News: U-20 FINA£ Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U-20 rocz.1994 i m³. Radom 12-16.III.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 19:31:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 FINA£ Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U-20 rocz.1994 i m³. Radom 12-16.III.2014
U-20 Juniorzy St.
 Absolutnym sukcesem radomskiego Klubu zakoñczy³y siê Fina³y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (U-20), w którym podopieczni trenerów Karola GutkowskiegoJaros³awa Wróbla po jednostronnym pojedynku pokonali SKM Zastal Zielona Góra 82:35 i zdobyli upragniony z³oty medal!!!

By³ to "bardzo dobry, ocieraj±cy siê o doskona³o¶æ mecz", w którym nasi m³odzie¿owcy pokazali absolutn± klasê mistrzowsk±, do której przeciwnik z Zielonej Góry nie by³ w stanie siê nawet zbli¿yæ. Ju¿ w pierwszej kwarcie koszykarze ROSY Radom pokazali pazur, ale chyba nikt nie przypuszcza³, ¿e Wielki Fina³ bêdzie spektaklem jednego aktora! Nie ujmuj±c nic przeciwnikowi, radomianie zagrali REWELACYJNIE w obronie, DOSKONALE w ataku, absolutnie nokautuj±c rywala w ka¿dym elemencie koszykarskiego rzemios³a!

Jak podkre¶li³ Prezydent Miasta Radomia Pan Andrzej Kosztowniak jest to wspólny sukces Klubu, który ju¿ od 21 lat szkoli koszykarski "narybek", wielki wk³ad i pasja ca³ej Rodziny Saczywko, która konsekwentnie realizuje swoje wizje a tak¿e prezesów KS ROSA Sport Radom, sztabu szkoleniowego i ca³ej dru¿yny Mistrzów. Trzeba te¿ w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e Miasto Radom mo¿e tak¿e czuæ siê "ojcem" najwiêkszego sukcesu w koszykarskiej historii ROSY Radom!

FINA£:  ROSA Radom - SKM Zastal Zielona Góra  83:35 

Dru¿yna Mistrzów ROSA Radom: Filip Zegzu³a 14 (3), Daniel Szymkiewicz 13 (1), Jakub Schenk 12 (2), Miko³aj Stopierzyñski 12, Damian Jeszke 12 i 10zb., Mateusz Gos 5, Kamil Michalski 4, Maciej Parszewski 3, Jakub Stanios 2, Karol Zmys³owski 2, Mateusz Zwêgliñski 2, Artur Pabianek 1, trenerzy Karol Gutkowski, trener asystent Jaros³aw Wróbel, trener odnowy bilogicznej Krzysztof Malczewski.

SKM:
Suchodolski 8, Ponitka 8 (1), Cho³uj 4, Trubacz 3 (1), Milej 3 (1), Krawczyk 2, Der 2, Jasnos 2, Sirijatowicz 2, Przybylski 1, Chojnacki 0, Chor±gwicki 0.

W meczu o III miejsce:
Trefl Sopot - Biofarm Basket Junior Poznañ 93:57

Trefl: Ziêba 22 (2), Brenk 17 (1), Kulka 16, Dzier¿ak 10 (2), Hanke 9 (2), Czerlonko 9, W³odarczyk 9 (1), Motylewski 1, Majchrzak 0.
Biofarm:
Fiszer 17, Szymczak 10, Krawiec 8, Pruefer 7, Wielechowski 7 (1), Wieloch 6, Michalik 1, Marek 1, Brêk 0, Ry¿ek 0, Taisner 0, Pawlak 0.


Pó³fina³y        
Trefl Sopot - KS Rosa Sport Radom  61 : 71
SKM Zastal Zielona Góra
- Biofarm Basket Junior Poznañ  68 : 50

o 5 miejsce:  SKS Starogard Gdañski
- £KS SMS MG13  75 : 85
o 7 miejsce:
MKS Start Lublin - AZS AGH Alstom Kraków  56 : 109

Wyró¿nienia indywidualne Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (U-20):

Najlepszy strzelec: Piotr Stêpak (AZS AGH Kraków, 109 punktów),
Najlepszy zbieraj±cy: Grzegorz Kulka (Trefl Sopot, 58 zbiórek),
Najlepszy podaj±cy: Pawe³ Dzier¿ak (Trefl Sopot, 25 asyst),
Najlepszy playmaker: Jakub Schenk (ROSA Radom),
Najbardziej warto¶ciowy zawodnik MVP: Daniel Szymkiewicz (ROSA Radom),

Najlepsza pi±tka radomskiego turnieju:

Filip Zegzu³a (ROSA Radom),
Damian Jeszke (ROSA Radom),
Pawe³ Dzier¿ak (Trefl Sopot),
Rados³aw Trubacz (Zastal Zielona Góra),
Grzegorz Kulka (Trefl Sopot).

Klasyfikacja koñcowa  Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (U-20):

   
1
 

ROSA Radom
  1994: Stanios, Schenk, Zegzu³a, Zwêglinski, Gos,
Szymkiewicz Parszewski,
Stopierzyñski M.
1995: Jeszke
1996: Zmys³owski
1997: Ko³akowski, Pabianek

Trener:  Karol Gutkowski
 2

SKM Zastal
Zielona Góra


1994: Suchodolski, Trubacz, Chor±gwicki, Cho³uj
Jasnos, Sirijatowicz

1995: Milej, Krawczyk,
1996: Der, M. Zywert, Przybylski,
1997: M. Ponitka

Trener: Bogdan Onufrowicz

 3 

Trefl Sopot
  1994: Ziêba
1995: Brenk, Czerlenko, Dzier¿ak, Hanke,
Motylewki
1996: W³odarczyk, Szymañaski,Majchrzak W.
1997: Kolenda

Trener: Marcin Kloziñski

 4 

Biofarm Basket
Junior Poznañ
  1994: Brêk, Krawiec, Taisner, Wielechowski
Wieloch
1995: Fiszer Pawlak, Szymczak
1996: Marek, Pruefer
1997: Ry¿ek, Stankowski

Trener: Przemys³aw Szurek

Fundacja PBG nikt nie jest wychowankiem


 5 

£KS SMS MG13
 1994: Grabowski, Gwardecki, Kochaniak,
Morawiec
Piera, Wal
1995: Bartkiewicz, Tomczak, Purta, Kowalczyk
1996: £ucka, Fabiszewski

Trener: Piotr Zych
 6 

SKS Starogard
Gdañski
 1994: Struski, Radwañski
1995: Rózga, Kra¶niewski, Bieliñski, Megger,
Radomski 

1996: S³owikowski,
1997: Tylkowski, Micha³owski, Reszka

Trener:
Krzysztof Pi±tkowski
 7 

AZS AGH Kraków
 1994: Borówka, Kajor, Michalczyk, Niewêg³owski 
Pilch, Stêpak, Zwojewski,
Soko³owski
1995: Bloda
1997: Wasyl

Trener: Wojciech Bychawski

Klub uczelniany nikt nie jest wychowankiem

 8 

MKS Start Lublin
 1994: Mamona, Rogowski, Szczepaniak, Kaczmarski
1995: Ha³as, Dojutrek, Kosior, Ganczarski,  
1996: Wojtiuk, K³êbowski, Uni³owski


Trener: Ireneusz Cieæko

uwaga:
Zawodnicy zaznaczeni pogrubiona czcionk± to wychowankowie klubów
Zawodnicy zaznaczeni na czerwono to uczestniczy M³odzie¿owych Mistrzostw Europy


Grupa A  
  
   

SKM Zastal Zielona Góra - MKS Start Lublin  89 : 35
KS Rosa Sport Radom - £KS SMS MG13   82 : 52
SKM Zastal Zielona Góra - £KS SMS MG13  88 : 57
KS Rosa Sport Radom - MKS Start Lublin
  102 : 46
£KS SMS MG13 - MKS Start Lublin  103 : 37
SKM Zastal Zielona Góra - KS Rosa Sport Radom  57 : 66

  M
PKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
 1ROSA RADOM
 3 6 3 0
177
 92   85
 2ZASTAL ZIELONA GÓRA 3
 5 2 1184 98   86
 3£KS SMS MG13 £ÓD¬ 3 4 1 2 109 170  -30
 4START LUBLIN
 3 3 0 3 81
191
  -84


Grupa B   
     

BIOFARM Basket Junior Poznañ - SKS Starogard Gdañski  78 : 64
Trefl Sopot - AZS AGH Alstom Kraków  84 : 50
Trefl Sopot - SKS Starogard Gdañski  71 : 66 po dogrywce
BIOFARM Basket Junior Poznañ - AZS AGH Alstom Kraków
  101 : 55
Trefl Sopot - BIOFARM Basket Junior Poznañ  72 : 76
SKS Starogard Gdañski - AZS AGH Alstom Kraków  78 : 70

  MPKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
 1BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAÑ 3 6 3 0179
119
  60
 2TREFL SOPOT
 3 5 2 1155
116
  39
 3SKS STAROGARD GDAÑSK
 3 4 1 2130
149
 -19
 4AZS AGH ALSTON KRAKÓW
 3 3 0 3105
185
 -80

PISALI O MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW STARSZYCH

http://wiedzasportowa.pl/category/koszykowka/


Komentarze
darek dnia marzec 12 2014 16:48:07
MISTRZOSTWA POLSKI MU-20 w koszykowce Mêskiej.

Tak jestem malkontentem chcialbym dzis z perspektywy czasu zdradzic ankana , ankana 1/2 MP w Radomiu.
Tak zdaje sobie sprawe ,¿e kolejny raz podpadne wielu kibicom koszykówki ZW£ASZCZA w RADOMIU
Wiem i zdaje sobie sprawê ,¿e JEST wielka presja na wynik ,jest zaplecze sa godz etc JEST i wielki SPONSOR ,ktory Mo¿e DUZO

Nie ukrywam gdy po losowaniu Bardzo chcielismy mo¿e i ze wzgledow oszczednosciowych ZORGANIZOWAÆ 1/2 w Katowicach.
poczynione zosta³y kroki
Jednak¿e ZNOWU ma³y uleg³ DUZEMU I BOGATEMU cóz looby w PZKOSZ Rosy do AZS maja siê jak REAL Madryt do polskiej druzynyw UFIE.
Cóz mnie zabola³o w Radomiu ..
WARUNKI hotelarsko-gastronomicze -tak czego mozna wymagaæ za 40z³ ??
AZS Zaproponowa³ PZKOSZ dla uczestnikow warunki na miare XX wieku Hotel *** pokoiki 2 osobowe , ³azienka , tv, wi-fi, wyzywienie do OPORU ( sponsor ) i wszystko za 90 z³ TAK roznica 50z³ ,ale GWARANTUJÊ nie by³o w pokojach stworzonek znanych z PKP o ktorych mówil Sejm !!!!.
Obiekt na ktorym mial odbywaæ sie tutrniej to Sala treningowa z 2 EUROBASKETÓW Szopienicka hala
I Mo¿liwo¶c bo by³y poczynione rozmowy zape³nienia nie tylko mecze gospodarzy PE£NYCH HAL z wydz edukacji
W Katowicach poza 2 klubami w II lidze nie ma koszykowki -TAK poniek±d K¦ AZS nie myliæ z AZS AWF -to inny Klub chcial ROZPROPAGOWAÆ poprzez MP koszykówkê
Dziwnym jest ,¿e skoro Druzyna -Klub aspiruj±ca do MEDALU zabiera Szanse popularyzacji koszykowki na ¶l±sku !!
mo¿e loobing by³ zbyt ma³y w PZKOSZ
Kilka lat temu gdy OBLIGATORYJNIE AZS poniek±d mia³ przyznana organizacje ZORGANIZOWALI¦MY chyba jedn± z NAJLEPSZYCH Imprez rangi MP Do dzi¶ na zawodach w Polsce na ,ktorych bywam co niektórzy wspominaja "¶l±skie oblaty i kopalnioki" jak i inne gifty które w ilo¶ciach duzych trafi³y dla go¶ci.z UM KATOWICE
Bylismy chyba jednymi z pierwszych ,którzy po kazdym meczu Nagradzali nagrod± MVP
Oczywi¶cie w 1/2 MP w Radomiu rowniez by³y Nagrody !!
Ale z taka doza pewnego ¯ALU pozostaje malutki niesmak i WSPOMNIENIE fajnych robaczków w zaproponowanym przez Organizatorów w obiekcie hotelarskim ! !
Tak moglismy oczywi¶cie zmieniæ ,ale podczas pobytu raczej nie czyni sie juz takich ruchów
oczywi¶cie mo¿na bylo przejechaæ i sprawdzic warunki lokalowe ale nauczony jestem ,¿e GO¦CIOWI naleza siê warunki na pewnym poziomi
Wzorem dla Mnie jest kilka KLUBOW ,ktore organizuj±c nawet 1/4 czy 1/2 organizowali hotele na poziomie **** myslê tutaj o klubach z Krakowa jak i Bydgoszczy
My¶lê ,¿e na FINAle jest ju¿ lepiej..
Pawcio dnia marzec 12 2014 17:46:55
Trefl w³a¶nie zmienia lokum bo warunki mieli b. skromne , a wy¿ywienie wrêcz kuriozalne (bu³ka z dzemem na ¶niadanie)... dla sportowców graj±cych zawody??
Wiêc mo¿na zmieniæ warunki pobytu w trakcie zawodów choæ fina³y to 5 dni a nie 3, wiêc ma to wiêkszy sens.
Robson88 dnia marzec 14 2014 22:39:02
Po obejrzeniu wiêkszo¶ci spotkañ (dziêki Bogu omin±³em Start-£KS) dochodze do wniosku, ¿e jednak najciekawiej wygl±da Poznañ. Si³a pod basketem, ale kiedy j± zatrzymaj± rywale to obwód bierze gre na siebie. Nie¼le w strefie graj±. Z Zastalem powinni sobie poradziæ, bo tam jednak za du¿o niedok³adno¶ci i za ma³o do¶wiadczenia. Rosa-Trefl tak¿e bêdzie dobrym meczem, ale nie wydaje mi siê ¿eby radomianie dali sobie wyrwac fina³ z rak. Za du¿o maj± atutów. A jutro Jeszke gra te¿ w PLK prawda?
Szkoda, ¿e nie ma jaki¶ programów, skrótów spotkañ, albo relacji i wywiadów z tych mistrzostw, ale i tak organizacja na du¿y plus za te transmisje.
Pawcio dnia marzec 18 2014 10:29:00
Kilka uwag do sk³adów wymienionych wy¿ej.
DO POPRAWY ZIBI
Rosa brakuje wychowanka Kamila Michalskiego wstyd!
Trefl przekrêcone nazwiska Czerlonko,Motylewski,Szymañski !!!
PBG Damian Szymczak gra³ na ME w Macedonii.

Robson88 nie by³o reportarzy wywiadów czy relacji bo na miejscu nie by³o dziennikarzy...
Codzienne podsumowanie rywalizacji by³o na
http://wiedzasportowa.pl/mistrzostwa-polski-u20-dzien-5/
po U-20 napisali
Micha³ ¦widerski
http://www.2takty.com/wyniki/u20-dziesiatka-o-mistrzostwach
Polski Kosz
http://polskikosz.pl/news/109955/po_mistrzostwach_polski_u_20___analiza_.html
Pawcio dnia marzec 24 2014 10:19:18
Na YT TV Dami wstawi³a wszystkie mecze fina³ów U-20
https://www.youtube.com/channel/UCL1u3cY7_nPjbZmKljCy_Cw/videos?sort=dd&shelf_id=1&view=0
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Baranowska Paulina JAS FBG Sosnowiec
Baranowska Paulina JAS FBG Sosnowiec
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi