News: XIII Turniej o Puchar Dyrektora ZS nr 21 rocz. 2000 Bydgoszcz 5-7.IV.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 16:26:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIII Turniej o Puchar Dyrektora ZS nr 21 rocz. 2000 Bydgoszcz 5-7.IV.2013
Turnieje Podsumowanie
 XIII  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ KOSZYKÓWKI  CH£OPCÓW
(rocznik 2000 i m³odsi) O  PUCHAR  DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ NR 21 w BYDGOSZCZY.

Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ NR 21 w Bydgoszczy dla mlodzików Olimpijczyka Ostrów Wielkopolski. Zawodnicy z Wielkopolski W meczach grupowych pokonali zespo³y Astori Bydgoszcz, Novum II Bydgoszcz, ¦l±ska Wroc³aw i La Basket Warszawa.W finale wygrali z MOS Stargard Szczeciñski. MVP Zymon J±der
Fotki z turnieju JutroWyniki meczy o miejsca

IX
MKS NOVUM 1 – MKS NOVUM 2 55:30 (11:8, 22:9, 9:4, 13:9)
VII SKS START – KK ASTORIA 46:37 ( 14:12, 11:11, 13:1, 8:13)
V TRÓJKA SIERADZ – ¦L¡SK WROC£AW 27:54 (8:11, 2:13, 9:15, 8:15)
III BRYZA KOLBUDY – LA BASKET WARSZAWA 52:60 (15:17, 10:15, 10:15, 17:13)
FINA£ MOS STARGARD SZCZ. – OLIMPIJCZYK OSTRÓW 29:50 (8:16, 6:12, 6:16, 9:6)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS OLIMPIJCZYK SP 1 Ostrów Wielkopolski

2 MOS Stargard Szczeciñski
3 UKS LA BASKET Warszawa
4 UKS BRYZA Kolbudy
5 WKS ¦L¡SK Wroc³aw
6 UKS TRÓJKA Sieradz
7 SKS START £ód¼
8 KK ASTORIA Bydgoszcz
9 MKS NOVUM 1 Bydgoszcz
10 MKS NOVUM 2 Bydgoszcz


NAGRODY INDYWIDUALNE

MVP Szymon J±der - UKS OLIMPIJCZYK SP 1 Ostrów Wlkp.
Król Strzelców - Jan Biela (73 punkty) - KK ASTORIA Bydgoszcz

Pierwsza pi±tka
Tymoteusz Rogalski - La Basket Warszawa
Kacper Kaszowski - Bryza Kolbudy
Micha³ G³ówka - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
Pawe³ Cieliñski - MOS Stargard Szczeciñski
Mateusz Suski - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.


Druga pi±tka
Jakub Pietrzak – ¦l±sk Wroc³aw
Piotr Pacyn - Trójka Sieradz
Wiktor Wo¼niewski – Astoria Bydgoszcz
Mateusz W³odarczyk - Start £ód¼
Dawid Kwiatkowki - Novum 2 Bydgoszcz

Wyró¿nieni zawodnicy
Cacko Kacper - La Basket Warszawa
£oñski Jacek – Bryza Kolbudy
Micha³ Przybylski – Novum 1 Bydgoszcz
Piotr Bukowski - Trójka Sieradz
Krzysztof Muzalewski – Astoria Bydgoszcz
Kacper Bochat - Novum 2 bydgoszcz
Adrian Górzyñski - MOS Stargard Szczeciñski
Gracjan Ko¼ma - Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
Piotr Keller - Start £ód¼


WYNIKI
 
GRUPA „A”

1. MKS NOVUM 1 BYDGOSZCZ - trener Grzegorz Skiba
2. SKS START £ÓD¬ – trener Pawe³ Bogucki
3. UKS TRÓJKA SIERADZ – trener Witld Dobroszek
4. MOS STARGARD SZCZECIÑSKI – trener Tomasz Szymczak
5. UKS BRYZA KOLBUDY – trener Krystian Mucha

MKS NOVUM 1 –  SKS START £ÓD¬ 41:51 (6:19, 14:13, 17:9, 24:10)
UKS TRÓJKA SIERADZ – UKS BRYZA KOLBUDY 23:48 (8:11, 2:14, 5:10, 13:13)
MOS STARGARD SZCZ. – MKS  NOVUM 1 53:30 (6:11, 4:23, 8:6, 12:13)
SKS START £ÓD¯ – UKS TRÓJKA SIERADZ 35:43 (10:11, 9:10, 8:9, 8:13)
UKS BRYZA KOLBUDY – MOS STARGARD SZCZ. 22:41 (7:9, 8:14, 3:12, 4:6)
UKS TRÓJKA SIERADZ – MOS STARGARD SZCZ. 34:33 (6:13, 3:6, 12:5, 13:9)
UKS BRYZA KOLBUDY– SKS START £ÓD¬ 58:39 (15:13, 19:4, 16:9, 8:13)
MKS NOVUM 1 – UKS TRÓJKA SIERADZ 37:44 (14:11, 15:12, 6:4, 2:17)
SKS START £ÓD¬ – MOS STARGARD SZCZ. 24:48 (7:10, 7:16, 4:6, 6:16)
MKS NOVUM 1 – UKS BRYZA KOLBUDY 37:45 (6:9, 11:10, 16:11, 4:15)

GRUPA „B’

1. MKS NOVUM 2 BYDGOSZCZ – trener Zbigniew Próchnicki
2. KK ASTORIA BYDGOSZCZ – trener Przemys³aw Olszewski
3. WKS ¦L¡SK WROC£AW – trener Maciej Maciejewski
4. UKS LA BASKET WARSZAWA – trener Jaros³aw Zimek
5. UKS OLIMPIJCZYK SP 1 OSTRÓW WLKP – trener Andrzej Suski


MKS NOVUM 2 – KK ASTORIA 42:71 (15:16, 7:21, 10:16, 10:18)
WKS ¦L¡SK WROC£AW – UKS LA BASKET 40:47 (8:12, 8:10, 12:10, 12:15)
UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. – KK ASTORIA 65:19 (25:0, 12:4, 17:10 11:5)
MKS NOVUM 2 – WKS ¦L¡SK WROC£AW 30:60 (11:12, 7:14, 8:17, 4:17)
LA BASKET WARSZAWA – OLIMPIJCZYK OSTRÓW  49:52 (12:12, 13:16,
KK ASTORIA – LA BASKET WARSZAWA 34:93 (10:20, 6:29, 7:30,11:14)
OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. –  MKS NOVUM 2 74:14 (22:6, 14:2, 22:2, 16:4)
¦L¡SK WROC£AW – KK ASTORIA 68:19 (19:4, 15:6, 15:6, 19:3)
LA BASKET WARSZAWA – MKS NOVUM 2 91:39 (34:5, 13:16, 25:10, 19:8)
¦L¡SK WROC£AW – OLIMPIJCZYK OSTRÓW  41:52 (9:10, 8:17, 11:9, 13:16)Ze sportowym pozdrowieniem  Organizatorzy            
Komentarze
ToniK dnia kwiecie 08 2013 23:58:19
Witam wszystkich smiley
Gratulacje dla zwyciêzców! Tym bardziej, ¿e po³owa sk³adu to zawodnicy z rocznika 2001....
To by³o bardzo dobre przetarcie przed zbli¿aj±cym siê pó³fina³em i mam nadziejesmiley fina³em wojewódzkim rozgrywek miêdzyszkolnych.

Pozdrowienia z Ostrowa, przy okazji zapraszam na stronkê: http://uksolimpijczyk2001.blogspot.com/
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Katowice 2008 V Climon Cup
Katowice 2008 V Climon Cup
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi