News: Silesia Streetball 2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:53:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Silesia Streetball 2013
Streetball
V Turniej Koszykówki Ulicznej Tychy 2013
parking przy Hali Sportowej w Tychach, al. Pi³sudskiego 22.09.2013 r.

Organizatorem turnieju jest Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w Tychach.
Turniej odbêdzie siê dnia 22.09.2013 r. (niedziela).
Miejsce: parking przy Hali Sportowej w Tychach, al. Pi³sudskiego
Rozpoczêcie: godzina 10.00.
Zg³oszenia.
Zg³oszenia przyjmowane s± do dnia 20.09.2013 r. w Zespole ds. Sportu i Organizacji Imprez przy
al. Pi³sudskiego 12, tel./fax 032 325 71 31; mail:
doi@mosir.tychy.pl do godz. 12.00 oraz w dniu turnieju
w godz. 9.00 – 9.45.
W zg³oszeniu nale¿y podaæ nazwê zespo³u, imiê i nazwisko przedstawiciela zespo³u oraz telefon kontaktowy.

Kategorie.
• 2001 i m³. CH
• 2001 i m³. DZ
• 1998 - 2000 CH
• 1998 - 2000 DZ
• 1995 - 97 CH
• 1995 - 97 DZ
• OPEN MʯCZY¬NI
• OPEN KOBIETY
 
 miasto termin..... nazwa...... organizator...... kategorie......... koszty nagrody konkursyrelacjefotkifilmiki ilo¶æ
 1 Mys³owice
¦wiêtoch³owice
Miko³ów
£aziska G. 
16.III
6.IV
14 i 21.IV
28.IV
Streetbalowe
Mistrzostwa
¦l±ska 
Silesia
Miko³ów

WWW
Open    RELACJE   35
 2 D±browa Górnicza 23.III II WINTER
STREETBALL
CHALLENGE  
Stowarzyszenie
ODFRONTU
Open/Junior
Kadet r.97/98
M³odzik r.99  
  z po³owy
za trzy 
RELACJE FOTO  36 
 3 Rybnik 1.V 
¶roda
XVIII
Rynek Basket
MOSiR
Rybnik
M/K 02, 00, 97
M 94/96, 93
K 99 i st.
   RELACJA FOTO  54 
 4D±browa
Górnicza
3.V 
Pi±tek
Dêbowy
Streetball 
INFORMACJE        
 5Tychy5.V. 
niedziela
Eliminacje
MP 3X3 
 rocz.1995
i m³. 
       
 6Jastrzebie
Zdroj
19.V 
niedziela
godz.14.00
BrukINFORMACJEM Do 18-stu
M / K Open
40 z³.      
 7¦wiêtoch³owice18.V 
sobota
Wall Street
Festiwal
INFORMACJE        
 8Czêstochowa19.V 
niedziela
Siemens
Grand Prix
Polski 
INFORMACJE        
 9Czerwionka
Leszczyny
1.VIStowarzyszenie
Basket 2011
INFORMACJE        
10Sosnowiec15.VI
sobota
Zag³êbie
Basket
Challenge
INFORMACJE U-18
Open 
       
11Chorzów15.VI
sobota
II Silesia
Stretball
Cup
INFORMACJEch³. r. 2000
ch³. r. 98/99)
ch³. r.96/97)
dz. r. 1997
open k
open m
Open
40 z³.
Reszta
30 z³. 
      
12Gliwice 22.VI 
sobota
 GTK Gliwice

FACEBOK
tylko
m³odzie¿owe
bez OPEN 
  wsady
rzutowy
    
13 Bytom 23.VI
niedziela
TarkocikINFORMACJE do 13 lat
14-16 lat
Open
       
14 Ruda ¦l±ska 29.VI
sobota
Rudzki Nocny
Streetball
INFORMACJE Dz. 95/97
Ch³.  96/94
Ch³. 97/99
Ch³. 2000 i m³
Open
    FOTO  
15Siemianowice
¦l±skie
28.VI
24.VIII
7.IX 
Wolne
Siemianowice
Streetball Cup
INFORMACJErocznik 2000 roczniki 98 / 99
roczniki 96 / 97
Gratis       
16
Czerwionka
Leszczyny
6.VII
Sobota
Stowarzyszenie
Basket 2011
INFORMACJE
SP
Gimnazjum
¦rednie
Open +18
       
17Chorzówsoboty
6.VII
17.VIII
Boisko Orlik
Ko¶ciuszki
3 Maja
INFORMACJEPodzia³ kat
na miejscu
0 z³.       
18 Leszczynysobota
17.VIII 
Boisko
Orlik
 M³odzie¿
Open 
0 z³oty
20 z³.
      
19 ChorzówSobota
6.VII godz.15.00
Kompleks
Hajduki 
INFORMACJE Open 5 z³      
20Racibórz24.VIII
Sobota
Brooklyn
Cup
INFORMACJEdo 17 lat
18-22
Open
0
25 z³.
50 z³.
      
21
Chorzów31.VIII
Sobota
Nocny
INFORMACJE
do 18 lat
Open
       
22
Katowice
31.VII
Sobota
Po¿egnanie
Wakacji
 r.2002
r.2000
r.1998
    FOTO   
23Pszczyna7.VIII
Sobota
XVII
Kania Cup
INFORMACJE    RELACJA   
24Tychy22.IX
Niedziela
V Streetball
Tychy
2013
INFORMACJE 2001 i m³.
1998 - 2000
1995 - 97
1995 - 97
OPEN  
       

ARCHIWUM SERWISU KOSZYKÓWKI M£ODZIE¯OWEJ -SILESIA STREETBALL 2007/2012

...........................ilo¶c.wej¶c.na.SKM ilo¶cAnkieta.Najlepszy.Streetballrekord.zespo³ów.w.jednym.streetballu
STREETBALL-2012 10.30024  Rybnik 72 
STREETBALL-201110.80023? Katowice Eurobasket Women 68
STREETBALL-2010 20,500 35RacibórzRuda ¦l±ska 68
STREETBALL-200922.000 35PszczynaRybnik, Bielsko Bia³a 54
STREETBALL-200816.800 28GliwiceGliwice 82
STREETBALL-2007 14.000 25Rybnik Gliwice 83

 Alfabetyczna lista ¦laskich miast w ktorych odby³y sie turnieje Streetballa

Bytom, Bielsko Bia³a, Chorzów, Cieszyn, Czêstochowa, Czerwionka, Dabrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Jastrzebie Zdrój, Knurów, Miko³ów, Piekary ¦l±skie, Pszczyna, Radzionków, Racibórz, Ruda ¦l±ska, Rybnik, Siemianowice ¦l±skie, ¦wiêtoch³owice, Tarnowskie Góry, Tychy, Ustroñ, Wis³a, Wodzis³aw ¦l±ski, Zabrze, ¯ory,

Chcesz jechaæ na Streetball w Polskê ..polecamy strony internetowy o turniejach koszykówki ulicznej

http://speedballin.pl/

http://www.street-ball.pl/

 Rozgrywki ligowe powoli zbli¿aj± siê ku koñcowi, za oknami coraz czê¶ciej ¶wieci s³oñce - To czas kiedy wszyscy koszykarscy zapaleñcy na pewien czas zamieniaj± sportowe hale na asfalt, czy tartan. Nie od dzi¶ wiadomo, ¿e najlepsz± mo¿liwo¶ci± na pokazanie swoich umiejêtno¶ci na powietrzu, spotkanie znajomych twarzy z ligowych meczy, a przy okazji zgarniêcia jakiej¶ nagrody ( chocia¿ ró¿nie z tym bywa ) s± STREETBALL\'E.

Jak co roku informacje na temat wszystkich imprez znajdowaæ siê bêd± na portalu SKM w postaci tradycyjnej tabelki.


UWAGA: Starajcie sie jak najczê¶ciej odwiedzaæ tego newsa, nowe lub poprawione informacje w nim bêd± na bie¿±co aktualizowane w razie niezrozumienia ¶mia³o pytaæ

APEL: Organizatorzy, Sponsorzy, Koszykarze, Koszykarki, pasjonaci koszykówki pod chmurka...je¶li znacie terminy i miejsca kolejnych ¦l±skich Streetbalii powiadamiajcie nas. Zale¿y nam na tym a¿eby turnieje koszykówki ulicznej nie nak³ada³y siê na siebie i ¿eby rzetelna informacja dodar³o do wszystkich tych którzy lubi± sobie pograæ pod chmurka
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 4
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 4
¦KM sezon 06/07 U-18 rocznik 89/90
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi