News: Ranking klubów m³odzie¿owych 2014 (Polska) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 04:50:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ranking klubów m³odzie¿owych 2014 (Polska)
Sondy Ankiety
 Ranking klubów m³odzie¿owych 2014 (Polska)

Wzorem minionego roku (ranking 2013), tak i w tym postanowili¶my stworzyæ ranking koszykarskich klubów m³odzie¿owych. Ranking dotyczy rozgrywek mêskich i w tegorocznej edycji znajdziecie w nim kilka zmian.

Pierwsza dotyczy obrêbu rozgrywek branych pod uwagê, gdzie zrezygnowali¶my z kategorii U20. Druga - równie wa¿na - dotyczy samego sposobu przydzielania punktów. Tym razem nie punktujemy miejsc zajêtych na koniec rozgrywek, ale zwyciêstwa osi±gniête w rozgrywkach centralnych (w U14 - zwyciêstwa x 1 pkt, w U16 zwyciêstwa x 1.5 pkt, w U18 zwyciêstwa x 2 pkt) oraz premie za zajêcie pierwszych czterech miejsc w kraju. Dodatkowo zespo³y w dwóch najstarszych kategoriach branych pod uwagê, które by³y mistrzami stref i przygodê z MP rozpoczyna³y od 1/2 fina³u otrzyma³y po 3 punkty = 3 zwyciêstwom w 1/4 fina³u.

 Na tronie w tym roku w miejsce Trefla Sopot (ubieg³oroczny triumfator) mamy WKK Wroc³aw. Tu¿ za nim TKM W³oc³awek (awans z miejsca nr 7) i Trefl Sopot, który spadek zanotowa³ z racji braku awansu do rozgrywek centralnych swojej kategorii U16. Na czwarte miejsce w zestawieniu awansowa³ ¦l±sk Wroc³aw (pozycja nr 9 w rankingu 2013)

 Informujemy tak¿e, i¿ poni¿sze zestawienie stanowi nasz prywatny ranking, którym jedynie dzielimy siê na ³amach nasze junior bloga.

 2014.

w kolumnach kolejno: pozycja, klub, punktowane kategorie, punkty rankingowe)

1. WKK Wroc³aw - U18,U16,U14 - 59.5 pkt

2. TKM W³oc³awek - U18,U16,U14 - 51.5 pkt
3. Siódemka/Trefl Sopot - U18,U14 - 49.0 pkt
4. ¦l±sk Wroc³aw - U18,U16 - 36.5 pkt
5. Pyra Poznañ - U16,U14 - 22.5 pkt
6. Novum/Astoria Bydgoszcz - U18 - 22.0 pkt
7. Zastal Zielona Góra - U18,U16,U14 - 21.5 pkt
8. Polonia Warszawa - U18,U16 - 20.0 pkt
9. Basket Kwidzyn - U18 - 14.0 pkt
10. Ursynów Warszawa - U16 - 12.0 pkt
11. Wis³a Kraków - U18,U16,U14 - 11.5 pkt
12. MKS D±browa Górnicza - U18,U14 - 9.0 pkt
13. Korona Kraków - U16 - 9.0 pkt
14. Jezioro Tarnobrzeg - U16 - 9.0 pkt
15. ¯ubry Bia³ystok - U18,U16 - 8.5 pkt
16. Basket Junior Poznañ - U18 - 8.0 pkt
17. MKS Wrze¶nia - U16 - 7.5 pkt
18. ¯ak Koszalin - U18,U16 - 7.0 pkt
     Nied¼wiadki Przemy¶l - U14 - 7.0 pkt
     Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - U14 - 7.0 pkt
21. Stal Stalowa Wola - U18 - 6.0 pkt
     SPK Bia³ystok - U14 - 6.0 pkt
     MKS Zabrze - U18,U14 - 6.0 pkt
     GTK Gdynia - U16 - 6.0 pkt
     Czarni S³upsk - U18 - 6.0 pkt
26. MKSS Rybnik - U18,U14 - 5.0 pkt
      Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - U14 - 5.0 pkt
28. PKK Pabianice - U16 - 4.5 pkt
      Basket Katowice - U16 - 4.5 pkt
30. MKS Pruszków - U18 - 4.0 pkt
      Bat Sierakowice - U14 - 4.0 pkt
32. Trójka-Kosz Szczecin - U14 - 3.0 pkt
      Piotrówka Radom - U14 - 3.0 pkt
      Kasprowicz Inowroc³aw - U14 - 3.0 pkt
      Jedynka Pelplin - U16 - 3.0 pkt
      Jagiellonka Warszawa - U14 - 3.0 pkt
37. SKS Starogard Gdañski - U14 - 2.0 pkt
      Regis Wieliczka - U18 - 2.0 pkt
      Kadet Bia³a Podlaska - U18 - 2.0 pkt
40. Niwa O¶wiêcim - U16 - 1.5 pkt
      £KS MG13 - U16 - 1.5 pkt
      Korsarz Gdañsk - U16 - 1.5 pkt
43. Siarka Tarnobrzeg - U14 - 1.0 pkt
      Pi±tka Lublin - U14 - 1.0 pkt
      MOSM Tychy - U14 - 1.0 pkt
      Junak Radomsko - U14 - 1.0 pkt
      Gónik Wa³brzych 2010 - U14 - 1.0 pkt
      Chromik ¯ary - U14 - 1.0 pkt

¼ród³o http://www.mlodelwy.pl/
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grupa r.94-98
Grupa r.94-98
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi