News: XX Turniej Kadeta rocz.1999 i VII Puchar Prezydenta Stargardu Szcz. rocz.2001 6-8.XII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 18:35:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XX Turniej Kadeta rocz.1999 i VII Puchar Prezydenta Stargardu Szcz. rocz.2001 6-8.XII.2013
Turnieje Podsumowanie
 XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJU KOSZYKÓWKI KADETÓW ROCZ.1999

1 Polonia 1912 Leszno
2 MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
3 MOS Stargard
4 UKS Jedynka Ko¶cian
5 MKS Wrze¶nia
6 Bombardier Szczecin
7 Gimnazjum nr 4-SMS Stargard
8 UKKS Iskra Osieczna

MVP oraz Król Stzrelców :
Bogucki Adrian - Polonia 1912 Leszno

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:

Jan Gryczko - MUKS Kotwica 50 Ko³obrze
Damian Treder  - MOS Stargard
Adam Krajewski  -Polonia 1912 Leszno
Olaf Maliñski - MKS Wrze¶nia
Miko³aj Rau  - UKS Jedynka Ko¶cian

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:
Grzegorz Sudyk - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
Filip Olczyk  - MOS Stargard
Szymon Nowak - Polonia 1912 Leszno
Kornel Bauk  - MOS Stargard
Aleksander Adamczak  - UKS Jedynka Ko¶cian

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Micha³ Marciniak - MKS Wrze¶nia
Joachim Stró¿yñski - Bombardier Szczecin
Aleksander Ga³gañski - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
Wojciech Pawe³  - Iskra Osieczna
Kacper D³u¿ynski  - Polonia 1912 Leszno
Doinik Lok¶  - UKS Jedynka Ko¶cian   
Potap Piotr  - MOS Stargard
Marcel Maj  - Gimnazjum nr 4 SMS Stargard

Puchar FAIR PLAY XIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI KADETÓW ROCZ.1999 otrzyma³ zespó³ : Gimnazjum nr 4 SMS Stargard

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Prezydenta Miasta  Stargard Szczeciñski.

WYNIKI MECZÓW GRUPOWYCH:

MOS Stargard - Bomardier Szczecin    54:19
Gimnazjum 4-SMS Stargard  - Polonia 1912 Leszno      25:45
MOS Stargard - UKKS Iskra Osieczna     59:18
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg - MKS Wrze¶nia     57:53
MKS Wrze¶nia - Polonia 1912 Leszno     18:47
Bombardier Szczecin - UKS Jedynka Ko¶cian    34:36
Gimnazjum 4 SMS Stagard  -  MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg      28:48
UKS Jedynka Ko¶cian  -  UKS Iskra Osieczna     54:51
Bombardier Szczecin -  UKKS Iskra Osieczna     33:38
Gim.4 SMS Stargard  -  MKS Wrze¶nia     31:20
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg -  Polonia 1912 Leszno    27:46     
MOS Stargard - UKS Jedynka Ko¶cian    68:38             

PÓ£FINA£Y:
Gimn.4-SMS Stargard - Bombardier Szczecin    33:34
Wrze¶nia - UKKS Iskra Osieczna        42:41
UKS Jedynka Koscian - Polonia 1912 Leszno     28:35
MOS Stargard - MUKS Kotwica Ko³obrzeg    39:42

FINA£Y:
mecz o miejsce VII
   Gim. Nr 4-SMS - UKS Iskra Osieczna   42:41    
mecz o miejsce V MKS Wrze¶nia - Bombardier Szczecin     64:46
mecz o miejsce III MOS Stargard - UKS Jedynka Ko¶cian    69:38
FINA£: 
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg - Polonia 1912 Leszno   43:55  


VII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI M£ODZIKÓW
rocznik 2001WYNIKI MECZÓW GRUPOWYCH:

MOS SP 3 Stargard    -     Bomardier Szczecin    70:10
ZASTAL Zielona Góra    -     Herkules Bia³ogard    66:10
MOS SP 3 Stargard    -    Chromik ¯ary    54:40
Herkules Bia³ogard    -     Basket Toruñ    18:40
Zastal Zielona Góra    -     Basket Koszalin    41:29
Zastal Zielona Góra     -     Basket Toruñ    42:24
SP 17 Koszalin    -     Chromik ¯ary    32:47
Herkules Bia³ogard    -     Basket Koszalin    16:43
SP 17 Koszalin    -    Bombardier Szczecin    47:9
Basket Koszalin    -     Basket Toruñ    17:61
MOS SP 3 Stargard    -    SP 17 Koszalin    54:15
Bombardier Szczecin    -     Chromik ¯ary    16:87

PÓ£FINA£Y:
Basket Koszalin    -   Bombardier Szczecin    36:6
Herkules Bia³ogard    -     SP 17 Koszalin    11:32
Zastal Zielona Góra    -     Chromik ¯ary    67:43
MOS SP 3 Stargard    -    Basket Toruñ    57:45

FINA£Y:
mecz o VII – VIII:
Bombardier Szczecin    -     Herkules Bia³ograd    32:34    
mecz o V – VI: Basket Koszalin    -     SP 17 Koszalin   43:42
mecz o III – IV: Basket Toruñ    -    Chromik ¯ary   58:33
FINA£: MOS SP 3 Stargard    -    Zastal Zielona Góra   57:46

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MOS SP 3 Stargard
2 Zastal  Zielona Góra
3 Basket Toruñ
4 Chromik ¯ary
5 Basket Koszalin
6 SP 17 Koszalin
7 Herkules Bia³ogard
8 Bombardier Szczecin

MVP
oraz Król Strzzelców:
Huk Micha³  MOS SP 3 Stargard


PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:


Bart³omiej Górzyñski    MOS SP 3 Stargard
Konrad Mucha        MOS SP 3 Stargard
Karol Ghukasyan        Chromik ¯ary
Jan Gawlik            Zastal Zielona Góra   
Jakub Ciemiñski        Basket Toruñ

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:

Micha³ Litwin        MOS SP 3 Stargard
Norbert Maciejak        Chromik ¯ary       
£ukasz Gliszczyñski    Basket Toruñ
Adam Kasprowicz        Basket Koszalin
Mateusz Michniewicz    Zastal Zielona Góra

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Maciej ¯elazko        Bombardier Szczecin
Klimczak Adam        Basket Koszalin
Karol Goluch        MOS SP 3 Stargard
Kacper Krzycki        Herkules Bia³ogard
Stanis³aw Harê¿a        Chromik ¯ary
Kamil Zdrojewski        Basket Toruñ
Mi³osz Góreñczyk        Zastal Zielona Góra
Mateusz Bukowski    SP 17 Koszalin

Puchar FAIR PLAY VII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI M£ODZIKÓW ROCZ.2001

otrzyma³ zespó³ :Bombardier Szczecin

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Prezydenta Miasta  Stargard Szczeciñski.


Ze sportowym pozdrowieniem

O r g a n i z a t o r z y


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Turniej w Hiszpani 3
Turniej w Hiszpani 3
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi