News: X Pivot Cup Sochaczew 7-10.XI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 19:38:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Pivot Cup Sochaczew 7-10.XI.2014
Turnieje Podsumowanie
 PODCZAS MECZU GWIAZD ODBY£Y SIÊ KONKURSY RZUTOWE, PONI¯EJ ZWYCIÊZCY, SERDECZNIE GRATULUJEMY

PIVOT CUP NA FB

KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH – 2003 i 2004
£UKASZ SIEMIENIEC

KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH – 2002 i 1999
DANIEL KOWIESKI

KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH – 2003 i 2004
ANNA D¡BROWIECKA

KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH TRENERÓW
ANDRZEJ SINIELNIKOW

KOÑCOWA KLASYFIKACJA – KAT. DZIEWCZÊTA 2002

I MIEJSCE - UKS TRÓJKA ¯yrardów
II MIEJSCE - MKK Soko³ów Podlaski
III MIEJSCE - UKS LA BASKET Warszawa
IV MIEJSCE - UKS MOSiR BASKET Sochaczew
V MIEJSCE - UKS MOSiR BASKET Sochaczew II PK

MVP : Olga Sieczka – UKS Trójka ¯yrardów - dz’02

KOÑCOWA KLASYFIKACJA – KAT. DZIEWCZÊTA 2003/2004

I MIEJSCE - MKK Soko³ów Podl.
II MIEJSCE - MKS MOS ¦lêza Wroc³aw
III MIEJSCE - UKS LA BASKET Warszawa 2003
IV MIEJSCE – GUKS GWAREK Paw³owice
V MIEJSCE - TK ALLES G³owno
VI MIEJSCE – BASKET GO Przemy¶l
VII MIEJSCE - MUKS UNIA BASKET Ostro³êka
VIII MIEJSCE - MUKS BASKET 30 Lublin
IX MIEJSCE - MKK Soko³ów Podl.
X MIEJSCE - UKS TRÓJKA ¯yrardów
XI MIEJSCE – UKS LA BASKET Warszawa 2004
XII MIEJSCE - UKS Nowa Wie¶

MVP:
Zuzanna Lemieszek – MKK SOKO£ÓW S.A. Osir Soko³ów Podlaski – dz’03/04


KOÑCOWA KLASYFIKACJA – KAT. CH£OPCY 2003


I MIEJSCE - SP 47 Bia³ystok

II MIEJSCE - MUKS BASKET 30 Lublin
III MIEJSCE - SOKÓ£ MARBO Miêdzychód
IV MIEJSCE – UKS LA BASKET Warszawa
V MIEJSCE - UKS REGIS Wieliczka
VI MIEJSCE – UKS MOSiR BASKET Sochaczew

MVP;
Pawe³ Bieliñski – Sp 47 Bia³ystok - ch’03

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA – KAT. CH£OPCY 2004


I MIEJSCE - NIEDZWIADKI Przemy¶l
II MIEJSCE - UKS REGIS Wieliczka
III MIEJSCE – LIDA Bia³oru¶
IV MIEJSCE – TSMOKI MIÑSK Bia³oru¶
V MIEJSCE – UKS LA BASKET Warszawa
VI MIEJSCE – MK UKS Komorów IIS PIOTRÓWKA Radom
VII MIEJSCE - UKS Komorów I
VIII MIEJSCE - UKS Komorów II

MVP: Maciej Puchalski – Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l - ch’04

KOÑCOWA KLASYFIKACJA – KAT. CH£OPCY 1999


I MIEJSCE - TSMOKI MIÑSK Bia³oru¶ II

II MIEJSCE – UKS CZTERY-TRZY Lublin
III MIEJSCE – TSMOKI MIÑSK Bia³oru¶ I
IV MIEJSCE – UKS MOSiR BASKET Sochaczew

MVP:
Maksim Liejczyk - TSMOKI MIÑSK Bia³oru¶ II – ch’99

PONI¯EJ WYNIKI ORAZ UCZESTNICY MECZU GWIAZD :

DZIEWCZÊTA DRU¯YNA A - DZIEWCZÊTA DRU¯YNA B 23:23


DZIEWCZÊTA DRU¯YNA A WYST¡PI£A W SK£ADZIE:
PAULA PTAK - MKS MOS WROC£AW 03
NATALIA PLEWKO - MUKS UNIA BASKET OSTRO£ÊKA
KATARZYNA PRZYBYSZ - UKS MOSIR BASKET SOCH.
OLIWIA KOT - TK ALLES G£OWNO 03
AGATA M£YÑSKA - UKS NOWA WIE¦
GABRIELA Z£OTKOWSKA - MKK SOKO£ÓW PODL
NATALIA KIERY£ - OSIR SOKO£ÓW PODL

DZIEWCZÊTA DRU¯YNA B WYST¡PI£A W SK£ADZIE:

KAROLINA UHEREK - GWAREK PAW£OWICE
NATALIA DONICA - UKS LA BASKET WARSZAWA 04
EMILIA TO£TY¯EWSKA - UKS LA BASKET WARSZAWA
NANA ZAKRZEWSKA - UKS LA BASKET WARSZAWA
MAJA BOLESTA - MKK OSIR SOKO£ÓW PODL
KLAUDIA WNOROWSKA - BASKET GO PRZEMY¦L
AGATA PYTKA - MUKS BASKET LUBLIN

CH£OPCY DRU¯YNA A - CH£OPCY DRU¯YNA B 18:18

CH£OPCY DRU¯YNA A WYST¡PI£A W SK£ADZIE
:
1. DANIEL KASKO - LIDA BIA£ORU¦
2. DOMINIK MARZEC - UKS CZTERY TRZY LUBLIN
3. MACIEJ PUCHALSKI- NIED¬WIADKI PRZEMY¦L
4. DAWID KOT - MUKS BASKET LUBLIN
5. £UKASZ SUWIOT - SOKÓ£ MIÊDZYCHÓD
6. ILIA MILASHEVSKI - TSMOKI MINSK
7. ALEXEI SUBACH - TSMOKI MINSK

CH£OPCY DRU¯YNA A WYST¡PI£A W SK£ADZIE:

8. CYPRIAN KARELSKI- BIA£YSTOK
9. PIOTR WOJCIECHOWSKI - REGIS WIELICZKA
10. ALEKSANDER BUSZ - REGIS WIELICZKA
11. MIKO£AJ KOWALCZYK - UKS KOMORÓW I
12. PIOTR WALCZAK - UKS KOMORÓW II
13. OSKAR CIUPAK - UKS LA BASKET WARSZAWA
14. TYMON POP£AWSKI- UKS LA BASKET WARSZAWA
15. KACPER CZUBAK – MKS PIOTRÓWKA RADOM


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
10
10
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi