News: V Sokó³ Cup dz. i ch³. rocz.2002 ch³.. 2000 Dzia³dowo 14-16 VI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 18:32:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Sokó³ Cup dz. i ch³. rocz.2002 ch³.. 2000 Dzia³dowo 14-16 VI.2013
Turnieje Podsumowanie
 UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO przy Z.S. Nr 2 im. Jana Paw³a II w Dzia³dowie serdecznie zaprasza kibiców minikoszykówki na: V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CH£OPCÓW ‘2002,  DZIEWCZ¡T ‘2001, CH£OPCÓW’2000
„SOKÓ£ CUP 2013” 

To by³ prawdziwy maraton, ale trenerom bardzo zale¿a³o by ich podopieczni rozegrali jak najwiêksza liczbê meczów, bo to procentuje w kolejnych etapach szkolenia. Go¶cie spoza regionu okazali siê wymagaj±cy wygrali dwa turnieje w roczniku 2001 ch³opców (MOSiR Bielsk Podlaski) i dziewcz±t – SP 298 Warszawa, Za to rywalizacja m³odszej grupy ch³opców toczy³a siê ju¿ pod dyktando dru¿yn z Dzia³dowa (wygra³a Trójka).
Jak zwykle poziom by³ bardzo zró¿nicowany, st±d dysproporcje w rezultatach, ale to wszystko jest jeszcze do nadrobienia. Najwa¿niejsze, ¿e m³odzie¿ pasjonuje siê basketem i widaæ to by³o w ka¿dym zagraniu. Brawa dla organizatorów, którzy wierni tradycji staraj± siê zapewniæ m³odym koszykarzom jak najlepsze warunki sportowej walki. A o to przecie¿ chodzi.

FOTO DZIA£DOWO-WM

Ch³opcy rocznik 2001

UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA – MOSIR BIELSK PODLASKI 25 : 40
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 24 : 22
UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 29 : 30
UKS TRÓJKA NIDZIC– UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 12 : 59
MOSIR BIELSK PODLASKI– KS BAT SIERAKOWICE 38 : 37
UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA   – UKS TRÓJKA NIDZICA 54 : 20
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – KS BAT SIERAKOWICE 11 : 60
UKS TRÓJKA NIDZIC– MOSIR BIELSK PODLASKI 20 : 47
UKS SOKÓ£ DZIA£DOW– MOSIR BIELSK PODLASKI 36 : 45
KS BAT SIERAKOWICE – UKS TRÓJKA NIDZICA  82 :   9
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA 26 : 17
KS BAT SIERAKOWICE – UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA 69 : 22
UKS TRÓJKA DZIA£DOW– UKS TRÓJKA NIDZICA 15 : 25
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – KS BAT SIERAKOWICE 29 : 63
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – MOSIR BIELSK PODLASKI 27 : 37
 
1. MOSiR Bielsk Podlaski 5 5 - 0 10 207:145
2. KS BAT Sierakowice 5 4 - 1 9 311:109
3. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 3 - 2 8 283:159
4  UKS Bia³o³êka Warszawa 5 1- 4 6 147:185
5. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5    1 - 4   6 105:175
6. UKS „Trójka” Nidzica 5 1- 4 6 86:272

MVP turnieju - Bêbeniec Maciej - MOSiR Bielsk Podlask
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Kolka Konrad - KS BAT Sierakowice
Najlepszy obroñca turnieju: Gorzki Bartosz - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach
Jab³oñski Oskar - MOSiR Bielsk Podlaski
Bronk Mateusz - KS BAT Sierakowice
Przewodowski Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Adamiak Maciej - UKS Bia³o³êka Warszawa
Anczewski Hubert - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Powro¼nik Pawe³ - UKS „Trójka” Nidzica
 
Dziewczêta - rocznik   2001

SP 298 WARSZAWA – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 48 : 45  
OT UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – SP 298 WARSZAWA 25 : 47
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO–   KKS OLSZTYN 21 : 42
UKS TRÓJKA E£K – UKS PI¡TKA E£K 45 : 24
KKS OLSZTYN– UKS PI¡TKA E£K 58 : 10
SP 298 WARSZAWA– UKS TRÓJKA E£K 39 : 19
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – KKS OLSZTYN 11 : 41
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 34 : 32
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS PI¡TKA E£K 33 : 30
UKS TRÓJKA E£K – KKS OLSZTYN 25 : 36
UKS PI¡TKA E£K – SP 298 WARSZAWA 17 : 53
KKS OLSZTYN – SP 298 WARSZAWA 26 : 30
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA E£K 23 : 19
UKS PI¡TKA E£K – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 23 : 43
UKS TRÓJKA E£K – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 20 : 28
 
1. SP 298 Warszawa 5 5 - 0 10 217:132
2. KKS Olsztyn 5   4 - 1 9 203: 97
3. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5  3 - 2  8 136 :162
4. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 2 - 3 7   159:174
5. UKS „Trójka” E³k 5 1 - 4 6 128:150
6. UKS „Nenufar 5” E³k 5 0 - 5 5 104:232

MVP   turnieju - Ko¶la Emilia - SP 298 Warszawa
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Szt±berska Marta - KKS Olsztyn
Najlepsza obroñczyni turnieju: Krupa Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach
Grobelska Wiktoria - SP 298 Warszawa
Sabat Aleksandra - KKS Olsztyn
Przybyszewska Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Tr±biñska Karolina - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Urbanek Wiktoria - UKS „Trójka” E³k
£epkowska Izabella - UKS „Nenufar 5” E³k
Najm³odsza zawodniczka turnieju: Szt±berska Marta - KKS Olsztyn
 
Ch³opcy – rocznik 2002

UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO 25 : 40
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO 28 : 13
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO 22 : 30
UKS TRÓJKA NIDZICA – NOSiR NOWY DWÓR MAZOW. 22 : 18
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – NOSiR NOWY DWÓR MAZOW. 52 : 12
UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA NIDZICA 28 : 26
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 14 : 18
NOSiR NOWY DWÓR MAZOW.– UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO 15 : 18
UKS TRÓJKA NIDZICA – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 14 : 26
UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO 30 : 26
UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO – NOSiR NOWY DWÓR MAZOW.50 : 11
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA NIDZICA 33 : 10
UKS TRÓJKA NIDZICA – UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO 15 : 32
UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO  8 : 25
NOSiR NOWY DWÓR MAZOW.– UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 17 : 38
 
1.UKS „Trójka” Dzia³dowo 4 4 - 0 8 117:54
2.UKS „Sokó³” Dzia³dowo 4 3 - 1 7  117:52
3.UKS „Trójka” II Dzia³dowo 4 2 - 2 6    67: 94
4 UKS „Trójka” Nidzica 4 - 1 3 5 87:137
5.NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 4 0 -4 4 62:130
6.UKS „Sokó³” II Dzia³dowo poza konkursem /rocznik 2001/
W zespole UKS „Trójka” II Dzia³dowo gra³y dziewczêta /rocznik 2002/

MVP turnieju - Laskowski Miko³aj - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Ludwiñski Dominik - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najlepszy obroñca turnieju: Wi¶niewska Aleksandra - UKS „Trójka” II Dzia³dowo
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach
Dembski Jakub - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Bana¶ Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Jankowska Karolina - UKS „Trójka” II Dzia³dowo
Wdowiak Mi³osz - UKS „Trójka” Nidzica
Pawelas Piotr - NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
Brzozowski Julian - UKS „Sokó³” II Dzia³dowo
Najm³odszy zawodnik turnieju: Malulu Robert - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
 
 
Sekretarz Turnieju KOWALSKI JERZY
Organizator Turnieju PIETRZAK JAKUB
¬ród³o wama-sport
 
 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jab³ecki UKS SP 27 Katowice r.95
Jab³ecki UKS SP 27 Katowice r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi