News: II Bsket Cup dz. i ch³. rocz.2002 Bia³ystok 11-13.X.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 17:54:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Bsket Cup dz. i ch³. rocz.2002 Bia³ystok 11-13.X.2013
Turnieje Podsumowanie
W miniony weekend (11/13 X) w hali S.P. nr 47 Bia³ystok odby³ siê "Basket Cup 2013" dla rocznika 2002 ch³opców i dziewcz±t. Impreza okaza³a siê bardzo udana dla zespo³ów z Warmii i Mazur. Rywalizacje ch³opców w piêknym stylu wygrali koszykarze TSK Ro¶ Pisz przed Trójka Dzia³dowo. W¶ród triumfowa³y dzia³dowianki.

 Dru¿yna "¯aków" TSK "Ro¶" Pisz (ch³opcy 2002/2003) wyst±pi³a na tym turnieju w os³abionym sk³adzie - z powodów rodzinnych i zdrowotnych zabrak³o miêdzy innymi Albina K³osa, Mateusza Lesiñskiego, Krzysztofa Przyby³owskiego i Kacpra Serwatko. Mimo to piszanie zagrali bardzo dobre zawody i wygrywaj±c 4 z 5 meczów, zwyciê¿yli w ca³ym turnieju. Organizatorzy jak zawsze mi³o i profesjonalnie ugo¶cili ponad 140 dziewcz±t i ch³opców z koszykarskiej Polski, a poziom turnieju by³ bardzo wyrównany.

Komplet wyników

1. Bia³ystok – £om¿a 37 : 45
2. E³k – Dzia³dowo 17 : 31
3. Bia³ystok – Bielsk Podlaski 35 : 12
4. £om¿a – Pisz 27 : 40
5. Bielsk Podlaski – Pisz 20 : 41
6. £om¿a – Dzia³dowo 20 : 38
7. Bia³ystok – E³k  24 : 28
8. Bia³ystok – Dzia³dowo 34 : 39
9. £om¿a – Bielsk Podlaski 38 : 13
10. E³k – Pisz 40 : 33
11. Dzia³dowo – Bielsk Podlaski 28 : 20
12. £om¿a – E³k 51 : 35
13. Pisz – Dzia³dowo 34 : 24
14. E³k – Bielsk Podlaski 31 : 15
15. Bia³ystok – Pisz 35 : 20

 Kolejno¶æ w turnieju

1 TSK Ro¶ Pisza
2 UKS Trójka Dzia³dowo
3 UKS „9” £om¿a
4 UKS Nenufar 5 E³k
5 UKS Basket 47 Bia³ystok
6 MOSiR Bielsk Podlaski

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


MVP - najlepszy zawodnik turnieju : Patryk Zapert – TSK „Ro¶” Pisz
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Jakub Ramotowski – UKS „Dziewi±tka” £om¿a
Najlepszy obroñca turnieju: Adrian Jackowski – UKS „Trójka” Dzia³dowo

All Stars turnieju


TSK „Ro¶” Pisz – Damian Mielnicki
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Szymon Balicki
UKS „Dziewi±tka” £om¿a – Marcin Kozikowski
UKS „Nenufar 5” E³k – Adam Walak
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Krystian Stelmach

  Najlepsi zawodnicy w zespole

TSK „Ro¶” Pisz – Kacper Kwiatkowski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Sebastian Ziêtara
UKS „Dziewi±tka” £om¿a – Pawe³ Barwiñski
UKS „Nenufar 5” E³k – Franciszek Biñczak
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Bartek Bielski
.MOSiR Bielsk Podlaski – Maciej Walerian


Turniej dziewcz±t pod dyktando Dzia³dowa

Tu bezkonkurencyjne okaza³y zawodniczki Trójki Dzia³dowo, które wszystkie mecze rozstrzygnê³y na swoja korzy¶æ i to w sposób bezdyskusyjny. Dodatkowo MVP turnieju zosta³a wybrana Roksana Sobotka, a jej kole¿anka Oliwia Dramiñska znalaz³a siê w pi±tce, która ustalili po zakoñczeniu imprezy trenerzy. Zaszczyt ten spotka³ równie¿ Zuzannê Kowalsk± z Trójki Nidzica. Jej zespó³ zaj±³ w turnieju 5 miejsce.

 Komplet wyników


Bia³ystok – Nidzica 27 : 8
£apy – Dzia³dowo 13 : 35
Bia³ystok – Wysokie Mazowieckie 22 : 25
Lublin – £apy 24 : 37
Wysokie Mazowieckie – Nidzica 47 : 6
Dzia³dowo – Lublin 73 : 1
Bia³ystok – £apy 22 : 32
Lublin – Wysokie Mazowieckie 12 : 30
Nidzica – £apy 9 : 34
Bia³ystok – Dzia³dowo 3 : 38
Nidzica – Lublin 12 : 9
Dzia³dowo – Wysokie Mazowieckie 29 : 17
£apy – Wysokie Mazowieckie 22 : 14
Dzia³dowo – Nidzica 45 : 6
Bia³ystok – Lublin 25 : 21

Koñcowa kolejno¶æ

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo

2. UKS „Jedynka” £apy
3. UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
5. UKS „Trójka” Nidzica
6. UKS „51 BASKETMANIAK” Lublin

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Roksana Sobotka – UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Weronika ¦redziñska – UKS „Jedynka” £apy
Najlepsza obroñczyni turnieju: Nina Milewska – UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie

All Stars turnieju

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Oliwia Dramiñska
2. UKS „Jedynka” £apy –Zuzanna Boguska
3. UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie– Klaudia Murawska
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Paulina Dojnieko
5. UKS „Trójka” Nidzica – Zuzanna Kowalska

Najlepsze zawodniczki w zespole

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Karolina Trybel
2. UKS „Jedynka” £apy –Kinga Komar
3. UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie– Karolina Or³owska
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Gabriela Kazberuk
5. UKS „Trójka” Nidzica – Zuzanna Wi¶niewska
6. UKS „51 BASKETMANIAK” Lublin – Nikola Kardasz
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kpt.GTK Kosma Ko³cz odbiera Puchar za 2 miejsce
kpt.GTK Kosma Ko³cz odbiera Puchar za 2 miejsce
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi