News: Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich OOM £ódzkie 2013 PODSUMOWANIE Kutno, Czluchów, Kielce i Strumieñ - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 04:35:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich OOM £ódzkie 2013 PODSUMOWANIE Kutno, Czluchów, Kielce i Strumieñ
U-15 Kadry Woj
Tak jak rok temu, dwa lata temu, tak i w tym roku
Pomorskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Podkarpackie, Ma³opolskie, Dolno¶l±skie
Kujawsko-Pomorskie i ¦l±skie w FINALE OOM £ódzkie 2013

Je¶li posiadacie fotki, filmiki czy inne informacje o pó³finalach to poproszê o wys³anie na zbyszekbytomski@gmail.com albo podanie linka gdzie mo¿na znale¼ co¶ w sieci

GRUPA I

Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie 58 : 51
£ódzkie - Zachodniopomorskie 45 : 66
Zachodniopomorskie - Wielkopolskie 57 : 73
£ódzkie - Kujawsko-Pomorskie 71 : 88
Kujawsko-pomorskie - Zachodniopomorskie 70 : 62
£ódzkie -Wielkopolskie 57 : 61

1 Wielkopolskie - 6 pkt.
2 Kujawsko-Pomorskie - 5

3 Zachodniopomorskie - 4
4 £ódzkie - 3

FOTO Beata Brociek

GRUPA II

Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie 120 : 34
Mazowieckie - Podlaskie 83 : 48
Warmiñsko-Mazurskie - Mazowieckie 41 : 129
Podlaskie - Pomorskie 51 : 92
Warmiñssko-Mazurskie - Podlaskie 50 : 81
Pomorskie - Mazowieckie 54 : 58

1 Mazowieckie - 6 pkt.
2 Pomorskie - 5 pkt.

3 Podlaskie - 4
4 Warmiñsko-Mazurskie - 3

FILMIK POZKosz

GRUPA III

Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie 120 : 44
Lubelskie - Podkarpackie 44 : 89
¦wiêtokrzyskie - Podkarpackie 49 : 119
Lubelskie - Ma³opolskie 53 : 91
Podkarpackie - Ma³opolskie 72 : 68
Lubelskie - ¦wiêtokrzyskie 88 : 69

1 Podkarpackie - 6 pkt.
2 Ma³opolskie - 5

3 Lubelskie - 4
4 ¦wiêtokrzyskie - 3


GRUPA IV

Lubuskie - Opolskie 103 : 24
¦l±skie - Dolno¶l±skie 68 : 87
Dolno¶l±skie - Lubuskie 120 : 34
¦l±skie - Opolskie 83 : 48
Opolskie - Dolno¶l±skie 38 : 104
¦l±skie -Lubuskie 82 : 56

1 Dolno¶l±skie - 6 pkt.
2 ¦l±skie - 5 pkt.

3 Lubuskie - 4
4 Opolskie - 3


Grupa A

1 miejsce / I grupa pó³fina³owa - WIELKOPOLSKI
2 miejsce / II grupa pó³fina³owa - POMORSKIE
1 miejsce / III grupa pó³fina³owa - PODKARPACKIE
2 miejsce / IV grupa pó³fina³owa - ¦L¡SKIE


GRUPA B

1 miejsce /II grupa pó³fina³owa - MAZOWIECKIE
2 miejsce / I grupa pó³fina³owa - KUJAWSKO-POMORSKIE
1 miejsce /IV grupa pó³fina³owa - DOLNO¦L¡SKIE
2 miejsce /III grupa pó³fina³owa - MA£OPOLSKIE
FILMIKI -ZIBI         FOTO - ZIBI


Top 10 strzelcy

1  Wojciech Dzierzkowski  Podkarpackie  69
2  Olaf Wysocki  Mazowieckie  60 
3  Filip Ca³ka  Ma³opolskie  54 
4  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie 50 
5  Sebastian Bo¿enko  Ma³opolskie  49 
   Sebastian Wojciechowski  ¦l±skie  49 
7  Kacper M±kowski  Lubuskie  48 
8  Bart³omiej Pietras  Kujawsko-Pomorskie  46 
   Bart³omiej Wo³owski  £ódzkie  46 
10  Krystian Idêæ  Ma³opolskie  45 


 Top 10 zbiorki


1  Olaf Wysocki  Mazowieckie  35 
2  Mateusz Bortliczek  ¦l±skie  30 
3  Bart³omiej Pietras  Kujawsko-Pomorskie  26 
4  Maciej Waraczyñski  Wielkopolskie  25 
5  Kacper Kurkowiak  Lubuskie  24 
6  Micha³ Sznajder  Dolno¶l±skie  23 
7  £ukasz Sawicki  Podlaskie  22 
8  Kamil Kowalczuk  Lubelskie  21 
9  Bartosz Matuszczak  ¦l±skie  20 
10  Marcin Wiszomirski  Mazowieckie  19  Top 10 asysty

1  Stefan Marchlewski  Kujawsko-Pomorskie  15 
2  Jakub Kobel  Dolno¶l±skie  12 
    Wiktor Majka  Podkarpackie  12 
4  Julian German  Pomorskie  11 
    Micha³ Frydrysiak  Zachodniopomorskie  11 
6  Mateusz £ukaszczykiewicz  Opolskie  10  
    Szymon Wo¼nik  Podkarpackie  9  
    Sebastian Wojciechowski  ¦l±skie  9 
    Aleksander Szlesiñski  Podkarpackie  9 
    Kamil Gogola  Ma³opolskie  9Top 10 przechwyty

1  Andrzej Murawski 
Podlaskie  13 
2  Julian German  Pomorskie  11 
    Szymon Daszke  Pomorskie  11 
    Stefan Marchlewski  Kujawsko-Pomorskie  11 
5  Jakub Tuszyñski  Kujawsko-Pomorskie  10  
    Bart³omiej Wo³owski  £ódzkie  10 
7  Piotr Powide³  Pomorskie  9 
    Patryk Piszczatowski  ¦l±skie  9  
    £ukasz Sawicki  Podlaskie  9 
    Piotr Kondys  ¦l±skie  9
 


 Top 10 bloki

1  Bart³omiej Pietras
  Kujawsko-Pomorskie  10 
2  Maciej Waraczyñski  Wielkopolskie  6 
3  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie  4 
4  Krystian Idêæ  Ma³opolskie  4 
5  Jakub Zaszewski  Pomorskie  3 
6  Olaf Wysocki  Mazowieckie  3 
7  Micha³ Frydrysiak  Zachodniopomorskie  3 
8  Mateusz Bortliczek  ¦l±skie  3 
9  Bartosz Klem¿yñski  £ódzkie  2 
10  Mateusz Szczypiñski  Dolno¶l±skie  2 


 Top 10 ,,trojki,,

1  Filip Ca³ka  Ma³opolskie  9 
2  Jakub Zaszewski  Pomorskie  7 
3  Mateusz Szczypiñski  Dolno¶l±skie  5 
4  Daniel Go³ebiowski  Zachodniopomorskie  5 
5  Marek Lewandowski  Wielkopolskie  5 
6  Sebastian Wojciechowski  ¦l±skie  4 
7  Witold Nowak  Wielkopolskie  4 
8  Dominik Wilczek  Dolno¶l±skie  3 
9  Marek Iwanowicz  Wielkopolskie  3 
10  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie  3
 


 Top 10 eval

1  Olaf Wysocki  Mazowieckie  71 
2  Wojciech Dzierzkowski  Podkarpackie  67 
3  Bart³omiej Pietras  Kujawsko-Pomorskie  57 
4  Maciej Waraczyñski  Wielkopolskie  53 
5  Aleksander Szlesiñski  Podkarpackie  53 
6  Filip Ca³ka  Ma³opolskie  52 
7  Jakub Zaszewski  Pomorskie  51 
8  Mateusz Bortliczek  ¦l±skie  51 
9  Marcin Wiszomirski  Mazowieckie  50 
10  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie  47 


REKORDY

31 pkt. Krystian Idêæ  Ma³opolskie 
7 asyst: Jakub Kobel Dolno¶l±skie, Kamil Gogola Ma³opolskie, Wiktor Majka Podkarpackie
16 zbiórki: Olaf Wysocki Mazowieckie, Micha³ Sznajder Dolno¶l±skie
4 przechwyty: Damian Sawicki Pomorskie, Szymon Daszke Pomorskie, £ukasz Sawicki Podlaskie
4 bloki: Bart³omiej Pietras Kujawsko-Pomorskie
34 eval: Wojciech Dzierzkowski Podkarpackie
,,trojki,,: Filip Ca³ka  Ma³opolskie, Daniel Go³êbiowski Zachodniopomorskie

STATYSTYKI

SYLWETKI ZAWODNIKÓW
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Szeroka kadra Polski rocznik 1992
Szeroka kadra Polski rocznik 1992
Kadra Polski - dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi