8 MUKS POZNAÑ MVP:
WERONIKA NOWAKOWSKA

OSIR TRÓJKA ZYRARDÓW

 NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU
MAGDALENA BUKSIÑSKA
UKS 5 LUBLIN

 WYRÓ¬NIONE W DRU¯YNIE:

WALERIA SO£OCHA
ST. PETERSBURG
WERONIKA PREICHS MUKS BYDGOSZCZ
KARINA LUPA GOSSM KRAKÓW
DOMINIKA STEFAÑSKA GTK GDYNIA
KAJA GRYGIEL UKS 5 LUBLIN
MAGDALENA MANIA MUKS POZNAN
KATARZYNA SMIETAÑSKA  UKS BRYZA KOLBUDY
NATALIA GEJCYK  OSIR TRÓJKA ¯YRARDÓW

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 Mosm Bytom - UKS Katowice
3 Mosm Bytom - UKS Katowice
¦KM sezon 06/07 U-18 rocznik 89/90
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi