News: Puchar Firmy Biofarm rocz.1997 Poznañ 26-28.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 06:11:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Firmy Biofarm rocz.1997 Poznañ 26-28.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 Klasyfikacja koñcowa:

1. KS Rosa Sport Radom 5-0
2. Biofarm Basket Junior Poznañ 4-1
3. WTK W³oc³awek 2-3
4. MKS Polonia Warszawa 2-3
5. MKK Pyra Poznañ 1-4
6. SKM Zastal Zielona Góra 1-4

FOTO BEATA

FOTO FB BIOFARM JB POZNAÑ MVP:
Damian Orêbski - KS Rosa Sport Radom

Statuetki najlepszego zawodnika dru¿yny otrzymali:

Hubert Stopierzyñski
- KS Rosa Sport Radom
Szymon Ry¿ek - Biofarm Baket Junior Poznañ
Adam Chojnacki - WTK W³oc³awek
Micha³ Samsonowicz - MKS Polonia Warszawa
Wojciech Fr±ckowiak - MKK Pyra Poznañ
Damian Pogoda - SKM Zastal Zielona Góra

 

Biofarm Basket Junior Poznañ - SKM Zastal Zielona Góra69-46 (18:8, 18:6, 20:17, 13:15)

Basket:Ry¿ek 15, Kurpisz 14, Skrzypek 12, Gruszczyñski 11, Rybakowski 11, Nowak 6, Madanowski, Podgórski, Kraszkiewicz, Dratwa, Lichtañski.
Zastal:Pogoda 10, M±kowski 9, Kalka 7, Lisiecki 6, Otrowski 4, Zienkiewicz 4, Skubiñski 2, Siedow 2, Traczyk 2, Nowotnik, Bednarczyk, Nowak.
 
Biofarm Basket Junior Poznañ - WTK W³oc³awek 57-53 (17:11, 16:14, 14:17, 10:11)
Basket:Gruszczyñski 17, Ry¿ek 14, Kurpisz 12, Skrzypek 6, Rybakowski 4, Nowak 4, Kraszkiewicz, Witkowski.
WTK:Wojciechowski 12, Tuszyñski 12, Marchlewski 11, Matusiak 10, Chojnacki 4, Rêgocki 2, Cie¶lakiewicz 2, Studziñski, Æwikliñski, K³ódkowski.
 
MKK Pyra Poznañ - KS Rosa Sport Radom  53-64 (17:17, 19:13, 9:14, 8:20)
Rosa Stopierzyñski 15, Bejnar 13, Chru¶ciel 11, Ko³akowski 10, Wydra 9, Porêbski 4, Kowalski 2, Pluta, Druszcz
Pyra: Fr±ckowiak 21, Chmielewski 14, Gude³ajtis 7, Nowak 4, Nawrot 3, Libera 2, Jesse 2, Garczyk 0
 
MKS Polonia Warszawa - WTK W³oc³awek 64-66 (14:13, 17:12, 14:14, 12:18, 7:9)
WTK:Marchlewski 18, Matusiak 9, Cie¶lakiewicz 9, Wojciechowski 9, Chojnacki 8, Tuszyñski 5, Rêgocki 4, K³ódkowski 4, Æwikliñski, Studziñski.
Polonia:Rogucki 17, Samsonowicz 15, Tatarek 8, Blaszkiewicz 8, Wizomirski 8, Szymañski 4, Seger 4, Sa³kowski, Aderek, Bieganowski.
 
KS Rosa Sport Radom - SKM Zastal Zielona Góra 69-43 (18:12, 18:9, 16:11, 17:11)

Rosa: Bejnar 16, Pruszcz 16, Wydra 11, Ko³akowski 8, Orêbki 7, Stopierzyñski 6, Szymaniak 2, Kowalski 2, Pluta 1, B±czek, chru¶ciel.
Zastal: Skubiñski 11, Pogoda 8, Bednarczyk 5, Kalka 4, Nowotnik 4, Nowak 3, Lisiecki 2, Ostrowski 2, Zienkiewicz 2, Siedow 2, M±kowski.
 
MKK Pyra Poznañ - MKS Polonia Warszawa  45-56 (13:20, 10:12, 17:12, 5:12)
Polonia:Rogucki 14, Samsonowicz 10, Seger 10, Powier¿a 8, Aderek 5, Tatarek 3, Blaszkiewicz 2, Szymañcki 2, Wiszomirski 2, Bogusz.
Pyra:Fr±ckowiak 17, Gude³ajtis 9, Garczyk 6, Chmielewski 5, Nawrot 4, Libera 2, Nowak 2, ¯arnowski, Pochylski, Kossowski.

MKS Polonia Waraszawa - Biofarm Basket Junior Poznañ 61-68 (14:20, 9:21, 13:19, 25:8)

Basket: Ry¿ek 18, Nowak 11, Kurpisz 11, Kraszkiewicz 9, Madanowski 8, Skrzypek 5, Rybakowski 3, Witkowski 3, Dratwa, Lichtañski.
Polonia: Samsonowicz 21, Wyszomirski 19, Seger 6, Rogucki 5, Tatarek 5. Blaczkiewicz 3, Ca³kowski 2, Bogusz, Szymañski, Powier¿a, Bieganowski.

Biofarm Basket Junior Poznañ - MKK Pyra Poznañ 73-43 (15:8, 18:18, 27:10, 13:7)
Basket: Ry¿ek 21, Skrzypek 14, Kurpisz 13, Rybakowski 8, Witkowski 5, Szafraniak 4, Kraszkiewicz 4, Madanowski 2, Podgórski 2, Dratwa, Lichtañski.
Pyra:Fr±ckowiak 13, Gude³ajtis 9, Chmielewski 7, Nawrot 5, Nowak 4, Garczyk 3, Libera 2, Jesse, Kania, Pochylski, Kossowski.

SKM Zastal Zielona Góra - MKK Pyra Poznañ 77-82 (22:21, 27:19, 14:20, 14:22)
Zastal:M±kowski 26, Siedow 14, Pogoda 12, Lisiecki 8, Skubiñski 6, Kalka 5, Bednarczyk 3, Ostrowski 2, Nowotnik 1, Zienkiewicz.
Pyra:Fr±ckowiak 29, Gude³ajtis 14, Libera 13, Nowak 8, Chmielewski 7, Jesee 5, Nawrot 4, Garczyk 2, Kossowski.

KS Rosa Start Radom - WTK W³oc³awek 88-74 (20:29, 26:24, 19:17, 23:14)
Rosa:Chru¶ciel 16, Bejman 14, Ko³akowski 12, Kowalski 12, Druszcz 10, Stopierzyñski 9, Wydra 8, Orêbski 4, Pluta 3.
WTK:Cie¶lakiewicz 17, Matusiak 15, Rêgocki 12, Marchlewski 10, Chojnacki 6, Tuszyñski 6, K³ódkowski 5, Æwikliñski 3, Wojciechowski, Studziñski.

SKM Zastal Zielona Góra - WTK W³oc³awek  75-68 24:29, 17:11, 17:14, 17:14
Zastal:Nowotnik 21, Pogoda 15, Ostrowski 10, M±kowski 10, Kalka 7, Siedow 6, Skubiñski 4, Lisiecki 2, Ziekiewicz, Nowak.
WTK:Chojnacki 21, Matusiak 12, Rêgocki 11, Cie¶lakiewicz 7, Marchlewski 5, Studziñski 4, Æwikliñski 3, Tuszyñski 3, K³ódkowski 2, Wojciechowski.

KS Rosa Sport Radom - MKS Polonia Warszawa 73-57 (16:20, 17:15, 23:6, 17:16)
Rosa: Druszcz 17, Bejnar 9, Orêbski 7, Chru¶ciel 7, Ko³akowski 6, Wydra 6, Kowalski 6, Pluta 6, Stopierzyñski 6, Stasiak 3, B±czek, Szymaniak.
Polonia: Samsonowicz 14, B³aszkiewicz 10, Wiszomirski 9, Rogucki 7, Tatarek 6, Szymañski 6, Powier¿a 2, Bogusz 2, Aderek 1, Seger, Sa³kowski.

Biofarm Basket Junior Poznañ - KS Rosa Sport Radom 70-76 (17:22, 15:13, 16:24, 22:17)
Basket: Kurpisz 27, Skrzypek 16, Ry¿ek 10, Rybakowski 10, Witkowski 6, Szafraniak 1,  Kraszkiewicz, Madanowski.
Rosa: Bejmar 15, Stopierzyñski 11, Orêbski 10, Druszcz 10, Wydra 10, Chru¶ciel 9, Kowalski 6, Pluta 3, Ko³akowski 2.

MKS Polonia Warszawa - SKM Zastal Zielona Góra 87-65 (24:20, 15:19, 18:19, 30:7)
Polonia: Samsonowicz 32, Rogucki 14, Wiszomirski 9, Seger 9, Powier¿a 8, Szymañski 4, Bogusz 4, B³aszkiewicz 3, Tatarek 2, Bieganowski 2.
Zastal: M±kowski 20, Pogoda 14, Lisiecki 10, Siedow 6, Zienkiewicz 5, Nwotnik 5, Skubiñski 3, Kalka 2, Ostrowski, Nowak.

MKK Pyra Poznañ - WTK W³oc³awek  46- 86 (19:22, 11:23, 9:13, 7:28)
Pyra: Nowak 10, Chmielewski 8, Gude³ajtis 8, ¯arnowski 6, Libera 6, Garczyk 4, Kossowski 2, Nawrot 2, Fr±ckowiak, Pochylski, Kania.
WTK: K³ódkowski 22, Tuszyñski 13, Marchlewski 12, Matusiak 10, Cie¶lakiewicz 10, Æwikliñski 7, Chojnacki 6, Wojciechowski 5, Rêgocki 1, Studziñski.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
WKK Wroc³aw z Pucharem PZKosz
WKK Wroc³aw z Pucharem PZKosz
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi