News: U-14 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików - Sopot 11-15.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:51:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-14 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików - Sopot 11-15.VI.2014
U-14 M³odzicy St.
 FINA£:  TKM W³oc³awek - UKS 7 Trefl Sopot 73 : 66  MVP: Andrzej Pluta

o 3 miejsce: Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - Pyra Poznañ  48 : 56 po dogrywce  MVP: Patryk Stankowski

o 5 miejsce:  SPK Bia³ystok - Nied¼wiadki Przemy¶l  63 : 46 MVP: Patryk Zdanowicz

o 7 miejsce:
  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Zastal Zielona Góra 70 : 60 MVP: Mateusz Zaremba

Pó³fina³y         
Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - TKM W³oc³awek 
53 : 88 MVP: Przemys³aw Zygmunciak
Trefl Sopot  - Pyra Poznañ  90 : 60   MVP: Patryk Pu³kotycki

 MVP:
Andrzej Pluta
TKM W³oc³awek

FOTO PMEDIA

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI
  ALL-STARS: 
Przemys³aw Zygmunciak  (TKM W³oclawek)
Filip Drozdowski (TKM W³oclawek)

Remigiusz Krzysik (Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola)
Sebastian Walda (UKS 7 Trefl Sopot)
Miko³±j Walczak (Pyra Poznañ)       
Król Strzelców
Andrzej Pluta
142 pkt. / 5 meczy
TKM Wloclawek
Najlepszy Zbieraj±cy
Filip Drozdowski
73 Zbiórki / 5 meczy
TKM Wloclawek
Najlepszy Podaj±cy
Andrzej Pluta
21 asyst / 5 meczy
TKM W³oc³awek
Najlepiej Blokuj±cy
Mateusz Kolasiñski
TKM W³oclawek
13 bloków/ 5 meczy

   Zawodnik.........mecze..........punkty
Najlepszy Strzelec w dru¿ynie
 1

Z£OCI
MEDALI¦CI


TKM W£OC£AWEK

Andrzej Pluta 5 / 142  
 
Filip Drozdowski 5 / 65   
Przemys³aw Zygmunciak 5 / 65   
Mateusz Kolasiñski 5 / 40   
Marcin Woroniecki 5 / 37   
Micha³ Pluta 3 / 18
Igor Wiliñski 5 / 13   
Marcel Afeltowicz 5 / 8   
Adam Pi±tek 5 / 8   
Mateusz Duchewicz 5 / 6
Stanis³aw Pytel 2 / 5
Jakub Chosa 5 / 5
Dawid Nikleniewicz 4 / 4

Trener: Wojciech Boblewski
Justyna Pluta
 
2


SREBRNI
MEDALI¦CI


  UKS 7 TREFL SOPOT

Sebastian Walda 5 / 114

Jakub Borysewicz 5 / 83
Micha³ Mochnacz 5  / 77
Mi³osz Korolczyk 5 / 19
Dominik Groth 5  / 17
Patryk Pu³kotycki 5  / 13
Przemys³aw Chmielewski 5  / 12
Jakub Chojêta 5  / 11
Micha³ Pawlak 5  / 9
Jacek £oñski 5 / 8
Patryk Tabaszewski 5 / 5
Jakub Hoffmann 1 / 0
Wojciech Dzier¿ak 1 / 0
Dariusz Kazimierczak 1 / 0
Pawe³ Jaszczerski 2 / 0
Trener: Tomasz Chwia³kowski

3


BR¡ZOWI
MEDALI¦CI

 MKK PYRA POZNAÑ

Miko³aj Walczak 5 / 98
Patryk Stankowski 5 / 85
Gracjan Jêchorek 5 / 42
Andrzej Krajewski 5 / 16
Wiktor Chiche³ 5 / 15
Waldemar Jarmu¿ek 5 / 12
Mateusz Starkiewicz 5 / 12
Pawe³ Pampuch 3 / 9
Kamil Pleskot 5 / 4
Stanis³aw Jurga 1 / 2
Mateusz Kowalski 2 / 0
Micha³ Fedyna 3 / 0
Bartosz Werner 5 / 0

Trener: Tomasz B³aszak
 
4
  CSM KU¬NIA KOSZYKÓWKI
STALOWA WOLA


Remigiusz Krzysik 5 / 83
Patryk Koper 5 / 63
Grzegorz Pecka 5 / 34
Karol Kie³b 5 / 34
Kacper G³adysz 5 / 25
Pawe³ Paluch 5 / 12
Jakub Iskra 3 / 8
Damian Gortych 5 / 8
Mateusz Krakowski 5 / 8
Micha³ Materowski 5 / 7
Szymon Siembida 4 / 4
Oliwier Bona 4 / 4

Trenerzy: Jerzy Szambelan
Roman Prawica
 
 5  SPK BIA£YSTOK

Maciej Bêbeniec 4 / 77
Piotr Wójtowicz 4 / 65
Patryk Zdanowicz 4 / 19
Szymon Buczyñski 4 / 18
Grzegorz ¦wirydowicz 4 / 18
£ukasz Gromotowicz 4 / 16
Jakub Dubiec 4 / 13
Dawid Wêgrzynowski 3 /12
Kamil Grzegorz Pankiewicz 4 / 9
Cezary Malicki 4 / 6
Mateusz So³owiej 3 / 5
£ukasz Sinielnikow 2 / 3
Pawe³ Buszko 2 / 2
Daniel Rzepnicki 1 / 2
Jaros³aw Sokólski 1 / 0
Trener: Andriej Sinielnikow
 
 6  MUKS NIED¬WIADKI PRZEMY¦L

Kacper Walciszewski 4 / 63
Pawe³ Mi¶ko 4 / 33
Jakub Kucharski 4 / 32
Jakub Complak 4 / 25
Pawe³ Strzêpek 4 / 24
Rafa³ Serwañski 4 / 20
Kajetan Puchalski 4 / 10
Jakub Radochoñski 3 / 9
Arkadiusz Szechyñski 4 / 8
Kacper Bednarz 4 / 7
Wiktor Karpiñski 2 / 6
£ukasz Paw³o¶ 4 / 6
Wiktor S³aby 2 / 4

Trenerzy: Daniel Puchalski
Anna Banaszczak-Podgórska
 
 7  UKS KASPROWICZANKA
OSTRÓW WIELKOPOLSKI


Mateusz Zaremba 4 / 54
Konrad Glapa 4 / 52
Gracjan Ko¼ma 4 / 26
Dominik Miazga 4 / 16
Jakub Miko³ajczyk 4 /14
Mateusz Suski 4 / 10
Micha³ G³ówka 4 / 9
Adam Wawrzyniak 4 / 7
Kamil Sobczak 4 / 6
Miko³aj Tyburcy 3 / 4
Miko³aj Kuncewicz 4 / 2
Szymon J±der 1 / 2

Trener: Andrzej Suski
 8  SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA

Wiktor Rajewicz 4 / 97
Wojciech Kamrowski 4 / 24
Kacper Ostrowski 4 / 19
Wojciech Kaczmarek 4 / 13
Patryk Kiba³a 4 / 13
Micha³ Siminski 4 / 11
Kacper Olejniczak 3 / 11
Maciej Domaga³a 4 / 10
Kacper Matuszewski 3 / 6
Oktawian Kaczmarek 2 / 2
Dominik Gumienny 3 / 0
Miko³aj Siminski 4 / 0
Mateusz B³oszyk 4 / 0

Trener: Kamil Czapla
 

Grupa A
  
     

Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola
- Nied¼wiadki Przemy¶l  66 : 59 MVP: Remigiusz Krzysik
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Pyra Poznañ  48 : 52 MVP:  Patryk Stankowski
Nied¼wiadki Przemy¶l - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  80 : 47 MVP: Pawe³ Strzêpek
Pyra Poznañ - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  60 : 57 MVP: Miko³aj Walczak
Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  69 : 40 MVP: Patryk Koper
Nied¼wiadki Przemy¶l - Pyra Poznañ  62 : 67 MVP: Gracjan Jechorek

   PKT


 1
MKK Pyra
Poznañ

Vicemistrz
Wielkopolski
6
2000: Patryk Stankowski, Miko³aj Walczak
Mateusz Starkiewicz
k, Waldemar Jarmu¿ek,
Bartosz Werner, Andrzej Krajewski, Gracjan Jêchorek,
Wiktor Chiche³, Stanis³aw Jurga, Pawe³ Pampuch,
Aleksander Przyby³a, Mateusz Kowalski
2001: Pawe³ Klimaszewsk, Kamil Pleskot
Trener: Tomasz B³aszak
 2 CSM Ku¼nia
Koszykówki
Stalowa Wola

Vicemistrz
Podkarpacia
5
2000: Remigiusz Krzysik, Patryk Koper,
Grzegorz Pecka, Micha³ Materowski, Karol Kie³b
Damian Gortych, Pawe³ Paluch, Kacper G³adysz,
Mateusz Krakowski, Micha³ Bzdoñ
2001: Szymon Siembida

Trener: Jerzy Szambelan
 3 MUKS Nied¼wiadki
Przemy¶l

Mistrz
Podkarpacia
4
2000: Kacper Walciszewski, Wiktor S³aby
Jakub Kucharski, Jakub Complak,
Arkadiusz Szechyñski, Rafa³ Serwañski, Pawe³ Mi¶ko,
Pawe³ Strzêpek, £ukasz Paw³o¶, Jakub Radochoñski,
Kajetan Puchalski, Mi³osz Buchtalarz
2001: Kacper Bednarz
Trener: Daniel Puchalski
 4 UKS Kasprowiczanka
Ostrów Wlkp.


Mistrz
Wielkopolski
3
2000: Konrad Glapa, Mateusz Zaremba
Gracjan Ko¼ma, Mateusz Suski, Dominik Miazga
Szymon J±der, Adam Wawrzyniak, Kamil Sobczak
2001:
Micha³ G³ówka, Miko³aj Kuncewicz
Jakub Miko³ajczyk, Miko³aj Tyburcy

Trener: Andrzej Suski

Grupa B     
    

TKM W³oc³awek - Zastal Zielona Góra  109 : 45 MVP: Andrzej Pluta
SPK Bia³ystok - UKS 7 Trefl Sopot  51 : 71 MVP: Micha³ Mochnacz
Zastal Zielona Góra - SPK Bia³ystok 42 : 95 MVP: Maciej Bêbeniec
UKS 7 Trefl Sopot - TKM W³oc³awek  62 : 65 MVP: Filip Drozdowski
TKM W³oc³awek - SPK Bia³ystok  81 : 56   MVP: Andrzej Pluta
Zastal Zielona Góra - UKS 7 Trefl Sopot  59 : 80 MVP: Jakub Borysewicz

   PKT
1
 TKM W³oc³awek

Mistrz
Kujawsko-
Pomorskiego
6
2000: Andrzej Pluta, Filip Drozdowski
Adam Pi±tek, Marcin Woroniecki, Mateusz Kolasiñski,
Przemys³aw Zygmunciak, Dawid Nikleniewicz,,
Stanis³aw Pytel, Jakub Chosa, Igor Wiliñski,
Mateusz Duchewicz, Marcel Afeltowicz
2002: Micha³ Pluta
Trener: Wojciech Boblewski
2
 UKS SiódemkaTrefl
Sopot


Mistrz
Pomorskiego
5
2000: Sebastian Walda, Micha³ Mochnacz
Jakub Borysewicz, Przemys³aw Chmielewski,
Jakub Chojêta Dominik Groth, Micha³ Pawlak,
Patryk Tabaszewski Dariusz Kazimierczak,
Jacek £oñski, Jakub Hoffmann, Pawe³ Jaszczerski
2001: Mi³osz Korolczuk
Trener: Tomasz Chwia³kowski
 
3
 SPK Bia³ystok

Mistrz
Podlaskiego
4
2000: Maciej Bêbeniec, Piotr Wójtowicz
Patryk Zdanowicz, Szymon Buczyñski,
£ukasz Gromotowicz, Grzegorz ¦wirydowicz,
Pawe³ Buszko, Jakub Dubiec, Daniel Rzepnicki,
Kamil Grzegorz Pankiewicz, Dawid Wêgrzynowski,
£ukasz Sinielnikow, Mateusz So³owiej
Cezary Malicki, Jaros³aw Sokólski
Trener: Andriej Sinielnikow
4
SKM Zastal
Zielona Góra

Mistrz
Lubuskiego
3
2000: Wiktor Rajewicz, Wojciech Kamrowski
Maciej Domaga³a, Kacper Ostrowski, Patryk Kiba³a
Mateusz B³oszyk, Kacper Olejniczak,
Kacper Matuszewski
Dominik Gumienny, Wojciech Kaczmarek
2001: Miko³aj Siminski, Micha³ Siminski
Trener; Kamil Czapla

http://www.uks7.sopot.pl/

http://www.pzkosz.pl/liga/11/

SKM Pó³fina³y MP U14
Komentarze
W-w dnia czerwiec 11 2014 13:43:07
No to pierwsza mo¿e nie sensacja, ale niespodzianka: Stalowa Wola bije Nied¼wiadki i komplikuje im sprawê awansu do fazy pó³fina³ów.
KillBill dnia czerwiec 12 2014 09:17:46
Sopot odpuscil druga polowe czy Bialystok sie wzi±³ za grê?
smiley
dariusz boros dnia czerwiec 12 2014 11:12:22
Jedno i drugie koncentracja spadla
paolo69 dnia czerwiec 12 2014 11:54:31
PIERWSZA 4 WYDAJE SIÊ BYÆ PEWNA TKM,SOPOT,PRZEMY¦L,STALOWA
WOLA
W-ek dnia czerwiec 12 2014 12:48:38
Satawiam na TKM i SOPOT w ¶cis³ym finale. Namieszæ tu ju¿ tylko mog± Nied¼wiadki je¿eli w pó³finale trafi± na SOPOT. Zobaczymy na ile SOPOT jest mocny w dzisiejszym starciu z TKM.
W-ek dnia czerwiec 12 2014 14:49:03
A to ci niespodzianka w grupie A. Pyra Poznañ i Stalowa Wola po dwa mecze do przodu. Jak tak dalej pójdzie to Nied¼wiadki wypadn± z gry o medale.
W-ek dnia czerwiec 12 2014 14:54:49
Co¶ siê zagalopowa³em. Pyra ma dwa do przodu a Stalowa Wola jeden. Co i tak nie zmienia sytuacji, ¿e Nied¼wiadki bêd± mia³y problem, bo z Pyr± mog± przegraæ.
W-w dnia czerwiec 12 2014 15:26:40
Podobno Wiktor S³aby, g³ówny re¿yser gry Nied¼wiadków skrêci³ kostkê wczoraj. Mimo tego dzi¶ wygrali g³adko z Ostrowem. Jutro arcyciekawy mecz Pyry z Nied¼wiadkami. Przy pierwszych typowaniach przed æwieræfina³ami typowa³em wstêpnie Pyrê w finale ( tj. ósemce ) widz±c ich dobr± grê na jednym z turniejów ( gdzie przegrali dwukrotnie z WKK a po WKK niestety dawno ani s³ychu ani widu w U14 ). Dzi¶ równie¿ megainteresuj±cy, chyba przedsmak wielkiego fina³u tj. TKM kontra Sopot. Te dwie dru¿yny w ciemno stawiam w finale.
W-w dnia czerwiec 15 2014 14:40:14
Gratulacje dla Mistrzów Polski! Dwukrotnie pokonaæ faworyzowany Sopot na ich terenie to du¿y wyczyn. Po wyeliminowaniu wroc³awian m.in. przez sympatycznych ch³opaków z TKM nie pozosta³o mi nic innego jak im kibicowaæ w walce o mistrzostwo, no i okaza³o siê ¿e skutecznie.
skubi180 dnia czerwiec 15 2014 17:39:07
gratulacje dla Mistrzów,
dariusz boros dnia czerwiec 15 2014 19:31:47
Bardzo fajny turniej,super mecze,fina³ sprawiedliwy-dwie najlepsze dru¿yny.Organizacja ¶wietna,jedynie sêdziowanie niestety fatalne,du¿o b³êdów i faworyzowanie TKM-u(by³o im zdecydowanie du¿o wiêcej wolno ni¿ innym),ale to nie jest wina ch³opaków,którzy zagrali super zawody.Jako kibicowi Sopotu pozostaje dlatego ma³y niesmak ale duma z ch³opaków wielka za walkê i ambicje.Gratulacje dla W³oc³awka
wos dnia czerwiec 16 2014 07:58:51
Gratulacje dla Pyry i trenera B³aszaka.
Pawcio dnia czerwiec 16 2014 11:12:55
http://michalfalkowski.blox.pl/2014/06/Zloto-U-14-jest-Pytanie-i-pretensje-tez.html
KillBill dnia czerwiec 16 2014 11:22:35
Na pewno dwie najlepsze druzyny spotkaly sie w finale, ktory byl bardzo emocjonuj±cy. Mi³o siê to ogl±da³o. Pluta i Walda wielikie indywidualnosci ale zespo³owo lepiej u³o¿ony W³oc³awek, który potrafil graæ na swojego lidera. Sebastian Walda i Micha³ Mochnacz musieli grac indywidualnie i mimo naprawdê wysokich umiejetnosci i wielkiego zaanga¿owania sami nie dali rady, tym bardziej ze Sopot gral praktycznie przez caly mecz bez trzeciego kluczowego gracza Borysewicza, wyrzuconego za 2 niesportowe faule (obydwa sprowokowane). W Sopocie widoczny brak rozegrania chociaz slowa uznania dla m³odszego o rok Mi³osza Korolczyka, ktory mimo nacisku popelnil tylko jedna strate i dolozyl 10 p.
W-ek dnia czerwiec 16 2014 14:05:25
Mecz by³ ¶wietny. szala zwyciêsta kilkukrotnie przechyla³a siê raz na korzy¶æ jednej i drugiej dru¿yny. Niesamowite emocje. Walka godna fina³u. A co do tych niby sprowokowanych niesportowych fauli to nie wiem czy kolega KillBill wie, ¿e zawodnik Borysewicz ugryz³ zawodnika TKM-u? To czyja tu by³a prowokacja? Sam sobie zas³u¿y³. Trochê pokory a nie gwaiazdorzenia i mo¿e kiedy¶ UKS7 zas³u¿y na miano Mistrza. To jest gra zespo³owa i tego siê trzymajmy. Gratulacje dla TKM-u, zas³u¿yli na Mistrzostwo Polski.
dariusz boros dnia czerwiec 16 2014 15:46:12
W-wek,nie napinaj siê tak mocno,TKM wygra³ i gratki.Po co rzucasz nazwiskami i piszesz o pokorze i gwiazdorzeniu,rodziceSopotu ca³a obs³uga wszyscy byli do wszystkich nastawieni bardzo pozytywnie,kibicowali swoim a tak¿e innym.To W³oc³awek siê izolowa³,gwiazdy nie dawa³y przyk³adu m³odym ch³opcom jak siê powinno zachowywaæ,ale nie piszmy negatywów,sam móg³bym przytoczyæ wiele przyk³adów negatywnych zachowañ zawodników W³oc³awka i innych dr. a tak¿e wiele b³êdnych decyzji sêdziów.Cieszmy siê z fajnej gry wszystkich dru¿yn,wspierajmy wszystkich ch³opaków,niech jak najwiêcej z nich zostanie zawodowcami a teraz niech bawi± siê w koszykówkê.Cieszmy siê z sukcesów,nie piszmy ¿le o innych,których nie znamy,to nie pi³ka no¿na.Pozdrawiam i gratuluje wszystkim
W-w dnia czerwiec 18 2014 09:15:03
Cieszcie siê Panowie, ¿e kibicujecie dru¿ynom, które gra³y w finale, bo kibice innych dru¿yn nie mieli takiej przyjemno¶ci. Rzeczywi¶cie spotka³y siê najlepsze dwie dru¿yny w Polsce. A co do pi³ki no¿nej to proszê nie generalizowaæ. Mój syn wcze¶niej gra³ w pi³ê trzy lata w dobrym klubie i zarêczam, ¿e w tym sporcie m³odzie¿owym w¶ród kibiców-rodziców, trenerów, dzia³aczy nie brakuje ludzi, którym na sercu le¿y, ¿eby ta rywalizacja na boisku i trybunach przebiega³a w kulturalnej atmosferze.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Adam £yskowicz r.93 MOSM Bytom
Adam £yskowicz r.93 MOSM Bytom
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi