News: Ranking 2013 (POLSKA) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 03:10:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ranking 2013 (POLSKA)
Sondy Ankiety
Ranking klubów (mê¿czyzn) za sezon 2012/2013, które rywalizowa³y na szczeblu centralnym w rozgrywkach U14, U16, U18, U20. Tradycyjnie najlepiej punktowane by³y dobre wyniki w najstarszych kategoriach, a nieco gorzej te w najm³odszych.

W Polsce królowa³ Trefl Sopot. Pomimo, i¿ pewnie z pewnym niedosytem (nie uda³o siê zdobyæ mistrzowskiego tytu³u w ¿adnej z kategorii) zdecydowanie przewodzi naszemu rankingowi. Br±z w U20 (najwiêkszy niedosyt, gdy¿ turniej fina³owy rozgrywany by³ w Sopocie) oraz srebra w U18 i U16 da³y miano najlepszego klubu m³odzie¿owego w kraju.
 
Drugie miejsce Polonii Warszawa po z³ocie w U16 oraz bardzo przyzwoitych (choæ nie medalowych) wystêpach w pozosta³ych kategoriach Warszawianie minimalnie wyprzedzili WKK Wroc³aw, który po z³ocie w U20 zanotowa³ nieco s³absze ni¿ oczekiwano wyniki w m³odszych kategoriach wiekowych. Tu¿ za podium kolejna ekipa z Pomorza – GTK Gdynia. Z³oto w U18, fina³ w U20, pó³fina³ w U16 da³y wysokie miejsce w kraju. MKS D±browa Górnicza, która dziêki ¶wietnej grze Grzegorza Grochowskiego w Sopocie zdoby³a srebro w U20 punktowa³a tak¿e w pozosta³ych kategoriach wiekowych. Dalej w rankingu plasuje siê Basket Junior Poznañ – br±zowy medalista w kategorii U18, TKM W³oc³awek i Zastal Zielona Góra, które choæ bez medalu to równo punktowa³y w poszczególnych kategoriach. ¦l±sk Wroc³aw dziêki srebrnym medalom w U14 uplasowa³ siê na 9. miejscu. Basket Team Opalenica – br±zowy medalista U16 zajmuje 17. miejsce w kraju. Z³oty Chromik ¯ary (U14) uplasowa³ siê na 21. miejscu w rankingu, a br±zowa Piotrówka Radom (U14) na 24. miejscu.

 http://www.mlodelwy.pl/#!blog/c1t1w

Pe³ny ranking za sezon 2012/2013:

 1. Trefl Sopot - 89 pkt

 2. Polonia Warszawa - 72 pkt
 3. WKK Wroc³aw - 71 pkt
 4. GTK Gdynia - 59 pkt
 5. MKS D±browa Górnicza - 54 pkt
 6. Basket Junior Poznañ - 42 pkt
 7. TKM W³oc³awek - 36 pkt
 8. Zastal Zielona Góra - 34 pkt
 9. ¦l±sk Wroc³aw - 29 pkt
10. MKS Pruszków - 26 pkt

11. Wis³a Kraków - 24 pkt
12. Rosa Radom - 24 pkt
      Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - 24 pkt
14. ¯ak Koszalin - 23 pkt
      Pyra Poznañ - 23 pkt
      Czarni S³upsk - 23 pkt
17. Basket Team Opalenica - 22 pkt
      Wilki Morskie Szczecin - 22 pkt
19. UKS Komorów - 20 pkt
      Portofino W³oc³awek - 20 pkt

21. Chromik ¯ary - 18 pkt
      Smyk Prudnik - 18 pkt
      AZS Katowice - 18 pkt
24. Kadet Bia³a Podlaska - 17 pkt
25. Piotrówka Radom - 16 pkt
Novum Bydgoszcz - 16 pkt
27. £KS £ód¼ - 15 pkt
28. Skawa Wadowice - 12 pkt
29. MKS Zabrze - 10 pkt
     Stal Stalowa Wola - 10 pkt
     Start Lublin - 10 pkt
     Ursynów Warszawa - 10 pkt

33. Korona Kraków - 9 pkt
      Regis Wieliczka - 9 pkt
35. Gimbasket Przemy¶l - 8 pkt
      Górnik Wa³brzych - 8 pkt
37. Cracovia Kraków - 7 pkt
      Astoria Bydgoszcz - 7 pkt
39. Basket Kwidzyn - 6 pkt
40. Kotwica 50 Ko³obrzeg - 5 pkt
      PKK Pabianice - 5 pkt

42. Kasprowicz Inowroc³aw - 4 pkt
Ochota Warszawa - 4 pkt
44. SIarka Jezioro Tarnobrzeg - 3 pkt
45. BAT Sierakowice - 2 pkt
      MKKS Rybnik - 2 pkt
      MKS Wodzis³aw ¦l±ski - 2 pkt
      Junior Basket Katowice - 2 pkt
      MKS Gorlice - 2 pkt

50. Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski - 1 pkt
      MUKS Piaseczno - 1 pkt
      Nied¼wiadki Przemy¶l - 1 pkt
      Pi±tka Lublin - 1 pkt

¼ród³o: mlodelwy-blog
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
LA-BASKET Warszawa
LA-BASKET Warszawa
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi