News: Puchar Gorc rocz.1999 Nowy Targ 14-16.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 02:19:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Gorc rocz.1999 Nowy Targ 14-16.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
\Krakowski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki w Krakowie podaje do wiadomo¶ci terminarz turnieju ch³opców ur. 1999 i m³odszych o Puchar Gorc, który zostanie rozegrany w dniach: 14.09 - 16.09.2012 r. w O¶rodku Sportowym Gorce w Nowym Targu al. Tysi±clecia 74.


SKM sk³ada serdecznie podziekowanie prezesowi KZKosz Zdzis³awowi Kasykowi za zaprszenie na turniej a CRACOVI Kraków za transport do Nowego Targu


WYNIKI SPOTKAÑ - GRUPA „A”:

TS Wis³a Kraków - KS Korona Kraków 59 : 64  (16:15, 16:11, 14:19, 13:19)
Ku¼nia Stalowa Wola - STS Wikar Nowy S±cz 104 : 28 (19:4, 24:6, 36:8, 25:10)
Ku¼nia Stalowa Wola - TS Wis³a Kraków  37 : 68  (7:14, 8:22, 8:20, 14:12)
KS Korona Kraków  - STS Wikar Nowy S±cz  83 : 13  (16:1, 25:2, 20:7, 22:3)
Kuxnia Stalowa Wola - KS Korona Kraków  37 : 51  (11:10, 5:15, 7:17, 14:9)
STS Wikar Nowy S±cz - TS Wis³a Kraków  14 : 100 (2:30, 4:25, 0:30, 8:15)

TABELA KOÑCOWA GRUPA „A”

1 KS Korona Kraków 6 pkt. 198 : 109
2 TS Wis³a Kraków 5 pkt. 227 : 115
3 Gimnazjum Stal Stalowa Wola 4 pkt. 178 : 147
4 STS Wikar Nowy S±cz 3 pkt.  55 : 287

WYNIKI SPOTKAÑ - GRUPA „B”:

Piotrówka Radom - Pi±tka Nowy Targ 45 : 99  (11:28, 13:24, 11:26, 10:21)
Regis Wieliczka - Cracovia 1906 Kraków 44 : 88  (9:24, 9:33, 10:16, 16:15)
Pi±tka Nowy Targ - Cracovia 1906 Kraków 51 : 43  (13:6, 11:17, 13:15, 14:5)
Regis Wieliczka - Piotrówka Radom 44 : 62  (14:20, 4:24, 11:11, 15:7)
Pi±tka Nowy Targ - Regis Wieliczka 73 : 46  (16:8, 17:10, 22:12, 18:16)
Piotrówka Radom - Cracovia 1906 Kraków 29 : 64  (9:19, 7:12, 12:18, 1:15)

TABELA KOÑCOWA  GRUPA  „B”

1 KS Cracovia 1906 Kraków  4 pkt.      152 :   73 
2 MKS Piotrówka Radom  3 pkt.  91 : 108
3 UKS Regis Wieliczka  2 pkt.   88 : 150
4 UKS Pi±tka Nowy Targ rocz.1998 (poza klasyfikacj)

MECZE O MIEJSCA

o miejsce – 7 Wikar Nowy S±cz – Pi±tka Nowy Targ  22 : 109 (13:22, 4:32,5:28, 0:27)
o miejsce – 5 Ku¼nia St. Wola  – Regis Wieliczka 58 : 56 (18:14, 10:8, 12:16, 18:18)
o miejsce – 3 Piotrówka Radom  – Wis³a Kraków  67 : 86 (17:26, 19:16,18:23, 13:21)
FINA£: Cracovia 1906 Kraków  – Korona Kraków  65 : 55 (22:10, 12:19,12:10, 19:16)

Ostateczna kolejno¶æ

1. KS Cracovia 1906 Kraków
2. KS Korona Kraków
3. TS Wis³a Kraków
4. MKS Piotrówka Radom
5. Gimnazjum Stal Stalowa Wola
6. UKS Regis Wieliczka
7. STS Wikar Nowy S±cz
- . UKS Pi±tka Nowy Targ  rocz.1998 (poza klasyfikacj±)

ALL STARS  TURNIEJU
Kacper Nowak                KS Cracovia 1906 Kraków
Mateusz Szlachetka        KS Korona Kraków    
Dominik Krakowiak        TS Wis³a Kraków          
Kacper Rojek                 MKS Piotrówka Radom
Mateusz Nieznañski        Gimnazjum Stal Stalowa Wola
Wojciech Jaszczyk          UKS Regis Wieliczka
Krzysztof Obrzut            STS Wikar Nowy S±cz
Maksymilian Senio          UKS Pi±tka Nowy Targ

TOP 10 NAJSKUTECZNIEJSI STZRELCY TURNIEJU

1.Patryk  Pacho³ek           4/71 WIS£A KRAKÓW
2.Wojciech  Jaszczyk       4/53 REGIS WIELICZKA
   Mateusz  Wilk             4/53 CRACOVIA KRAKÓW
4. Jakub  Baniak            4/47 REGIS WIELICZKA
5. Micha³  Pieni±¿ek        4/46 KORONA KRAKÓW  
6. Tomasz  Betley          4/44 KORONA KRAKÓW
7. Maksymilian  Jakubek 4/43 WIS£A KRAKÓW
   Kacper  Rojek              4/43 PIOTRÓWKA RADOM
9.Jan  Klimczyk               4/42 REGIS WIELICZKA
10.Kacper  Kurek             4/41 KU¬NIA STALOWA WOLA

COS MI SIÊ USZKODZI£O W TYM NEWSIE ( MUSZE ZROBIC JESZCZE RAZ )


FOTO-ZIBI


FILMIKI-ZIBI

     
  
KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW

1.  Mateusz  Wilk                    4/53
2.  Kacper  Nowak                 4/47
3.  Miko³aj  Leja                      4/35
4.  Dominik  Pó³torak              4/32
5.  Damian  £apcik                 4/26    
6. Karol  Sasnal                       4/24
7. Jakub  Szkolak                    4/17
8. Dominik  Borkowski            4/16
9. Bartosz  Salamon                 4/7
10. Piotr  Nabielec                  4/3

Trener: Mateusz Buka³a

  
  KS KORONA KRAKÓW

1. Micha³ Pieni±¿ek 4/46
2. Tomasz Betley 4/44
3. Mateusz Szlachetka 4/30
4. Bart³omiej Chmiel 4/3
20:15:20
5. Maciej Skorupski 4/22
6. Jan Graniczka 4/16
7. Patryk Tla³ka 4/15
8. Jan Brykalski 4/13
9. Micha³ Jaworski 4/13
10. Tomasz Wolsza 4/12
11. Bartosz Kawula 4/10
12. Kacper Nogieæ

trener: Andrzej Dudek

  
  TS WIS£A KRAKÓW

1. Patryk Pacho³ek 4/71
2. Maksymilian Jakubek 4/43
3. Mateusz Nowacki 4/37
4. Krystian Nowakowski 4/36
5. Dominik Krakowiak 4/24
6. Micha³ Chrabota 4/24
7. Hubert Szeliga 4/2
8. Miko³aj Leja 3/20
9. Aleksander Rumian 4/11
10. Piotr Partyka 4/10
11. Maciej Zyskowski 3/7
12. Kamil Ig³a 4/5
13. Grzegorz ¦wigoñ 4/2

Trener: Piotr Piecuch
  
  MKS PIOTRÓWKA RADOM

1. Kacper Rojek 4/43
2. Kacper Wydra 4/27
3. Mateusz Pasik 4/21
4. B³a¿ej Sowa
5. Aleksander Goliat 4/17
6. Sebastian Kotowski 4/17
7. Kacper Chylak 4/15
8. Krzysztof Ogorza³ek 4/15
9. Arkadiusz Adamczyk 4/14
10. Maksymilian Czapla 4/14
11. Kamil Jakubowski 3/2
12. Jakub Kaca 4/0

Trener: Dawid Mazur
  
  GIMNAYJUM STAL STALOWA WOLA

1. Kacper Kurek 4/41
2. Patryk Parus 4/31
3. Wiktor Trawiñski 4/30
4. Remigiusz Krzysik 4/30
5. Jacek Wa¶ciñski 4/25
6. Mateusz Nieznañski 4/21
7. Dawid Gumiela 4/18
8. Marcel Kosiñski 4/17
9. Micha³ Kulawski 4/11
10. Artur Rapiñski 4/8
11. Krzysztof Szewczyk 2/4
12. Kamil Szóstka 3/0

Trener: Robert Be³czowski
  
  UKS REGIS WIELICZKA

1. Wojciech Jaszczyk 4/53
2. Jakub Baniak 4/47
3. Jan Klimczyk 4/42
4. Eryk Cygan 4/34
5. Antoni Gawor 4/8
6. Adrian Cios 4/6
7. Jakub ¦liwa 4/0
8. Tomasz Dyngosz 4/0
9. Micha³ Radliñski 4/0
10. Tomasz Pamu³a 4/0

trener: Tomasz Troja
  
  STS WIKAR NOWY SACZ

1. Pawe³ Kafarski 4/23
2. Rafa³ Faliñski 4/13
3. Krzysztof Obrzut 4/9
4. £ukasz Wojtas 4/7
5. Jakub Jargut 4/6
6. Sebastian Wojnar 4/5
7. Alan Fa³owski 4/4
8. Kamil Bargie³ 4/4
9. Marek Zakrzewski 4/2
10. Adrian Rojna 4/2
11. Mateusz Obrzut 4/2
12. Jan Repel 4/0

Trener: Arkadiusz Konieczny
  
  UKS PIATKA NOWY TARG

1. Maciej Trzciñski 4/116
2. Maksymilian Senio 4/58
3. Dawid Kalata 4/35
4. Kamil Pierwo³a 4/31
5. Daniel ¯egleñ 4/30
6. Konrad Burdyn 4/26
7. Krystian Kura¶ 4/9
8. Micha³ Behounek 4/8
9. Piotr Leja 4/7
10. Szymon Szymañski 4/6
11. Kacper Jaskierski 4/4
12. Sebastian Janik 2/2
13. Kacper Bryniarski 3/0

trener: Wojciech Polak
  
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.96 TNO Szczyrk..
Polska r.96 TNO Szczyrk..
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi