News: Puchar Tatr REGION PO£UDNIE rocz.1998/99 Nowy Targ 9-11.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 16:12:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Tatr REGION PO£UDNIE rocz.1998/99 Nowy Targ 9-11.XI.2011
U-15 Kadry Woj
 Turniej Kadr Wojewódzkich (1998 i 1999)  REGION Po³udnie – PZKosz  o „Puchar Tatr”

Kolejny wielki turniej koszykówki rozegrano w Nowym Targu. Hala Górców go¶ci³a najlepszych koszykarzy z roczników 1998 i 1999 w turnieju kadr wojewódzkich. G³ówne trofeum imprezy, Puchar Tatr dosta³ siê w rêce reprezentantów województwa dolno¶l±skiego.

Drugiego dnia turnieju w godzinach przedpo³udniowych odby³o siê szkolenie dla trenerów i zawodników. Wyk³adowcom szkolenia by³ trener reprezentacji polski dla rocznika 1998/99 Andrzej Kierlewicz

TURNIEJ W LICZBACH, CIEKAWOSTKI i  NAJ.. NAJ

 95 ZAWODNIKÓW
14 TRENERÓW
11 SZOFERÓW
12 MECZY
12 SÊDZIÓW
12 ZAWODNIKÓW Z ROCZNIKA 1999
61 ,,trojek,, WPAD£O DO KOSZA najwiêcej wrzucili zawodnicy DOLNO¦L¡SKIEGO 19
5 ZAWODNIKÓW NIE ZDOBY£O PUNKTÓW
26 TO REKORD PUNKTOWY W JEDNYM MECZU - SEBASTIAN BO¯ENKO / MA£OPOLSKA
NAJM£ODZSZA KADRA - ¦WIÊTOKRZYSKIE
NAJSTARSZA KADRA - £ÓDZKIE i MA£OPOLSKIE
NAJWY¯SZY ZAWODNIK - SASIK MICHA£ DOLNOSL¡SKIE 201 CM
NAJNI¯SZY ZAWODNIK - SZCZE¦NIAK KAROL - ¦WIÊTOKRZYSKIE
MAJSTARSZY TRENER - STAWARZ JANUSZ / MA£OPOLSKIE
NAJM£ODSZY TRENER - SAWCZUK PAWE£ / LUBELSKIE
WILCZEK DOMINIK - Syn czterokrotnego MP z ¦l±skiem Wroc³aw, kadrowicz Polski
KAMIÑSKI MICHA£ - £ÓDZKIE -bra³ udzia³ w Campie Cetralnym z rocznikiem 1997
SZCZYPIÑSKI MATEUSZ - DOLNOSLASKIE zosta³ uznany przez dziewczyny ogl±dajace prawie wszytkie mecze najprzystojniejszym  koszykarzem
RUTKOWSKI DOMINIK -DOLNOSL¡SKIE MVP U-14 z powodu kontuzji nie zagra³ w PT


WYNIKI

\MA£OPOLSKIE – LUBELSKIE  100:50  (18:17,28:11,27:10,27:12)
MA£OPOLSKIE: TRZCINSKI 5, PLAWECKI 14 (2x3), BOZENKO 19, IDEC 10, GOGOLA 8, BOGUSZ 13(1x3), PAJOR 9(1x3), CALKA 4, WOZNICZKA 2, MICHNO 7,PIOTROWSKI 2, MICZEK 7(1x3)
LUBELSKIE: NOWIK 12, KOWALCZUK 7, FILIPIUK 7 (1x3), BODENKO 2, SAMON 6, DRAG 2, BANBURA 2, WROBLEWSKI 2, BRES 3, BORKOWSKI 7

¦L¡SKIE - £ÓDZKIE  80 : 50 (20:10,21:14,25:12,14:14)
¦L¡SKIE : PISZCZATOWSKI 3,LEWINSKI 8, KONDYS 4, NIESPOR 2, ORTEL 8, FIEDUKIEWICZ 16 (1X3), WOJCIECHOWSKI 11 (1X3), PIWOWARCZYK 4, CHLAPEK 4, KONECZNY 10, MATUSZCZAK 5, BORTLICZEK 5
£ÓDZKIE : KAMINSKI 5, KLONOWSKI 8, KNOP 3, KOZLOWSKI 2, WO£OWSKI (1X3) 10, KOWALEWSKI 1, ZAJAC 5, SZUMILAS 2, NOWAKOWSKI 6, POZNANSKI 8

PODKARPACKIE - OPOLSKIE  118:34  (29-10, 31-2, 23-11, 35-11)
PODKARPACKIE:  GRZEGORZAK 4, MALECKI 4, SZLESINSKI 21, CIESLA 19, PAWELEK 2, SKOCZYLAS 12, CHAMERA 2, MAJKA 19, WOZNIAK 1,PIETRONIEC 6, FORTUNA 6, DZIERZKOWSKI 22
OPOLSKIE: DENDEWICZ 6, POCHLOPIEN 2, LUKASZCZYKIEWICZ 13 (1X3), BARTMANOWICZ 2, BOCHENEK 5, KLUCZNIOK 4, PAJAK 2

DOLNO¦L¡SKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE  125 : 39  (33-8, 28-11, 30-10, 34-10)
DOLNO¦L¡SKIE: WRONOWSKI 12, SZCZYPIÑSKI 6 (2X3), KRZYCZMONIK 9, JENDRZEJEWSKI 10, MUSIA£ 8, SZNAJDER 20, OLEKSIÑSKI 11 (1X3), JOD£OWSKI 28, WILCZEK 13 (1X3), KUREK 2, SASIK 6
¦WIÊTOKRZYSKIE: POLAK M. 6, POLAK 8, MAZUR 11 (3X3), FUGIÑSKI 2, BLICHARZ 6, BURZAWA 3, BIA£EK 3 (1X3)


I PLAY-OFF 5-8: LUBELSKIE – OPOLSKIE 84:60 (25-10,16:17,27-17,16-16)
LUBELSKIE: NOWIK 8, KOWALCZUK 8, FILIPIUK  24, WERESKI 11 (1X3), BODENKO 8, SAMON 9, DRAG 2, BANBURA 2, WROBLEWSKI 5, BRES 4, BORKOWSKI 3
OPOLSKIE: DENDEWICZ 5 (1X3), POCHLOPIEN 5, BLASZKIEWICZ 7, LUKASZCZYKIEWICZ 22, (2X3) BARTMANOWICZ 4, BOCHENEK 4, KLUCZNIOK 9

II PLAY-OFF 5-8: £ÓDZKIE – ¦WIÊTOKRZYSKIE 119 : 40 (27-9, 34-10, 34-9, 24-12)
£ÓDZKIE : KAMINSKI 4, KLONOWSKI 19, DROZDZ 4, KNOP 8, KOZLOWSKI 9, WO£OWSKI 22 (3X3), KOWALEWSKI 15, ZAJAC 7, BADURA 4, SZUMILAS 8, NOWAKOWSKI 6, POZNANSKI 13 (1X3)
¦WIÊTOKRZYSKIE: SZCZʦCIAK 2, ¦NIOCH 8 (2X3), POLAK M. 7, JANICKI 3, MAZUR 9, BLICHARZ 4, BURZAWA 2, BIA£EK 5

I PÓ£FINA£: MA£OPOLSKIE – PODKARPACKIE 68 : 70  (15-14, 24-19, 21-22, 18-15)
MA£OPOLSKIE: BOZENKO 26 (3X3), IDEC 15 (2X3), GOGOLA 6, COPIK 5 (1X3), BOGUSZ 7, CALKA 2, WOZNICZKA 2, MICHNO 4, PIOTROWSKI 3, MICZEK 7
PODKARPACKIE: GRZEGORZAK 3 (1X3), SZLESINSKI 15, CIESLA 6, PAWELEK 1, SKOCZYLAS 14, MAJKA 13, WOZNIAK 5, PIETRONIEC 3, FORTUNA 2, DZIERZKOWSKI 8

II PÓ£FINA£: SLASKIE - DOLNOSLASKIE 70 : 74 ( 20-14, 12-26, 19-24, 19-10)
¦L¡SKIE : PISZCZATOWSKI 9, KONDYS 14, ORTEL 2, FIEDUKIEWICZ 2, WOJCIECHOWSKI 12 (1X3), PIWOWARCZYK 7, KONECZNY 8, MATUSZCZAK 8, BORTLICZEK 8
DOLNO¦L¡SKIE: WRONOWSKI 9 (3X3), KOBEL 9 (2X3), SZCZYPIÑSKI 19 (3X3), KRZYCZMONIK 3, JENDRZEJEWSKI 9, MUSIA£ 5, SZNAJDER 5, OLEKSIÑSKI 2, JOD£OWSKI 4, WILCZEK 7 (1X3), KUREK 2

MECZ O VII MIEJSCE: OPOLSKIE – ¦WIÊTOKRZYSKIE 61:54 (113-16,11-12,16-9,21-17)
OPOLSKIE: DENDEWICZ 9 (2x3), BLASZKIEWICZ 4, LUKASZCZYKIEWICZ 16(1x3),  BARTMANOWICZ 12, BOCHENEK 9, KLUCZNIOK 8(2x3), PAJAK 2, CHARYLO 1
¦WIÊTOKRZYSKIE: ¦NIOCH 13(1x3), POLAK M. 4, POLAK 8, JANICKI 2, MAZUR 7(1x3), FUGIÑSKI 3, BLICHARZ 11(1x3), BIA£EK 3

MECZ O V MIEJSCE: LUBELSKIE – LODZKIE  53 : 86  (10-18, 15-17, 14-27, 14-24)
LUBELSKIE: NOWIK  9, KOWALCZUK 4, FILIPIUK  16, WERESKI 1, BODENKO 4, SAMON 6, WROBLEWSKI 3, BRES 6, BORKOWSKI 4
£ÓDZKIE : KAMINSKI 17, KLONOWSKI 10, DROZDZ 5, KNOP 2, KOZLOWSKI 8, KOWALEWSKI 4, ZAJAC 7, BADURA 7, SZUMILAS 8, NOWAKOWSKI 10, POZNANSKI 8

MECZ O III MIEJSCE: MALOPOLSKIE – SLASKIE  75 : 62 (16-14, 22-13, 20-19, 17-16)
MA£OPOLSKIE: TRZCINSKI 2, PLAWECKI 3, BOZENKO 26 (1X3), IDEC 10, GOGOLA 4, BOGUSZ  6, CALKA 14 (1X3), MICHNO 2,PIOTROWSKI 6
¦L¡SKIE : PISZCZATOWSKI 3, KONDYS 8, ORPEL 4, FIEDUKIEWICZ 15, WOJCIECHOWSKI 5, PIWOWARCZYK 1, CHLAPEK 4, KONECZNY 3, MATUSZCZAK 15, BORTLICZEK 4

FINA£: DOLNO¦L¡SKIE – PODKARPACKIE  57 : 68  (16-15, 13-17, 15-23, 13-13)
DOLNO¦L¡SKIE: WRONOWSKI 12 (1X3), KOBEL 3, SZCZYPIÑSKI 8 (1X3), KRZYCZMONIK 4, JENDRZEJEWSKI 9 (1X3), MUSIA£ 4, SZNAJDER 4, OLEKSIÑSKI 6, JOD£OWSKI 2, WILCZEK 8, KUREK 2, SASIK 3
PODKARPACKIE:  GRZEGORZAK 3, MALECKI 6, SZLESINSKI 11, CIESLA 6, PAWELEK 2, SKOCZYLAS 8, MAJKA 8 (1X3), WOZNIAK 5 ,PIETRONIEC 4, FORTUNA 2, DZIERZKOWSKI 2

NAJLEPSI STZRELCY

 1.BOZENKO SEBASTIAN - KS NIWA OSWIECIM   71
2 £UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZZ – OPOLSKIE 51
3.FILIPIK KACPER - KADET BIA£A PODLASKA  47
4.SZLESINSKI ALEKSANDER – SIARKA TARNOBRZEG  47
5.MAJKA WIKTOR – GIMBASKET PRZEMY¦L 40
6.KLONOWSKI KAROL - £KS £ÓD¬  37
7.IDEC KRYSTIAN - KS KORONA KRAKOW  35
8.JOD£OWSKI MICHA£ - SLASK WROC£AW 34
9.SKOCZYLAS EMILJAN – GIMBASKET PRZEMY¦L  34
10 FIEDUKIEWICZ KAMIL - JB KATOWICE  33
   WNOROWSKI JAKUB - WKK WROC£AW  33
   SZCZYPIÑSKI MATEUSZ - WKK WROC£AW 33
   SZNAJDER MICHA£ - WKK WROC£AW 33

NAJLEPSI ,,ZA TRZY,,

 1 SZCZYPIÑSKI MATEUSZ - DOLNO¦LASKIE  7 X 3
   £UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZ - OPOLSKIE  4X3
   WO£OWSKI BART£OMIEJ -  £ÓDZKIE  4X3
   WRONKOWSKI JAKUB - DOLNOSLAKSIE  4X3
   MAZUR MICHA£ - ¦WIETOKRZYSKIE  4X3
   BO¯ENKO SEBASTIAN - MA£OPOLSKIE 4X3
   £UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZ - OPOLSKIE 4X3

FOTO-ZIBI

SYLWETKI-ZAWODNIKÓW


FILMIKI-ZIBI


  NR.....NAZWISKO...IMIÊ.....WZROST....KLUB....PUNKTY..........  MVP DRU¯YNY
 1 
DOLNO¦LASKIE :

6.WNOROWSKI JAKUB  177 - WKK WROC£AW  33
7.KOBEL  JAKUB 167 - WKK WROC£AW  12
8.SZCZYPIÑSKI MATEUSZ 182 - WKK WROC£AW  33  >>>>
9.KRZYCZMONIK JAKUB 182 - ¦L¡SK WROC£AW 16
10.JÊDRZEJEWSKI MICHA£ 176 -  WKK WROC£AW 28
12.MUSIA£  JAKUB 176 - ¦LASK WROC£AW 17
13.SZNAJDER MICHA£ 193- WKK WROC£AW 33
14.OLEKSIÑSKI DAWID 194 -  WKK WROC£AW 19
15.JOD£OWSKI MICHA£ 191 - SLASK WROC£AW 34
16.WILCZEK DOMINIK (R.99) 185 ¦LASK WROC£AW    28
17.KUREK CEZARY 188 - WKK WROC£AW 6
18.SASIK MICHA£ 201 - ¦L¡SK WROC£AW  9

TRENER: KOLIS JACEK
 
 2 
PODKARPACKIE:

4.GRZEGORZAK KACPER 185 –  GIMBASKET PRZEMY¦L  10
5.MALECKI KACPER  180 - SIARKA TARNOBRZEG   10
6.SZLESINSKI ALEKSANDER 176 – SIARKA TARNOBRZEG  47
7.CIESLA KAMIL 195 -  GIMBASKET PRZEMY¦L 31
8.PAWELEK MATEUSZ (R.99) 179–  SIARKA TARNOBRZEG 5
9.SKOCZYLAS EMILJAN 188 – GIMBASKET PRZEMY¦L  34
10.CHAMERA KACPER 190 – STAL STALOWA WOLA 2
11.MAJKA WIKTOR 180 – GIMBASKET PRZEMY¦L 40   >>>>>
12.WOZNIAK SZYMON 174 – SIARKA TARNOBRZEG  11
13.PIETRONIEC MATEUSZ 188 – STAL STALOWA WOLA 13
14.FORTUNA TOMASZ 191 – SIARKA TARNOBRZEG 10
15.DZIERZKOWSKI WOJTEK 172 – SIARKA TARNOBRZEG 32

TRENER: M£OT KRZYSZTOF asystent: JAKUBISZYN PIOTR
 
 3 
MA£OPOLSKA


4.TRZCINSKI MACIEJ  174 - KS KORONA KRAKOW  7
5.PLAWECKI MATEUSZ -186  KS KORONA KRAKOW  17
6.BOZENKO SEBASTIAN - KS NIWA OSWIECIM   71  >>>>
7.IDEC KRYSTIAN 193 - KS KORONA KRAKOW  35
8.GOGOLA KAMIL - ZKS UNIA TARNOW  18
9.COPIK OLIVER - NIVA O¦WIECIM  7
10.PAJOR MACIEJ  - STS NOWY SACZ  9
11.CALKA FILIP  - UKS REGIS WIELICZKA   20
12.WOZNICZKA PAWEL -  KS KORONA KRAKOW  2
13.MICHNO BARTOSZ  193- KS KORONA KRAKOW   13
14.PIOTROWSKI JAKUB - ZKS UNIA TARNOW  11
15.MICZEK PAWEL -  ZKS UNIA TARNOW   7
16.BOGUSZ SEBASTIAN  – ZKS  UNIA TARNOW  26

TRENER: STAWARZ JANUSZ asystent: SUDA ANDRZEJ
 
 4 
¦L¡SKIE

4.PISZCZATOWSKI PATRYK 180 - MKS D¡BROWA G.  15
5.LEWINSKI LUKASZ (R.99) 181 - MOS KATOWICE   8
6.KONDYS PIOTR 185 - MKKS RYBNIK   26
7.NIESPOR ADAM 197 - MKS D¡BROWA G.  2
8.ORPEL BLAZEJ 185 - MOS KATOWICE  14
9.FIEDUKIEWICZ KAMIL 181 - JB KATOWICE  33
10WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN 178 - JB KATOWICE 28   >>
11.PIWOWARCZYK  LUKASZ 189 - MOSIR CIESZYN  12
12.CHLAPEK KRZYSZTOF 184 - MCKiS JAWORZNO  12
13.KONECZNY DANIEL 193 - MOS KATOWICE  21
14.MATUSZCZAK BARTOSZ 194 - POGON RUDA ¦L¡SKA  28
15.BORTLICZEK MATEUSZ 192 KPT.- MOSiR CIESZYN  17

TRENER:
JAROS£AW JAKUBIEC asysten: JACEK BORTLICZEK
 
 5 
£ÓDZKIE

4.KAMINSKI MICHAL 196 - £KS £ÓD¯  26
5.KLONOWSKI KAROL 180 - £KS £ÓD¬  37  >>>>>>>>>>
6.DROZDZ BARTLOMIEJ 173 £KS £ÓD¬  9
7.KNOP JULIUSZ 181 - PKK 99 PABIANICE  13
9.WOLOWSKI BARTLOMIEJ 173 -  £KS £ÓD¯   32
10.KOWALEWSKI MICHAL 180 - STRAT £ÓD¬  20
11.ZAJAC JAKUB 186 - 8 SKIERNIEWICE  19
12.BADURA EMIL 185 - £KS £ÓD¬ 11
13.SZUMILAS FILIP 190 - STRT £ÓD¬  18
14.NOWAKOWSKI NORBERT 187 -  START £ÓD¬ 22
15.POZNANSKI MACIEJ 183 kpt. -  AZS WSGK KUTNO  29
16.KOZLOWSKI KONRAD 184 - £KS £ÓD¬  19

TRENER: ROBERT ZAJ¡C asystent: ARKADIUSZ GRALEWSKI

 
 6 
LUBELSKIE

4.NIEZABITOWSKI OSKAR 180 - BIA£O CZARNI KRA¦NIK   0
5.NOWIK KONRAD (R.99) 173 -  KADET BIA£A PODL.   29
6.KOWALCZUK KAMIL 190 - KADET BIA£A PODLASKA  19
7.FILIPIUK KACPER 170 - KADET BIA£A PODLASKA  47   >>>
8.WEREWSKI PATRYK 186 - BIA£O CZARNI KRA¦NIK  12
9.BODENKO FILIP 170 -  NOVUM LUBLIN   14
10.SAMON MICHAL 190 -  5 START LUBLIN  21
11.DRAG PAWEL 175 - 5 START LUBLIN   4
12.BANBURA MICHAL 175 - KADET BIA£A PODLASKA   4
13.WROBLEWSKI TOMASZ 183 - KADET BIA£A PODL.  10
14.BRES JAN 197 -  5 START LUBLIN  13
15.BORKOWSKI PRZEMEK 181- KADET BIA£A PODLASKA  13

TRENER: PAWE£ SAWCZUK
 
 7 
OPOLSKIE

4.DENDEWICZ PIOTR 181 - SMYK PRUDNIK  20
5.POCHLOPIEÑ MACIEK 184 (R.99) – MKS OTMUCHÓW  7
6.BLASZKIEWICZ DAWID 180 – SMYK PRUDNIK  11
7.£UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZZ 175 – SMYK PRUDNIK 51  >
8.BARTMANOWICZ RAFAL 181 – SMYK PRUDNIK 18
9.BOCHENEK ARKADIUSZ 187 – SMYK PRUDNIK  18
10.KLUCZNIOK JAKUB 175 – MOS OPOLE  21
11.PAJAK MATEUSZ 179 – MOS OPOLE  4
12.CHARY£O KAROL 185 – MOS OPOLE  5
15.SKIBA SERGIUSZ 190 – MOS OPOLE  0

TRENER: TRYTEK BARTOSZ
 
 8 
¦WIÊTOKRZYSKIE

4.SZCZESNIAK KAROL (R.99)159 - MKK MDK KIELCE 4
5.WOJCIK MIKOLAJ 175 -MKK MDK KIELCE  0
6.SNIOCH NORBERT (R.99) 165 - MKK MDK KIELCE  21
7.POLAK MACIEJ (R.99) 166 - MKK MDK KIELCE   10
8.POLAK KAMIL 177 (R.99) - MKK MDK KIELCE   23
9.JANICKI ADRIAN 181 (R.99) - MKK MDK KIELCE   5
10.MAZUR MICHAL186 - MKK MDK KIELCE   27  >>>>>>>
11.FUGINSKI MACIEJ 177 - MKK MDK KIELCE   5
12.WICHA PATRYK (R.99) 175 - MKK MDK KIELCE   0
13.BLICHARZ TOMASZ 185 -  MKK MDK KIELCE  21
14.BURZAWA MICHAL (R.99) 178 -  MKK MDK KIELCE   5
15.BIALEK MACIEJ 170 - MKK MDK KIELCE  14

TRENERKA:
AGNIESZKA MERWART -  DUDZIK STANIS£AW
  
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi