News: II Puchar Solny rocz.2002 Wieliczka 15-17.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 13:21:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Puchar Solny rocz.2002 Wieliczka 15-17.V.2015
Turnieje Podsumowanie
 MVP:
Tomasz Pustelnik
MKS D±browa Górnicza

 ALL-STARS

Chodukiewicz Bartosz - MKS D±browa Górnicza
Maciej Jêdrzejczyk - Regis Wieliczka
Adrian Herda - WKK Wroc³aw
Micha³ Moskal - MUKS 1811 Unia Tarnów
Mateusz Przêczek - Wis³a Kraków


Wszystkie zdjêcia w Galerii - Filmiki z niedzieli dostêpne jutro
Je¿eli znajdziecie B£ÊDY piszcie o nich na moim FB Zbyszek Bytomsk
i

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI


 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 Jurzyk Jakub  137 pkt. MOSiR Przeworsk
2 Jêdrzejczyk Maciej 127 Regis Wieliczka
3 Pustelnik Tomasz  106 MKS Dabrowa G.
4 Gêdek Micha³ 98 AZS AWSZ Skierniewice
5 Przêczek Mateusz 94 Wis³a Karków
6 Ahmed Kadir 93 Probasket Miñsk Mazowiecki
7 Chrzanowski Micha³ 83 Basket 47 Bialystok
8 Moskal Micha³ 75 MUKS Tarnów
9 Chodukiewicz Bartosz 72 MKS Dabrowa G.
10 Herda Adrian 63 WKK Wroc³aw


o 11 miejsce:
GTK Gliwice - LaBasket Warszawa  MVP: Damian Godula
o 9 miejsce: Probasket Miñsk Mazowiecki - MOSM Bytom  57 : 39  MVP: Kacper Skup
o 7 miejsce: AZS AWSZ Skierniewice - MOSiR Przeworsk 38 : 86 MVP: Kacper Krzanowski
o 5 miejsce: Wis³a Kraków - Basket 47 Bia³ystok  49 : 38  MVP: Jan Malinowski
o 3 miejsce: MUKS 1811 Unia Tarnów - WKK Wroc³aw  38 : 41 MVP: Jan Zieniewicz
FINA£: Regis Wieliczka - MKS D±browa Górnicza  60 : 64  MVP: Aleksander Dziekañski


KLASYFIKACJA KOÑCOWA 

  Sk³ad...punkty...............................................
Wyró¿nienie trenera
1
 MKS D¡BROWA GÓRNICZA
4 PURZYMA KACPER 2
5 CHODUKIEWICZ BARTOSZ 72
6 ORUNEK DAMIAN 4
7 ZAWADZKI KRYSTIAN 4
8 OR£OWSKI DAWID 27  >>>>>
9 PUSTELNIK TOMASZ 106
10 DZIEKAÑSKI ALEKSANDER 32
11 CIESIK FILIP 27
13 MUSIALIK OLIWER 14
14 MAZUR MICHA£
15 NANU¦ DOMINIK 26
17 TOMCZEWSKI JAKUB 9
18 WITELUS DAMIAN 51
20 PADUCH PRZEMEK 21
23 SZYDA MATEUSZ 13

2
 UKS REGIS WIELICZKA
4 SIEMIENIEC £UKASZ 8
5 BUSZCZYÑSKI JAN 2
6 BUSZ ALEKSANDER 42
8 WOJCIECHOWSKI PIOTR 18
9 £OKAS BARTOSZ 8
11 NYKAZA TOMASZ 31
12 FERENCZAK SEBASTIAN 46 >>>>>
13 JÊDRZEJCZYK WOJCIECH 23
14 DYBA£A MACIEJ 21
15 JÊDRZEJCZYK MACIEJ 124
16 FILIPCZYK ARON 1
17 TRZCIÑSKI JAKUB 44
18 DOMAGA£A JAKUB 9
0 KRÊCINA FILIP 0
3
 WKK WROC£AW
0 MICHA£ NOWAK 15
1 DORIAN WIECZORKOWSKI 1
2 ZBIGNIEW  STASIEÑKO 23
5 MIKO£AJ KOELNER 60
8 SZYMON KIDIAN 8
9 PATRYK DOCHNIAK 30
12 JAN ZIENIEWICZ 39
13 CYPRIAN JAROSZ 56 >>>>
14 ADRIAN HERDA 63
16 FILIP STOGA 22
18 £UKASZ WO¬NIAKIEWICZ 14
17 TOMASZ BANASZCZYK 0
23 ADAM HUTNIK 15
88 MI£OSZ STACHOWSKI 0
4
 MUKS 1811 TARNÓW
4 FRY¦ MI£OSZ
5 NOWAK DOMINIK 30 >>>>>>>>>
6 MOLCZYK JAN 7
7 LECH BARTOSZ 1
8 SCHABOWSKI ANDRZEJ 25
9 ADAMCZYK SZYMON 4
10 BUKOWIEC KAMIL 3
11 TRYBA MATEUSZ 21
12 ADAMCZYK FILIP 8
13 IWANIEC KRYSTIAN 7
14 MOSKAL MICHA£ 75
15 BANAK DAMIAN 62
39 KLOCH ADRIAN 19
0 SZUMLAÑSKI ADRIAN 6

5
 TS WIS£A KRAKÓW
4 NOSZCZYÑSKI ERYK
5 PRZÊCZEK MATEUSZ 94
6 SZTANDARSKI PATRYK  3
7 LATOS MACIEJ 19
9 NIEDZIELSKI OLIWER 61
8 MRO¬NIK GRZEGORZ 0
10 BATKO KONRAD 24
11 KABALEC JAKUB 21
12 KNAP ALEKSANDER 36 >>>>>>
13 JANAS FILIP 14
14 JÊDRZEJCZYK MAKSYMILIAN 32
15 MALINOWSKI JAN 3
16 NOWAK DANIEL 16
17 BIEGOÑ DAWID 16

6
 BASKET 47 BIA£YSTOK
4 £APIÑSKI ADAM 18
5 RADZISZEWSKI RAFA£ 39
6 STELMACH KRYSTIAN 31
7 KASZUBA £UKASZ 49
9 IWASZCZUK PATRYK 6
10 ANDRUKIEWICZ DAMIAN 8
11 BISZCZUK JAKUB 6
13 BIELSKI BARTEK 37
14 ANDRZEJUK MIKO£AJ
15 GISZTAROWICZ JAKUB4
18 SIENKIEWICZ JAROL 2
21 SZCZEPANIAK DAWID 4
23 PANGLISZ KONDRAD 7
25 CHRZANOWSKI MICHA£ 83  >>
7

MOSIR PRZEWORSK

4 JURKIEWICZ SZYMON 4
5 STRAMA WIKTOR 11
7 KISIEL PRZEMYS£AW 0
8 FICEK MACIEJ 52
9 KRZANOWSKI KACPER 39
10 KUCHARCZYK MICHA£ 30
11 MARKO JAKUB 24
12 ZAJ¡C MI£OSZ 55
14 WI¦NIOWSKI MARCIN 5
15 JURZYK JAKUB 137 >>>>>>>
13 S£OWIK KACPER 4
8
 AZS AWSZ SKIERNIEWICE
4 RUTKOWSKI MATEUSZ 4
5 £AZÊCKI SEBASTIAN 29
6 WIZA TYMOTEUSZ 2
8 BEDNAREK DAWID 6
9 SZCZEPANIK MACIEJ
10 GÊDEK MICHA£ 98
  >>>>
11 CZARNOTA MAKSYMILIAN
12 SYPULSKI KAMIL 12
13 STANKIEWICZ BART£OMIEJ
14 PIASKOWSKI KACPER 6
15 BADEK MARCEL 4
16 ZAKRZEWSKI KACPER 29
17 OWCZAREK JAKUB 24
18 BARTOSIEWICZ DOMINIK 34

23 BOBEK KAROL 14
9
 PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI

1 ¦LAZEK 29
7 SITKOWSKI 7
8 PIÊTKA 22
10 POPOWSKI 97
16 BARCIAK 10
28 MARTYNIUK 4
32 DZWIGA£A 18
34 SKUD 33
42 KADIR 93 >>>>>>>>
50 KRZY¯ANOWSKI 6
10

UKS MOSM BYTOM

4 GNUS 21
5 KADUBEK 13
6 £AGIEWKA 14
8 HOFMAN 34 >>>>>>>>>>

9 SOK 2+2=4
10 HOFMAN 41
11 SUWA£A 12
12 LABURDA 26
13 SYGUDA 26
14 BAMBU£A 34
15 MICHALSKI 50
16 SZEREMETA 5
11
 GTK GLIWICE
0 GODULA 5+18+9+5+4=41
4 KRZYCH 4+6+8+10=28
5 RZEPKA 4+8+2+3=17
6 WARDA 0
7 KORCZYK 15+2+1+16=34
8 KOSTORZ 6+1+5+7+2=21
>>>>>>>>>
9 MAZANEK 3+6=9
10 STANICZEK 2
11 MACKOWSKI 1+2=3
12 ADAMCZYK 4+2+2+4+2=14
13 PODULKA 4+9+2+4=19
14 KO¬MIÑSKI
15 DRZEWIECKI 3+1=4
16 ROCZNIUK

12
 LABASKET WARSZAWA

2 ALEKSY BIA£OW¡S 9+11+12+9+8=49
5 JAKUB SZCZEPANIAK 4+2=6
8 OLAF NI¦MIEWSKI 1+2+3+4=10
10 BART£OMIEJ ZAKRZEWSKI 2+2+2=6
17  JAKUB PREJZNER 4+17+14+4+2=41
19 MATEUSZ GOLEÑ 2+4+4=10
23 PAWE£  SZELIGA 12+12+8+3=35 >>>>>
25 MATEUSZ GAJEWSKI 3+6=9
42 STANIS£AW GAJEWSKI 2+4+2=8
77 BARTOSZ TORACH 5+14=19
77 SIEDLIKOWSKI 7+8=15
  DRU¯YNOWY KONKURS RZUTÓW WOLNYCH  (MAX 50 TRAFIONYCH)

1 WKK WROC£AW 31

2 WIS£A KRAKÓW 30
3 REGIS WIELICZKA 29
4 GTK GLIWICE 28
5 MKS D¡BROWA GÓRNICZA 28
6 MOSIR PRZEWPRSK 25
7 MOSM BYTOM 24
8 PROBASKET 22
9 LABASKET WARSZAWA 21
10 AZS AWSZ SKIERNIEWICZE 16

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY

MARCEL PIÊTKA-PROBASKET MIÑSK M.  20,30

JAKUB D¬WIGA£A-PROBASKET MIÑSK M.  27,06
DANIEL NOWAK-WIS£A KRAKÓW  19,01
OLIWIER NIEDZIELSKI -WIS£A KRAKÓW 19,82
KONRAD PANGLISZ-BASKET 47 BIA£YSTOK  18,73
ADAM £APIÑSKI-BASKET 47 BIA£YSTOK  21,77
ARKADIUSZ GNUS-MOSM BYTOM  19,98
OSKAR SUWA£A-MOSM BYTOM  22,01
BARTOSZ £OKAS-REGIS WIELICZKA   20,95
SEBA FERENCZAK-REGIS WIELICZKA  20,89
IGOR KRZYCH-GTK GLIWICE  19, 20
DAMIAN GODULA-GTK GLIWICE  22,80
JAKUB SZCZEPANIAK-LA BASKET WARSZAWA  25,90
BARTOSZ TARACH-LA BASKET WARSZAWA  21,13
MIKO£AJ KOELNER-WKK WARSZAWA  19,99
JAN ZIENIEWICZ-WKK WROC£AW  20,19
KACPER KRZANOWSKI-MOSIR PRZEWORS  20,37
KJAKUB MARKO-MOSIR PRZEWORSK  19,97
KAMIL SYPULSKI-AZS PWSZ SKIERNIEWICE   23,68
SEBA £AZENCKI-AZS PWSZ SKIERNIEWICE  19,13
DAMIAN WITELUS-MKS D¡BROWA GÓRNICZA  17,22
DOMINIK NANU¦-MKS D¡BROWA GÓRNICZA 20,20

 

 KONKURS RZUTÓW WOLNYCH

MACIEJ JÊDRZEJCZYK-REGIS WIELICZKA  8  FINA£ 7
DMICHA£ GÊDEK-AZS PWSZ SKIERNIEWICE 9  FINA£ 6
KAROL KORCZYK-GTK GLIWICE  8  FINA£  6
ALEKS DZIEKAÑSKI-MKS D¡BROWA GÓRNICZA 8 FINA£ 5
MACIEJ LATOS-WIS£A KRAKÓW  8  FINA£  4

AMIAN BARCIAK -PROBASKET MIÑSK M. 2

AHMED KADIR-PROBASKET MIÑSK M. 7
JAN MALINOWSKI-WIS£A KRAKÓW 2
ADAM £APIÑSKI-BASKET 47 BIA£YSTOK 6
KONRAD PANGLISZ-BASKET 47 BIA£YSTOK  4
JAKUB £¡GIEWKA-MOSM BYTOM  7
GRZEGORZ HOFMAN-MOSM BYTOM  3
ALEK BUSZ-REGIS WIELICZKA   5
ZBIGNIEW DRZEWIECKI-GTK GLIWICE  6
STASIU GAJEWSKI-LA BASKET WARSZAWA  5
JAKUB SIEDLIKOWSKI-LA BASKET WARSZAWA  4
£UKASZ WO¬NIAKIEWICZ-WKK WROC£AW 6
MIKO£AJ KOELNER-WKK WROC£AW 7
MACIEJ FICEK-MOSIR PRZEWORSK  4
SZYMON JURKIEWICZ-MOSIR PRZEWORSK  2
DOMINIK BARTONIEWICZ-AZS PWSZ SKIERNIEWICE  4
OLIWER MUSIALIK-MKS D¡BROWA GÓRNICZA 7

 KONKURS TRÓJEK- MECZ GWIAZD

MATEUSZ POPOWSKI-PROBASKET MIÑSK M.  1

MACIEJ LATO¦-WIS£A KRAKÓW 1
MICHA£ CHRZANOWSKI-BASKET 47 BIA£YSTOK 2 DOGRYWKA 3
DAMIAN HOFMAN-MOSM BYTOM  2 DOGRYWKA 2
JAKUB TRZCIÑSKI-REGIS WIELICZKA  1
MICHA£ PODULKA-GTK GLIWICE 0
ALEKSY BIA£OW¡S-LA BASKET WARSZAWA  0
ADAM HUTNIK-WKK WROC£AW  1
MI£OSZ ZAJ¡C-MOSIR PRZEWORSK  0
KACPER ZAKRZEWSKI-AZS PWSZ SKIERNIEWICE  0
TOMASZ PUSTELNIK-MKS D¡BROWA GÓRNICZA   1 DRU¯YNA ,,WSCHÓD” MECZ GWIAZD DRU¯YNA ,,ZACHÓD”
MACIEJ LATOS,ALEKSANDER KNAP-KRAKÓW
ALEK BUSZ ,MACIEK JÊDRZEJCZYK
TOMASZ NYKAZA-
WIELICZKA
AHMED KADIR,MATEUSZ POPOWSKI-
MIÑSK M.
£UKASZ KASZUBA,BARTOSZ BIELSKI-
BIA£YSTOK
MI£OSZ ZAJ¡C,JAKUB JURZYK-
PRZEWORSK


Adrian Herda, Cuprian Jarosz - Wroc³aw
Sebastian £azêcki, Jakub Owczarek -
Skierniewice
Pawe³ Szeliga, Jakub Prejzner -
Warszawa
Bartosz Chodukiewicz,Tomasz Pustelnik-
D±browa G.
Igor Bañbu³a ,Maciej Michalski -
Bytom
Rados³aw Rzepka,Miko³aj Adamczak -
Gliwice

  

GRUPA D  - mecze o miejsca I-VI

WKK Wroc³aw  – Wis³a Kraków  59 : 53 MVP: Adrian Herda
Wis³a Kraków - MKS D±browa Górnicza 37 : 74  MVP: Dominik Nianiu¶ 
WKK Wroc³aw  – MKS D±browa Górnicza  52 : 72  MVP: Tomasz Pustelnik

1 MKS Dabrowa Górnicza  4 pkt.
2 WKK  Wroc³aw 3  pkt.
3 Wis³a Kraków 2  pkt.

GRUPA E  -  mecze o miejsca I-VI
Basket 47 Bia³ystok– Regis Wieliczka  42 : 62  MVP: Alek Busz  
Basket 47 Bia³ystok - MUKS 1811 Unia Tarnów  23 : 48  MVP: Damian Banak
Regis Wieliczka  – MUKS 1811 Unia Tarnów    57 : 37  MVP: Sebastian Ferenczak 

1 Regis Wieliczka  4 pkt.
3 Unia 1811 Tarnów  3 pkt.
2 Basket 47 Bialystok 2 pkt.

GRUPA F - mecze o miejsca VII - XII
GTK Gliwice  – MOSM Bytom 35 : 59  MVP: Konrad Sok         
MOSiR Przeworsk  – GTK Gliwice  50 : 43  MVP: Jakub Jurzyk
MOSM Bytom – MOSiR Przeworsk   50 : 60  MVP: Maciej Ficek

1 MOSIR Przeworsk  4 pkt.
2 MOSM Bytom 3  pkt.
3 GTK Gliwice  2  pkt.

GRUPA G - mecze o miejsca VII - XIII
Probasket Miñsk Maz.  – La Basket Warszawa   61 : 40  MVP: Popowski
AZS PWSZ Skierniewice – La Basket Warszawa  50 : 41  MVP: Sebastian £aêcki
AZS PWSZ Skierniewice - Probasket Miñsk Maz.   52 : 36  MVP: Micha³ Gêdek

1 AZS PWSZ Skierniewicz  4 pkt
2 Probasket Miñsk Mazowiecki 3  pkt.
3 La Baskety  Warszawa  2  pkt.

.

 GRUPA   A     
Wis³a Kraków – Basket 47 Bia³ystok    59 : 50 MVP: Jakub Kawalec
MOSM Bytom – Probasket Miñsk M.  49 : 39  MVP: Damian Hofman
Wis³a Kraków – MOSM Bytom  47 : 35  MVP: Mateusz Przêczek
Basket 47 Bia³ystok – Probasket Miñsk  77 : 51  MVP: £ukasz Kaszuba
Basket 47 Bia³ystok – MOSM Bytom  54 : 39  MVP: Bartosz Bielski
Wis³a Kraków -  Probasket Miñsk
  70 : 75  MVP: Ahmed Kadi

1 Wis³a Kraków   5 pkt.
2 Basket 47 Bia³ystok  5 pkt.
3 MOSM Bytom 4  pkt.
4 Probasket Miñsk M.  4 pkt
.
          
 GRUPA B             
REGIS Wieliczka– GTK Gliwice    57 : 33  MVP: Tomasz Nykaza
LA Basket W-wa – WKK Wroc³aw    40 : 71  MVP: Miko³aj Kolener
REGIS Wieliczka – LA BASKET   75 : 47 MVP: Piotr Wojciechowski    
WKK Wroc³aw – GTK Gliwice  56 : 29  MVP: Cyprian Jarosz
REGIS Wieliczka – WKK Wroc³aw  74 : 45  MVP: Maciej Jêdrzejczak         
LA BASKET W-wa  - GTK Gliwice  55 : 45  MVP: Jakub Prejzner

1 REGIS Wieliczka   3 mecz  6 pkt.
2 WKK Wroc³aw    3 mecz  5 pkt
3 La Basket Warszawa    3 mecz 4 pkt.  
4 GTK Gliwice   3 mecz  3 pkt
.
        
 GRUPA C
MUKS Tarnów – MOSiR Przeworsk  64 : 44  MVP: Andrzej Schabowski
AZS PWSZ  Skier - MKS D±browa G.  41  : 67  MVP: Bartosz Chodukiewicz
MUKS 1811 Tarnów – MKS D±browa G  27 : 76  MVP: Filip Cie¶lik
MOSiR Przeworsk – AZS PWSZ Skierniewice  75 : 47  MVP:  Mi³osz Zaj±c
MUKS 1811 Tarnów – AZS Skierniew.  52 : 36  MVP: Micha³ Moskal 
MKS D±browa G – MOSiR Przeworsk
  61 : 43  MVP: Damian Witelus

1 MKS D±browa Górnicza  6  pkt.
3 MUKS  1811 Tarnów   5 pkt.
2 MOSiR Przeworsk 4 pkt
4 AZS PWSZ  Skierniewice  3 pkt.

TAK BY£O ROK TEMU 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Tarnowska Jaskó³ka - Damian Szuba
Tarnowska Jaskó³ka - Damian Szuba
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi