News: U-14 Pó³fina³y Mistrzostw Polski M³odzików rocz.2000 Poznañ, Starogard Gdañski, Poznañ, Szczecin 2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 23 2021 10:28:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-14 Pó³fina³y Mistrzostw Polski M³odzików rocz.2000 Poznañ, Starogard Gdañski, Poznañ, Szczecin 2014
U-14 M³odzicy St.
 Prezentujemy grupy turnieju fina³owego mistrzostw Polski do lat 14 mê¿czyzn.

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI


Podzia³ na grupy w turnieju fina³owym:
KOMUNIKAT WYDZIA£U ROZGRYWEK nr 13/2013/2014
Grupa A - IX/1, X/1, XI/2, XII/2
Grupa B - XI/1, XII/1, IX/2, X/2

Grupa A
MKK Pyra Poznañ
CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola
MUKS Nied¼wiadki Przemy¶l
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.

Grupa B
UKS Siódemka Trefl Sopot
TKM W³oc³awek
SKM Zastal Zielona Góra
SPK Bia³ystok


RELACJE LIVE STATYSTYKI

Grupa I  Organizator: MKK Pyra Poznañ

W opinii trenerów i zawodników dru¿yn przyjezdnych turniej zorganizowany na  plus

najlepszy zawodnik w zespole

Miko³aj Walczak (PYRA Poznañ), Wiktor Rajewicz (ZASTAL Zielona Góra), Szymon Janczak (MKS Zabrze), Mateusz Stañczuk (KASPROWICZ Inowroc³aw)
wyró¿nienie trenera zespo³u:
Patryk Stankowski (PYRA Poznañ), Patryk Kiba³a (ZASTAL Zielona Góra), Bartosz Kowalczyk (MKS Zabrze), Kamil Konieczka (KASPROWICZ Inowroc³aw)

Pyra Poznañ - Kasprowicz Inowroc³aw 
62 : 64
MKS Zabrze - Zastal Zielona Góra  61 : 65
Zastal Zielona Góra - Kasprowicz Inowroc³aw  59 : 53
MKS Zabrze - Pyra Poznañ   43 : 54
Kasprowicz Inowroc³aw - MKS Zabrze  50 : 57
Pyra Poznañ - Zastal Zielona Góra  81 : 67

  
PKT.

1
 MKK Pyra
Poznañ

Vicemistrz
Wielkopolski
5
2000: Patryk Stankowski, Miko³aj Walczak
Mateusz Starkiewicz, Waldemar Jarmu¿ek,
Bartosz Werner, Andrzej Krajewski, Gracjan Jêchorek,
Wiktor Chiche³, Stanis³aw Jurga, Pawe³ Pampuch,
Aleksander Przyby³a, Mateusz Kowalski
2001: Pawe³ Klimaszewsk, Kamil Pleskot

Trener: Tomasz B³aszak
2
 SKM Zastal
Zielona Góra

Mistrz
Lubuskiego
5
2000: Wiktor Rajewicz, Wojciech Kamrowski
Maciej Domaga³a, Kacper Ostrowski, Patryk Kiba³a
Mateusz B³oszyk, Kacper Olejniczak,
Kacper Matuszewski
Dominik Gumienny, Wojciech Kaczmarek
2001: Miko³aj Siminski, Micha³ Siminski

Trener; Kamil Czapla
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 MKS Zabrze

Mistrz
¦l±ska
4
2000: Stanis³aw Heliñski, Szymon Janczak
Tomasz Czekaj, Mateusz Poloczek,

Bartosz Kowalczyk Mateusz Stanek, Bart³omiej Mazur,
Patryk Witkowski Pawe³ Patyk, Bart³omiej Berdyczko,
Jacek Ciê¿ki £ukasz Ostrowski, £ukasz Szymanik,
Rados³aw Mijas Adam Janusz
Trener: Janusz Moralewicz
4
 SKS Kasprowicz
Inowroc³aw

Vicemistrz
Kujawsko
Pomorskie
4
2000: Kamil Konieczka, Mateusz Stañczuk
Dobromir Szymañski, Hubert Jankowski,
Maciej Nalewaj, Kacper Nijak, Jêdrzej Szerszunowicz,
Wiktor Szymañski, Jakub Piotrowski, Filip Jargie³o,
Piotr Gize
2001: Micha³ Królikowski
Trener: Dariusz Sikora

Grupa II  Organizator: SKS Starogard Gdañski

W opinii trenerów i zawodników dru¿yn przyjezdnych turniej zorganizowany na  plus jedynie o co maj± ¿al to brak wyró¿nieñ dru¿ynowych i indywidualnych
Widocznie organizatorom by³o szkoda pieniêdzy

Starogard Gdañski - BAT Sierakowice  61 : 64
SPK Bia³ystok - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  68 : 80
Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - BAT Sierakowice  62 : 66
SPK Bia³ystok - SKS Starogard Gdañski  83 : 53
BAT Sierakowice - SPK Bia³ystok  56 : 71
SKS Starogard Gdañski - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  61 : 63

  
 PKT.
1

CSM Ku¼nia
Koszykówki
Stalowa Wola

Vicemistrz
Podkarpacia

5
2000: Remigiusz Krzysik, Patryk Koper,
Grzegorz Pecka, Micha³ Materowski, Karol Kie³b
Damian Gortych, Pawe³ Paluch, Kacper G³adysz,
Mateusz Krakowski, Micha³ Bzdoñ
2001: Szymon Siembida


Trener: Jerzy Szambelan
2
 SPK Bia³ystok

Mistrz
Podlaskiego
5
2000: Maciej Bêbeniec, Piotr Wójtowicz
Patryk Zdanowicz, Szymon Buczyñski,
£ukasz Gromotowicz, Grzegorz ¦wirydowicz,
Pawe³ Buszko, Jakub Dubiec, Daniel Rzepnicki,
Kamil Grzegorz Pankiewicz, Dawid Wêgrzynowski,
£ukasz Sinielnikow, Mateusz So³owiej
Cezary Malicki, Jaros³aw Sokólski
Trener: Andriej Sinielnikow
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 KS BAT
Sierakowice

III miejsce
Pomorskiego
52000: Konrad Kolka, Mateusz Bronk
Marcin Lademann, Dacjusz Kierznikiewicz
Kamil M³yñski, Tomasz Wolski, Pawe³ Polejowski
Szymon Formela, Jakub Bigus, Dominik Kuczkowski
Mateusz Czaja

Trener: Dariusz Kolka
4
 SKS
Starogard Gdañski


Vicemistrz
Pomorskiego
3
2000: Marcin Kulas, Grzegorz Kamiñski
Dawid Romanowski, Wojciech Kor³ub,
Pawe³ Rykaczewski, Bartosz Skiba, Kamil Gawlik,
Dominik Ku¶nierz, Karol Machnikowski,
Maciej Pabich, Miko³aj Chrzanowski, Karol Koleczka

Trener:
Krzysztof Biesiada


Grupa III  Organizator: MUKS Nied¼wiadki Przemy¶l 

 W opinii trenerów i zawodników dru¿yn przyjezdnych turniej zorganizowany na du¿y plus

MVP:
Sebastian Walda
– UKS 7 Trefl Sopot
ALL-STARS: Micha³ Mochnacz, Micha³ Pawlak (Sopot), Mateusz Zozuñ (Warszawa), Kacper Walciszewski (Przemy¶l), Maciej  Stachowicz (Rybnik)
Najlepszy Strzelec: Sebastian Walda – UKS 7 Trefl Sopot
Najlepszy Obroñca: Micha³ Mochnacz – UKS 7 Trefl Sopot
Najlepszy rozgrywaj±cy: Rafa³ Serwañski – Nied¼wiadki Przemy¶l

Ka¿dy uczestnik otrzyma³ okoliczno¶ciow± koszulkê z pó³fina³ów MP oraz materia³y promuj±ce Przemy¶l

Siódemka Trefl Sopot
- Jagiellonka Warszawa
  106 : 60
Nied¼wiadki Przemy¶l - MKKS Rybnik  107 : 47
Jagiellonka Warszawa - MKKS Rybnik  62 : 55
Siódemka Trefl Sopot - Nied¼wiadki Przemy¶l  100 : 71
MKKS Rybnik - SiódemkaTrefl Sopot  70 : 57
Nied¼wiadki Przemy¶l - Jagiellonka Warszawa  93 : 65

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI
 
  
 PKT.
1
 UKS SiódemkaTrefl
Sopot


Mistrz
Pomorskiego
5
2000: Sebastian Walda, Micha³ Mochnacz
Jakub Borysewicz, Przemys³aw Chmielewski,
Jakub Chojêta Dominik Groth, Micha³ Pawlak,
Patryk Tabaszewski Dariusz Kazimierczak,
Jacek £oñski, Jakub Hoffmann, Pawe³ Jaszczerski
2001: Mi³osz Korolczuk

Trener: Tomasz Chwia³kowski
2
 MUKS Nied¼wiadki
Przemy¶l

Mistrz
Podkarpacia

5
2000: Kacper Walciszewski, Wiktor S³aby
Jakub Kucharski, Jakub Complak,
Arkadiusz Szechyñski, Rafa³ Serwañski, Pawe³ Mi¶ko,
Pawe³ Strzêpek, £ukasz Paw³o¶, Jakub Radochoñski,
Kajetan Puchalski, Mi³osz Buchtalarz
2001: Kacper Bednarz

Trener: Daniel Puchalski
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

UKS Jagiellonka
Warszawa

Mistrz
Mazowsza
4
2000: Cezary Karpik, Aleksander Chmielnicki
Aleksander Lewandowski, Rafa³ Banasiak,
Wojciech Król Micha³ Sakowski, Maksymilian Motel,
£ukasz Osiñski Mateusz Zozuñ, Filip Dyduch,
Wiktor Mankiewicz Maciej Grodzki

Trener:
Tomasz Wakulski
4
 MKKS Rybnik

III miejsce
¦l±skie

4
2000: Jakub Twaróg, Adam Ku¶ka
Maciej Stachowicz, Jan Grzybczyk, Jakub £awicki
Robert D±browski, Adam Uherek,
Mateusz Kaczmarski Mateusz Szwelengreber,
Tomasz Koz³owski
2001: Mateusz Rakszawa, Andrzej Kie³basa
Trener: Grzegorz Adamczyk

Grupa IV
  Organizator: UKS Trójka -Kosz Szczecin
    

W opinii trenerów i zawodników dru¿yn przyjezdnych turniej s³abo zorganizowany
szczególnie zakwaterowanie

MVP: Andrzej Pluta
5 ALL-STARS: Konrad Glapa i Mateusz Zarêba (Kasprowiczanka) FilIp Drozdowski (TKM) Piotr Rojek (Piotrówka) Miko³aj Szyliñski


 

 3 Kosz Szczecin - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 34 : 44
TKM W³oc³awek - Piotrówka Radom  76 : 43
Piotrówka Radom - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  54 : 65
TKM W³oc³awek - Trójka - Kosz Szczecin  83 : 42
 
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - TKM W³oc³awek  37 : 78
Trójka - Kosz Szczecin - Piotrówka Radom  47 : 66  
 PKT.
1

TKM W³oc³awek

Mistrz
Kujawsko-
Pomorskiego

6
2000: Andrzej Pluta, Filip Drozdowski
Adam Pi±tek, Marcin Woroniecki, Mateusz Kolasiñski,
Przemys³aw Zygmunciak, Dawid Nikleniewicz,,
Stanis³aw Pytel, Jakub Chosa, Igor Wiliñski,
Mateusz Duchewicz, Marcel Afeltowicz
2002: Micha³ Pluta

Trener: Wojciech Boblewski
2
 UKS Kasprowiczanka
Ostrów Wlkp.


Mistrz
Wielkopolski
5
2000: Konrad Glapa, Mateusz Zaremba
Gracjan Ko¼ma, Mateusz Suski, Dominik Miazga
Szymon J±der, Adam Wawrzyniak, Kamil Sobczak
2001:
Micha³ G³ówka, Miko³aj Kuncewicz
Jakub Miko³ajczyk, Miko³aj Tyburcy

Trener: Andrzej Suski
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 MKS Piotrówka
Radom


IV miejsce
Mazowsze
4
2000: Kacper Rojek, B³a¿ej Sowa
Hubert Strzelec, Igor Mêdrek, Adam ¦cibor
Kacper Alot, Daniel Sobuta, Wojciech Kula
Kacper Wydra, Bartosz Chebdowski, Micha³ Fereniec
Mateusz Biernacik , Jakub Kowalczyk

Trener: £ukasz Jakóbczak
4
 UKS Trójka - Kosz
Szczecin


Mistrz
Zachodnio-
pomorskiego
3
2000: Miko³aj Szyliñski, Oskar Skorupski
Filip Huzarski, Pawe³ Kempiñski, Patryk Ruks
Kacper Mañkowski, Hubert Nowak, Nikodem Iwin
Bartosz ¦miechowski, Maksymilian Bromirski
Kamil Wojciech, Jakub Bia³oñ, Jakub Iwanów
Trener: Zbigniew Majcherek

Kto awansuje do Fina³u MP U14 wybieramy po 2 z ka¿dej grupy
1 Pyra Poznañ (78)8%8%
1 MKS Zabrze (52)5%5%
1 Zastal Z.G. (86)9%9%
1 Kasprowicz Inowr. (25)3%3%
2 Starogard Gd. (49)5%5%
2 SPK Bia³ystok (75)8%8%
2 Bat Sierakowice (51)5%5%
2 Ku¿nia S.W. (63)6%6%
3 Nied¼wiadki P. (107)11%11%
3 UKS 7 Sopot (112)11%11%
3 Jagielonka W-wa (28)3%3%
3 MKKS Rybnik (15)2%2%
4 Trójka Szczecin (31)3%3%
4 TKM W³oc³awek (121)12%12%
4 Piotrówka Radom (79)8%8%
4 Ostrów Wlkp. (28)3%3%

£±cznie oddano 1000 g³osów

Komentarze
W-w dnia maj 20 2014 16:25:42
TKM W³oc³awek ostatnie mecze w pó³fina³ach i ewentualnie fina³ach rozegra ze swoim liderem Andrzejem Plut±, który obiera od nowego sezonu ( z ca³± rodzin± ) kierunek Madryt.
http://www.torun.sport.pl/sport-torun/1,130147,15971644,Andrzej_Pluta____Rzucamy_wszystko__Wyjezdzamy_z_Polski_.html
http://www.wtkanwil.com.pl/index.php?o=news2,3659
http://krzysztofsendecki.natemat.pl/102657,24-sekundy-z-andrzejem-pluta
paolo69 dnia maj 20 2014 17:34:22
WITAM WSZYSTKICH, MOJE PRZEMY¦LENIA , GRUPA 1 WSZYSTKO MO¯LIWE,GRUPA 2 WSZYSTKO MO¯LIWE, GRUPA 3 FAKTYCZNIE GRUPA ¦MIERCI , ACZKOLWIEK FINA£ BEZ PRZEMY¦LA I SOPOTU WYDAJE SIÊ NIE PRAWDOPODOBNY GRUPA 4 TKM I KTO¦ DO PARY,NAJBARDZIEJ NIEDOCENIANE ZESPO£Y TO RYBNIK I INOWROC£AW , NIESPODZIANKI MILE WIDZIANE .POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
KillBill dnia maj 20 2014 18:05:14
Bardzo ciekawa i rzetelna zapowied¼. Zibi, kawal dobrej roboty. I do zobaczenia w Przemy¶lu (a raczej Medycesmileysmiley
dariusz boros dnia maj 23 2014 20:52:20
Sopot 46 pkt przewagi! Moc!
Przemy¶l-moc!
DD dnia maj 24 2014 14:18:09
UKS3 Kosz Szczecin zabrak³o chyba skuteczno¶ci. Pierwszy raz widzia³em w dru¿ynie Szczecina, ¿e tyle rzutów z pozycji "sam na sam z koszem" nie wesz³o. Ale jak ju¿ widzieli¶my boisko uczy pokory. Nale¿y lekcjê przyj±æ, odrobiæ zadanie i graæ dalej. Wa¿ne, ¿e emocje s±.
DD dnia maj 26 2014 01:11:27
Dla zespo³u UKS 3 Kosz ze Szczecina rozgrywki siê zakoñczy³y. Gratulujê awansu dla W³oc³awka i Ostrowa Wlkp. Gratulujê tak¿e bardzo pozytywnej postawy dla Radomia. Ja jestem zadowolony z osi±gniêæ Szczecina. Jak to w naszym narodzie tak i w Szczecinie ros³y nadzieje z ka¿d± wygran±. Jednak jako rodzic po U-14 mogê stwierdziæ jedno Trójce Szczecin brakuje ogrania turniejowego. Zadania domowe zosta³y zadane. Teraz pozostaje ich odrobienie, a na to s± dwa lata, bo w U-16 przez pierwszy rok trzeba bêdzie uznaæ przewagê jednego roku grania kadetów oraz rok ró¿nicy.

Szkoda, ¿e w ca³ej fazie U-14 zespo³y spotka³y nie przewidziane trudno¶ci i uci±¿liwo¶ci. Mam nadziejê, ¿e szczególnie doro¶li przemy¶l± swoje zachowanie i przysz³e spotkania bêd± siê odbywa³y w mi³ej atmosferze z mniejsz± ilo¶ci± kontuzji.

Mam nadziejê, ¿e w przysz³o¶ci rodzice nie bêd± sêdziowaæ w³asnym dzieciom bo takie zachowanie doros³ych wypacza m³odych ludzi, a i doros³ym nie s³u¿y.

A MP U-14 niech wygra najlepszy zespó³.

Jeszcze raz trzymam kciuki za m³odych koszykarzy. Niech Polska Koszykówk± stoi.

Pozdrawiam wszystkich, których spotka³em i nie spotka³em, i których mam nadziejê w przysz³o¶ci spotkaæ.
W-w dnia maj 26 2014 11:07:50
Gratulacje dla finalistów! Jakie¶ niespodzianki zapewne s±, ale wszyscy zas³u¿enie wywalczyli swój awans. Moimi faworytami do fina³u ( nie odkryjê Ameryki ) s± Sopot i W³oc³awek. Jak widaæ po wynikach i przebiegu meczów TKM mia³ trudniejszych rywali w æwieræfinale i toczy³ tam bardziej wyrównane boje ni¿ w pó³finale.
KillBill dnia maj 28 2014 12:31:24
Podzial na grupy w finale zupelnie inny. Rzek³bym grupa A ³atwiejsza.
DD dnia maj 28 2014 20:13:32
W celu maleñkiego wyja¶nienia organizacji w Szczecinie.

+ ka¿dy z uczestników ³±cznie z trenerem otrzyma³ okoliczno¶ciow± koszulkê z pó³fina³ów MP
+ ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar odpowiedni dla miejsca
+ pierwsza pi±tka otrzyma³a zestaw nagród od sponsorów
+ mvp - koszulka puchar oraz okoliczno¶ciowy i inne drobiazgi
+ dzieci, które uczestniczy³y osobom przyjezdnym z W³oc³awka, Radomia otrzyma³y koszulki ze Szczecinem
+ kawa i herbata dla ka¿dego (trener, kibic, zawodnik itd. kto mia³ ochotê smiley
+ zostanie dos³any puchar dla najlepszego strzelca (dos³any bo organizator przychyli³ siê do pro¶by trenerów by przesun±æ zakoñczenie na przerwê miêdzy meczami i nie by³ znany wynik ostatniego meczu)

- nie przewidzieli¶my Juwenaliów przy zakwaterowaniu. (i o parê z³otych wiêcej zakwaterowaniu doros³ej osoby) i to pewnie zawa¿y³o na ca³o¶ciowej ocenie smiley

I to tyle celem wyja¶nienia. Mam nadziejê, ¿e w przysz³o¶ci nie bêdzie zgrzytów.
ToniK dnia maj 28 2014 23:27:21
DD, s±dzê ¿e mieli¶cie ¶wiadomo¶æ Juwenaliów...

Dodatkowo, rezerwuj±c noclegi we wskazanym przez Was miejscu, nie mieli¶my mo¿liwo¶ci rezerwacji od czwartku (Pani by³a zdziwiona, gdy¿ Pan który wszystko ustala³ mówi³ ¿eby trzyma³a miejsca od pi±tku...). Przecie¿ to jest chyba oczywiste, ¿e przy takich odleg³o¶ciach trzeba przyjechaæ dzieñ wcze¶niej. Na szczê¶cie za³atwili¶my zakwaterowanie, w miarê spokojnym akademiku obok.

Gorzej trafi³ W³oc³awek, który do pierwszej w nocy szuka³ noclegu (tam gdzie mieli rezerwacjê, by³a taka impreza, ¿e nie da³o siê spaæ). W koñcu znale¼li co¶ poza Szczecinem za 90 z³otych od osoby! Dobrze ¿e maj± super zespó³ i to nie wp³ynê³o na ich wyniki... Ale kosztowo pop³ynêli zdrowo (o 30 z³otych dro¿szy osobodzieñ).

Organizuj±c turniej, takie rzeczy trzeba przewidywaæ, ale byæ mo¿e by³o to elementem jakiej¶ strategii...

W tym uk³adzie, w trochê niezrêcznej sytuacji postawili¶cie PZKOSZ, który z trzech wniosków o organizacjê wybra³ Wasz± ofertê. Pomimo, ¿e pod ka¿dym wzglêdem by³a najdro¿sza dla pozosta³ych dru¿yn.

Na Waszym miejscu stawa³ bym na uszach, aby na wszystkim go¶ciach zrobiæ jak najlepsze wra¿enie. Takie drobiazgi jak muzyka na rozgrzewce, jakie¶ pomieszczenie socjalne z kaw± i ciastem dla trenerów, lodówka na lód, s± standardem przy organizacji turnieju nawet dla ¿aczków, a to by³ przecie¿ pó³fina³ U14!

I nie mam tutaj pretensji do rodziców, którzy jak widzia³em, z du¿ym zaanga¿owaniem pomagali przy organizacji imprezy. Jak sam piszesz, nie byli¶cie na zbyt wielu turniejach, wiêc pewnie nie macie do¶wiadczenia. Ale dziwiê siê bardzo Waszemu trenerowi, który powinien zwróciæ uwagê na te aspekty...
BRODA67 dnia maj 29 2014 10:36:20
Panie i Panowie Szanowne Dru¿yny zapraszamy na Fina³ U-14 na pó³noc Polski , czyli do Sopotu
Zapewniamy na pewno wspania³± atmosferê a o organizacje i poziom zawodów siê nie obawiam
Do zobaczenia
W-w dnia maj 29 2014 13:26:53
Rok temu mia³em przyjemno¶æ kibicowaæ Wroc³awiowi w fina³ach U-13 w hali, w której odbêdzie siê fina³ tegorocznego U-14. Hala wy¶mienita, warunki do gry super. Zreszt± jak siê nie mylê to gra³a tam kiedy¶ ekstraklasa jak nie by³o Ergo Areny. A po³o¿enie hali nieopodal sopockiego molo to te¿ du¿y atut.
ToniK dnia maj 29 2014 16:45:35
Fajnie, ¿e Sopot bêdzie organizatorem.
Czekaj± nas dwa koszykarskie weekendy z rzêdu nad morzemsmiley
W-w dnia czerwiec 03 2014 10:38:37
Zibi pisa³, ¿e do koñca maja najpó¼niej bêdzie ogloszona szeroka kadra z rocznika 2000 na zgrupowanie w lipcu. A tu ju¿ czerwiec.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Turniej w Hiszpani 17
Turniej w Hiszpani 17
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi