News: Turniej im. Wac³awa Dziugie³a rocz.1998 Warszawa 20-22.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 16:45:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej im. Wac³awa Dziugie³a rocz.1998 Warszawa 20-22.IX.2013
Turnieje Podsumowanie
 TURNIEJ KADETÓW  im. Wac³awa  Dziugie³a

20-22.09.2013 Pruszków – Piaseczno

Kadeci MKS Pruszków wygrali kolejny turniej przedsezonowy . Mecz fina³owy mimo,¿e nie sta³ na zbyt wysokim poziomie to dostarczy³ wielu emocji . Przez 3 kwarty kadrowicze kadry Mazowsza 99' niespodzewanie ustawili przed nasz± dru¿yn± do¶æ wysokie wymagania i mecz oscylowa³ w okolicach remisu. Dopiero w 4 kwarcie pruszkowianie wykazali wiecej zaanga¿owania . Du¿o lepiej zagra³ w tej czê¶æ meczu zesz³otygodniowy MVP turnieju "£ódeczka" Marcel Benbenek, który przez wiêksz± czê¶æ meczu nie móg³ odnale¶æ formy z turnieju w £odzi . To w³a¶nie po jego indywidualnych akcjach i rzucie za 3 pkt w ostaniej kwarcie meczu MKS Pruszków wyszed³ na 10-cio punktowe prowadzenie, które uda³o sie utrzymaæ do koñca spotkania.
Turniej pokaza³, ¿e kadeci MKS-u dobrze przygotowani s± do sezonu . Po rezultatach zw³aszcza w grupie "B" nale¿y stwierdziæ, ¿e jest kilka wyrównanych dru¿yn i nikogo w rozgrywkach nie mozna lekcewa¿yæ
.


GRUPA „B”

POLONIA  WARSZAWA - LA  BASKET  WARSZAWA 90:82
MKS PRUSZKÓW - KS LEGION LEGIONOWO  67:53
MKS PRUSZKÓW - LA  BASKET  WARSZAWA  105:49
POLONIA  WARSZAWA - KS LEGION LEGIONOWO  
65:72
LA  BASKET  WARSZAWA - LEGION LEGIONOWO  
72:86
POLONIA  WARSZAWA - MKS PRUSZKÓW  
40:67

1.  MKS  PRUSZKÓW                 6 pkt     239:142
2.  KS  LEGION  LEGIONOWO      5           211:204
3.  MKS  POLONIA  WARSZAWA   4           195:221
4.  UKS LA BASKET  WARSZAWA   3          203:281

GRUPA „B”

MKS  GRÓJEC - KADRA  MAZOWSZA 99’  43:80
MUKS  PIASECZNO - PIOTRÓWKA  RADOM 70:75
MUKS  PIASECZNO - MKS  GRÓJEC 
76:50
KADRA MAZOWSZA 99’ - PIORTÓWKA  RADOM   
85:49
MUKS PIASECZNO - KADRA  MAZOWSZA 99’  
68:67
MKS GRÓJEC - MKS  PIOTRÓWKA  RADOM 
54:63

1. KADRA  MAZOWSZA 99’        5 pkt  232:160
2. MUKS  PIASECZNO               5  214:160          
3. MKS  PIOTRÓWKA  RADOM   5  187:209
4. MKS  GRÓJEC                      3  147:219

mecz o miejsca 7- 8 LA BASKET  WARSZAWA - MKS  GRÓJEC  63:53 
mecz o miejsca 5- 6 POLONIA  WARSZAWA - PIOTRÓWKA RADOM 53:61     
mecz o miejsca 3- 4  LEGION  LEGIONOWO - MUKS  PIASECZNO  86:69
FINA£  MKS  PRUSZKÓW - KADRA MAZOWSZA  99’  78:70
    
KLASYFIKACJA  KOÑCOWA

1. MKS  PRUSZKÓW
Maciej PALEWSKI  : Jakub  MELLER :  Kacper  MIKURENDA
Alex  GONTARSKI  : Micha³  KACPRZAK :  Igor  WI¦NIEWSKI
Wojciech  RAKOWSKI  ;Kacper  KRZYSIAK : Patryk  DYMOWSKI
Marek  BENBENEK  ; Bartosz  WALISZEWSKI  ;Kacper  GOLAÑSKI

Trener  :  Bart³omiej  PRZELAZ£Y 
2. KADRA  MAZOWSZA 99’
3. KS  LEGION  LEGIONOWO
4. MUKS PIASECZNO
5. MKS PIOTRÓWKA  RADOM
6. MKS  POLONIA  WARSZAWA
7.UKS  LA  BASKET   WARSZAWA
8. MKS  GRÓJEC

PI¡TKA   TURNIEJU

Patryk  DMOWSKI 
Wojciech  RAJKOWSKI
Marcin  MITURA
Artur  SKOWROÑSKI  
Miko³aj  KOPCZYÑSKI

Kilka fotek z Turnieju
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Miturski z Radomia pierwszy strzelec dru¿yny
Miturski z Radomia pierwszy strzelec dru¿yny
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi