News: IV Puchar Narodów rocz.2003 Bia³ystok 27-30.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 09:15:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Puchar Narodów rocz.2003 Bia³ystok 27-30.XII.2014
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 27.XII - 30.XII w Bia³ymstoku odby³a siê czwarta edycja turnieju o Puchar Narodów (druga dla rocznika 2003) Pomys³odawc± i organizatorem turnieju by³  Andrzej Sinielnikow.W hali bia³ostockiej Szko³y Podstawowej nr 47 go¶cici³o bêdzie 13 dru¿yn z Litwy, £otwy, Estonii, Bia³orusi i oczywi¶ci z Polski.

W czterodniowych zmaganiach zosta³o rozegranych ponad 40 spotkañ. Konkursy: rzutowy i sprawno¶ciowy Skills Chalenge. Puchar Narodów to znakomicie zorganizowana impreza. Spotkania na wysokim poziomie, dobra zabawa. ¦wietnie koszykarsko spêdzony czas miêdzy ¶wiêtami Bo¿ego Narodzenia a Sylwestrem... i to wszystko w jednym miejscu w Koszykarskie Szkole ,,u Klemensa,,


 MVP TURNIEJU
DOMINIK PASTUSZKA
¯AK ¯ory

OTWARCIE TURNIEJU VIDEO

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

STATYSTYKI

VIDEO ZAKOÑCZENIE TURNIEJU


FOTO GRYGIEL  mecze z udzia³em dru¿yn SP 47 Bia³ystok

5 ALL STARS


  Król Strzelców
 Król Trójek
Najlepszy  zbieraj±cy
Najlepszy Obroñca (Przechwyty)
Najlepszy Rozgrywaj±cy Asysty
 
       
 1 Dominik Pastuszka ¯ory 128   2 Davis Skreivers Livani  92    
3 Hubert £a³ak E³k  90  
4 Piotr Bobka Bia³ystok     85    
5 Rinalds Timma Livani  77
1 Rinalds Timma Livani 9   
2 Siim Parss HITO    7   
3 Gustavs Kleins Livani 6   
   Piotr Bobka ¯UBRY 6   
5 Niklavs Vanags Jekabpils 5
1 Jakub Pamrowski Nenufar  65
2 Argo Ers HITO  58
3 Dominyka Varnelis Lazdiju  51
4 Ralfs Pluss Jekabpils 48
5 Davis Skreivers Livani 47   
1 Hubert £a³ak Nenufar 43
2 Oskar Chrzanowski Nenufar 28
3 Gustavs Kleins Livani 27
4 Mykolas Peciulis Lazdiju  24
5 Brajan Mroczkowski Nenufar 24
1 Kacper Poradzki Grójec 26
2 Jakub Merda ¯ory 23
3 Pawe³ Bujnarowski    ¯ubry  21
4 Piotr Bobka ¯ubry  18
5 Stivert Pulk HITO     15

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / WYRÓ¯NIENIE TRENERA

 Jêdrzej B³aszak 1 BASKET OPALENICA 
........FINA£........ 
 2 ¯AK ¯ORY
 Kuba Merda
     71 : 46

VIDEO

   
 Davis Skreivers 3 LIVANI £OTWA
Match a place III  4 JEKABPILS £OTWA
 Ralfs Pluss
     43 : 32


VIDEO
   
 Oskar Chrzanowski   5 NENUFAR 5 E£K Match a place V  6 SP BIA£YSTOK
 Antek Zdanowicz
     41 : 23


VIDEO
   
 Aremo Kuttim  7 HITO JOHVI ESTONIA
Match a place VII MKS Grójec  
     60 : 32


VIDEO
   
 Piotr Bobka 9  PKK ¯UBRY BIA£YSTOK - Match a place IX 11 UKS 7 TREFL SOPOT 
 Kamil Kulik
     45 : 37


VIDEO
   
 Dominykas Varnelis  10 LAZDIJAI £OTWA  Match a place XI  12 GRODNO BIA£ORU¦
 Anton Gajdel
     

   
 Jan Matuszczak 13 MKS D¡BROWA GÓRNICZA
   
       

KONKURSY

 COMPETITION SKILLS CHALLENGE  2004 - 2003
1. SP47 BIA£YSTOK – KARECKI CYPRIAN   20,20
2. HITO -STIVERT PULK  21,01
3. ¯ORY- PASTUSZKA DOMINIK  21,11
4. OPALENICA – BANACH ADAM  21,14
5. GRÓJEC – PIETRUSIÑSKI DAWID  21.64
6. LAZDIJA – NOJUS  RIBINSKAS 21,70
7. HITO-ARENO KUTTIN  22,06
8. SOPOT- KULIK KAMIL  22,31
9. JEKABPILS-PLUSS RALFS  22,37
10. E£K – £A£AK HUBERT 22,51
11. LIVANI-GUSTAVS KLEINS  22,59
12. E£K-MROCZKOWSKI BRAJAN  22,88
13. ¯ORY-KLUGER NATAN  23.09
14. GRODNO  - NAUMINKO DMITRIJ  23,17
15. SOPOT- JAKOWSKI WIKTOR  23,23
16. LIVANI- DAVIS SKREIVERS  23,45
17. SP 47 BIA£YSTOK OLIWIER ZARZECKI 23,49
18. OPALENICA –SZAJEK  ADRIAN  23,77
19. JEKABPILS- MARTINS  JAKOBSONS  23,84
20. D¡BROWA G.-MATUSZCZYK  JAN  24,25
21. D¡BROWA G.- KOWALSKI OSKAR  24,84
22. SP 47 BIA£YSTOK-  P£OSZCZYCA KACPER  25,77
23. LAZDIJA- MANTAS MASKLEIS  26.08
24. GRODNO  - BARANOWSKI MAKSIM  27,84
25. GRÓJEC – STÊPIEÑ BARTOSZ  27,98


 COMPETITION SKILLS CHALLENGE  2005-2006
1.    NOJUS RIBINSKAUS 2005     LAZDIJU 21.53
2.    BRAJAN MROCZKOWSKI 2005   E£K 21,83
3.    AIDAS KUKUCIONIS 2005 LAZDIJU 23,33
4.    ANTEK JURASZEWSKI 2006  GRÓJEC  24.07
5.    JAKUB UCIESZYÑSKI 2005 D¡BROWA G. 24,60
6.    WIKTOR RADZIKOWSKI 2005    E£K 29,49
7.    KACPER MURAWSKI   2005  E£K 29,69
8.    MAKSYMILIAN WILCZEWSKI 2006   E£K 32.19
9.    JAKUB   P£OSZCZYCA 2005  BIA£YSTOK 32.60
10.    BARTOSZ MOÑKO 2006  E£K 33.01
11.    ERYK JARZ¡BEK 2006  E£K 38.04
12.    BARTOSZ G¡SIOREK  2006 E£K  40,72 COMPETITION THREE (3) POINTERS  
1.HITO ARGO ERS 14  (16)
2.SOPOT JASZCZERWSKI WIKTOR 14  (9)
3.OPALENICA DUDZIÑSKI KACPER 13
   LAZDIJA ROKAS BURCIKAS 13
   LIVANI RINALDS TIMMA 13
6.OPALENICA SUSKI NIKODEM 12
   SOPOT SIEMIANIUK WIKTOR 12
   ¯ORY JAKUB MERDA 12
9.SP 47 BIA£YSTOK ZDANOWICZ ANTONI 11
   HITO SIIM PARSS 11
11.SP 47 BIA£YSTOK  BIELIÑSKI PAWE£ 10
    JEKABPILS LEISKINS GAITIS 10
13.JEKABPILS KRISTIS IEASALNIEKS 9
14.GRÓJEC PORADZKI KACPER 8
    ¯ORY PIOTR MIKUSZEWSKI 8
16.LAZDIJA EDVINAS JEARSIUS 7
    GRÓJEC BARTOSZ STÊPIEÑ 7
18.E£K CHRZANOWSKI OSKAR 6
19.GRODNO PAJKO WADIM 4
20.LIVANI MATISS LAGANOVSKIS 3
     D¡BROWA GÓRNICZA  DZIEDZIC KACPER 3
22.D¡BROWA GÓRNICZA WIERZBICKI KACPER 2
23.E£K BORKOWSKI OLIWIER 1
    GRODNO GAJDIEL ANTON 1

NAJLEPSZY DUET: SOPOT 26     VIDEO

 NUMERKI  numbers 
1.E£K PAMROWSKI JAKUB 25s. (25,68)
2.SP 47 BIA£YSTOK  SO£OWIEJ  PAWE£ 25s. (35,25)
3.OPALENICA KOZAL WIKTOR 26s.
4.E£K STRA¯EWICZ BARTOSZ 27s.
   HITO EVER PALL 27s.
 6.D¡BROWA G.INDYK KACPER 27,5s.
 7.LIVANI DAVIS SKREIVERS 28s.
 8.LAZDIJA ERIKAS JERASIUS 29s.
 9.HITO RICHARD PARSS 30s.
10.JEKABPILS IVANOUS EDGARS 31,5
11.¯ORY B£ASCZYK ADRIAN 33s.
    OPALENICA JAKUBIAK JAN 33s.
13.LIVANI MARKS SOKOLOVS 34s.
14.D¡BROWA GUCIESZYNSKI KUBA 35s.
15.JEKABPILS PURIN¦ MARTINS 38s
16.SOPOT WIELOPOLSKI PIOTR 39s.
     GRÓJEC CIʯKOWSKI MICHA£ 39s.
18.LAZDIJA AIDAS KUKUCIONIS 41s.
19.SP 47 BIA£YSTOK ZAWDZKI GABRY¦ 42s.
20.¯ORY PATRYK EWERZKOWSKI 44s.
21.SOPOT RAUPUK KSAWERY 49s.
22.GRODNO NAUMINKO DMITRIJ 50s
    GRÓJEC JURASZEWSKI ANTONI 50s.
24.GRODNO GAJDIEL ANTON 53s.   


NAJLEPSZY DUET: E£K 26

 GRUPA A  
GRODNO – ¯AK ¯ORY  25 : 66   
¯UBRY – NENUFAR E£K  34 : 45
GRODNO – GRÓJEC  16 : 40
¯UBRY – ¯AK ¯ORY  37 : 56
D¡BROWA GÓRNICZA – NENUFAR E£K  26 : 54
LIVANI – GRÓJEC  62 : 45
LIVANI – D¡BROWA GÓRNICZ 65 : 17
¯UBRY – GRÓJEC  29 : 37
GRODNO – NENUFAR E£K  16 : 41
¯UBRY – D¡BROWA GÓRNICZA  54 : 19
LIVANI – ¯AK ¯ORY  50 : 43
NENUFAR E£K – GRÓJEC  34 : 32
GRODNO – LIVANI  17 : 41
¯AK ¯ORY – D¡BROWA GÓRNICZA  49 : 10
LIVANI – NENUFAR E£K  42 : 46
GRÓJEC – D¡BROWA GÓRNICZA 43 : 29
GRODNO – ¯UBRY  22 : 49
¯AK ¯ORY – NENUFAR E£K  61 : 42
GRODNO – D¡BROWA GÓRNICZA  23 : 00  po dogrywce
LIVANI – ¯UBRY  38 : 33

1 ¯AK ¯ORY  11 pkt.  (+192) 
2
LIVANI (£OTWA)   11 pkt  (+97) 
3
NENUFAR E£K   11 pkt.   (+51) 
4 MKS GRÓJEC 9 pkt. (+15)
5 ¯UBRY BIA£YSTOK   9 pkt.  (+19)     
6 GRODNO (BIA£ORU¦)  7 pkt.  (-138)

7 MKS D¡BROWA GÓRNICZA   6 pkt. (-167)      

 
 GRUPA B
47 BIA£YSTOK – HITO JOHVI  50 : 47
HITO JOHVI – LADZIJAI  47 : 41
SOPOT – OPALENICA 24 : 54
LADZIJAI – 47 BIA£YSTOK 22 : 30
JEKABPILS – OPALENICA 42 : 58
SOPOT – HITO JOHVI  26 : 51
JEKABPILS – LADZIJAI  52 : 23
47 BIA£YSTOK – OPALENICA  24 : 50
JEKABPILS – HITO JOHVI  59 : 44
SOPOT – LADZIJAI  47 : 41
OPALENICA – HITO JOHVI  48 : 33
47 BIA£YSTOK – JEKABPILS  29 : 46
SOPOT – JEKABPILS  42 : 62
OPALENICA – LAZDZIJAI  53 : 28
47 BIA£YSTOK – SOPOT  35 : 12

1. OPALENICA   10 pkt. (+112)
2. JEKABPILS (£OTWA)  9 pkt. (+65)
3. 47 BIA£YSTOK   8 pkt  (-9)
4. HITO JOHVI (ESTONIA)  7 pkt. (-2)
5. SOPOT  6 pkt.  (-92)
6. LADZIJAI (LITWA)  5 pkt. (-74)

 

       

  • PE£NOWYMIAROWE BOISKO, 4X7MIN,
  • KOSZE 2.70,
  • PI£KA NR 5,                        
  • SYSTEM 3 KWARTOWY, ZAKAZ STOSOWANIA OBRONY STREFOWEJ ,              
  • RZUT ZA 3 LINIA 6.25.
  • 13 DRU¯YN: 8 Z POLSKI, 5 ZAGRANICZNYCH PODZIELONYCH NA 2 GRUPY.
WSPOMNIEÑ CZAR PUCHAR NARODÓW ROCZ.2003 STYCZEÑ 2014
Komentarze
zibi dnia grudzie 31 2014 20:40:53
Komentarz Prezesa ¯AK ¯ory Ludwika Maciejewskiego obecnego na turnieju w Bia³ymstoku

Po raz kolejny mia³em mo¿liwo¶æ uczestniczyæ w wielkim ¶wiêcie koszykówki zorganizowanym przez Andrzeja Sinielnikowa-IV Pucharze Narodów.
Turniej pod wzglêdem organizacyjnym i sportowym przebiega³ w sposób wzorcowy. Jedyn± rzecz± budz±ca powszechn± dezaprobatê by³ poziom sêdziowania- pomimo wielu interwencji ze strony i organizatora i trenerów brak by³o jakiejkolwiek poprawy. Jednak to co wydarzy³o siê przed meczem fina³owym, nie mo¿na nazwaæ inaczej ni¿ skandalem !!! Sêdziowie kiedy us³yszeli kilka cierpkich s³ów od organizatora (i jakby na to nie patrzeæ swego pracodawcy) na temat swojego poziomu sêdziowania, odmówili wyj¶cia i sêdziowania meczu fina³owego !!!
Kompletnie niezrozumia³a decyzja totalny brak szacunku dla ciê¿kiej kilku dniowej pracy blisko dwustu dzieci!!!

Adrzej Simielnikow przebrany w dres z gwizdkiem w rêku pokaza³ jak powinno wygl±daæ sêdziowanie, pokaza³ jak wa¿na i istotna jest rola sêdziego w procesie szkolenia dzieci i m³odzie¿y. Filmik z fina³u ( dostêpny w wersji full hd )powinien byæ pokazywany sêdzi± jako materia³ szkoleniowy.

Mam nadziejê, ¿e wobec sêdziów zostanie wyci±gniête postêpowanie dyscyplinarne.
wos dnia stycze 18 2015 00:16:41
Basket Mistrzem jest Polski, Basket najlepszy jest, Basket trzeba szanowaæ... Mamy srebro, mamy br±z, teraz czekamy na z³oto!!! smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Lis udziele wskazówek kolegom z UKS
Lis udziele wskazówek kolegom z UKS
Turniej kadetów r.91/92 Bytom 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi