News: I Dojlidy Cup” rocz.2002 Bia³ystok 7 – 9.II.2014 r. - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 06:24:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Dojlidy Cup” rocz.2002 Bia³ystok 7 – 9.II.2014 r.
Turnieje Podsumowanie
 Podlaski Klub Koszykówki “¯ubry” Bia³ystok  zaprasza na I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002 „Dojlidy Cup” w terminie  7 – 9.02.2014 r.

MVP TURNIEJU:

ALBIN K£OS  (foto)

TSK RO¦ PISZ Top 10 NAJLEPSI STRZELCY

1 ZAPERT PATRYK  23+23+17+21+21+30  PISZ  135 / 6*
2 DAWID GUDAJTIS  16+21+10+11+14+13  PUÑSK  85 / 6*
3 BOBORYKO SZYMON  16+24+12+10+10+7  ¯UBRY  79 / 6*
   4 AHMED KADIR  14+16+6+17+13+9  PROBASKET  75 / 6*
5 MICHA£  CHRZANOWSKI  19+13+12+4+3+12  BASKET  65 / 6*
6 KRYSTIAN STELMACH  12+6+23+8+9+0  BASKET  58 / 6*
7 K£OS ALBIN  3+18+14+8+8+6  PISZ  57 / 6*
8 TRYPUS PAWE£   14+26+3+12+0+10  ¯UBRY  65 / 6*
9 ZAJ¡C MI£OSZ   9+12+4+12+10+4  MOSIR  51 / 6*
10 OLECH DANIEL  13+9+9+4+4+4  £APY  43 /6


TRÓJECZKI


1 CHRZANOWSKI MICHA£ / BASKET BIALYSTOK 2+2+1+1  =  6

2 STELMACH KRYSTIAN  BASKET BIALYSTOK 1+1+1 = 3
3 BISZCZUK JAKUB / BASKET BIALYSTOK 1
   OLECH DANIEL £APY 1
   GUDAJTIS DAWID /  PUÑSK 1
   KALEJNIK FABIAN /  PUÑSK 1+

   
£UKASZ BESMANN / PISZ 1

FILMIKI ZIBI

FOTO - ZIBI


KLASYFIKACJA 
KOÑCOWA / WYRÓ¯NIENIE TRENERA

  ..............................................................................
 
1  TSK RO¦ PISZ  (WARMIÑSKO-MAZURSKIE)

4 K£OS ALBIN  3+18+14+8+8+6 = 57
5 MIELNICKI KONRAD  2+0+4+2+0+0 = 8
6 SZABLAK MICHA£  0+2+4+2+0+2 = 10
7 MIELNICKI DAMIAN 0+2+2+0+0+0 = 4
8 BESSMAN £UKASZ (2003) 0+3+0+2+0+5 = 10
9 GÓRALCZYK BARTOSZ (2003)  2
10 KUCISZ BART£OMIEJ 0+2+0+0+0 = 2
11 KLISZEWSKI KUBA  2+2+2+10+2 = 18
13 PRZYBY£OWSKI KRZYSZTOF 0+0+2+2+0 = 2
14 LESIÑSKI MATEUSZ  2
15 £ABÊD¬ JAKUB  0
16 SERWATKO KACPER (2003)  0
17 ZALEWSKI SZYMON  4+8+8+6+7+13 = 46  >>>>
18 ZAPERT PATRYK  23+23+17+21+21+30 = 135 
TRENER: SZARY PAWE£


 2  PKK ¯UBRY BIA£YSTOK   (PODLASKIE)

4 TRYPUS PAWE£  14+26+3+12+0+10 = 65
5 SZEWCZUK JAKUB  5+8+11+0+2+4 = 30

6 DEKARZ JAKUB 0+0+0+2+2+0 = 4
7 SITEK BARTOSZ  4+0+5+1+4+0 = 14
8 BOBKA PIOTR 0+2+2+4+6+0 = 14
9 KOSMALA KAMIL  2+0+0+0+2+0 = 4
10 CHWOJKO RAFA£  8+1+0+0+2+0 = 11
11 RUSICKI DAWID  4+1+4+4+0+2 = 15
12 RUTKOWSKI PAWE£ 0+0+0+0+0+0 = 0
13 BOBORYKO SZYMON  16+24+12+10+10+7 = 79 >
14 ZDANOWICZ B£A¯EJ  6+4+0+1+3+0= 14
15 KOTOWSKI £UKASZ  2+0+4+2+0+0 = 8
16 JUNG PIOTR 0+0+0+6+2+2 = 10
17 JANKOWSKI DANIEL   2+0+4+0+0+6 = 12
18 SUCHODOLSKI HUBERT  6+3+8+0+3
TRENER: BOBKA BOGUS£AW
 
 3  UKS BASKET 47 BIA£YSTOK  (PODLASKIE)

4-MICHA£  CHRZANOWSKI  19+13+12+4+9+12 = 69
7-£UKASZ KASZUBA  6+4+12+2+0 = 24
8-MIKO£AJ ANDRZEJUK 0+0+0+1+2 = 3
9-PATRYK IWASZCZUK  0+2+5+4+0 = 11
13-BARTEK BIELSKI kpt.  8+7+7+3+8+2 = 35
14-KONRAD PANGLISZ  0+0++2  = 2
15-JAKUB GISZTAROWICZ  0+2+0+0+1+0 = 3
16-JAKUB BISZCZUK  3+2+6+2+2+0 = 15
18-SZYMON SIENKIEWICZ  0+0+0+0 = 0
20-KRYSTIAN STELMACH  12+6+23+8+4+0 = 53
20-RAFA£ RADZISZEWSKI 2+2+0+4+9+9 = 26   >>>
21-DAWID SZCZEPANIAK  1+2+0+0+3+0 = 6
22-ADAM £APIÑSKI  0+0+2+0+8+0 = 10

TRENER: MARCIN PUCI£OWSKI

 
 4  UKS „ Punia” PUÑSK  (PODLASKIE)

4 DAWID MOKRYCKI  2+2 = 4
5 FABIAN KALEJNIK  7+4+10+11+2+6 = 40

6 ADRIAN PIKIS 2+2+2 = 6
7 GINTAS WOJCIECHOWSKI 0+2+0+2+12+4 = 20
8 MARIN PIECZULIS  0
9 ARTUR ZDANOWICZ  0+4+2+6+4+1 = 17
10 DAWID GUDAJTIS  16+21+10+11+14+13 = 85 >>
11 PATRYK BOBIN  2+0+4+1 = 7
12 SEBASTIAN PIK  2+2+2+2+1 = 9
14 LUKAS S£OWICKI 0+4+0+6+16 = 26

TRENER: DARIUS WO£YNIEC

 
 5  UKS PROBASKET    MIÑSK MAZOWIECKI

42.AHMED KADIR  14+16+6+17+13+9 = 75   >>>>>

8.MARCEL PIÊTKA   8+12+1+6 +13+6 = 46
32.JAKUB D¬WIGA£A  6+8+4 = 18
28 ADRIAN MARTYNIUK  2+1 = 3
23 FILIP WICIK 2+1 = 3
33 OLEK WICIK 0
10.MATEUSZ POPOWSKI  14+8+8+10+6 = 46
1.JAKUB ¦L¡ZEK  4+1+4+5+8 = 22
34.WOJCIECH BUCHOLSKI 0
98.JAKUB OSIÑSKI 0
50.JAKUB PADZIK 0
11.SZYMON CZAPSKI 0
22 MAKS OSZAKO 0

TRENER: £UKASZ SAWICKI
 
 6  SP 1 MOSIR PRZEWORSK  (PODKARPACKIE)

4 JURKIEWICZ SZYMON (03)  0+2+0+0+4+0 = 6
5 STRAMA WIKTOR 0
6 S£OWIK KACPER (04)  0
7 FICEK MACIEJ  3+3+8+9+6+10 = 39
8 MROSZCZYK KONRAD  2+0+2+2+0+0 = 6
9 PIECZONKA JAKUB 0
10 KUCHARCZYK MICHA£ 0+2+1+0+0+0 = 3
11 KRZANOWSKI KACPER  7+4+2+2+0+2 = 17
12 ZAJ¡C MI£OSZ  kpt. 9+12+4+12+10+4 = 51  >>>
13 MARKO JAKUB  8+ 2+2+6+8+11 = 37
14 WI¦NIEWSKI MARCIN  2+4+2+2+0+2 = 12
15 JURZYK JAKUB 0+0+2+2+0+2 = 6

TRENER: JURKIEWICZ WOJCIECH
 
 7  SP £APY   (PODLASKIE)

4 DOWEJKO  MAREK  4+0+0+6+8+0 = 18
5 MOCZYD£OWSKI JANEK  6+10+8+6+8+4 = 42

6 £APIÑSKI JAKUB  4+1+4+0+10+0 = 19
7 TRZASKA MATEUSZ 0+0+2+0+2+0 = 4
8 PERKOWSKI SYLWESTER  4+6+10+4+9+12 = 45
9 KAZIMIERCZUK KACPER  6+10+2+6+12+2 = 38
10 OLECH DANIEL  13+9+9+4+4+2 = 41  >>>>>>>>
13 OLÊDZKI MACIEK 8+2+8+8+10+12 = 48
14 TOPCZEWSKI JANEK  0+2+0+2+0+2 = 6
15 BIELONKO KRZYSZTOF  0+2+4+10+0+0 = 16

TRENER: JAB£OÑSKI DARIUSZ
 

WYNIKI

PROBASKET  MIÑSK  MAZ. – SP  £APY  33 : 63  (2-20, 10-10, 14-12,7-21)
TSK  RO¦  PISZ – BASKET 47 BIA£YSTOK   60 : 27  (16-7, 12-9, 18-7, 14-4)
MOSIR  PRZEWORSK – SP  PUÑSK  31 : 46  (5-5, 8-14, 7-14, 11-13)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK – SP  £APY 33 : 36  (11-4, 8-15, 10-8, 4-9)

PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK – SP  PUÑSK   53 : 28 (10-12, 11-8, 19-4, 13-4)
TSK RO¦ PISZ – MOSIR PRZEWORSK   53 : 23  (15-4, 14-5, 6-6, 18-8)
BASKET 47 BIA£YSTOK – SP  £APY  26 : 46  (6-8, 9-12, 5-8, 6-18)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK – MOSIR  PRZEWORSK  42 : 35 (14-7, 4-12, 11-2, 13-4)
BASKET 47 BIA£YSTOK – UKS PROBASKET  MIÑSK  MAZ.  47 : 21 (14-8, 9-3, 14-6, 10-4)
SP  PUÑSK – TSK  RO¦  PISZ   34 : 43  (9-14, 6-10, 8-7, 11-12)
MOSIR  PRZEWORSK – UKS PROBASKET  MIÑSK  MAZ.  28 : 41  (0-11, 6-6, 6-14, 16-14)
TSK  RO¦  PISZ – PKK ¯UBRY  BIA£YSTOK  48 : 36  (9-5, 9-10, 17-2, 13-19)
PROBASKET  MIÑSK  MAZ. – SP  PUÑSK  41 : 42  (8-10, 5-12, 11-14, 17-6)

BASKET 47 BIA£YSTOK – MOSIR PRZEWORSK  51 : 35 (7-7, 7-6, 15-8, 20-10)
SP £APY – TSK RO¦ PISZ  45 : 34  (8-13, 12-3, 17-8, 8-10)
SP PUÑSK – BASKET 47 BIA£YSTOK  27 : 38   (6-8, 5-14, 12-9, 4-7)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK –  PROBASKET  MIÑSK  MAZ.  69 : 32 (23-7, 14-4, 20-6, 15-12)
MOSIR PRZEWORSK – SP  £APY  33 : 42  (2-24, 7-12, 11-2, 13-4)
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – TSK RO¦ PISZ   45 : 60  (14-14, 5-13, 12-16, 14-17)
SP  £APY – SP  PUÑSK  47 : 37   (10-8, 6-8, 16-10, 15-11)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK –  BASKET 47 BIA£YSTOK   70 : 69 po 2 dogrywkach (18-14, 6-14, 13-19, 21-11, 12-11)

  M
PKT
ZP-ZK-Z
P-S
BILANS
1
1 RO¦ PISZ  11 pkt. 
 611
 5
 1   
 2¯UBRY BIA£YSTOK
 610
 4 2   
 3UKS SP 47 BASKET BIA£YSTOK  
 6 9 3 3   
 4SP PUÑSK
 6 8 2 4   
 5PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI  
 6 7 1 5   
 6MOSIR PRZEWORSK    6 6 0 6   
  SP £APY  12 pkt ( poza klasyfikacj±) 612
 6 0   


KONKURS RZUTOWY I DOJLIDY CUP 2014

 1. SP PUÑSK – GUDAJTIS DAWID – 8 / 51.00
2. MOSIR PRZEWORSK – JURKIEWICZ SZYMON – 6 / 39.70
3. MOSIR PRZEWORSK – MARKO JAKUB – 6 / 41.01
4. PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – TRYPUZ PAWE£ – 6 / 46.46
5. UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – £APIÑSKI ADAM – 5 / 39.32
6. TSK RO¦ PISZ – BESSMAN £UKASZ – 5 / 41.64
7. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – POPOWSKI MATEUSZ – 4 / 38.27
8. PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – SUCHODOLSKI HUBERT – 4 / 38.81
9. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – AHMED KADIR – 4 / 43.15
10. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – D¬WIGA£A JAKUB – 4 / 45.54
11. TSK RO¦ PISZ – ULISZEWSKI JAKUB – 4 / 46.07
12. SP PUÑSK – WOJCIECHOWSKI GINTAUT – 3 / 36.86
13. SP £APY – BORKOWSKI SYLWESTER – 3 / 38.12
14. UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – GISZTAROWICZ JAKUB – 3 / 44.64
15. UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – STELMACH KRYSTIAN - 2 / 39.14
16. SP £APY – OLECKI MACIEJ  – 2 / 39.37
17. TSK RO¦ PISZ – ZAPERT PATRYK – 2 / 41.31
18. PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – BOBKA PIOTR – 2 / 54.45
19. MOSIR PRZEWORSK – FICEK MACIEJ – 1 / 39.97
20. PS PUÑSK – KALEJNIK FABIAN – 1 / 40.38
21. SP £APY – OLECH DANIEL – 1 / 41.51


KONKURS UMIEJÊTNO¦CI KOSZYKARSKICH I DOJLIDY CUP 2014

 1 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – BOBORYKO DAMIAN    28,01
2 TSK RO¦ PISZ – K£OS ALBIN  29,44
3 UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – MARCEL PIÊTKA  30,25
4 SP £APY – £APIÑSKI JAKUB  30,58
5 TSK RO¦ PISZ – MIELNICKI KONRAD  31,15
6 UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – CHRZANOWSKI MICHA£  31,27
7 UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – BIELSKI BARTOSZ  32,31
8 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – RUSICKI DAWID  33,12
9 SP £APY – MOCZYD£OWSKI JANEK  34, 22
10 TSK RO¦ PISZ – MIELNICKI DAMIAN  34,93
11 UKS BASKET 47 BIA£YSTOK –  STELMACH KRYSTIAN  35,07
12 MOSIR PRZEWORSK – KRZANOWSKI KACPER  35,92
13 SP PUÑSK – MOKRYCKI DAWID  37,01
14 UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – JAKUB ¦L¡ZAK  37,67
15 MOSIR PRZEWOSK - ZAJ¡C MI£OSZ  39,41
16PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – SZEWCZUK JAKUB  40,12
17 SP PUÑSK – KALEJNIK FABIAN  40,62
18 SP PUÑSK – GUDAJTIS DAWID  42,16
19 MOSIR PRZEWORSK – STRAMA WIKTOR  46,23
20 £APY – TOPCZEWSKI JANEK  46, 47
21 UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – AHMED KADIR  51,42
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny 3
dziewczyny 3
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi