News: VII Memoria³ im. P. Cie¶laka rocz.1998 Kruszwica 5-7.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:12:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Memoria³ im. P. Cie¶laka rocz.1998 Kruszwica 5-7.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 VII Memoria³ im. Paw³a Cie¶laka - Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kruszwica  5-7 wrze¶nia 2014r.

Basket 2010 - MKS Novum Bydgoszcz   68:79
Punkty :Bartosz Pilarczyk 21, Krystian Rosiñski 13 - Kacper Grzelak 18, Jakub Kondraciuk 16,
MVP meczu : Jakub Kondraciuk   

UKS Trójeczka Olsztyn - KS Legion Legionowo  44:61
Punkty:Filip Brzostowski 14, Marcin W³odarczyk 9, - Tomasz Gortat 17, £ukasz Bogus³awski 17,
MVP meczu : Tomasz Gortat,
       
UKS Mikst Miêdzychód - GUKS Olimpijczyk £om¿a    68:102
Punkty:Grzegorz Martin 14, Mateusz Nowak 11 - Krystian Tyszka 30, Dawid Olszewski 30
MVP meczu: Krystian Tyszka   

UKS Trójeczka Olsztyn - MKS Novum Bydgoszcz 60:79
Punkty:Gracjan Jackowski 11, Jarek Gi¿yñski 10 - Kacper Grzelak 22, Jakub Kondraciuk 13,
MVP meczu : Kacper Grzelak,

GUKS Olimpijczyk £om¿a - KS Legion Legiono  76:86

Punkty :Krystian Tyszka 34, Dawid Olszewski 18, - £ukasz Bogus³awski 26, Adam B³aszczak 16,
MVP meczu : £ukasz Bogus³awski

UKS Basket 2010 - UKS Mikst Miêdzychód  60:65

Punkty:Krystian Rosiñski 23, Maciej Stró¿yk 12 - Mateusz Smarzy 17, Krzysztof Tomczak 16
MVP meczu: Grzegorz Martin   


UKS Trójeczka Olsztyn - GUKS Olimpijczyk £om¿a   58:69
Punkty :Filip Brzostowski 19, Bart³omiej Reszka 17 - Krystian Tyszka 25, Micha³ Roszkowski 12
MVP meczu : Sebastian Filipowski       

UKS Mikst Miêdzychód - MKS Novum Bydgoszcz  67:81
Punkty :Mateusz Nowak 13, Tomasz Grzesiak 12 - Kacper Grzelak 18, Gracjan Gruszka 14
MVP meczu : Gracjan Gruszka       

UKS Basket 2010 - KS Legion Legionowo  51:54
Punkty:Krystian Rosiñski 10, Jakub Domagalski 10 - Tomasz Gortat 23, £ukasz Bogus³awski 11
MVP meczu : Mateusz Zawistowski

UKS Mikst Miêdzychód - UKS Trójeczka Olsztyn  47:54

Punkty:Kamil Urban 7, Mariusz Opas 6 - Filip Brzostowski 18, Bart³omiej Reszka 12
MVP meczu : Marcin W³odarczyk

MKS Novum Bydgoszcz - KS Legion Legionowo 74:62
Punkty :Jakub Kondraciuk 18, Miko³aj Majchrzak 15 - £ukasz Bogus³awski 17, Tomasz Gortat 16
MVP meczu : Miko³aj Majchrzak

UKS Basket 2010 Kruszwica - GUKS Olimpijczyk £om¿a    66:74
Punkty :Krystian Rosiñski - 36, Jakub Domagalski - 13, - Krystian Tyszka 36, Dawid Olszewski 11,
MVP meczu: Dawid Olszewski

UKS Mikst Miêdzychód - KS Legion Legionowo 69:88

Punkty :Mateusz Nowak 19, Krzysztof Tomczak 16 - Mateusz Zawistowski 16, Kacper Rogowski 16
MVP meczu : Przemek Pielak

MKS Novum Bydgoszcz - GUKS Olimpijczyk £om¿a  90:75

Punkty:Carlos Brzozowski 23, Dawid Rutnowski 17 - Krystian Tyszka 27, Dawid Olszewski 22,
MVP meczu : Carlos Brzozowski

UKS Basket 2010 - UKS Trójeczka Olsztyn        37:53

Punkty :Krystian Rosiñski 11, Karol ¦mi³owski 10 - Filip Brzostowski 17, Bart³omiej Reszka 9,
MVP meczu : Filip Brzostowski


Tabela


1    MKS Novum Bydgoszcz     10 pkt.   403 /  332

2    KS Legion Legionowo    9    351    314
3    GUKS Olimpijczyk £om¿a   8    396    368
4    UKS Trójeczka Olsztyn     7    269    293
5    UKS Mikst Miêdzychód     6    316    385
6    UKS Basket 2010 Kruszwica    5    282    325

Najlepszy strzelec :

1. Krystian Tyszka    152 pkt.
2. Krystian Rosiñski    93 pkt.
3. Dawid Olszewski    92 pkt.
4. Tomasz Gortat    87 pkt.
5. Filip Brzostowski    76 pkt.
6. £ukasz Bogus³awski    76 pkt.

Najskuteczniejszy za 3 pkt. :

1. Krystian Rosiñski    14,

2. Mateusz Nowak    11,
3. Carlos Brzozowski    9,
4. Jakub Kondraciuk    8,
5. Kacper Jêdrzejczak    7,
6. Mateusz Smarzy    7,

Pi±tka Turnieju :

Tomasz Gortat - KS Legion Legionowo
Kacper Grzelak - Novum Bydgoszcz
Dawid Olszewski - Olimpijczyk £om¿a
Grzegorz Martin - UKS Mikst Miêdzychód
Bart³omiej Reszka - UKS Trójeczka Olsztyn

Najlepszy zawodnik zespo³u :

£ukasz Bogus³awski
- Legion Legionowo
Karol ¦mi³owski - Basket 2010 Kruszwica
Jakub Adamski - Olimpijczyk £om¿a
Mateusz Nowak - Mikst Miêdzychód
Jakub Kondraciuk - Novum Bydgoszcz
Marcin W³odarczyk - Trójeczka Olsztyn

Najlepszy obroñca zespo³u :

Kacper Rogowski
- Legion Legionowo
Argam Hovhannisyan - Basket 2010 Kruszwica
Patryk Danielewski - Olimpijczyk £om¿a
Krzysztof Tomczak - Mikst Miêdzychód
Dawid Rutnowski - Novum Bydgoszcz
Piotr Drapiñski
- Trójeczka Olsztyn

Ka¿dy zespó³ otrzyma³ puchar. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkowy medal oraz koszulkê turniejow±. MVP poszczególnych spotkañ statuetki oraz kupon rabatowy do koszykarskiego sklepu. Wyró¿niony w klasyfikacji pi±tka turnieju, zawodnik dru¿yny oraz najlepszy obroñca otrzyma³ statuetkê oraz nagrodê rzeczow± firmy Nike i Jordan, strzelcy plecaki.

Zarz±d klubu pragnie podziêkowaæ sponsorom :
•    Gmina Kruszwica,
•    Urz±d Marsza³kowski województwa Kujawsko-Pomorskiego,
•    Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu,
•    Hotel Magdalenka w Kruszwicy,
•    Bank Spó³dzielczy w Kruszwicy,
•    Sklep Metal Dom p. Piotra Bryla,
•    Czas Nieruchomo¶ci p. Piotra Strêka,
•    M³yn Racice p. Adama Dzwoniarkiewicza,
•    Firma Komputerowa Alprog Inowroc³aw,
•    Damian Chojecki,
•    Miros³awa Kiliñska,
•    W³odzimierz G³uchowiecki,
•    Ma³gorzata Konik,
•    Ilona i Arkadiusz Dybicz,
•    Barbara Parada,
•    Dawid Parada,
•    Marta Ratajczak,
•    Piotr Mikluszka,
•    rodzina Paw³a,
•    dru¿yna siatkarek z Kruszwicy,

Dziêkujemy :


•    Rodzicom pani Jolancie ¦mi³owskiej oraz Lidii Mróz za przepyszne wypieki oraz opiekê nad kawiarenk± turniejow±.
•    Karolinie Rudnickiej i Samancie Rusek za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu turnieju,
•    Centrum Kultury i Sportu Ziemowit za nag³o¶nienie,
•    Obs³udze hali p. Januszowi Górnemu, Micha³owi Kopaczowi i Andrzejowi Luzakowi,
•    Obs³udze medycznej,
•    Sêdziom,


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi