News: III Puchar Narodów rocz.2000 Bia³ystok 30.I-2.II.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 10 2020 23:29:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Puchar Narodów rocz.2000 Bia³ystok 30.I-2.II.2014
Turnieje Podsumowanie
 III Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Ch³opców rocznik 2000 i m³odsi PUCHAR NARODÓW pod patronatem Prezydenta Miasta  Bia³egostoku.
 TOURNAMENT MVP - PRZEMYS£AW GO£EK  -/ PIVOT PIASTÓW (foto)

NAJLEPSZY ZA 3 PKT
BEST for three points   - JOSEP MAGI / BC HITO JOHVI

NAJLEPSZY W ASYSTACH
BEST IN assists - DAMIAN OWCZAREK / PIVOT PIASTÓW

NAJLEPSZY W ZBIÓRKACH
BEST in rebounding - MATEUSZ KOLASIÑSKI

NAJLEPSZY STRZELEC
BEST in scorers- SEBASTIAN WALDA - UKS 7 TREFL SOPOT


NAJLEPSZY W PRZECHWYTACH BEST in steals - PRZEMYS£AW GO£EK  - PIVOT PIASTÓW

NAJLEPSZY W BLOKACH 
BEST in blocks - PRZEMYS£AW GO£EK  - PIVOT PIASTÓW

Nagrody wrêczali:

Prezes GRUPY CHORTEN: Krzysztof Paku³a
Dyrektor GIM 15 w Bia³ymstoku: Jacek Pronobis
Vice Prezes SPK Bia³ystok: Piotr Wêgrzynowski
Cz³onek Zarz±du SPK Bia³ystok : Ignacy Kraszewski


FOTO -ZIBI

FILIMIKI - ZIBI


STATYSTYKI VIDEO


FOTO KASIA

Game off VIII
  DYNAMO MOSKWA - PIVOT PIASTÓW 48 : 56
Game off V      SPK BIA£YSTOK - CMOKI MIÑSK  39 : 36
Game off III    TKM W£OC£AWEK  - JONAVA LIETUVA  21 : 44
FINA£   ASKA LIETUVA - 7 TREFL SOPOT  32 : 50


CLASSIFICATION

   ...............................................
 
 1

 UKS 7 TREFL Sopot
1. Patryk Pu³kotycki
2. Micha³ Mochnacz
3. Jakub Borysewicz
4. Jakub Chojêta
5. Sebastian Walda >>>>>>>>>
6. Dominik Groth
7. Jacek £oñski
8. Jakub Sobol
9.  Przemys³aw Chmielewski
10. Jakub Hoffman
11. Micha³ Nawrot
12. Micha³ Pawlak
13. Patryk Tabaszewski
14. Dariusz Ka¼mierczak
15. Pawe³ Jaszczewski
Trener:Tomasz Chwia³kowski

 2
 

 BC ©iauliai  (Litwa)
1. Matas Masiulis
2. Dominykas Bra¾as 
3. Rapolas Venclovas
4. Arnas ®ukauskas
5. Pijus Krik¹tanavièius
6. Almantas Viliūnas 

7. Kristupas Luko¹ius  >>>>>>
8. Paulius Vilkas 
9. Deividas Radvilas 
10. Edvinas Mikalauskas    
11. Arnas Ali¹auskas   
12. Matas Navickas     
13. Dominykas Peleckis   
14. Liutauras Macius   
TRENERZY: Saulius Jucevièius,
Remigijus Viliūnas

 
 3

 JONAVA Litwa

1 Edvinas Neimontas  >>>>>>
2 Tadas Maksimavicius
3 Rejus Petrauskas
4 Matas Baniulis
5 Dovydas Apanavicius
6 Edvardas Matulevic
7 Nojus Pankratjevas
8 Rokas Kubilius
9 Dovydas Drabavicius
10 Eligijus Znatavicius
11 Matas Zvicevicius

Coach: Edvinas Zinys
 
 4

 TKM W³oc³awek 

4 Adam Pi±tek
5 Micha³ Pluta >>>>>>>>>>
6 Marcel Afeltowicz

10 Andrzej Pluta 
8 Przemys³aw Zygmunciak
9 Marcin Woroniecki
10 Dawid Nikleniewicz
11 Jakub Chosa
12 Mateusz Duchewicz 
13 Igor Wiliñski
14 Mateusz Kolasiñski
15 Filip Drozdowski
Trener Wojciech  Boblewski
 
 5

 SPK BIA£YSTOK
1 Jaros³aw    Sokólski      
2 Pawe³    Buszko      
3 David    Wêgrzynowski      
4 Jakub    Dubiec     
5 Cezary    Malicki      
6 £ukasz    Sinielnikow     
7 Grzegorz    ¦wirydowicz     
8 Daniel    Rzepnicki      
9 Mateusz    So³owiej     
10 £ukasz    Lik      
11 Piotr    Wójtowicz   >>>>>>
12 Patryk    Zdanowicz     
13 Dawid    Gryc   
14 Kamil    Pankiewicz     
15 Kacper    Sêk     
16 Maciej    Sidorowicz     
17 £ukasz    Gromotowicz    
18 Maciej    Bêbeniec     
19 Szymon    Buczyñski   
20 Mateusz    Suchocki       

Trener: Andriej Sinielnikow
 
 6

 SMOKI Miñsk  (Bia³oru¶)
1    Одиах Давид
2    Криштопенко Никита
3    Плотников Герман
4    Третьяк Вадим  >>>>>>
5    Мацаль Никита
6    Ривный Дмитрий

7    Синькевич Александр
8    Лагун Никита
8    Кукашинов Владислав
9    Клинков Илья
10    Мацеля Даниил
11    Федотов Александр
12    Иван ов Андрей,
13   Тротинко Евгений


Шайковский Сергей Иванович 
 
 7

 UKS PIVOT GIM. 1  Piatów
1. Krzysztof Kania         
2. Go³ek Przemys³aw        
3. Ko¶ciesza Kacper       
4. Jasiñski Miko³aj            
5. Szynkiewicz Daniel
6. Wojtaszek Bart³omiej      
7. Konecki Sebastian         
8. Partyka Jan             
9. Dalkowski Fryderyk 
       
10. Roszkowski Bartek     
11. Owczarek Damian      
12  Nowak  Patryk          
13. Radomski Oskar           
14. Panasiuk Jacek         
15  Umbrasewicz Jurand  
    
16  Rzysko Patryk >>>>>>>
Trener: Jaros³aw Kurdziel
 
 8

 DYNAMO Moskwa  (Rosja)

 1. Балакин  Егор    
 2. Виноградов Матвей  
 3. Гуленков  Андрей
 4. Жихарев  Андрей 
 5. Номан  Руслан  
 6. Пестров  Матвей   >>>>>>
 7. Погонин  Матвей   
8. Сенюшкин Илья   
9.Торопов  Аркадий   
10.Хабаров  Ричард   
11.Ходенко  Виктор   
12.Клейменов Георгий   
13.КлочихинДенис
14. Клейменов Георгий
Томилин Евгений Георгиевич
 
 9

 MKS POLONIA Warszawa

1. Kacper Giemza
2. £ukasz £apiñski 
3. Miko³aj Mucha
4. £ukasz Rzeszotarski 
5. Patryk Atanowicz
6. Jeremi Kosiñski 
7. Bartosz Wysocki  >>>>>>>>
8. Daniel Majewski 
9. Pawe³ Stêpnicki
10. Maciek Paszkiewicz
11. Jakub Kajka 
12. Mateusz Malinowski
13. Filip Czaja
14.  Micha³ Krasuski 
Trenerzy: Dariusz Sworst
 
10


 MKS ZABRZE
1. PAWE£  PATYK
2. BART£OMIEJ BERDYCZKO
3. STANIS£AW HELIÑSKI
4. SZYMON  JANCZAK  kpt.
5. MATEUSZ  POLOCZEK >>>>>
6. TOMASZ CZEKAJ 
7. MATEUSZ  STANEK 
8. PATRYK WITKOWSKI 
9. JACEK  CIʯKI 

10. BARTOSZ  KOWALCZYK
11. BART£OMIEJ  MAZUR
12. JAKUB  WYDERKA
Trener: JANUSZ MORALEWICZ
 
 11

 KK HITO Kothla Jarve 

1 Aller Martin
2 Moor Oliver
3 Mägi Joosep
4 Mägi Karl
5 ©apovalov Taniel
6 Rebban Rasmus
7 Veber Kristo  >>>>>>>>>>>
8 Laanemets Karel
9 Jagodin Martin
10 Rooma Jürmo

Aller Arvo, Fomin Rando

 
 12

 BC Mieszczeriakow (Bia³oru¶)
1 TREILIB ULADZISLAU 
2 BORTNIK PAVEL 
3 TARHASHOU DZMITRY 
4 MISILEVICH ALIAKSANDR 
5 RAHULIA MIKITA
6 STARODUBTSEV ANDREI  >>>
7 KACHUK MIKHAIL
8 ZELIKAU KIRYL

9 VORANAU MIKITA
10 ZAITSAU ANDREI 
11PUNTUS YARASLAU 
12MARKAU YARASLAU
13 HULEVICH YAN
14 KUPREVICH ALIAKSANDR
15 ZHURAVKOV NIKITA
16 KAVALEVSKIY ALEKSEI
 

KONKURSY

 CHORTEN SKILLS CHALENGE


1 BÊBENEIC MACIEJ  18, 25 SPK BIA£YSTOK

2 WALDA SEBASTIAN  18, 28 UKS 7 TREFL SOPOT
3 LUKOSIUS KRISTUPAS  18, 70 ASKA LIETUVA
4 WORONIEWSKI MARCIN 19, 18 TKM W£OC£AWEK
5 KOSIÑSKI JEREMI 19, 30 POLONIA WARSZAWA
6 RZEPNICKI DANIEL  19, 69 SPK BIA£YSTOK
7 CHABAROW RICHARD 20, 43 DYNAMO MOSKWA
8 UBRASEWICZ JURAND 20, 70 PIVOT PIASTÓW
9 ROOMA JUROM 20, 80 BC HITO JOHVI
10 STARODUBCEW ANDRIEJ 20, 99 MIECZERIAKOWA MINSK
13 MISILEVICH ALIAKSANDR  21, 22 MIESZCZERIAKOWA MINSK
11 PAWLAK MICHA£  21, 32 UKS 7 TREFL SOPOT
12 VILKAS  PAULIUS 21, 63 ASKA SIAULIAI
14 STÊPNICKI PAWE£ 21, 91 POLONIA WARSZAWA
15 MAKSIMAVICIUS TOTAS  22, 60 JONAVA LIETUVA
16 MATULEVIC EDWARDS  22, 95 JONAVA LIETUVA
17 SAPOVALOV TANIEL  23, 21 BC HITO JOHVI
18 NIKLEJEWICZ DAWID 23, 27 TKM W£OC£AWEK
19 OWCZAREK DAMIAN  24, 24 PIVOT PIASTÓW
20 POGONIEN MATWIEJ 26, 88 DYNAMO MOSKWA


 CHORTEN COMPETITION THREE POINTERS


1 MASIULIS MATAS  20 PKT. ASKA SIAULIAI

2 BANIULIS MATAS  17 PKT JONAVA LIETUVA
3 PLUTA MICHA£  15 PKT. TKM W£OC£AWEK  (rocz.2002)
   ADIACH DAWID  15 PKT CMOKI MINSK
5 MATWIEJ PIETROW 14 PKT DYNAMO MOSKWA
   RYWNY DIMITRY 14 PKT CMOKI MINSK
   MOCHNACZ MICHA£ 14 PKT UKS 7 TREFL SOPOT
   LAANEMETS KAREL 14 PKT. BC HITO JIHVI
   KRASUCKI MICHA£  14 PKT. POLONIA WARSZAWA
10  HALIÑSKI STANIS£AW 13 PKT MKS ZABRZE
11 BÊBENIEC MACIEJ   11 PKT SPK BIA£YSTOK
     PLUTA ANDRZEJ  11 PKT.  TKM W£OC£AWEK
     PU£KOTYCKI PATRYK  11 PKT.  TKM W£OC£AWEK
     WYSOCKI BARTOSZ  11 PKT   POLONIA WARSZAWA
15 MOGAI JOSEP 10 PKT  BC HITO JOHVI
16 UILUNAS ALMANTAS  9 PTK.  ASKA SIAULIAI
17 WÓJTOWICZ PIOTR  8 PKT  SPK BIA£YSTOK
     ZAITSAU ANDREI 8 PKT MIESZCZERIAKOWA MINSK
     BALAKIN EGOR  8 PKT.  DYNAMO MOSKWA
20 RADOMSKI OSKAR  7 PKT PIVOT PIASTÓW
     KOWALCZYK BARTOSZ 7 PKT.  MKS ZABRZE
     ZVICEVICIUS MATAS  7 PKT JONAVA LIETUVA
24  BARTNIK PAWE£ 6 PKT. MIESZCZERIAKOWA MINSK
      GO£EK PATRYK 6 PKT.   PIVOT PIASTÓW

GRUPA A

POLONIA WARSZAWA – ¦IAULIAI LITWA  36 : 56
UKS 7 SOPOT – POLONIA WARSZAWA  68 : 59
¦IAULIAI LITWA – UKS 7 SOPOT  50 : 52


M
 TEAM MPKT
ZW
PO
P-Z
P-S
BILANS
 1UKS 7 TREFL SOPOT
 2 4 2
 0
120
109
 +11
 2ASKA SIAULIAI LITWA 2
 3
 1
 1
106
 88
 +18
 3POLONIA WARSZAWA
 2 2 2 0
 95124
  -29

GRUPA B

BC  MIESZCZERIAKOWA MIÑSK BIA£ORU¦ – SPK BIA£YSTOK  23 : 73
SPK BIA£YSTOK - DYNAMO MOSKWA ROSJA 45 : 31
BC MIESZCZERIAKOWA BIA£ORU¦ – DYNAMO MOSKWA ROSJA  32 : 54


M
 TEAM MPKT
ZW
PO
P-Z
P-S
BILANS
 1SPK BIA£YSTOK  POLSKA
 2 4 2
 0118
 54 +64
 2DYNAMO MOSKWA ROSJA
 2 3 
 1
 1
 85 77 +8
 3BC  MIESZCZERIAKOWA MIÑSK BIA£ORU¦   2 2
 0
 2 55 127 -72

GRUPA C
JONAVA LITWA – PIVOT PIASTÓW  70 : 53
JONAWA LITWA – MKS ZABRZE 50 : 35
MKS ZABRZE – PIVOT PIASTÓW  41 : 57


M
 TEAM MPKT
ZW
PO
P-Z
P-S
BILANS
 1JONAVA LITWA
 2 4 2
 0120
 88  +32
 2PIVOT PIASTÓW 2 3
 1
 1
105
111
   -6
 3MKS ZABRZE
 2 2
 0
 2
 76104
  - 28

GRUPA D
SMOKI MIÑSK BIA£ORU¦  – TKM W£OC£AWEK   31 : 52
HITO KOHTLA-JARVE ESTONIA – TKM W£OC£AWEK  39 : 79
SMOKI MIÑSK BIA£ORU¦ – BC HITO JOHVI ESTONIA  57 : 38


M
 TEAM MPKT
ZW
PO
P-Z
P-S
BILANS
1
TKM W£OC£AWEK
 2 4
 2
 0
131
 70
  -61
2
SMOKI MIÑSK MIÑSK
 2 3
 1
 1
 90
 90
    0
3
BC HITO JOHVI ESTONIA
 2 2
 0
 2
 77 136  -62


PLAY-OFF V-VIII SPK BIA£YSTOK :  PIVOT PIASTÓW  66 : 60 po dogrywce
PLAY-OFF V-VIII DYNAMO MOSKWA : SMOKI MIÑSK  43 : 44 po dogrywce
PÓ£FINA£/Semifinal:  ASKA LITWA - TKM W£OC£AWEK  50 : 45
PÓ£FINA£/Semifinal: TREFL SOPOT - JONAVA LIETUVA 51 : 44

ÆWIERÆFINA£/Quarter-finals:   ASKA SIAULIAI LITWA  –   SPK BIA£YSTOK  57 : 44
ÆWIERÆFINA£/Quarter-finals: PIVOT PIASTÓW POLSKA – TKM W£OC£AWEK   57 : 62
ÆWIERÆFINA£/Quarter-finals: UKS 7 TREFL SOPOT – DYNAMO MOSKWA ROSJA  74 : 59
ÆWIERÆFINA£/Quarter-finals: JONAVA LITWA – SMOKI MIÑSK BIA£ORU¦  52 : 38

Grupa E  IX -XII

BC  MIESZCZERIAKOWA  – BC HITI JOHVI  44 : 66
POLONIA WARSZAWA –  MKS ZABRZE  75 : 49
POLONIA WARSZAWA  – BC  MIESZCZERIAKOWA MIÑSK  52 : 29
MKS ZABRZE – BC HITO JOHVI   61 : 47
GRUPA E   POLONIA WARSZAWA – BC HITI JOHVI  53 : 36
GRUPA E   BC  MIESZCZERIAKOWA – MKS ZABRZE  28 : 47


Zespo³y które bra³y ju¿ udzia³ w Pucharze Narodów:


POLSKA: Nied¼wiadki Przemy¶l, UKS 7 Trefl Sopot, TKM W³oc³awek, SP 47 Bia³ystok, MKS Polonia Warszawa, UKS 5 Nenufar E³k, MKS Pruszków, KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
£OTWA; BS Ogres Ryga, Ventspilis Spars
LITWA: BS Vilnius, RSC Alytus,  Sarasas Siauliai, Plunges SM Zemaitukai
BIA£ORU¦: BC Region Grodno, Homel
ESTONIA: BC Hito Kothla Jarve, Salva Rock Tartu,BC Kalev,Talin


II PUCHAR NARODÓW BIA£YSTOK GRUDZIEÑ 2013


I PUCHAR NARODÓW BIA£YSTOK LUTY 2012

Komentarze
JR dnia luty 01 2014 18:54:32
Jakie¶ dziwne zasady rosyjska pasarella smiley Szkoda ¿e dru¿yny z Bia³egostoku tego nie musz± graæ maj± swoje zasady
JR dnia luty 01 2014 18:57:39
Co¶ tu chyba jest NIE TAk
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gliwice-Sosnowiec w Szwajcari
Gliwice-Sosnowiec w Szwajcari
¦KM sezon 07/08 U-13 rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi