News: Puchar Ba³tyku i Memoria³ A. Kamiñskiego rocz.1998, 2000, 2001, 2002 Gdañsk/Tczew 30.V.2.VI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 14:38:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Ba³tyku i Memoria³ A. Kamiñskiego rocz.1998, 2000, 2001, 2002 Gdañsk/Tczew 30.V.2.VI.2013
Turnieje Podsumowanie
 W Jubileuszowym X Pucharze Ba³tyku go¶cili¶my 33 zespo³y mêskie z ca³ej Polski i zagranicy. W czterech kategoriach wiekowych dominowali Litwini - Mistrzostwo zdobyli: U-11 rocz.2002 Litwa , U-12 rocz.2001 Litwa , U-13 rocz.2000 Pivot Piatów oraz U-15 rocz.1998 Litwa. Dodatkow± atrakcj± tegorocznego ¶wiêta koszykówki w Gdañsku by³a Konferencja Szkoleniowa, któr± poprowadzi³ profesor Tadeusz Huciñski oraz wycieczka na Westerolate i zwiedzanie Gdañska. Organozatorzy ju¿ dzis zapraszaja na XI Puchar Ba³tyku

NAGRODY
- puchary dla ka¿dego zespo³u
- pierwsza pi±tka turnieju
- najlepszy zawodnik turnieju
- najlepszy zawodnik w ka¿dej dru¿ynie
- okoliczno¶ciowe koszulki dla ka¿dego uczestnika


ATRAKCJE
Wycieczka na Westerplatte
Wyjazd z Westerplatte na obiad do restauracji Champ's
wyjazd do centrum Gdañska i zwiedzanie starego miasta.
Konferencja szkoleniowa dla trenerów. Prowadz±cy prof. dr hab. Tadeusz Huciñski

BIERZ¡CE-INFORMACJE


ROCZNIK 2002  KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Litwa
2 UKS Herkules Bia³ogard
3 GKS Korsarz Gdañsk 
4 TMK Pomorze Tczew
5 Czarodzieji z Bielan

MVP: DOMINYKAS STENIONIS !

5 ALL-STARS:

Rokas Kilciauskas (Litwa)
Maciej Pilski (GKS Korsarz Gdañsk)
Kacper Kolberg (TMK Pomorze Tczew)
Jakub Tkaczyk (UKS Herkules Bia³ogard)
Edward Hilchen (UKS Czarodzieje z Bielan)

Najlepszych zawodników w ka¿dym zespole:

1. Litwa - Kajus Vizgirdas
2. GKS Korsarz Gdañsk -
Mateusz Porêbski
3. UKS Herkules Bia³ogard - Kacper Strzycki
4. TMK Pomorze Tczew -
Igor Stolarz
5. Czarodzieje z Bielan - Julian Hilchen


ROCZNIK 2001  KLASYFIKACJA KOÑCOWA                                         

 1. Litwa
2. WKK Wroc³aw
3. ¦l±sk Wroc³aw
4. Polonia Warszawa
5. Bia³o³êka
6. Grójec
7. Korsarz Gdañsk
8. Stargard Szczeciñski

MVP - Miskins Rokas

Pierwsza Pi±tka turnieju 2001

1.Kacper Gordon Polonia Warszawa
2.Krystian Markiewicz ¦l±ska Wroc³aw
3.Igor Yoka-Bratasz WKK Wroc³aw
4.Alek Lendka WKK Wroc³aw
5.Montejunas Augustas Litwa


ROCZNIK 2000  KLASYFIKACJA KOÑCOWA / wyró¿nienie trenera

1. Pivot Piastów - Damian Owczarek
2. Polonia Warszawa - £ukasz Rzeszotarski
3. STK Czarni S³upsk - Filip Grzêdzielski
4. Mos Stargard Szczeciñski - Pawe³ Cieliñski
5. Pierniiki Torun - Oskar Rzeczkowski
6. SKS Kasprowicz Inowroc³aw - Kamil Konieczka
7. MChKK Che³mno - Dawid Szulc
8. Basketball School Kaunas - Irmandas Gastelacius
9. Korsarz Gdansk - Miko³aj Haftka
10. UKS De la Salle - Jakub Maksymczuk


MVP:  Damian Owczarek - Pivot Piastow

ALL-STARS

Pawe³ Cieliñski - Stargard
Filip Grzêdzielski - Czarni S³upsk
£ukasz Rzeszotarski - Polonia Warszawa
Krzysztof Kania - Pivot Piastów
Damian Owczarek - Pivot PiastówROCZNIK 1998/99

mecze o miejsca:

o XI miejsce:    Janikowo - Lublin 41:70
o VII miejsce:   Toruñ - Miêdzychód 36:47
o V miejsce:      Pruszków - Legionowo 67:46
o III miejsce:     Korsarz - WKK
28:53
o I miejsce:        Litwa - Polonia 62:34


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Litwa
2 Polonia Warszawa
3 WKK Wroc³aw
4 Korsarz Gdañsk
5 MKS Pruszków
6 Legion Legionowo
7 MIKS Miêdzychód
8 Pierniki Toruñ
9 Lublin
10 Basket Janikowo


ALL-STARS 

Sznajder Micha³ - WKK Wroc³aw
Dylicki Tomasz - Korsarz Gdañsk
Bêbenek Marcel - MKS Pruszków
Samsonowicz Micha³ - Polonia Warszawa
Karolis Skadas - Kowno (Litwa)


MVP : BARTAUTAS BLAZAUSKAS

WYNIKI

Legionowo - Lublin 73;36
Pruszków - Janikowo
57;38
Toruñ- WKK
23;48
Polonia - Lublin 70;25
Korsarz - Miêdzychód 88;55
Litwa - Pruszków 52;44
Legionowo - Korsarz 55;88
Janikowo - WKK
19;68
Polonia - Miêdzychód
57;24
Litwa - Toruñ 59;20
WKK- Pruszków 39;37
Korsarz- Lublin 50;42
Litwa- Janikowo
95;34
Polonia- Legionowo 56;46
Toruñ- Pruszków 34;41
Miêdzychód- Lublin 59;49
WKK- Litwa 38;55
Korsarz- Polonia 40;49
Toruñ- Janikowo 44;30
Miêdzychód- Legionowo
36;66
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dziemba odbiera Puchar za 1 miejsce
Dziemba odbiera Puchar za 1 miejsce
Turniej kadetów r.92/93 Bytom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi