News: U-20 MP 2015 JUNIORZY STARSI rocz.1995/96 przed æwieræfina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 18:15:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2015 JUNIORZY STARSI rocz.1995/96 przed æwieræfina³ami
U-20 Juniorzy St.
 Do walki o Mistrzostwo Polski U-20 (Junior Starszy) w sezonie 2014/2015 w Polsce zg³osi³y siê 44 dru¿yny (rok temu  39) z 11 województw. W ubieg³ym sezonie do rozgrywek nie zg³osi³y siê zespo³y z trzech województw,  w tym sezonie pomimo ulepszeñ w regulaminie (czyli uczestniczyæ w nich mog±  bez ograniczeñ wszyscy zawodnicy klubu maj±cy 20 lat i m³odsi z wy³±czeniem U-14) nie zg³oszonych województw jest  ju¿ 5 ! (¦wiêtokrzyskie, Podlaskie, Warmiñsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie i Opolskie)

W rozgrywkach MP U20 sezon 2014/2015  wezm±  udzia³ 24 dru¿yny (dot±d 16) Dru¿yny które zajê³y pierwsze miejsca w strefach zagwarantowa³y sobie udzia³ w MP od pó³fina³ów dru¿yny z 2 i 3 miejsca zagraj± w æwieræfinale z 4 æwieræfina³ów po 2 najlepsze dru¿yny awansuj± do pó³fina³ów

19.I.2015 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
21.I.2015 Przyznanie organizacji æwieræfina³ów
30.I -1 II.2015 Æwieræfina³y
2.II.2015  losowanie pó³fina³ów
4.II.2015 przyznanie organizacji pó³fina³ów
20-22.II.2015 Pó³fina³y
25.II.2015 przyznanie organizacji Fina³ów
11-15.III.2015  Fina³y 

Kto Faworytem do Mistrza Polski ? Jakie sk³ady zespo³ów kto uby³ kto doszed³
czekamy na wasze ciekawe komentarze


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  MP U18 rocznika 1995 i m³. sezon 2012/2013:

1 GTK Gdynia
2 Trefl Sopot
3 Basket Junior Poznañ
4 STK Czarni S³upsk
5 Polonia Warszawa
6 UKS Komorów
7 TKM W³oc³awek
8 Zastal Zielona Góra

W ubieg³ym roku MP U20 rocz.1994/95 wygra³ zespól Rosy Radom (Fina³y odby³y siê w Radomiu)

WSPOMNIEÑ CZAR MP U18 S³upsk 2013 ( niestety bez mojej obecno¶ci)

WSPOMNIEÑ CZAR MP U16 Kraków 2011

WSPOMNIEÑ CZAR MP U14 Poznañ 2009


  STREFA: KATOWICE (6)
Wspólna liga ¦l±skie (6) Opolskie (0)  KONIEC ROZGRYWEK

1 MKS D±browa Górnicza S.A.  20 pkt.    Pó³fina³
2 K¦ AZS Katowice  17  pkt.  
Æwieræfina³
3 MKS Zabrze  16  pkt. 
Æwieræfina³
4 MKKS Rybnik 13 pkt.
5 MCKiS Jaworzno  13 pkt.
6 RKK AZS Racibórz  10 pkt.
    STREFA: WROC£AW  (6) Wspólna liga Dolno¶l±skie (4) Lubuskie (2) 
KONIEC ROZGRYWEK

1. WKK Wroc³aw   20 pkt. 
Pó³fina³
2. WKS ¦l±sk I Wroc³aw 18 pkt. 
Æwieræfina³
3. SKM Zastal Zielona Góra 15 pkt. 
Æwieræfina³
4. UKS Gimbasket Wroc³aw  14 pkt.
5. WKS ¦l±sk II Wroc³aw  13 pkt.
6. WSTK Wschowa 10
pkt.


  STREFA: GDAÑSK (6) Wspólna liga Pomorskie (6) Warmiñsko-Mazurskie (0)
KONIEC ROZGRYWEK

1 Trefl Sopot S.A.  19
pkt.  Pó³fina³
2 Poundout Politechnika Gdañska  pkt. 17  
3 Gdyñski Klub Koszykówki Arka S.A.  16 pkt. (K. Majchrzak 97)
4 SSK KMT Kobylnica  16  pkt.
5 MTS Basket Kwidzyn 12  pkt. 
(M. Konopatzki 96)
6 GAMA SKS UKS Jedynka Starogard Gdañski 10 pkt.
(J. German 98)

Turniej bara¿owy

1 Gdyñski Klub Koszykówki Arka S.A.  6 pkt  (+79) 
2 Poundout Politechnika Gdañska  5 pkt  (+14)
3 MTS Basket Kwidzyn 4 pkt.  (-38)  
3 GAMA SKS UKS Jedynka Starogard Gdañski 3 pkt (-55) 


Poundout Politechnika Gdañska - GAMA SKS UKS Jedynka Starogard Gdañski  95 : 72
Gdyñski Klub Koszykówki Arka S.A. - MTS Basket Kwidzyn   99 : 66
GAMA SKS UKS Jedynka Starogard Gdañski - Gdyñski Klub Koszykówki Arka S.A. 60 : 89 
MTS Basket Kwidzyn - Poundout Politechnika Gdañska  77 : 85  po dogrywce
MTS Basket Kwidzyn - GAMA SKS UKS Jedynka Starogard Gdañski   65 : 62
Poundout Politechnika Gdañska - Gdyñski Klub Koszykówki Arka S.A.  69 : 86  STREFA: KRAKÓW (7) Wspólna liga Ma³opolskie (3) ¦wiêtokrzyskie (0)  KONIEC ROZGRYWEK

1. TS Wis³a Kraków 4 / 8   Pó³fina³
2
. AZS AGH Alstom Kraków 4 / 6 
Æwieræfina³
3. MUKS 1811 Unia Tarnów 4 / 4 
Æwieræfina³
  

  STREFA: RZESZÓW (6) Liga Podkarpacka (3) Liga Lubelska (3)  KONIEC ROZGRYWEK

1 ZKS STAL Stalowa Wola  18 pkt.     Pó³fina³
2 MKS START S.A. Lublin  18 pkt.  
Æwieræfina³
3 MOSiR SIARKA JEZIORO Tarnobrzeg  16  pkt.   Æwieræfina³
4 BSK KADET Bia³a Podlaska  14 pkt.  
5 KU¬NIA Koszykówki St. Wola  13 pkt.
6 POGOÑ Pu³awy  11  pkt.    STREFA: WARSZAWA (5)  Liga Mazowiecka (5) Liga Podlaska (0) 
KONIEC ROZGRYWEK

1 UKS Komorów   15 pkt.    ( J. Karwowski 96)
2 Rosa Sport Radom   15 pkt.   
3 Polonia Warszawa   12 pkt. 
(M. Kierlewicz 97, M. Wieluñski 96, Sz. Szymañski 96, W. Majchrzak 96)
4 MKS Grójec 10 pkt.  
5 MKS Ochota Warszawa 8 pkt.

Turniej bara¿owy w Komorowie ul. M. D±browskiej
UKS Komorów – KS Rosa Sport Radom  69 : 74
MKS Polonia Warszawa – KS Rosa Sport Radom  77 : 83
UKS Komorów – MKS Polonia Warszawa  56 : 94


1 Rosa Radom 2 mecz 4 pkt.  (+11) 
Pó³fina³
2 Polonia Warszawa 2 mecz 3 pkt.  (+32)  Æwieræfina³
3 UKS Komorów 2 mecz 5 pkt  (-43) Æwieræfina³

  STREFA: POZNAÑ (5) Liga Wielkopolska (5) Liga Zachodniopomorska (0) KONIEC ROZGRYWEK

1 Biofarm BJ Poznañ  8 / 16 Pó³fina³

2 MKK Pyra Poznañ 8 / 14 
æwieræfina³

3
KS Stal Ostrów Wlkp. 8 / 11
æwieræfina³

4 MKS Konin  8 /11
5 KT Kosz Kalisz 8 / 7

  STREFA: BYDGOSZCZ (8) Liga Kujawsko-Pomorska (4) Liga £ódzka (4)  KONIEC ROZGRYWEK

Liga Kujawsko-Pomorska

1 NOVUM/ASTORIA Bydgoszcz
2 TKM W³oc³awek
(R. Komenda, D. Olejniczak, M. Bojanowski)
3 Basket Toruñ
4 NOVUM Bydgoszcz

Liga £ódzka

1 SMS MG13 £ód¼   12 pkt.
2 AZS PWSZ Skierniewice   9 pkt.

3 UMKS PIOTRCOVIA 8 pkt.    
4 UMKS KSIʯAK £owicz  7
pkt.

Strefa Kujawsko/Pomorskie - £ódzkie  10.11.2015

1 Novum/Astoria Bydgoszcz   6 pkt.  (+88)  Pó³fina³
2
TKM W³oc³awek 5 pkt.  (+69)
 
Æwieræfina³
3 £KS SMS MG13 £όd¼  4 pkt  (-28) Æwieræfina³
4 AZS PWSZ Skierniewice  3 pkt.  (-58)


Novum/Astoria Bydgoszcz – TKM W³oc³awek   72 : 54
£KS SMS MG13 £όd¼ – AZS PWSZ Skierniewice + 16 £KS
£KS SMS MG13 £όd¼ – TKM W³oc³awek 70 : 86
AZS PWSZ Skierniewice – Novum/Astoria Bydgoszcz  61 : 103
Komentarze
Pawcio dnia grudzie 16 2014 21:04:59
Zbyszku niech ciê nie zmyli SSK KMT Kobylnica = STK Czarni S³upsk
Nie wspomnia³e¶ tez o bara¿ach dla dru¿yn maj±cych gracza w Cetniewie.
Zastanawiaj±ce jest te¿ ¿e mistrz Mazowsza nie awansuje do pó³fina³u z automatu tylko gra dalej bara¿e.

Mistrz U-18 sprzed 2 lat GTK ma raczej niedu¿e szanse na zaistnienie w fina³ach, ich kluczowy gracz Przemek ¯o³nierewicz gra z seniorami a to mo¿e wykluczyæ jego udzia³.W straefie "sza³u nie robi±"

Wg mnie faworytem w tym roku bêdzie dru¿yna TKM W³oc³awek tacy gracze jak Witliñski,Jankowski,Warszawski wsparci desantem z Cetniewa Olejniczak i Bojanowski to b.mocny sk³ad.

Mo¿e Trefl Sopot powalczy choæ z r 95 odeszli Hanke, Brenk i Czerlonko, doszli Czy¿ i Górski ,wci±¿ graj± Dzier¿ak i Motylewski + mistrzowski sk³ad U-18 z tego roku , zobaczymy czy to wystarczy.
Rosa Radom raczej nie ma szans na obronê medalu bo gra rocznikiem 97 + Damian Jeszke który te¿ nie wiadomo czy pu¶ci go trener seniorskiej Rosy.
W ekipie z BJ z Poznania mieszanka 95,96 i 97 mo¿e pokusiæ siê o niespodziankê kto wie.
W fina³ach pewno nie zabraknie Komorowa lub/i Polonii ale raczej bez szans w walce o medal.Atutem pierwszej dru¿yny jest sk³ad bazuj±cy na 20 latkach trenuj±cych i graj±cych w 1 ligowym Zniczu, Czosnowski Janik,Tarczyk w Polonii grê prowadzi graj±cy ¶wietny sezon w 2 lidze Kordalski do tego snajper Jagie³³o i kilku utalentowanych z rocznika 96.
WKK raczej wypali na U-18 niz na U-20 , a WKS jako¶ nie ma szczêscia ostatnimi laty na MP.
Byc mo¿e odpali Zastal gdzie do gry wrócili obaj Zywerci jest tez wsparcie kilku graczy z 95.
chudy102 dnia grudzie 17 2014 09:46:32
Generalnie zgadzam siê z przedmówc±. Jako czarnego konia doda³bym tak¿e Astorie Bydgoszcz, gdzie kilku zawodników regularnie trenuje i gra w I lidze.

Co do bara¿y w strefie mazowieckiej to od kilku lat jest tak, ¿e jak pierwsze miejsce zajmuje Polonia Warszawa to nie bierze udzia³u w bara¿ach i bezpo¶rednio awansuje do pó³fina³u jaki jaki¶ inny zespó³ jest pierwszy to s± bara¿e. Tak to niestety ju¿ i póki co nie ma szansy na zmianê tej "sprawiedliwej zasady".
Pawcio dnia grudzie 19 2014 00:04:51
Niespodzianka na Kujawach strefe wygrywa Astoria o szansach której przemilcza³em a trafnie przypomnia³ ich chudy 102.
chudy102 dnia grudzie 19 2014 11:22:52
Astoria wygrywa tylko ligê kujawsko-pomorsk±. turniej bara¿owy w dn 9-11.01.2015 r. z udzia³em dru¿yn z ³ódzkiego czyli £KS i AZS PW Skierniewice. Nie znam pe³nego systemu rozgrywek ale je¿eli turniej zaplanowano na 3 dni to z tego wniosek ze ponownie rozegrany zostanie mecz ka¿dy z ka¿dym bez zaliczenia wyników w ligach. My¶lê, ¿e jednak wzmocniony zawodnikami SMS TKM wygra ten turniej. Mój typ:
1. TKM
2. Astoria
3. £KS
chudy102 dnia stycze 08 2015 11:30:42
No dla porz±dku dodam tylko ,ze oprócz tego ¿e znamy ju¿ 4 pó³finalistów to znamy równie¿ 8 æwieræfinalistów. Praktycznie ca³y komplet dru¿yn, które jeszcze w tym miesi±cu rozegraj± æwieræfina³ bêdzie znany w poniedzia³ek. Naj³atwiej ma strefa mazowiecko-podlaska gdzie w bara¿ach wszystkie dru¿yny maja zapewniony awans. Najciê¿ej bêdzie w strefie pomorskiej, gdzie z 4 dru¿yn 2 odpadaj±. W strefie kujawsko-pomorskie i ³ódzkie ju¿ po dzisiejszym meczu Asty z TKM bêdzie du¿o wiadomo.
Pawcio dnia stycze 08 2015 21:52:10
Astoria pokonuje w bara¿ach TKM W³oc³awek 72:54.W TKM nie grali Witliñski i Jankowski nie po¶ci³ ich trener Anwilu.
Pawcio dnia stycze 08 2015 21:52:56
Grali za to Olejniczak,Bojanowski i Warszawski
Pawcio dnia stycze 11 2015 00:45:06
Strefa Pomorze w æwieræfina³ach zagra Politechnika Gdañska i Asseco II.
Kwidzyn odpad³ po dogrywce z PG.
Pawcio dnia stycze 11 2015 11:43:53
Astoria wygrywa z £KS-em 77 :49 i awansuje do pó³fina³ów MP U-20
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
2 MOSM Bytom
2 MOSM Bytom
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi