News: MP U-16 rocz.1997/98 Opalenica 2013 PODSUMOWANIE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:45:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U-16 rocz.1997/98 Opalenica 2013 PODSUMOWANIE
U-16 Kadeci
 Trzeci Fina³ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w Opalenicy (dwa razy U-16 i raz U-14)  przeszed³ do historii. Organizatorzy ponownie spisali siê znakomicie. Zawodnicy, trenerzy, dzia³acze, kibice -  mówi± jednym g³osem TAKIE FINA£Y POWINNY BYÆ ZAWSZE. Gdy zapytano mnie czego jeszcze zabrak³o….. po chwili zastanowienia odpowiedzia³em jedynie czego zabrak³o to podium. Fina³y w Opalenicy przez 5 dni na trybunach obejrza³o ponad 5000 kibiców, a w¶ród nich: Trenerzy Kadr Polski U-18 Arkadiusz Mi³oszowski, U-16 Jerzy Szambelan, Sebastian Potoczny, U-15 Andrzej Kierlewicz i Rafa³ Knap, z ramienia PZKosz zawody obserwowali  Miros³aw Noculak i Grzegorz Zieliñski, redaktorzy znanych portali polskikosz Pawe³ £akomski czy polisshoops Marcin ¦widerski.

Do Opalenicy przyjechali trenerzy z zawodnikami z takich klubów  jak: Zastal Zielona Góra, Kasprowicz Inowroc³aw, Ochota Warszawa, £KS, £ód¼,  Basket Junior Suchy Las, Jedynka Ko¶cian, MIKST Miêdzychód, Kormoran Sieraków, byli tak¿e zawodnicy z SMS Pzkosz: Fatz, Olejniczak i Wieluñski. Rywalizacja w grupach bardzo zaciêta -  ,,ma³e tabelki,, decydowa³y która z dru¿yn zagra w pó³fina³ach


 Najliczniejsza i najg³o¶niejsza grupa kibiców (wy³±czaj±c gospodarzy)  to Fan Club Polonii Warszawa , tylko z Prudnika nikt nie przyjecha³ ? a szkoda bo Smyki od niepamiêtnych czasów wznie¶li siê na wy¿yny -zajmuj±c wysokie czwarte miejsce w Polsce. Ma³y fina³ –  o br±zowe medale MP U-16: Smyk Prudnik – Basket Opalenica … po przegranym meczu  trener Prudnika Marcin  £akis powiedzia³… gdyby nie te ,,trójki,, Opalenicy (Mateusz Kaczmarek 6x3) to on mia³by br±zowy medal. Zaraz po zakoñczeniu spotkania o trzecie miejsce wzruszaj±ce chwile - czerwone ró¿e wrêczane przez zawodników Basket Teamu  swoim mam±. W meczu Fina³owym Polonia Warszawa – UKS 7 Trefl  Sopot  po parkiecie biega³o ,, po³owa kadry Polski,, spotkanie emocjonuj±ce na wysokim poziomie ,,czarne koszule wziê³y rewan¿ za pora¿kê w grupie i w tym najwa¿niejszym meczu pokonali ,,¿ó³o czarnych,, Rado¶æ Polonistów i ich wiernych kibiców by³a przeogromna,  ³zy w oczach Adama Latosa który wreszcie doczeka³ siê Z£OTA ! Micha³ Kierlewicz i Tatarek nie mogli zagraæ w Finale z powodu kontuzji ale z KSP tworzyli Z£OT¡ DRU¯YNÊ

Zapomnia³em nagrodziæ £ukasza Kolendê -  ten  drobny niespe³na 13 latek z Mazur (E³k) zachwyca³ sw± gr± wszystkich. Za kilka dni zobaczymy jak bêdzie sobie radzi³ na MP U-14 w ¯arach
Wszystko co dzia³o siê w Opalenicy mo¿ecie zobaczyæ na moich filmikach - fotek macie ca³e mnóstwo - ponad `1000. Konkursy które robi³em dla was w czasie przerw chyba siê podoba³y. Dziêki organizatorom za nagrody. Widzimy siê na Gimnazjadzie mo¿e ju¿ zagra Dawid Gruszczyñski ,,wielki pechowiec,,  organizatorzy nie zapomnieli o nim dosta³ Statuetkê i nagrodê.

Jeszcze raz wielkie dziêki za zaproszenie do Opalenicy,  podziêkowania dla pana Wies³awa Sewio³a za transport
Pozdrawiam wszystkich uczestników Mistrzostw Polski i dziêkuje wam za wspaniale zawody........ ONI TU SA I GRAJ¡ DLA NAS


 MVP:

Szymon Walczak
Polonia Warszawa

 ALL STARS:

Maciej Bender
Polonia Warszawa
Jakub Mijakowski 
Polonia Warszawa
Karol Majchrzak
UKS 7 Trefl Sopot
Patryk Stankowski
BT Opalenica
Mateusz Moczulski
Smyk Prudnik
 Rekordy:

Punkty: 36 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Celne rzuty za "1": 12 Karol Majchrzak UKS 7 Trefl Sopot
Celne rzuty za "2": 15 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Celne rzuty za "3": 8 Mateusz Szczypiñski WKK Wroc³aw
Zbiórki: 28 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Asysty: 9 Piotr ¦cibisz WKK Wroc³aw
Przechwyty: 9 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik
Bloki: 6 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica
Faule wymuszone: 23 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Eval: 50 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot
Najwiêcej na parkiecie: 186:19 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot
Najm³odszy na parkiecie: 95:01 £ukasz Kolenda R. 99 (21pkt. 5X3) UKS 7 Trefl Sopot
Double-Double
(4) Wiktor Sewio³
(3) Mateusz Moczulski, Maciej Bender
(2) Karol Majchrzak, Miko³aj Kurpisz, Hubert Stopierzyñski, Dominik Rutkowski, Eryk Chmielewski
(1)  Szymon Walczak, Micha³ Kolenda, Patryk Stankowski, Jakub Czyszczonik, Adam Mo³dawa, Bart³omiej Pietras, Kacper Kaczmarczyk, Jakub Skalski, Maciej Waraczyñski, Olaf Wysocki


 TOP 10 Fina³ów - PUNKTY:  

1 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 96
2 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 84
3 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 73
4 Micha³ Kapa WKK Wroc³aw 71/4
5 Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 71
6 Micha³ Kolenda UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 70
7 Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 66
8 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 65
9 Oliwer Topolski MKS Smyk Prudnik 64
10 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 61


 TOP 10 Fina³ów - ASYSTY:

1 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 28
2 Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 24
3 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 21
4 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 21
5 Piotr ¦cibisz WKK Wroc³aw 20/4
6 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 20
7 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 16
8 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 16
9 Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa  15
  Micha³ Skrzyek Basket Team Opalenica 15
  Oskar Blaszkiewicz UKS GIM 92 Ursynów 15

 TOP 10 Fina³ów - ZBIÓRKI:

1 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 80
2 Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 57
3 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 53
4 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 52
5 Jakub Czyszczonik MKS Smyk Prudnik 51
6 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 49/4
7 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 45
8 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 44
9 Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 42
10 Eryk Chmielewski MKK Pyra Poznañ 41/4

 TOP 5  Fina³ów - PRZECHWYTY: 

1 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 31
2 Micha³ Skrzypek Basket Team Opalenica 25
3 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 17
4 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 14
5 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 13
   Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 13
7 Oskar Blaszkiewicz UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 12
   Dominik Rutkowski WKK Wroc³aw 12
   Adam Chojnacki TKM W³oc³awek 12
9 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 11
    Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 11
  Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 11
  Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 11

 TOP 10 Fina³ów - BLOKI:


1 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 14
2 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 12
3 Jakub Skalski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7
4 Mateusz Strzelec UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 6
   Rafa³ Komenda TKM W³oc³awek 6
6 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 5
   Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 5
   Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 5
   Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 5
10 Bart³omiej Pietras TKM W³oc³awek 4


 TOP 10 Fina³ów - RZUTY ZA TRZY:

1 Micha³ Kapa WKK Wroc³aw 13/4
2 Adam Mo³dawa MKS Smyk Prudnik 11
3 Mateusz Kaczmarek Basket Team Opalenica 10
4 Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 9
  Mateusz Szczypiñski WKK Wroc³aw 9/4
  Bartosz Matusiak TKM W³oc³awek 9/4
7 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 7
  Axel Olesiewicz UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7/4
9 Bart³omiej Pietras TKM W³oc³awek 6/4
   Oliwer Topolski MKS Smyk Prudnik 5
   Fabian Cetera WKK Wroc³aw 5/4
   Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 5

 TOP 10 Fina³ów - EVAL:

1 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 121
2 Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 96
3 Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 93
4 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 82
5 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 79
6 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 76
7 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 74
8 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 73/4
9 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 73
10 Micha³ Kolenda UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 70


 TOP 10 Fina³ów - Najd³u¿ej na parkiecie:  

1 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 186:19
2 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 184:51
3 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 173:12
4 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 169:34
5 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 163:40
6 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 162:15
7 Oliwer Topolski MKS Smyk Prudnik 161:07
8 Micha³ Skrzypek Basket Team Opalenica 159:44
9 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 147:44
10 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 144:42KLASYFIKACJA KOÑCOWA


  SK£AD...PUNKTY..MECZE...PÓ£FINA£. /.FINA£ 
 1  MKS POLONIA WARSZAWA

Szymon Walczak 145 / 10
Jakub Mijakowski 131 / 10
Filip Ko³akowski 102 / 10
Marcin Wiszomirski 81 / 10
Maciej Bender 66 / 5 
Olaf Wysocki 65 / 10
Damian Borowiec 41 / 8 
Franciszek Russek 33 / 10
Filip Adamek 25 / 9
Jakub Mucha 20 / 10
Dawid Bogusz 14 / 8
Oskar Janusz Meljon 14 / 8
Micha³ Kierlewicz 12 / 2

Trener Adam Latos
 2 
UKS 7 TREFL SOPOT

Wiktor Sewio³ 206 / 9 
Karol Majchrzak 170 / 9 
Micha³ Kolenda 148 / 9 
Damian Ciesielski 71 / 9
Kamil Samson 44 / 10
£ukasz Kolenda 21 / 5 
Jakub Zaszewski 21 / 7 
Adam Piotrowski 20 / 8 
Iwo Jankowiak 15 / 6 
Jonatan Wyszkowski 12 / 3
Pawe³ Samson 11 / 5
Miko³aj Wirkijowski 10 / 3
Cezary Grzybowski 2 / 7 

Trener: Bart³omiej Perzanowski


 3  BASKET TEAM OPALENICA

Hubert Stopierzyñski 187 / 10
Micha³ Skrzypek 139 / 10
Mateusz Kaczmarek 108 / 10
Miko³aj Kurpisz 107 / 10
Jakub Pi±tek 84 / 10
Arkadiusz Trojanowski 75 / 10
Patryk Stankowski 71 / 9
Filip Fabian 58 / 10
Dawid Gruszczyñski 30 / 2
Wiktor Król 2 / 2
Mateusz Ziobro 1 / 2

Trener: Aleksander Ziobro


 4 
MKS SMYK PRUDNIK

Mateusz Moczulski 155 / 10
Adam Mo³dawa 141 / 10 
Oliwer Topolski 100 10
Jakub Czyszczonik 93 / 10
Micha³ Krawiec 72 / 10 
Dawid Rêkowicz 60 / 10 
Dawid Braszka 20 / 6 
Mateusz £ukaszczykiewicz 12 / 6
Mateusz Wójcik 0 / 3 
Krzysztof Strza³kowski 0 / 3
Arkadiusz Bochenek 0 / 2

Trener: Marcin £akis

 5  WKK WROC£AW

Micha³ Kapa 161 
Mateusz Szczypiñski 127 
Dominik Rutkowski 95
Micha³ Jêdrzejewski 67 
Piotr ¦cibisz 54 
Fabian Cetera 49 
Karol Krucza³a 38 
Adrian Lewko 14 
Dominik Chowañski 8
Fabian Zieliñski 8
Dawid Oleksiñski 4
Jakub Kobel 3
Adrian Chodor 2 
Damian Jakubczyk 2

Trener: Krzysztof Wilkosz
 6  TKM W£OC£AWEK

Bart³omiej Pietras 111 / 9
Jakub Grzelak 80 / 9 
Bartosz Matusiak 76 / 9 
Rafa³ Komenda 76 / 9 
Adam Chojnacki 71 /
Stefan Marchlewski 54 / 9
Dominik Wasielewski 48 / 9
Micha³ Cie¶lewicz 26 / 7
Rados³aw Wojciechowski 23 / 9 
Micha³ Wi¶niewski 11 / 8
Jakub Tuszyñski 7 / 1 
Jakub Laskowski 6 / 3 
Micha³ Misiak 2 / 4

Trener: Maciej ¯ywiczka
 
 7  MKK PYRA POZNAÑ

Wojciech Fr±ckowiak 135 / 9
Eryk Chmielewski 108 / 9
Igor Dzioch 72 20 / 8 
Maciej Waraczyñski 53 / 9
Patryk Zdrojewski 46 / 8 
Maciej Jesse 45 / 9
Marek Lewandowski 44 / 7
Dawid Brociek 34 / 8
Jakub Libera 25 / 6 
Mateusz Madanowski 8 / 5
Maciej Mieczyñski 5 / 8 
Marcin Tomaszewski 4 / 4
Jakub Sopoæko 4 / 3
Przemys³aw Nowak 3 / 2
Dominik Skraburski 2 / 1
Pawe³ Kurzawski 0 / 4
 

Trener: Katarzyna Tomczak
 8  UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA

Jakub Skalski 113 pkt. / 8 mecze
Micha³ Stachowicz 103 / 8
Mateusz Strzelec 53 / 9 
Axel Olesiewicz 47 / 9 
Kacper Kaczmarczyk 37/ 9
Micha³ ¦ciborek 36 / 9 
Oskar Blaszkiewicz 33 / 9
Pawe³ Szymanowski 31 / 9
Tomasz Górka 29 16 / 9  
Wojciech Melone 21 /9
Michael Dobrzyñski 6 / 4
Artur Szóstakowski 2 / 3
Kacper Mo¶cicki 0 / 1
Patryk Jankowski 0 / 2
  

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz


FILMIKI-ZIBI

FOTO - ZIBI    FOTO - MICHA£ WKK   FOTO BEATA

PZKosz - Relacja, Statystyki, Fotki

http://www.polishhoops.pl/

Zapowiedzi Pó³fina³ów

Fina³ U-16 w Opalenicy na ¿ywo
VIDEO-LIVE
POLSKIKOSZ-RAPORT-KTO-B£YSZCZA£-NA-MP-U-16

Micha³ ¦widerski 2takty - SWEGO NIE ZNACIE
Komentarze
zibi dnia maj 28 2013 22:27:17
Na mojego maila przysz³o podziekowanie kibica ktory obserwowa³ MP U-16 Zamieszczam poni¿ej

Chcê podzieliæ siê moimi wra¿eniami z dopiero co zakoñczonych mistrzostw.
W tym roku uczestniczy³em w wielu turniejach pó³fina³owych oraz we wszystkich turniejach fina³owych Mistrzostw Polski w koszykówce mê¿czyzn w kategoriach U-16, U-18 i U-20 i stwierdzam, ¿e najlepiej przeprowadzonymi mistrzostwami by³y te, zorganizowane przez Basket Team Opalenica.
Niebanalne rozpoczêcie, które nawet mnie, nie lubi±cemu takich przyd³ugich wstêpów, przypad³o do gustu. Wszystko wydawa³o siê przemy¶lane i w odpowiednich proporcjach. By³o wszystko co byæ powinno na turnieju tej rangi: plakaty informuj±ce o tej sportowej imprezie, rozpropagowane nie tylko w ¶rodku i przed wej¶ciem do hali, ale tak¿e nawet na terenie ca³ego miasta, uporz±dkowane wprowadzenie dru¿yn, polska flaga , na ¿ywo, z wielkim przejêciem wykonywany hymn narodowy, rodem z amerykañskich fina³ów koszykówki, wystêpy zespo³ów tanecznych, nota bene, prowadzonych przez ¿onê trenera z Opalenicy r11; pani±r30;. Ziobro, w tym niesamowity, hip-hopowy popis m³odego tancerza.
Oprócz tego co powinno byæ standardem na ka¿dych mistrzostwach, a czego, niestety, na paru z nich zabrak³o, by³y jeszcze dodatkowe, zaskakuj±ce elementy, takie jak zdalnie sterowane modele helikopterów, unosz±ce flagê BTO, graj±cy na organach akustyk, zachêcaj±cy licznie zgromadzon± (my¶lê, ¿e tak¿e dziêki tym rozwieszonym plakatom) publiczno¶æ do dopingu. No w³a¶nie, publiczno¶æ - to kolejny, niestandardowy punkt opalenickiego turnieju. Niezwykle zaanga¿owana, kreatywna, zgrana i dobrze siê bawi±ca, kibicuj±ca nie tylko swoim zawodnikom. Widaæ, ze ca³e miasto r¿yjer1; koszykówk±. Do pozazdroszczenia..
Tak¿e zakoñczenie by³o ciekawe i dziêki wystêpowi zaproszonej orkiestry miejskiej, a tak¿e m³odej i utalentowanej wokalistki, bardzo uroczyste. Ponadto na terenie hali znajdowa³a siê kawiarenka i mini bufet z drobnymi przek±skami. Bezprzewodowy internet dostêpny dla wszystkich, relacje telewizyjne na ¿ywo, nie tylko ze wszystkich spotkañ, ale tak¿e z rozpoczêcia i z zakoñczenia. Ró¿ne konkursy, prowadzone przez niezast±pionego Zibiego, z nagrodami tak¿e przygotowanymi przez gospodarzy turnieju.
Widaæ, ¿e organizatorzy starali siê pomy¶leæ i czuwaæ nad wszystkim, co moim zdaniem im siê uda³o, za co im serdecznie dziêkujê.
Mam nadziejê, ¿e nastêpni organizatorzy przysz³ych mistrzostw utrzymaj± ten niezwykle wysoki poziom r11; czas poka¿e..smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi