News: I Turniej przy Memoriale Ma³gorzaty Dydek rocz.1997/98 Gdynia 15-17.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 16:23:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej przy Memoriale Ma³gorzaty Dydek rocz.1997/98 Gdynia 15-17.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
Turniej Kadetów przy Memoriale Ma³gorzaty Dydek  Gdynia 15-17.09.2012

STK CZARNI S³upsk wygrywa pomorski Turniej przy Memoriale Ma³gorzaty Dydek. W meczu fina³owym Czarni pokonali gospodarzy turnieju GTK Gdynia. Najwarto¶ciowszym zawodnikiem turnieju (MVP) zosta³ podkoszowy z S³upska Jakub M³yñski. Szkoda ¿e na turnieju zabrak³o zespo³ów Basket Kwidzyn (Turniej w Poznaniu) i TREFLA Sopot (od pi±tku na turnieju w Wroc³awiu) Gdyby gra³y te zespo³y miêliby¶my dobre rozeznanie pomorskich zespo³ów przed zbli¿aj±cym siê sezonem. W zespole GTK Gdynia zadebiutowa³ Marcel Ponika.

Je¶li posiada kto¶ fotki z turnieju proszê o przes³anie lub podanie linka do galerii

GTK II Gdynia – BASKET-ÓSEMKA Wejherowo 78-68 (13:19, 20:16, 17:21, 28: 12)
GTK II: Denisiuk 2, Daszke 20, Pasik 2, Za³ucki 10, Wantuch 23, Glaeske 2, Dobrzyñski 2, ¦liwiñski 2, Kubkowski 4, Sawicki 7, Dwornicki 2.
BASKET: Krzemiñski 11, Lekner 20, Kosiñski 9, Dyl 3, Malinowski 11, Walendzis 2, Rathenon 2

GTK I Gdynia – UKS DE LA SALLE Gdañsk 130–32 (34:10, 32:6, 31:8, 33:8)
GTK: ¦wiat³y 5, Jêczmieñ 4, Szulc 12, Jankowski 13, Mastalerz 4, Helaniak 12, Ponitka 19, £±cki 9, Gr±dziel 4, Mohy³a 20, Byczkowski 18.
DE LA SALLE: Grzywacz 4, Piotrowicz 2, Rogaczewski 7, Kruczkowski 2, Wa¿ny 13, Wysocki 4.

KORSARZ Gdañsk - UKS DE LA SALLE Gdañsk 78-41 (24:16, 23:9, 19:8, 12:8)
KORSARZ: Stankiewicz 8, Burczyk 8, Zarêbski 2, Borkowski 6, Walkowiak 4, Parzyszek 2, Kelidis 9, Silarski 21, Surzyñski 4, Dylicki 14.
DE LA SALLE: Kubiak 2, Grzywacz 2, Kruczkowski 2, Kondek 3, Wa¿ny 8, Wysocki 14, Bogut 10.

STK CZARNI S³upsk – GTK II Gdynia 61-54 (12:16, 17:14, 18:13, 14:11)
CZARNI: Koz³owski 17, Lesiak 4, M³yñski 11, P³oñczak 2, Wasowicz 5, Powide³ 6, Aleksandrowicz 14
GTK II: Denisiuk  2, Daszke 15, Za³ucki12, Wantuch 5, Glaeske 4, S±czewski 4, Dobrzyñski Grzegorz 0, ¦liwiñski Nicholas 2, Kubkowski Jakub 6, Sawicki 6.

GTK I Gdynia – KORSARZ Gdañsk 85-50 (23:13, 22:12, 26:17, 14:8)
GTK: Jêczmie 4, Szulc 8, Kazimierczuk 2, Gil  6, Ko¶ciecha 2, Mohy³a 10, Helaniak Jakub 14, Wiciki 0, Gr±dziel 2, ¦wat³y 8, Byczkowski 29.
KORSARZ: Stankiewicz 9, Zyganowski 2, Borkowski 10, Parzyszek 4, Silarski 12, Dylicki 13.

BASKET-ÓSEMKA Wejherowo - STK CZARNI S³upsk 56-64 (26:13, 9:17,
13:20, 8:14)
BASKET: Krzemiñski 4, Naczk 3, Lekner 16, £osiñski 17, Malinowski 14, Sroczyñski 2
CZARNI:Nachman 2, M³yñski 17, Wasowicz 16, Powide³ 6, Kaczmarkiewicz 2, Tatarenowicz 10, Kuczerowski 6, Aleksandrowicz 15

Mecz o 5 miejsce: BASKET-ÓSEMKA Wejherowo - UKS DE LA SALLE Gdañsk 57-45 (19:12, 14:11,14:11, 10:11)
BASKET: Krzemiñski 4, Lekner 13, £osiñski 30, Malinowski 3, Sroczyñski 2, Lawer 2, Walendzis 3
DE LA SALLE: Sitko 1, Grzywacz 2, Piotrowicz 3, Rogaczewski 4, Kruczkowski 2, Kotlarz 2, Kondek 3, Wa¿ny 13, Wysocki 10, Bogut 5.

I Pó³fina³: KORSARZ Gdañsk - STK CZARNI S³upsk 30: 47 (14:13, 6:16, 4:13, 6:5)
KORSARZ: Stankiewicz 2, Borkowski 2, Walkowiak 2, Kelidis 4, Silarski 3, Surzyñski 4, Dylicki 13.
CZARNI: Koz³owski 9, Wysocki 2, Lesiak 3, M³yñski 7, Wasowicz 9, Powide³ 4, Kaczmarkiewicz 1, Kuczerowski 2, Aleksandrowicz 8

II Pó³fina³: GTK I Gdynia - GTK II Gdynia 70-48 (23:18, 20:10, 17:15, 10:5)
GTK I:  Jêczmieñ  2, Szulc 3, ¦wat³y  4, Gil  2, Jankowski 8, Mohy³a  19, £±cki 2, Wiciki  2, Helaniak 18, Byczkowski 10.
GTK II: Daszke 13, Za³ucki 7, Wantuch 11, Glaeske 2, ¦liwiñski 4, S±czewski 3, Sawicki 7

Mecz o 3 miejsce: GTK II Gdynia – KORSARZ Gdañsk
GTK: Pasik 9, Daszke 12, Za³ucki  2, Wantuch 18, Trzepacz 3, Si³kowsi 4, Glaeske, Sawicki 14, Denisiuk 2,  ¦liwiñski 2
KORSARZ: Stankiewicz 6, Borkowski 4, Licau 3, Kelidis 9, Silarski 31, Dylicki 17.

FINA£:  GTK I Gdynia – STK Czarni S³upsk 50-58 (2:14, 21:14, 13:15, 14:15)
GTK: £±cki 2, Szulc 2, Heleniak 8, Jankowski 18, ¦wiat³y 7, Gil 2, Byczkowski 11.
CZARNI: Koz³owski 6, Wysocki 1, M³yñski 30, Wasowicz 6, Powide³ 4, Kaczmarkiewicz 5, Kuczerowski 1, Aleksandrowicz 5.

Klasyfikacja koñcowa:

1.STK CZARNI S³upsk

2.GTK I Gdynia
3.KORSARZ Gdañsk
4.GTK II Gdynia
5.BASKET-ÓSEMKA Wejherowo
6. UKS DE LA SALLE Gdañsk

MVP turnieju:

Jakub M³yñski - STK CZARNI S³upsk


Organizator : Gdyñskie Towarzystwo Koszykówki

Ze sportowym pozdrowieniem  G³ówny Organizator

Pawe³ Krawczyk

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Tychy
MOSM Tychy
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi