News: U-20 MP 2013 JUNUIORZY STARSI rocz.1994/95 PÓ£FINA£Y 21-23.II.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:18:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2013 JUNUIORZY STARSI rocz.1994/95 PÓ£FINA£Y 21-23.II.2014
U-20 Juniorzy St.
 Pó³fina³y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych zakoñczone. Do Wielkiego Fina³u awansowali !
Grupa A: SKM Zastal Zielona Góra, KS Rosa Sport Radom, £KS SMS MG 13 £ód¼ i MKS Start Lubli
Grupa B; Trefl Sopot, Basket Junior Poznañ, SKS Starogard Gdañski, AZS AGH Alstom Kraków
Z kompletem zwyciêstw do domu wrócili Rosa Radom i PBG BJ Poznañ. W trzech grupach do wy³onienia dwóch najlepszych zespo³ów potrzebne by³y tzw. ,, ma³e tabelki,, Najbardziej pechow± dru¿yn± by³a Polonia Warszawa (zabrak³o jednego kosza do awansu)

Je¶li jest kto¶ chêtny do podsumowania pó³fina³ów lub przygotowanie zapowiedzi to bardzo chêtnie zamie¶cimy na SKM

Zawodnicy zaznaczeni pogrubiona czcionk± to wychowankowie klubów
Zawodnicy zaznaczeni na czerwono to uczestniczy M³odzie¿owych Mistrzostw Europy
 Eval: Damian Jeszke (KS Rosa Sport Radom) 25.5
Punkty: Piotr Stêpak (AZS AGH Alstom Kraków) 23.7
Zbiórki: Filip Struski (SKS Starogard Gdañski) 13.0
Asysty: Dawid Morawiec (£KS KM £ód¼)Jakub Schenk (KS Rosa Sport Radom  5.7) 5.7
Przechwyty: Patryk Gospodarek (Mickiewicz Katowice) Marcel Ponitka (Zastal Zielona G.) 5.7
Bloki; Dominik Olejniczak (TKM W³oc³awek) 3
,,Za trzy,, Szymon Radomski 3 (9x3)
Faule wymuszone: Piotr Stêpak (AZS AGH Alstom Kraków) 7
Straty:Olaf Bloda (Mickiewicz Katowice) 7


RELACJE/STATYSTYKI LIVE

 GRUPA I  - organizator TKM W£OC£AWEK

Wyró¿nienia indywidualne dla zawodników:


MVP
turnieju
Rados³aw Trubacz (SKM Zastal Zielona Góra)
All-Stars
Kacper Radwañski
(SKS Starogard Gdañski)
Miko³aj Witliñski  (TKM W³oc³awek)
Marcel Ponitka (SKM Zastal Zielona Góra)
Nikodem Sirijatowicz (SKM Zastal Zielona Góra)
Filip Struski (SKS Starogard Gdañski)


TKM W³oc³awek
- SKS Starogard Gdañski  59 : 54
ZKS Stal Stalowa Wola - SKM Zastal Zielona Góra  41 : 97
SKM Zastal Zielona Góra - TKM W³oc³awek  84 : 47
ZKS Stal Stalowa Wola - SKS Starogard Gdañski  49 : 74
KS Starogard Gdañski - Zastal Zielona Góra  65 : 57
Stal Stalowa Wola - TKM W³oc³awek  54 : 56


Statuetki, kalendarze Anvilu, torby skórzane dla wyró¿nionych indywidualnie. Puchary zespo³ów.

   PUNKTY
  
1

SKM Zastal Zielona Góra

Mistrz Strefy

Dolno¶laskie
Lubuskie
  
 5

 (+29)
1994: Suchodolski, Trubacz, Chor±gwicki, Cho³uj
Jasnos, Sirijatowicz
1995: Milej, Krawczyk,
1996: Der, M. Zywert, Przybylski,
1997: M. Ponitka

Trener: Bogdan Onufrowicz

 
2
   
SKS Starogard Gdañski


Vice-mistrz Strefy

Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie

 5

  (+3)
1994: Struski, Radwañski
1995: Rózga, Kra¶niewski, Bieliñski, Megger
Radomski 
1996: S³owikowski,
1997: Tylkowski, Micha³owski, Reszka

Trener:
Krzysztof Pi±tkowski
 
 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3 
TKM W³oc³awek

Mistrz Strefy

Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie

 5

 (-32)
1994: Witwicki
1995: Witlinski 207, Kruszczynski, Krzywdzinski 200
Spojda, Trendewicz, Sobczak, Rypinski
1996: Warszawski 203, Baranski, Wronkowski,
Olejniczak
207

Trener: Grzegorz Ko¿an


 
 4  ZKS Stal Stalowa Wola

Vice-mistrz Strefy

Podkarpackie
Lubelskie

 31994: Ku³aga, £oszczyk,
1995: Pelc, Kiec, Szóstka, Ma³achowicz
1996: Pietras , Pawlus, Zagu³a
1997: Bandyga,

Trener: Bogdan Pamu³a


 

GRUPA II  - organizator KS ROSA-SPORT RADOM

 MVP turnieju - Jakub Schenk (ROSA Radom);
Najskuteczniejszy gracz turnieju - Piotr Stêpak (AZS AGH Kraków, 71 punktów);
Mateusz Wawrzyñski (najlepszy zawodnik AZS Katowice);
Marek Walczak (najlepszy zawodnik Pyry Poznañ);
Maciej Niewêg³owski (najlepszy zawodnik AZS AGH Kraków);
Filip Zegzu³a (najlepszy zawodnik ROSY Radom).

K¦ AZS Katowice
- Pyra Poznañ  61 : 56
AZS AGH Alstom Kraków - Rosa Sport Radom  38 : 111
AZS AGH Alstom Kraków - Pyra Poznañ  73 : 76
Rosa Sport Radom - K¦ AZS Katowice  93 : 31
AZS AGH Alstom Kraków - K¦ AZS Katowice  84 : 75
Pyra Poznañ - Rosa Sport Radom  39 :100

Statuetki, Puchary dla wszystkich zespo³ów. Po ka¿dym meczu wybrano najlepszego zawodnika
    

   PUNKTY

 
1
  KS Rosa-Sport Radom

Mistrz

Mazowsza
 
 
 61994: Stanios, Schenk, Zegzu³a, Zwêglinski, Gos,
Szymkiewicz Parszewski, Stopierzyñski M.
1995: Jeszke
1996: Zmys³owski
1997: Ko³akowski, Pabianek

Trener:  Karol Gutkowski

 
 2  AZS AGH Alstom Kraków

Wicemistrz

Ma³opolski

 4

 (+6)
1994: Borówka, Kajor, Michalczyk, Niewêg³owski 
Pilch, Stêpak, Zwojewski, Soko³owski
1995: Bloda
1997: Wasyl


Trener: Wojciech Bychawski

Klub uczelniany nikt nie jest wychowankiem
 
XXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3  MKK Pyra Poznañ

Vice-mistrz Strefy

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
 4

 (-2)
1994: Milczyñski
1995: Antczak, B³aszczyk, Drosik,Idziorek, Jañczyk,
Lorych, Szczepañski, Walczak, Wyrwas 

1996: Radzik, Simon, Leszczyñski
1997: Fr±ckowiak

Trener: Tomasz Eichert
4

K¦ AZS Katowice

Mistrz

¦l±ska

 4

  (-4)
1994: Jó¼wiak, Kinczewski, Szymañski, Wawrzyñski
Wilczyñski
1995 Andrzejewski, Hulewicz, Jezela , Mi³ek, Sega
1996: Matysiak
1997: £ubkowski

Trener: Ryszard Litkowycz

 

GRUPA III  - organizator TS WIS£A KRAKÓW

 Wis³a Kraków - Polonia Warszawa  61 : 69
£KS SMS MG 13  £ód¼ - Trefl Sopot  65 : 76
Trefl Sopot - Wis³a Kraków  57 : 51
£KS SMS MG 13  £ód¼ - Polonia Warszawa  60 : 52
Polonia Warszawa - Trefl Sopot  62 : 58
£KS SMS MG 13  £ód¼ -  Wis³a Kraków  76 : 49

Organizator nie przewidzia³  wyró¿nieñ indywidualnych ani dru¿ynowych
(,,¿ó³ta kartka,,)


   PUNKTY

1


Trefl Sopot  

Mistrz Strefy

Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie

 5

 (+7)
1994: Ziêba
1995: Brenk, Czerlenko, Dzier¿ak, Hanke,
Motylewki
1996: W³odarczyk, Szymañaski,Majchrzak W.
1997: Kolenda

Trener: Marcin Kloziñski

 
 2  £KS SMS MG 13  £ód¼

Vice-Mistrz Strefy

Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie
 5

 (-2)
1994: Grabowski, Gwardecki, Kochaniak, Morawiec
Piera, Wal
1995: Bartkiewicz, Tomczak, Purta, Kowalczyk
1996: £ucka, Fabiszewski

Trener: Piotr Zych
 
XXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3  MKS Polonia Warszawa

Wicemistrz

Mazowsza 

 5

 (-3)
1994: Fronc, Jurkiewicz, Ko³akowski, Nieporêdzki
S³oniewski
1995: Biegun, Jagie³³o, Kordalski, Pstrokoñski
1996: Wieluñski
1997: Kierlewicz

Trener: Andrzej Kierlewicz
 
 
4
 
TS Wis³a Kraków

Mistrz

Ma³opolski

 31994: Fuda³a, Góralski, Gawry¶
1995: Kubala, Czajka, Wo¼niak, Zuñ, Róg
1996: ¯aczek, D±bek
1997: Rerak, Majka
 


 GRUPA IV  - organizator MKS START LUBLIN

Wyró¿nienia indywidualne dla zawodników:

Leszek Kaczmarski (MKS Start Lublin)
Wojciech Ha³as  (MKS Start Lublin)
Micha³ Wielechowski  (PBG BJ Poznañ)
Piotr Wieloch  (PBG BJ Poznañ)
Mateusz Miga³a (Mickiewicz Katowice)
Maciej Krówczyñski  (Gimbasket Wroc³aw)

Mickiewicz Romus Katowice - Basket Junior Poznañ  54 : 91
Start Lublin - Gimbasket Wroc³aw  72 : 42
Mickiewicz Romus Katowice - Gimbasket Wroc³aw  54 : 91
Basket Junior Poznañ - Start Lublin  99 : 36
Gimbasket Wroc³aw - Basket Junior Poznañ  44 : 65
Mickiewicz Romus Katowice - Start Lublin  51 : 67

Statuetki dla wyró¿nionych indywidualnie

  
PUNKTY
 1  PBG BJ Poznañ

Mistrz Strefy:

Wielkopolskie
zachodniopomorskie

6
1994: Brêk, Krawiec, Taisner, Wielechowski
Wieloch
1995: Fiszer Pawlak, Szymczak
1996: Marek, Pruefer
1997: Ry¿ek, Stankowski

Trener: Przemys³aw Szurek
Fundacja PBG nikt nie jest wychowankiem
 
 2 
MKS Start Lublin

Mistrz Strefy

Podkarpackie
Lubelskie

 51994: Mamona, Rogowski, Szczepaniak, Kaczmarski
1995: Ha³as, Dojutrek, Kosior, Ganczarski,  
1996: Wojtiuk, K³êbowski, Uni³owski


Trener: Ireneusz Cieæko

 
 
XXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3  KKS Mickiewicz Katowice

Vice-mistrz

¦l±ska
 41994: Cio³ek, Gospodarek, Isbrandt, Kramek ,
Miga³a, Szebesta
1995: Rogaczewski, Twardowski, Pietryga
1996: Siupka,

Trener: Tomasz Oczad³y
 
 3 
UKS Gimbasket Wroc³aw

Vice-Mistrz Strefy

Dolno¶laskie
Lubuskie

 31994: Ko¶ciuk, Stach, Krówczyñski, Wajerowski,
G³uchowicz
1995: Piasecki,
1996; Kopczyñski, Borkowski, Wasilewski, Wi¶niewski

Trener: Robert Ko¶ciuk


 


SCHEMAT FINA£U

ROSA Radom gospodarzem fina³ów Mistrzostw Polski  U-20 Juniorów Starszych !
12-16 marzec 2014

GRUPA I

     
 1 miejsce 1 Grupa
1 miejsce 2 Grupa2 miejsce 3 Grupa
2 miejsce 4 GrupaGRUPA II
 

 
 1 miejsce 3 Grupa
1 miejsce 4 Grupa2 miejsce 1 Grupa
2 miejsce 2 GrupaWspomnieñ czar ..  Fina³ MP U-18 rocznik 1994 i ml. Poznañ 2012

Fina³ MP U-16 rocznik 1994 i m³ Opalenica 2010

Fina³ MP U-14 ROCZNIK 1994 i m³ Radom 2008

Komentarze
Pawcio dnia luty 12 2014 22:02:19
To co zabawa w typowanie finalistów?
GR A Zastal, TKM
GR B Rosa Pyra
GR C Trefl , Polonia
GR D Baket Poznañ, Lublin
coco dnia luty 12 2014 22:30:10
Wszechwiedz±cy Pawcio wytypowa³. Oj siê zdziwisz w pierwszej grupie, oj zdziwisz.
Pawcio dnia luty 12 2014 22:39:18
Dawaj coco swoje typy to zabawa , nie pêkaj
kottrans dnia luty 21 2014 22:37:35
Zawodnicy Klubu Sportowego ROSA-Sport zmietli wrêcz z parkietu ekipê AZS AGH Alstom Kraków, w pierwszym meczu turnieju pó³fina³owego Mistrzostw Polski U20, wygrywaj±c 111:38! Gratulujemy!smiley
skubi180 dnia luty 22 2014 13:49:34
zastal wygrywa z TKM w³oc³awek 84-47smiley
kottrans dnia luty 22 2014 20:52:46
Juniorzy znowu demoluj± i dzieli ich ju¿ tylko krok od turnieju fina³owego Mistrzostw Polski Koszykarzy U20!

Po kolejnym blow-oucie, którego dokonali podopieczni Karola Gutkowskiego nad dru¿yn± K¦ AZS Katowice, jest ju¿ niemal pewne, ¿e juniorzy starsi ROSY Radom zagraj± w finale Mistrzostw Polski do lat 20. Wynik 93:31 mówi wszystko o jednostronnym przebiegu drugiego spotkania radomskiego turnieju pó³fina³owego. Damian Jeszke, w zaledwie 16. minut zdoby³ 19. punktów, a jego pierwsza akcja zakoñczy³a siê efektownym dunkiem! GRATULUJE jemu i ca³ej dru¿ynie!
Arti dnia luty 22 2014 21:51:19
Do boju Polonia !!! WIerzê ,¿e wygracie i pojedziecie na fina³ M.P Trzymam za Was kciuki. Rodowity klub stolicy Polonia!!! smiley
zibi dnia luty 22 2014 21:52:44
Autor D.P.

Szkoda deprecjonowaæ rangê Mistrzostw Polski kategori± rozgrywan± na si³ê, bez zaplecza zawodników, dla kilku zespo³ów których staæ na zebranie i utrzymanie kilku oko³o 20 latków, w wiêkszo¶ci bez przysz³o¶ci w koszykówce zawodowej. Udawanie ¿e ci ch³opcy nie s± seniorami w niczym im nie pomo¿e. Ci którzy zostan± w koszykówce nie potrzebuj± medalu który nic nie mówi o poziomie sportowym. Bo o jakim poziomie sportowym mówimy je¶li w ca³ym kraju zg³osi³o siê do rozgrywek 36 zespo³ów z 13 województw ? Je¶li na etapie pó³fina³u tylko 4 zawodników na zespó³ jest z rocznika docelowego? Je¶li po³owa zespo³ów nie wystawi³a "12" meczowej? Je¶li to nie jest mini koszykówka to co mówi± o poziomie zespo³ów wyniki 41:97, 38:111 ??? Je¶li...je¶li...
Dawno temu, roczniki dzisiejszych legend, Adama Wójcika, Maæka Zieliñskiego czy Dominika Tomczyka gra³y tzw. ligê rezerw. Tych kilku 18-19-20 latków w zespole, którzy widzieli przysz³o¶æ w koszykówce gra³o przedmecz ligowy przed meczem obecnej ekstraklasy. Sk³ad nastolatków uzupe³niony by³ o "ostatnich" z ³awki seniorskiej. Taki zespó³ oko³o 10 osobowy wystarczy³ by "m³odzi" wychowywali siê w szatni seniorskiej, czerpali z do¶wiadczeñ starszych kolegów i najczê¶ciej asystenta pierwszego zespo³u. Jedyny koszt dodatkowy to 5-6 miejsc hotelowych na wyje¼dzie. Taki pomys³ nie wymaga³ utrzymania na si³ê ca³ego zespo³u U-20 z których tylko kilku zostanie w koszykówce. W jednym z sezonów oko³o 19 letni zespó³ Lecha Poznañ wygra³ te rozgrywki przekonuj±co, dos³ownie 2-3 lata pó¼niej da³ 5 zawodników do kadry seniorskiej Lecha i szerokiej kadry Polski....Nie trzeba niczego wymy¶laæ od nowa...
kottrans dnia luty 22 2014 22:19:08
ROSA RADOM zespó³ Karola Gutkowskiego to ju¿ legenda ¶wiadcz± o tym wyniki smiley a równie¿ ciê¿ka praca trenerska oby tak dalej Karol powodzenia w walce o z³oto smiley
kottrans dnia luty 23 2014 09:58:04
filmik z meczu ROSY
http://www.youtube.com/watch?v=gT2OtQrZm-U&feature=youtu.be
kottrans dnia luty 23 2014 09:58:57
Fotki http://rosasport.pl/galeria_22.02.2014__rosaU20_ks_azs_katowice
kottrans dnia luty 23 2014 20:41:03
Nasi koszykarze odpoczywaj±. Nie znaczy to jednak, ¿e Radom koszykarsko ¶pi. M³odzie¿ z Klubu Sportowego ROSA-Sport Radom szaleje. Podczas pó³fina³owego turnieju Mistrzostw Polski U20 w ka¿dym z trzech meczów nie dali szans swoim rywalom i z kompletem zwyciêstw awansowali do Fina³u! To niesamowite jak wielka ró¿nica dzieli zawodników trenera Gutkowskiego od dru¿yn przyjezdnych.
Dzi¶, na zakoñczenie turnieju, koszykarze ROSA-Sportu odprawili z kwitkiem dru¿ynê MKK Pyra Poznañ, wygrywaj±c a¿ 100 do 39!
Damian Jeszke, który jak wszyscy wiedz±, jest m³odzie¿owcem i mo¿e wystêpowaæ w juniorach starszych, rzuci³ w tym meczu 16. punktów w nieca³e 17. minut, do tego do³o¿y³ 4. zbiórki i 5. asyst.
Czy jest kto¶, kto bêdzie w stanie przeszkodziæ tym m³odym koszykarzom w zdobyciu z³ota?

Wyniki wszystkich trzech spotkañ:
KS ROSA-Sport Radom r11; AZS AGH Alstom Kraków 111:38
KS ROSA-Sport Radom r11; K¦ AZS Katowice 93:31
KS ROSA-Sport Radom r11; MKK Pyra Poznañ 100:39

Rosn± nam nastêpcy Piotra Kardasia i £ukasza Majewskiego, oj rosn±! Bêdziemy na nich czekaæ
Opisy, fotorelacje, materia³y wideo z turnieju juniorów starszych mo¿ecie zobaczyæ na naszej stronie www.rosasport.pl w zak³adce ROSA Sport - zapraszamy
pawelgawel dnia luty 23 2014 23:56:43
Ok. Byæ mo¿e Radom to cudowny zespó³, ale nie zmienia to faktu ¿e zespó³ jest kupiony i to ca³a tajemnica wspania³ego szkolenia. Poza tym prawdziw± warto¶æ poka¿e turniej fina³owy. Tutaj respektu dla ,,gwiazd" raczej nie nale¿y siê spodziewaæ.
Pawcio dnia luty 24 2014 09:00:16
No có¿ musze przyznac ¿e moje typy... ¿ycie zamiot³o pod dywan, dobrze ¿e nie obstawia³em u bukasmiley
Dru¿yna zbudowana przez Radom jest poza zasiêgiem i tylko jaki¶ kataklizm mo¿e to zmieniæ.Co do reszty zobaczymy.
Fina³y jak s³ysza³em w Radomiu.
bolid23 dnia luty 24 2014 09:55:44
wszyscy siê "znêcaj± " nad ROS¡ ¿e kupiony zespó³ ¿e brak wychowanków a co napisaæ o PBG Poznañ troszkê przesadzacie z tymi os±dami My¶lê ¿e Fina³ MP U20 zapowiada sie dobrze
Pawcio dnia luty 24 2014 10:27:12
Jako ¿e moja przygoda z basketem m³odzie¿owym zaczê³a sie od kibicowania rocznikowi 94 który w³a¶nie na U-20 koñczy swoj± juniorsk± przygodê ,a druzyna Rosy od "zawsze" rywalizowa³a z Poloni± 94 musze "stan±æ w obronie".
Juz od U-14 te Polonia toczy bój z Ros± raz góra by³a Warszawa raz Radom , raz Rosa odpad³a w pólfina³ach U-16 teraz Polonia U-20.
Oba sk³ady zawsze bazowa³y na wychowankach bo trzeba wiedzieæ ¿e nawet teraz gdy rocznik 94 jest w mniejszo¶ci to w³a¶nie radomski klub "dowióz³" najliczniejsza grupê swoich graczy do fina³ów.Zespól Polonii 94 zagra³ rok temu w fina³ach U-20 i przykro powiedzieæ tamten sk³ad juz prawie nie istnieje .Z ro¿nych powodów , wielu zawodników skonczy³o trenowaæ.Na tym polu to Rosa potrafi³a lepiej zadbaæ o swoich graczy i daæ im wiêcej "motywacji" dlatego teraz jest faworytem.Nie wa¿ne ,¿e ma takie gwiazdy jak Szymkiewicz ,Jeszke , czy Schenk i Stopierzyñski dla mnie to w³a¶nie zawodnicy 2 planu s± krêgos³upem tej dru¿yny.Parszewski,Gos,Stanios ,Zwêgliñski,Zegzu³a czy Michalski to oni graj± ze soba od lat i to oni stanowi± o charakterze tego teamu.

Od kiedy pamiêtam na Mazowszu ten rocznik rywalizowa³ ze sob± na najwy¿szym poziomie, to by³y fajne lata.
JOKER dnia luty 24 2014 10:56:55
A ilu musi byæ wychowanków klubu w kategorii U-20?
Bo jak czytam wypowiedzi to wychodzi ¿e 12.W Radomiu w ROSIE jest ich 7 czy to ma³o??
Jak dla mnie fana Radomskiego Basketu nie choæ na pewno wola³bym ¿eby ca³a dru¿yna pochodzi³a z Radomia ale na tym etapie jest to nie wykonalne chyba ze siê chce dostawaæ lanie jakie ROSA sprawi³a swoim przeciwnikom w grupie. Ogl±da³em tych przeciwników i mogê powiedzieæ nie obra¿aj±c chyba nikogo ¿e z tych rch³opcówr1; nikt w powa¿ny basket nie zagra.
Je¶li ROSA my¶li a pewnie tak do awansu na zaplecze PLK to s± zrozumia³e transfery a ze inwestuje siê w Radomiu w m³odych i zdolnych to wed³ug Was co¶ z³ego.
Przyk³ad Daniela Szymkiewicza jest dobrym przyk³adem nikt nie naciska³ ¿eby gra³ najpierw wylecz kontuzje potem graj i poka¿ co umiesz. Nastêpny Damian który gra w PLK i ogrywa siê e w II lidze czy to z³e wzorce dla mnie bardzo dobre wreszcie ci ch³opcy maj± siê od kogo uczyæ graæ w doros³± koszykówke.
Ach jeszcze jedno proszê mi pokazaæ która dru¿yna w PLK ma w zespole 3 wychowanków a 2 z nich przeby³o drogê od II ligi???

Pozdrowienia z Rdm PiotrówkaFansmileysmiley
darek dnia luty 24 2014 23:01:38
Do Pana JOKERA

W rosie wymienil Pan 7 wychowankow ,ale sa Kluby ,ktore graly i w Radomiu ,ktore w swych kadrach mialy ..WIÊCEJ SWYCH Wychowankow !!
Tak zgadzam siê ,¿e WSZYSCY dzis ZAZDRO¦CIMY .Bazy jak i Kasy jak idzie na koszykowke w Rosie , zazdroszczono WKK, treflowi czy innym .
S± osrodki ,ktorych bud¿et na ca³y sezon dla CALEGO KLUBU jest ni¿szy niz tylko Kategorii MU-20 Rosy
Super , WIELKI SZACUNEK dla Pana Prezesa ,ktory nie postawil na pi³ke kopana -Dyscypline Narodowa.
Ale i tak sa Kluby ,ktore powinny rywalizowac tak rywalizowac w innej kategorii - TYCH nisko bud¿etowych - Bo Naprawdê niewie¿e aby ,ktorykolwiek z obecnych graczy Rosy maj±cych takie warunki jak kilka Klubow czy myslalo by o Uprawianiu Dyscypliny.
Nie mo¿na zaprezentowac sie na arenie krajowej maj±c do dyspozycji w tygodniu ³acznie z meczem 5 s³ownie PIÊÆ godz treningowych 1 raz od 21do 22,30 kolejny od 15, do 16,30
sory ale wg Mnie rownie wielki Szacunek dla Klubiku , ktory rokrocznie boryka sie i do ostaniej chwili zastanawia sie za i czy pojedzie na MP
A Zawodnicy Zwiedzaja Polske i nieraz NAWET co¶ z KIMS wygraja i...
A co zas tyczy sie wychowankow i ew gry w 2 lidze Tak NAJSLABSZEJ bo slaskiej to pewien UM aby nie dopu¶ciæ do Ewentualnych TRIO DEROW w 2 lidze koszykówki
NIE DA£ NA 2014 rok dotacji na rozgrywki w 3 lidze pomimo Szans walki o 2 lige do sprawdzenia tak na BIP UM Katowice jak i SLZKOSZ

Cóz jest SZANSA ,¿e w eliminacjach POLSKA wygra 2 mecze z Giblartarem smiley
darek dnia luty 24 2014 23:03:02
..Przepraszam za Napisanie Nazwy Rosa z ma³ej litery czyta³em i pisa³em tego e-maila z ..komorki
Brak mozliwo¶ci poprawy
JOKER dnia luty 25 2014 08:22:33
Panie Darku
Chyba Prezes Rosy nie obrazi siê za napisanie jast z ma³ej litery.

Rozumie i wiem ze w wielu dru¿ynach gra³o wiêcej wychowanków lecz ja zada³em pytanie czy to ma³o??? Wed³ug mojej skromnej osoby zwyk³ego kibica koszykówki to nie....
Chodzi³o mi o to ze wszyscy wieszali psy na Rosie za to ¿e ma w swoim sk³adzie Damiana ,Daniela, Jakuba, Miko³aja a jak napisa³ Pawcio reszta tych ch³opców trenuje ze sob± od przesz³o 5 lat. Je¶li zespó³ chce dobrze graæ i odnosiæ sukcesy to musi siê wzmacniaæ!! W Radomiu nigdy nie by³o tradycji koszykarskich najwiêkszy sukces AZS I liga. To nie to co na ¦l±sku a ¿e teraz nie ma tam pieniedzy ........mo¿na winiæ dzia³aczy w³adze lokalne itd.
Mi bardziej chodzi o szkolenie w Radomiu co mo¿na podkre¶liæ jest PLK, jest II liga gdzie dru¿yna z³o¿ona w wiekszo¶ci z U-20 walczy o awans, jeat III liga z U-17 wreszcie wiele grup PIOTRÓWKI z medalistami U-14.Wed³ug mnie jest to praca od podstaw a Prezes Saczywko wydaje w³asne pieni±dze w rozwój tak niszowego sportu jakim jest koszykówka.
Wielu kibiców ¶ledz±cych mecze by³o zdziwionych tak du¿ym zró¿nicowaniem pomiêdzy Ros± a innymi dru¿ynami bo co jak co ale nazwa ½ MP do czego¶ powinna zobowi±zywaæ. Czekam na fina³y mam nadzieje ze odbêd± siê w Radomiu i niech wygra najlepszy bo tak jest idea sportu.

Pozdrowienia @ll PiotrówkaFan
Maciej dnia luty 26 2014 10:28:51
http://wiedzasportowa.pl/podsumowanie-u20/
kottrans dnia luty 26 2014 23:51:01
http://www.rosasport.pl/news,3390 FINA£Y w RADOMIU
Arti dnia luty 28 2014 17:59:47
Zibi do DP. Je¿eli kilku ,kilkunastu ch³opców chce graæ mimo ¿e moze nie bêd± grali w seniorach to warto te rozgrywki utrzymywac . Fina³ MP to tylko turniej do którego trzeba siê przygotowaæ czyli chodziæ na treningi ,je¿dziæ na mecze ,turnieje i obozy . W dzisiejszym ¶wiecie gdzie rzadzi internet coraz mniej m³odzie¿y garnie siê do sportu,dlatego te rozgrywki powinny byæ ! A z k±d ty wiesz kto bêdzie gra³ dalej ? Ty gra³e¶ ? Ja trenowa³em L.a i zawsze by³ya kategoria U- 23 czyli m³odzie¿owcy i s± nawet M.E wiêc nie szukaj dziury a wy drodzy ch³opcy grajcie i nie przejmujcie sie takimi dzia³aczami bo oni chca zaoszczêdziæ troche kasy a moze zabroniæ sprowadzaæ zagranicznych zawodników z Ameryki lub Ba³kanów niech ka¿dy zespó³ odrzuci 3 obcokrajowców to bêdzie oko³o 50 wolnych miejsc dla Polskich ch³opców ! a poziom wcale nie bêdzie gorszy a i kasy wydamy mniej pozdrawiam !
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1
1
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi