News: Ranking PZKosz Top-32 dziewcz±t i ch³opców ur. w 1998 i 1999 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 10 2020 23:18:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ranking PZKosz Top-32 dziewcz±t i ch³opców ur. w 1998 i 1999
Sondy Ankiety
Nie tak dawno PZKosz og³osi³ ranking Top-32 dziewcz±t i ch³opców ur. w 1998 i 1999 roku (kolejno¶c na li¶cie alfabetyczna). Nie wiemy jakimi kryteriami kierowali siê osoby które ustali³y tak± listê. Nie wiemy w jakim celu jest zrobiony ten ranking. Informacje o rankingu PZKosz znale¼li¶my w sieci.


CH£OPCY lista alfabetyczna

Lp. Nazwisko Imiê Data ur. Wys. cia³a Pozycja Nazwa klubu Miejscowo¶æ Województwo Trener klubowy

1 Bartliczek Mateusz 01-03-1998 192 3/4 KS MOSiR Cieszyn ¶l±skie J. Bartoliczek
2 Bednarczyk Wiktor 19-11-1998 190 3 MKKS ¯ak Koszalin zachodniopomorskie Z. Pietrzak
3 Bogusz Sebastian 01-01-1998 186 1/2 ZKS Unia Tarnów ma³opolskie J. Stawarz
4 Bo¿enko Sebastian 30-05-1998 180 1/2 Niwa O¶wiêcim ma³opolskie W. Porêbski
5 Dylicki Tomasz 02-03-1998 190 4 GKS Korsarz Gdañsk pomorskie A. Kwa¶niewska
6 German Julian 10-02-1998 190 3/4 UKS Jedynka Pelplin pomorskie B. Bielñski
7 Gude³ajtis Kuba 01-04-1998 187 2/3 MKK Pyra Poznañ wielkopolskie K. Tomczak
8 Idêæ Krystian 19-01-1998 190 3/4 KS Korona Kraków ma³opolskie W. Bychawski
9 Kamiñski Micha³ 21-01-1998 196 3/4 £KS KM £ód¼ ³ódzkie P. Zych
10 Komenda Rafa³ 05-06-1998 195 3/4 TKM W³oc³awek kujawsko-pomorskie K. Tomaszewski
11 Kurpisz Miko³aj 03-05-1998 195 4 Basket Team Opalenica wielkopolskie A. Ziobro
12 Majka Wiktor 08-11-1998 182 1/2 UKS Gimbasket 2 Przemy¶l podkarpackie J. Kolis
13 Matuszczak Bartosz 16-03-1998 195 4 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska ¦l±skie S. Wêgiel
14 Nowak Przemys³aw 17-05-1998 200 4/5 MKK Pyra Poznañ wielkopolskie K. Tomczak
15 Oleksiñski Dawid 19-05-1998 195 4 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Mazur
16 Pietras Bart³omiej 28-02-1998 200 4 TKM W³oc³awek kujawsko-pomorskie K. Tomaszewski
17 Rutkowski Dominik 25-06-1998 190 2/3 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie W. Mazur
18 Sasik Micha³ 24-02-1998 201 4/5 WKS ¦l±sk Wroc³aw dolno¶l±skie J. Kolis
19 Skoczylas E m i l 10-03-1998 190 3/4 UKS Gimbasket 2 Przemy¶l podkarpackie K. M³ot
20 S³upek Micha³ 21-01-1998 196 4/5 GTK Gdynia pomorskie M. Mróz
21 Szczypiñski Mateusz 08-05-1998 182 1/2 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Mazur
22 Sznajder Micha³ 13-02-1998 194 4 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Mazur
23 Szurzyñski A d a m 27-05-1998 198 4/5 GKS Korsarz Gdañsk pomorskie A. Kwa¶niewska
24 ¦ciborek Micha³ 11-01-1998 192 3/4 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa mazowieckie J. £ukasiewicz
25 Wo³owski Bart³omiej 18-06-1998 175 1 £KS KM £ód¼ ³ódzkie P. Zych
26 Wantuch Jakub 25-06-1998 190 3/4 GTK Gdynia pomorskie M. Mróz
27 Waraczyñski Maciej 05-08-1998 197 4/5 MKK Pyra Poznañ wielkopolskie K. Tomczak
28 Wilczek Dominik 16-07-1999 186 3 WKS ¦l±sk Wroc³aw dolno¶l±skie K. Kolis
29 Wiszomirski Marcin 28-04-1998 195 3/4 MKS Polonia Warszawa mazowieckie £. £oboda
30 Wojciechowski Sebastian 22-01-1998 180 1 Junior Basket Katowice ¶l±skie j. Jakubiec
31 Wysocki Olaf 16-01-1998 199 4/5 UKS 11 Warszawa mazowieckie M. Tomaszewski
Za³ucki Aleksander 25-07-1998 180 1/2 GTK Gdynia pomorskie M. Mróz

DZIEWCZYNY  - lista alfabetyczna

Lp. Nazwisko Imiê Data ur. Wys. cia³a Pozycja Nazwa klubu Miejscowo¶æ Województwo Trener klubowy

1 Bacik Ewa 1998.04.20 184 4-5 UKS MOSM Bytom ¶l±skie R. Kuciñski
2 Gwizda³a Natalia 1998.05.08 178 3 MUKS WSG Bydgoszcz kujawsko-pomorskie K. Janik
3 Gzinka Natalia 1998.06.18 177 3 Widzew £ód¼ ³ódzkie A. Chodera
4 Ja¼wiñska Aleksandra 1998.12.11 164 1-2 KS JAS-FBG Sosnowiec ¶l±skie J. Szewczyk
5 Kaczmarczyk Aleksandra 1999.01.12 180 5 UKS Bryza Kolbudy pomorskie J. Sienkiewicz
6 Kocaj Katarzyna 1998.03.05 186 4-5 KS Korona Kraków ma³opolskie P. Pasieczny
7 Kozie³ Monika 1998.12.15 176 4 TS Wis³a Kraków ma³opolskie M. Starowicz
8 Kudelska Anna 1998.03.27 168 1 Widzew £ód¼ ³ódzkie A. Chodera
9 Kukier Dorota 1998.10.12 180 4 KS JAS-FBG Sosnowiec ¶l±skie J. Szewczyk
10 Lubiñska Pola 1998.09.16 174 3 MKS Têcza Leszno wielkopolskie A. Zachacz
11 £achacz Barbara 1998.09.08 163 1 UKS Basket Zgorzelec dolno¶l±skie R. Malec
12 Maciejewska Agata 1998.05.21 168 1 UKS Basket Aleksandrów £ódzki ³ódzkie T. Rospara
13 Marcinkowska Marta 1998.06.08 180 4 GKS Korsarz Gdañsk pomorskie A. Kwa¶niewska
14 Moñko Aleksandra 1998.09.21 180 3 KKS Olsztyn warmiñsko-mazurskie A. Szt±berska
15 Musielak Patrycja 1999.01.13 169 2-3 KS Szprotavia Szprotawa lubuskie R. Szwaja
16 Nied¼wiedzka Klaudia 1998.12.24 182 5-4 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Smekta³a-Siek
17 Niemojewska Julia 1998.06.16 163 1 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
18 Nitkiewicz Marta 1998.02.18 173 2-3 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
19 Nowakowska Weronika 1998.06.23 169 2 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
20 Omelan Karolina 1998.09.06 188 5 MKS Truso Elbl±g warmiñsko-mazurskie M. Ko³acka
21 Ostasiewicz Angelika 1998.01.20 168 2-1 KS Korona Kraków ma³opolskie P. Pasieczny
22 Papiernik Weronika 1998.05.04 174 1 MUKS WSG Bydgoszcz kujawsko-pomorskie K. Janik
23 Plener Oliwia 1998.09.21 178 1-2 UKS Bryza Kolbudy pomorskie M. W³odarski
24 Podkañska Karolina 1998.11.09 179 3 MKS Zabrze ¶l±skie B. Nossol-Szyd³owska
25 Preihs Weronika 1999.09.24 170 2-1 MUKS WSG Bydgoszcz kujawsko-pomorskie K. Janik
26 Stasiak Klaudia 1998.03.21 183 4-5 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
27 Stefañska Dominika 1998.07.09 165 1 GTK Gdynia pomorskie L. Szwecowa
28 Tatar Maria 1998.02.10 175 1 TS Wis³a Kraków ma³opolskie M. Starowicz
29 Walkowiak Maja 1998.04.04. 181 5 KS Szprotavia Szprotawa lubuskie R. Szwaja
30 Wdowiuk Marta 1998.02.05 179 3 KS Odra Brzeg opolskie A. Golda
31 Wo¼niak Weronika 1998.09.25 177 3 UKS Olimp Rawicz wielkopolskie L. Pietraszek
32 Zdrowska Izabela 1998.01.02 178 4 UKS £apa £apy podlaskie D. Rydzewski

Komentarze
BBplayer_98 dnia stycze 24 2013 22:14:28
Na jakiej podstawie by³a robiona ta lista? Czy w Polsce liczy siê tylko wzrost? Dlaczego na li¶cie znajduj± siê nazwiska nie znane przez nikogo? Czym Bednarczyk, Sasik, Nowak, Za³ucki, Wo³owski, ¦cibiorek i Idêæ zas³u¿yli na bycie tu? Dlaczego nie ma tu zawodników takich jak: Dzierzkowski, Iwanowicz, Szlesiñski, Marchlewski czy Nowak W.?
Pawcio dnia stycze 28 2013 12:13:16
Ktos tu pozazdro¶ci³ popularno¶ci portalowi PH smiley
Co do listy, to jak ka¿da , bêdzie mia³a ciekawy ¿ywotsmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6 Polska - W³ochy
6 Polska - W³ochy
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi