News: II WKK Krasnal Cup rocz.2001 Wroc³aw 13-15.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 15:58:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II WKK Krasnal Cup rocz.2001 Wroc³aw 13-15.IX.2013
Turnieje Podsumowanie
 ,,Czerwoni,, pokonali ,,Bia³ych,, w ALL STAR GAME. Dru¿ynê czerwonych prowadzi³ Jerzy Hnida, a bia³ych Krzysztof Walonis. W konkursie sprawno¶ciowym najlepszy okaza³ siê Piotr Lazarek z Wojana Paw³owice (czas 20,25) W konkursie rzutowym wygra³ Julek Kurek z WKK Wroc³aw. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju jest Franz Wagner z Alby Berlin (76 pkt.) Francuzi rzucaj± najwiêcej ,,trójek,,

Zapraszam do galerii fotki z Meczu Gwiazd i Konkursów


 MVP:
Majlepszy Strzelec /
Top scorer tournament
FRANZ WAGNER
ALBA Berlin
Niemcy

 NAJLEPSZY
OBROÑCA TURNIEJU
Best shooting guard
ALEKSANDER LENTKA
WKK Wroc³aw
Polska

 NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY TURNIEJU
Best ponit guardem
Yan Fruleux
BCM Gravelines Dunkerque
Francja

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI
 ALL-STARS / Top Five Tournament

Igor Yoka - Bratasz WKK Wroc³aw / Polska
Tomasz Madejski WKK Wroc³aw / Polska
Micha³ G³ówka OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp / Polska
Krzysztof Niedorys ¦L¡SK Wroc³aw / Polska
Miklas Gerstenberger ALBA Berlin / Niemcy


 X-FAKTOR
 

Marcin Brysz WKK Wroc³aw / Polska
Mateusz Witecki ¦l±sk Wroc³aw / Polska 
Krystian Markiewicz WOJAN Paw³owice / Polska
Martin Iglesias ALBA Berlin / Niemcy
Micha³ Ka¿mierczak OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. / Polska
Hugo Hazelart BCM  Gravelines Dunkerque  / FrancjaMatch statistics of all teamsKLASYFIKACJA KOÑCOWA

   MPKT  Z P P-ZP-SBILANS MTBILANS
 1ALBA Berlin 5  10  5  0   317   167   150  
 2WKK Wroc³aw 5  8  3  2  203 192   11  
 3BCM Gravelines Dunkerque 5  7  2  3  223 219   4 x
  38
 4¦L¡SK Wroc³aw 5    7  2  3 160  213 -53 x -13
 5OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. 5  7  2   3  171  216 -45 x -25
 6WOJAN Paw³owice 5  6  1 4  170  252  -82  
 I Place - ALBA Berlin  (Niemcy) II Place -WKK Wroc³aw  (Polska)
III Place BCM Gravelines Dunkerque Francja
     
 IV Place -  ¦L¡SK Wroc³aw  (Polska)V  Place - OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. Polska VI Place -  WOJAN Paw³owice (Polska)
     
Wyniki rozegranych spotkañ

Alba Berlin - CM Gravelines Dunkerque,  71 : 37
Alba: Iglesias 6, Gensterberger 10, Suhr 6, Wagner 12, Wenczel 13, Brooks 10, Baer 4, Schneider 4, Delow 6
BMC: Hazelart N. 3, Lefevre 5, Batez 4, N'Doli 7 (1x3), Lemoine 15, Hazelart H. 3

Wojan Paw³owice - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.  27 : 46
WOJAN:
Koz³owski 11, Markiewicz 3, Palczewski 4, Rakszawa 7 (1x3), Januszewicz 2
OLIMPIJCZYK:
Szuka³a 1, Mal±g 2, Pa³atyñski 2, Miko³ajczyk 7, Tyburcy 4, G³ówka 4, Koczura 2, Kuncewicz 11, Ka¼mierczak 9 (1x3), Zió³ek 4

¦l±sk Wroc³aw - WKK Wroc³aw  22 : 40

¦L¡SK: Witecki 5, Malik 2, Kuczyc 2, Bia³ow±s 7, W³odarski 3, Niedorys 1, Pisku³a 2
WKK: Bryszówny 4, Zieniewicz 2, Yoka-Bratasz 7 (1x3), B³asiak 5, Madejski 5, Pastusiñski 5(1x3), Lentka 5, Spychalski 6, Eitelhaler 1

¦L¡SK Wroc³aw  - BCM Gravelines Dunkerque 37 : 36
¦l±sk:Witecki 2, £añcucki 6, Kuczyc 12 (1x3), Kwapisz 9, Niedrys 6, Bia³ow±s 2
BMC: Hazelart N. 3 (1x3), Lefevre 2, Fruleux 9, Pont 2, Batez 8,  Branly 2, N'Doli 2, Hazelart H. 8


Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Alba Berlin  36 : 48

Olimpijczyk: Szuka³ 2, Mal±g 4, Miko³ajczyk 3, G³ówka 5, Kuncewicz 10, Kazimierczak 12
Alba: Brooks 4, Baer 3, Gestenberger 4, Suhr 10, Wagner 12, Wnczel 8, Iglesias 2, Sembrach 5


Wojan Paw³owice - WKK Wroc³aw
47 : 44
Wojan:
Gryman 2, ¯mijak 4, Koz³owski 9, Markiewicz 12, Palczewski 3, Rakszawa 9, Grabarczyk 2, Januszewicz 6
WKK:
Brysz 2, Yoka-Bratasz 21, B³asiak 2, Madejski 8, Krzy¿yñski 4, Pastusiñski 2, Lental 4, Kurek 1


Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - ¦l±sk Wroc³aw  45 : 31

Olimpijczyk: Szuka³a 2, Mal±g 4, Pa³atyñski 4, Tyburcy 8, G³ówka 4, Koczura 6, Kuncewicz 4, Ka¼mierczak 6, Zió³ek 7
¦l±sk: £añcucki 6, W³odarski 2, Kuczyc 4, Kwapisz 2, Niedorys 3, Pisku³a 2, Bia³ow±s 6, Nowak 2, Zaremba 4


Alba Berlin - Wojan Paw³owice  75 : 22

Alba: Iglesias 15, Stenbach 2, Gensterberger 13, Suhr 12, Wagner 16, Wenczel 12, Brooks 4, Baer 2
Wojan: Palczewski 7, Gryman 2, ¯mijak 6, Rakszawa 7


WKK Wroc³aw - BCM Gravelines Dunkerque  45 : 40

WKK: Król 8, Bielecki 2, Yoko-Bratasz 5, B³asiak 1, Madejski 2, Krzy¿yñski 9, Pastusiñski 9 (1x3), Lental 6, Spychalski 3
BMC: Hazelart N. 2, Lefevre 5, Fruleux 7, Pont 8, Batez 4,  Branly 2, N'Doli 1, Lemoine 5 (1x3), Hazelart H. 6

BCM Gravelines Dunkerque, - Wojan Paw³owice  49 : 44
BMC:  Lefevre 12, Fruleux 11 (1x3), Pont 4, Batez 4, Andrieux 2,  Branly 8 (2x3), Lemoine 4, Hazelart H. 4
Wojan: ¯mijak 7, Koz³owski 12, Markiewicz 8, Lazarek 2, Rakszawa 11, Januszewicz 4


Alba Berlin
- WKS ¦l±sk  62 : 32

Alba: Brooks 2, Baer 1, Gerstenberger 8, Suhr 10, Wagner 25, Wenczel 4, Schneider 2, Iglesias 6, Sembrach 4

WKK Wroc³aw - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.  39 : 22

WKK: Król 2, Pastusiñki 4, Yoko-Bratasz 4, B³asiak 4, Madejski 3, Krzy¿yñski 6, Bielecki 1, Lentka 11, Gurbala 2, Spychalski 4
Olimpijczyk: Pa³atyñski 3, Zió³ek 3, G³ówka 5, Miko³ajczyk 6, Kuncewicz 3, Mielcarek 2


¦l±sk Wroc³aw - Wojan Paw³owice  38 : 30

¦l±sk: Witecki 2, £añcucki 8, Malik 2, Kuczyc 8, Kwapisz 4, Niedorys 2, Isku³a 3, Bia³ow±s 8, Nowak 1
Wojan: ¯mijak 6, Kozlowski 1, Markiewicz 2, Lazarek 2, Pa³czewski 7, Pietrzak 2, Rakszawa 8, Januszewicz 2


Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - BCM Gravelines Dunkerque  22 : 61
Olimpijczyk: Malag 1, Pa³atyñski 6, Tyburcy 2, Zió³ek 3 (1x3), G³ówka 2, Kuncewicz 8
BMC:  Hazelart N. 4, Lefevre 6, Fruleux 17 (1x3), Pont 3 (1x3), Batez 4, Andrieux 4,  Branly 5 (1x3), N'Doli 5, Lemoine 2, Hazelart H. 11 (1x3)


WKK Wroc³aw - Alba Berlin 35 : 61
WKK: Król 2, Bryszówny 2, Pastusiñski 10, Yoka Bratasz 4, Madejski 9, Lentka 2, Zieniewicz 2, Kurek 2, Eitelhaler 2
Alba: Baer 4, Gerstenberger 4, Suhr 4, Wagner 23, Wenczel 8, Schneider 5, Iglesias 13
 KONKURS RZUTOWY /
SKILL CHALLENGE

PIOTR LAZAREK

WOJAN PAW£OWICE / Polska


 KONKURS RZUTOWY /
CONTEST SHOOTING


JULEK KUREK

WKK WROC£AW / Polska
 ALL-STARS  ,,CZERWONI,, RED : IGOR YOKA-BRATASZ, KACPER B£ASIAK (WKK) MACIEJ NOWAK, JAKUB KUCZYC (¦L¡SK) FRANZ WAGNER, NIKLAS GERSTENBERGER (ALBA) MICHA£ G£ÓWKA, (OLIMPIJCZYK) MATEUSZ RAKSZAWA, £UKASZ JANUSZEWICZ (WOJAN) HUGO HAZELART (FRANCJA)
TRENER: JERZY HNIDA

 ALL-STARS ,,BIALI,,  WHITE         BARTOSZ ZIÓ£EK (OLIMPIJCZYK) KRYSTIAN MARKIEWICZ (WOJAN) BELA WENCZEL (ALBA) JAKUB MALIK, MATEUSZ WITECKI (¦L¡SK) TOMASZ MADEJSKI, ALEKSANDER LENTKA (WKK) ERWAN LEFEVRE, YAN FRULEUX (FRANCJA)
TRENER: KRZYSZTOF WALONISWiêcej informacji na oficjalnej stronie turnieju:

https://www.facebook.com/krasnalcup

Sport m³odzie¿owy to rywalizacja w najczystszej postaci ... szlifujcie wasz± grê, zdobywajcie do¶wiadczenie, grajcie fair i szanujcie przeciwnika, walczcie do upad³ego ... dobrze siê bawcie ... ale uczcie siê tak¿e zwyciê¿aæ !!! ... chciejcie byæ zwyciêzcami i nie bójcie siê tego Powodzenia !!!
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kpt.GTK Kosma Ko³cz odbiera Puchar za 2 miejsce
kpt.GTK Kosma Ko³cz odbiera Puchar za 2 miejsce
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi