News: Turniej rocz.2001 £ód¼ 26-28.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:11:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej rocz.2001 £ód¼ 26-28.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 SPÓ£DZIELCZY KLUB SPORTOWY „START” W £ODZI
ZAPRASZA na OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZNIK 2001

TERMIN:     26 – 28 wrze¶nia 2014r.

MVP: Szymon Gralewski - £KS £ód¼

Król Strzelców: Grz±dziel Szymon - MOSM Bytom

Król trójek: Jó¼wiak Micha³ - £KS £ód¼

ALL-STARS:
Gruca Krystian -Regis Wieliczka
Windak Tomasz - Regis Wieliczka
Zaj±c Tomasz - £KS £ód¼
Wadowski Filip - MOSM Bytom
Sulima Eryk - LaBasket Warszawa

WYNIKI

START £ód¼ - £KS   36 : 79  (8-19, 8-25, 6-16, 14-19)  MVP: W³odarczyk Miko³aj
MOSM Bytom - Labasket  57 : 38  (13-14, 19-5, 18-10, 7-9)  MVP: Miller Adam
Kadet O¶wiêcim - UKS Regis Wieliczka  12 :57  (4-15, 2-19, 2-8, 4-15) MVP: Windak Tomasz
START £ód¼ - MOSM Bytom  33 : 68 (9-13, 10-22, 7-19, 7-14) MVP: Filip Wadowski
Kadet O¶wiecim - £KS  39 : 72 (6-18, 6-20, 15-11, 12-23) MVP: Gralewski Szymon
UKS Regis Wieliczka - Labasket  50 : 52  (13-6, 14-13, 8-9, 15-25) MVP: Stefañski Filip
£KS - Labasket  72 : 38  (17-2, 15-9, 22-8, 18-19)  MVP: Trze¶niewski Filip
UKS Regis Wieliczka - MOSM Bytom  66 : 57  (21-12, 9-20, 14-10, 22-15)  MVP: Gruca Krzysztof
START £ód¼ - Kadet O¶wiêcim  45 : 33  (4-4, 16-8, 10-15, 15-6) MVP: Mycko Micha³
£KS - MOSM Bytom  62 : 43  (21-11, 17-7, 15-15, 9-10) MVP: Jó¼wiak Micha³
Labasket - Kadet O¶wiêcim  57 : 21  (17-10, 12-2, 18-7, 10-2) MVP: Szymczak Marcin
Wieliczka - START £ód¼  69 : 34  (18-8, 22-10, 18-4, 11-12) MVP: Rados³aw Stok³osa
MOSM Bytom - Kadet O¶wiêcim  76 : 26  (16-3, 20-5, 26-8, 14-10) MVP: Handziuk Mi³osz
UKS Regis Wieliczka - £KS £ód¼ 48 : 45  (5-15, 15-9, 11-7, 17-14)
START £ód¼ - Labasket  31 : 60  (7-17, 5-24, 8-10, 11-9)

TABELA


1 UKS Regis Wieliczka 9 pkt
2 £KS £ód¼  9 pkt.
3 MOSM Bytom   8 pkt.
4 Labasket Warszawa   8 pkt
5 START £ód¼   6 pkt. 
6 Kadet O¶wiêcim  5 pkt. 

TOP 10 Najlepsi Strzelcy turnieju

1 GRZ¡DZIEL SZYMON  75 MOSM Bytom
2 JAGLARZ BARTOSZ 68 Regis Wieliczka
3 JÓZWIAK MICHA£  59 £KS £ód¼
4 GRUCA KRYSTIAN 50 Regis Wieliczka
5 WINDAK TOMASZ 49 £KS  Regis Wieliczka
6 KRZYWKOWSKI HUBERT 45 £KS £ód¼
7 BIA£AS PAEWE£ 44 MOSM Bytom
8 GRALEWSKI SZYMON 42 £KS £ÓD¬
  SULIMA ERYK  42  LaBasket Warszawa 4 M
10 WODOWSKI FILIP 40  MOSM Bytom


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

  ................................................................................
 
 1  REGIS WIELICZKA

4 GRUCA KRYSTIAN 4+11+18+13+4 = 50
6 KOZIO£ MACIEJ 2+3+1+0+7 = 13
7 WIDUCH ARKADIUSZ  4+7+2+2+1 = 16
8 CISZEWSKI JULIAN  0+0=0+0+0 = 0
9 STOK£OSA RADOS£AW 4+0+11+2+0 =
10 WINDAK TOMASZ 17+2+14+16  = 49 (1X3)
12 SPICHA MATEUSZ 4+1+2+2+5 = 14
13 KMIECIK WOJCIECH 2+0+2+5+3 = 12
15 STROÑSKI MATEUSZ 2+2+2+5+X = 11
16 JAGLARZ BARTOSZ 10+13+10+18+17 = 68
17 KMIECIK PIOTR 0+0+1+0+0 = 1
19 JÊDRZEJCZYK MACIEJ 5+11+4+3+0 = 23
TRENER: SAROTA MICHA£
 
 2  £KS £ÓD¬

4 W£ODARCZYK MIKO£AJ 11+8+4+7+5 = 35
6 JÓZWIAK MICHA£  12+18+8+12+9 = 59  (6X3)
6 GRALEWSKI SZYMON 6+6+7+13+10 = 42
7 Bartecki Jakub X+X+4+4+4 = 12
9 EMIL WARDZIAK 14+11+4+6+0 = 35
10 CZARNECKI FRANCESCO 6+8+2+0+0 = 18
11 KRZYWKOWSKI HUBERT 18+6+12+7+2 = 45
12 CHMIELEWSKI MATEUSZ 6+2+5+0+2 = 15
13 TRZE¦NIEWSKI FILIP 2+6+8+5+4 = 25
14 Zaj±c Tomasz X+X+10+8+6 = 24
15 Maj Kacper  X+X+1+0+0 = 1
16 Adam Polak 16+5+6+0+2 = 29
17 KACZOROWSKI X+X+0+0+0 = 0
TRENER: GRALEWSKI ARKADIUSZ
 
 3  UKS MOSM BYTOM

5 MILLER ADAM  5+1+4+7+7 = 24 (3X3)
6 WODOWSKI FILIP 7+20+0+5+8 = 40  (1X3)
7 HANDZIUK MI£OSZ 0+0+0+0+2  = 2
8 JASTRZÊBSKI BRUNON 0+6+7+2+7 = 22  (1X3)
9 BIA£AS PAWE£ 2+10+10+6+16 = 44
10 KRZY¯OWSKI TOMASZ  2+3+0+2+4 = 11
11 GRZ¡DZIEL SZYMON  23+10+14+21+7 = 75
12 JANUS MARCIN 2+5+7+5+0 = 19 (2X3)
14 OLESINSKI KRZYSZTOF  2+1+2+1+8 = 14
15 MUSIK DENIS  10+6+0+4+5 = 25
17 SUWA£A BRIAN 0+2+0+2=2 = 6
18 HABEREK PAWE£ 4+4+2+2+12 = 24
TRENER: FUDALI RADOS£AW
 
 4  LA BASKET WARSZAWA
0 SZYMCZAK MARCIN  3+0+5+3
00 ZARÊBA KACPER  X+X+X+
1 JAWOROWSKI MIKO£AJ  2+6+2+1
2 BIA£OW¡S ALEKSY 2+2+6+2
3 GAJEWSKI ALEKSANDER X+2+6+5
6 GRUZD KACPER X+0+X+0
13 SULIMA ERYK  11+16+2+13   (1X3)
14 MAJROWSKI JAKUB  0+0+0+1
26 TEODORSKI KAMIL  0+X+2+X
27 CIELICZKA ADRIAN   0+0+2+7
30 STEFAÑSKI FILIP  12+16+11+0
35 STROJEK KACPER  X+X+X+X
35 KOMOROWSKI JAKUB  3+1+8+2
36 TROJANOWSKI DOMINIK   2+3+9+10
40 RUCIÑSKI KONSTANTY  X+0+0+2
65 ZAPA£A KACPER  3+X+4+2
TRENER: DUBNIEWSKI WOJCIECH
 
 5  START £ÓD¬

5 BARTKOWSKI FRANCISZEK  0+X+0+4+4 = 8
8 JAWORSKI DANIEL  2+0+0+X+2 = 4
9 ROJEWSKI MICHA£ 0+0+8+0+0 = 8
12 GÓRAL JAKUB 0+2+2+0+2 = 6
13 JACH BART£OMIEJ 18+7+6+6+0 = 37
14 KO£ODZIUK JAKUB 0+3+2+2+2 = 9
15 MYCKO MICHA£ 4+5+5+6+2 = 22
16 BRANCEWICZ WOJCIECH 10+2+4+9+1 = 26
17 WITKOWSKI DOMINIK 2+0+0+0+2  = 4
19 JACZEWSKI PIOTR X+0+X+X+X = 0
21 DZIERNOWICZ ADAM 4+12+4+4+10 = 34
23 FELIGA MACIEJ 6+2+3+12+5 = 28
24 JAROS EMILIIAN 0+0+0+0+0 = 0
TRENER: WALCZYÑSKI ANDRZEJ
 
 6  KADET O¦WIÊCIM

0 ZOÑ KRZYSZTOF 0+X+0+0+0 = 0
0 ANGIELASZAK DANIEL  X+0+X+0+0+0 = 0
5 ZAPA£A SZYMON 4+2+0+2+0 = 8
6 FRYDEL PIOTR 0+2+2+3+6 = 13
7 SZCZERBIK MATEUSZ 2+6+0+4+0 = 12
8 GRZEGORZEK KLAUDIUSZ 0+0+0+2+5 = 7
9 STOLARCZYK £UKASZ 0+0+3+1+2 = 6  (1X3)
10 STAWOWCZYK ADAM 0+0+3+0+0 = 3
11 GUNIA JAKB 1+10+3+5+0 = 19
12 KURANC SEBASTIAN  0+X+0+0+X = 0
13 HNATYSZYN MATEUSZ 4+8+0+10+12 = 24
14 BRATEK RAFA£ 0+6+4+6+0 = 16
15 TOLARCZYK PIOTR 0+5+6+0+0 = 11
TRENER: PORÊBSKI WOJCIECH
 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rados³aw Fudali w konkursie rzutów wolnych
Rados³aw Fudali w konkursie rzutów wolnych
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi