News: IX Bydgoszcz Cup rocz. 1999, 2000, 2001 Bydgoszcz 11-13.IV.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 17:29:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Bydgoszcz Cup rocz. 1999, 2000, 2001 Bydgoszcz 11-13.IV.2014
Turnieje Podsumowanie

Klub Koszykarski „Astoria” i Zespó³ Szkó³ nr 25 Mi-strzostwa  Sportowego kibiców m³odzie¿owej koszykówki
na  IX OGÓLNOPOLSKI Turniej Koszykówki
ch³opców „Bydgoszcz Cup 2014”

DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH

Nagrody – puchary i dyplomy dla wszystkich zespo³ów. Koszulki dla wszystkich uczestników. MVP, ALL STRAS ka¿dej kategorii oraz dla wyró¿nionych zawodników w ka¿dym zespole.


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI 
(co godzinê nowy filmik)

kadet rocznik 1999:


KLASYFIKACJA KOÑCOWA / wyró¿nienie trenera

1 NOVUM Bydgoszcz 10 pkt -
Jêdrzejczak Kacper
2 Astoria Bydgoszcz  8 pkt. -Jankowski Kacper
3 MUKS Piaseczno 8 pkt. - Banowicz Patryk
4 MOS Starogard Szczeciñski 8 pkt.
5 MKS Wrze¶nia 7 pkt  - Marciniak Micha³
6 UKS 2 E³k 5 pktMocarski Rafa³

MVP:
Skiba Adam - Novum Bydgoszcz

ALL-STARS:

Przybylski Kacper - Astoria Bydgoszcz
Czemerys Bartosz - MKS Wrze¶nia
Mocarski Rafa³ - UKS 2 E³k
Grzelak Kacper - Novum Bydgoszcz
Nagodziñski Daniel - MUKS Piaseczno

Novum Bydgoszcz - Astoria Bydgoszcz 102 : 43
Astoria Bydgoszcz – MKS Wrze¶nia  62 : 76 
MUKS Piaseczno – Novum Bydgoszcz  51 : 116
MOS Stargard Szczecin – UKS Dwójka E³k  60 : 55 po dogrywce
MKS Wrze¶nia – MUKS Piaseczno  54 : 98
Novum Bydgoszcz – UKS Dwójka E³k  122 : 34
Astoria Bydgoszcz – MOS Stargard Szcz.   69 : 62
UKS Dwójka E³k - Astoria Bydgoszcz  74 : 82
MUKS Piaseczno – MOS Stargard Szczecin  56 : 69
Novum Bydgoszcz – MKS Wrze¶nia  112 : 35
UKS Dwójka E³k – MUKS Piaseczno  66 : 88
MKS Wrze¶nia – MOS Stargard Szczecin  48 : 59
MUKS Piaseczno – Astoria Bydgoszcz  77 : 78
UKS Dwójka E³k – MKS Wrze¶nia  74 : 75
Novum Bydgoszcz – MOS Stargard Szczecin  115 : 43

m³odzik starszy rocznik 2000:


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA   /  wyró¿nienie trenera

1 Bat Sierakowice 10 pkt.   / 
M³yñski Kamil
2 MKS D±browa Górnicza 5 / 9 pkt.  /  Chorab Rados³aw
3 MKS MOS Katowice  8 pkt. /  Hora Aleksander
4 Bryza Pruszcz Gdañski 7 pkt.  /   Ciesielski Dominik
5 Kasprowicz Inowroc³aw 6 pkt.  /  
Stañczak Mateusz
6 Astoria Bydgoszcz  5 pkt.  / Szczepañski Szymon

MVP: Kolka Konrad - BAT Sierakowice

ALL-STARS:
Molenda Patryk - MKS D±browa Górnicza
Nalewaj Maciej - Kasprowicz Inowroc³aw
Biela Jan - Astoria Bydgoszcz
Swoboda Kamil - MKS MOS Katowice
Bronk Mateusz - BAT Sierakowice


KK „Astoria” Bydgoszcz – Kasprowicz Inowroc³aw  37 : 55
BAT Sierakowice – Bryza Pruszcz Gdañski  67 : 54
MKS D±browa Górnicza – MOS Katowice  67 : 44
KK „Astoria” Bydgoszcz – Bryza Pruszcz Gdañski  55 : 76
Kasprowicz Inowroc³aw – MOS Katowice  68 : 69
BAT Sierakowice –  MKS D±browa Górnicza  83 : 73  po dogrywce
Kasprowicz Inowroc³aw – BAT Sierakowice  68 : 81
Bryza Pruszcz Gdañski – MKS D±browa Górnicza  46 : 73
KK „Astoria” Bydgoszcz – MOS Katowic  42 : 59
Kasprowicz Inowroc³aw – Bryza Pruszcz Gdañski    56 : 58
MOS Katowice – BAT Sierakowice  43 : 66
KK „Astoria” Bydgoszcz – MKS D±browa Górnicza  52 : 69
Bryza Pruszcz Gdañski – MOS Katowice  38 : 53
MKS D±browa Górnicza – Kasprowicz Inowroc³aw 70 : 60
KK „Astoria” Bydgoszcz – BAT Sierakowice
    43 : 69


m³odzik m³odszy rocznik 2001 i m³odsi.


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / wyró¿nienie trener

1 Wojan Paw³owice 10 pkt. -
¯mijak Aleks
2 ¦l±sk Wroc³aw 9 pkt. -
Kwapisz Hubert
3 Novum Bydgoszcz  8 pkt. -
Bochat Kacpe
4 Pierniki Toruñ 7 pkt. -
Jagodziñski Jakub
5 TKM W³oc³awek 6 pkt. -
Drak-Sbachi Miko³aj
6 Astoria Bydgoszcz 5 pkt -
Grzelak Mateusz

MVP:
Dziendziel Adrian -
Wojan Paw³owice

ALL STARS:


Ciemiñski Jakub - Basket Toruñ
Pluta Micha³ - TKM W³oc³awek
Zió³kowski Mateusz - Novum Bydgoszcz
Czempiel Mateusz - Wojan Paw³owice
Kuczyc Jakub - ¦l±sk Wroc³aw


Astoria Bydgoszcz : Novum Bydgoszcz  48 : 77
Pierniki Toruñ : Novum Bydgoszcz  52 : 63
Astoria Bydgoszcz : TKM W³oc³awek  60 : 107
Pierniki Toruñ : ¦l±sk Wroc³aw  61 : 77 po dogrywce
Astoria Bydgoszcz : Wojan Paw³owice  35 : 95
Novum Bydgoszcz : TKM W³oc³awek 94 : 84
¦l±sk Wroc³aw : Wojan Paw³owice  56 : 79
TKM W³oc³awek – ¦l±sk Wroc³aw   68  : 82
Novum Bydgoszcz – Wojan Paw³owice  86 : 87
Pierniki Toruñ – TKM W³oc³awek  82 : 50
Astoria Bydgoszcz – ¦l±sk Wroc³aw 49 : 57
Pierniki Toruñ – Wojan Paw³owice  75 : 82
Pierniki Toruñ – Astoria Bydgoszcz  54 : 31
TKM W³oc³awek – Wojan Paw³owice  60 : 75
Novum Bydgoszcz – ¦l±sk Wroc³aw    54 : 90 Indywidualny Konkurs Rzutów Osobistych
(wszyscy zawodnicy)

1 Mateusz Pniewski  10 / 7 Basket Toruñ

2 Mateusz Czempiel 10 / 6 Wojan Paw³owice
3 Damian Sypniewski 10 / 6 Astoria Bydgoszcz
4 Mateusz Pietrzak  10 / 4 TKM W³oc³awek
5 Hubert Kwapisz 10 / 3 ¦l±sk Wroc³aw
6 Kacper S³owiñski  10 / 2 Novum Bydgoszcz
 Dru¿ynowy Konkurs Rzutów Osobistych
(11 zawodników z dru¿yny 5 rzutów ka¿dy)

1 ¦l±sk Wroc³aw  55 / 37

2 Wojan Paw³owice   55 / 32
3 Basket Toruñ  55 / 31
4 TKM W³oc³awek  55 / 30
5 Astoria Bydgoszcz  55 / 27
6 Novum Bydgoszcz 55 / 18

 Konkurs 5 kó³

(5 pozycji na czas)

1 Jakub Cieniñski  21,67  Basket Toruñ
2 Mateusz Czempiel   22,24 Wojan Paw³owice
3 Aleks ¯mijak 22,27 Wojan Paw³owice
4 Igor Koz³owski 22, 62 Wojan Paw³owice
5 Jakub Bierski 23, 40 TKM W³oc³awek
6 Krzysztof Niedorys  23, 72 ¦l±sk Wroc³aw


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
G2 E³k
G2 E³k
Butony
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi