News: U-20 Juniorzy Starsi rocz.1993/94 FINA£ Sopot 13-17.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 20:07:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 Juniorzy Starsi rocz.1993/94 FINA£ Sopot 13-17.III.2013
U-20 Juniorzy St.
 W fina³owym meczu Mistrzostw Polski juniorów starszych w kategorii do 20 lat dru¿yna WKK Wroc³aw pokona³a MKS D±browa Górnicza 74:61, broni±c tym samym tytu³ Mistrza z przed roku. Podobnie jak we wcze¶niejszych zmaganiach z udzia³em naszych koszykarzy pierwsza po³owa meczu to czêste zmiany prowadzenia, s³aba skuteczno¶æ rzutowa, ale i dobra gra w obronie obu dru¿yn. Po przegranej pierwszej kwarcie 14:17, zawodnicy WKK szybko wziêli siê za odrabianie strat i ju¿ po 2 minutach gry w kolejnej ods³onie spotkania wyszli na jedno punktowe prowadzenie, nie pozwalaj±c w tym czasie zdobyæ ani jednego punktu swoim rywalom. W dalszych minutach prowadzenie zmienia³o siê jeszcze kilkakrotnie, ale to podopieczni trenerów Tomasza Niedbalskiego i Sebastiana Potocznego schodzili do szatni z wypracowanym w koñcówce drugiej kwarty 8 punktowym prowadzeniem, którego nie oddali ju¿ do koñca meczu. Trzecia kwarta to bardzo dobra gra zespo³u WKK i sukcesywne zwiêkszanie prowadzenia, które na koniec tej ods³ony spotkania wynosi³o nawet 16 punktów. Wszystko zmieni³o siê na pocz±tku czwartej kwarty, gdy zespó³ z D±browy bardzo skutecznie wzi±³ siê do odrabiania strat i zminimalizowa³ ró¿nicê punktow± w zaledwie dwie minuty gry do dwóch punktów. W tym momencie o czas poprosi³ trener Niedbalski, a po powrocie na boisko zawodnicy z Wroc³awia po kilku dobrych zagrywkach w ataku i konsekwentnej obronie wrócili do wcze¶niejszego rytmu gry, nie pozostawiaj±c ju¿ z³udzeñ kto powinien wygraæ ten fina³. W¶ród naszych zawodników wyró¿nieni zostali Jaros³aw Trojan, którego wybrano do pierwszej pi±tki turnieju oraz Jan Grzeliñski uznany za MVP Mistrzostw.  Doceniono równie¿ pracê Tomasz Niedbalskiego, który zdoby³ tytu³ najlepszego trenera.

Nagrody indywidualne
 
MVP – Jan Grzeliñski (WKK Wroc³aw)
 
 Pierwsza pi±tka
 
Grzegorz Grochowski (MKS D±browa Górnicza)
Jakub Karolak (MKS D±browa Górnicza)
Jakub Garbacz (KS Rosa Sport Radom)
David Brembly (Trefl Sopot)
Jaros³aw Trojan (WKK Wroc³aw)
 
Najlepszy trener – Tomasz Niedbalski (WKK Wroc³aw)

Liderzy w Statystykach

Punkty: Jakub Karolak (MKS D±browa Górnicza)  19.3
Zbiórki: Marcin Piechowicz (MKS D±browa Górnicza) 11.5
Asysty:
Grzegorz Grochowski (MKS D±browa Górnicza) 7.0
Przechwyty:
Damian Szymczak (Basket Junior Poznañ) 2.8
Eval:
Jakub Karolak (MKS D±browa Górnicza) 17.8

o 7 miejsce: Basket Junior Poznañ - MKS Polonia Warszawa 70 : 76  STATYSTYKI

o 5 miejsce:
GTK Gdynia - Wilki Morskie Szczecin 67 : 60  STATYSTYKI

o 3 miejsce: Trefl Sopot - KS Rosa Sport Radom  63 : 47  STATYSTYKI

Fina³: MKS D±browa Górnicza – WKK Wroc³aw 61 : 74  STATYSTYKI

 LOGOKLUBSK£AD,CIEKAWOSTKI........................................................DRUZYNA
1   WKK Wroc³aw (12)

Mistrz Strefy

Dolno¶laskie
Lubuskie 
1993: Józefiak, Kilian, Koelner, Leñczuk,
Martyniak, Trojan, Spa³a

1994: Grzeliñski, Suchodolski, Zuber
1995/98: Mazur 95, Wadowski 96

Trener: Tomasz Niedbalski

Mistrz U-14 i U-18 (rocz.1993)
Mistrz U-14 i U-16 (rocz.1994)
 
 
 2  MKS (11)
D±browa Górnicza

Mistrz Strefy

¦laskie
Opolskie
1993: Piechowicz, Karolak , Paszek, Grochowski
1994: Kaczmarski , Kubaczka , Wójcik
1995/98: Wieczorek 96, Piszczek 96, Majchrowski 95, Wit 95

Trener: Micha³ Dukowicz 
 
 3 Trefl Sopot (11)

Wicemistrz

Pomorza
1993: Bauza, Blembly, Lebiedziñski
1994: Morawiec, Stefanik, Ziemba, Szymañski
1995/98: Witliñski 95, Brenk 95, Dzier¿ak 96, Kulka 96,

Trener: Marcin Lichtañski


 4  Rosa Radam (11)

Mistrz

Mazowsza 
 1993: Kuczyñski, D¼bik
1994: Garbacz, Gos, Mamcarczyk, Michalski, Parszewski,
Schenk, Stanios, Zegzu³a, Zwêgliñski


Trener: Karol Gutowski
 
 5  GTK Gdynia (12)

Mistrz


Pomorza
1993: Szycik, Put, Kolka, Komarowski,
1994: Borowski, Miga³a, Struski, Piêtkiewicz,
1995/98: Wróbel 95, Jeszke 95, ¯o³nierewicz 95, Zywert K, 96

Trener: Rafa³ Knap, Wojciech Zeidler

Mistrz U-18 (rocz.1994) 
 
 6  Wilki Morskie
Szczecin (10)

Wicemistrz Strefy

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie 
1993: Dobriañski, Milczyñski
1994: Bondar, Mierzwa, Uleryk, Pakulak, Stopierzyñski,
Xie¿opolski,

1995/98: Wierciach 95, Ko³tan 95


Trener: Pawe³ Dzierba
 
 7  Polonia
Warszawa
(12)

Wicemistrz

Mazowsza 
1993: Pawlak, Sieradzki, Urbaniak, Kober
1994: Banach, Fronc, Jurkiewicz, Ko³akowski, Nieporêcki, S³oniewski,
1995/98: Jagie³o, Kordalski 95


Trener: Andrzej Kierlewicz (trener kadry polski U-15) 
 
 8 Basket Poznañ (10)

Mistrz Strefy

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
1993: Wiciak
1994:  Brêk, Wieloch, Górny, Jakubowski, Wielechowski, Taisner,
1995/98: Marek 96, Pruefer 96, , Fiszer 95, Szymczak 95

Trener: Bartosz Sikorski


Zawodnicy zaznaczeni t³ust± Trzcionka to nie wychowankowie, zawodnicy nie podkre¶leni nie brali udzia³u w pó³fina³ach

Grupa A

WKK Wroc³aw - Basket Junior Poznañ 72 : 53 STATYSTYKI
- Basket Junior Poznañ Trefl Sopot - GTK Gdynia 83 : 59 STATYSTYKI
Basket Junior Poznañ - GTK Gdynia 56 : 72 STATYSTYKI
Trefl Sopot - WKK Wroc³aw 47 : 58 STATYSTYKI
GTK Gdynia - WKK Wroc³aw 57 : 74         STATYSTYKI
Trefl Sopot - Basket Junior Poznañ  76 : 53       STATYSTYKI

Grupa B

MKS D±browa Gornicza - Wilki Morskie Szczecin 66 : 51 STATYSTYKI
Rosa Radom - Polonia Warszawa 65 : 56 STATYSTYKI
Polonia Warszawa - Wilki Morskie Szczecin 48 : 55 STATYSTYKI
Rosa Radom - MKS D±browa Górnicza 58 : 68 STATYSTYKI
MKS Dabrowa Górnicza - Polonia Warszawa 76 : 55    STATYSTYKI
Wilki Morskie Szczecin - Rosa Sport Radom  57 : 81     STATYSTYKI 


I Pó³fina³: Trefl Sopot - D±browa Górnicza 66 : 68 (po dogrywce) STATYSTYKI

II Pó³fina³: KS Rosa Sport Radom - WKK Wroc³aw 48 : 64  STATYSTYKISONDA
Kto Mistrzem U-20
Trefl Sopot (63)18%18%
WKK Wroc³aw (45)13%13%
Basket Junior Poznañ (23)7%7%
GTK Gdynia (68)20%20%
Rosa Radom (26)7%7%
MKS Dabrowa Górnicza (55)16%16%
Wilki Morskie Szczecin (37)11%11%
Polonia Warszawa (31)9%9%

£±cznie oddano 348 g³osów


Pmedia Foto

http://www.pzkosz.pl/liga/8/

http://www.polishhoops.pl/

Historyczny sukcec MKS D±browy Górniczej

10 atrakcji FINA£U MP U-20

Wywiad z Grzegorzem Grochowskim
Komentarze
domino033 dnia marzec 16 2013 22:33:08
MKS D±browa Górnicza w finale. Gratulacje
smiley
DARIO dnia marzec 17 2013 10:32:23
Tak jest MKS D±browa Górnicza w finale,gratulacje i trzymamy kciuki w meczu o z³oto. DO BOJU MKS !!!!!!!!!!!!!!!!smileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi