News: XI Zima Cup rocz.1999 Dzia³dowo 6-8.III.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 19:35:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Zima Cup rocz.1999 Dzia³dowo 6-8.III.2015
Turnieje Podsumowanie
XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcz±t i ch³opców (rocznik 99 i m³odsi) " ZIMA CUP 2015"

W dniach 6-8 marca w Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy Gimnazjum Nr 2 w Dzia³dowie ul. Sportowa 1 oraz Hali portowej  w Malinowie odby³  siê XI Ogólnopolski Turniej w Koszykówce dziewcz±t i ch³opców (rocznik 1999 i m³odsi) „ZIMA CUP” 2015 o puchar Burmistrza Miasta Dzia³dowa pod patronatem Starosty Dzia³dowskiego.

 W turnieju dziewcz±t uczestniczy³o 7 zespo³ów: Gimnazjum Nr 1 Strzegowo, UKS 7 Sopot, GUKS Olimpijczyk £om¿a, UKS £apa £apy, UKS MAX Basket Wysokie Mazowieckie, Publiczne Gimnazjum Nr 18 Bia³ystok oraz podopieczne Majki Szczypiñskiej UKS Dwójka Dzia³dowo. W turnieju ch³opców wyst±pi³o 6 zespo³ów: TSK Ro¶ Pisz, GUKS Olimpijczyk £om¿a, MChKK Che³mno, UKS £apa £apy, podopieczni Kamila Chrzanowskiego UKS Dwójka Dzia³dowo rocznik 1999 oraz podopieczni Zdzis³awa Zió³kowskiego UKS Dwójka Dzia³dowo rocznik 2000 i 2001. Gospodarze przygotowali du¿o nagród, zespo³y otrzyma³y puchary, trzy najlepsze dru¿yny medale, ka¿dy uczestnik otrzyma³ statuetkê, dyplom ze zdjêciem swego zespo³u, a wyró¿nieni dodatkowo statuetki i upominki. Z  pewno¶ci± zachêci to zespo³y do ponownego odwiedzenia Dzia³dowa. Organizatorem turnieju by³ UKS Dwójka Dzia³dowo i Gimnazjum Nr 2 z  oddzia³ami dwujêzycznymi Dzia³dowo.

Turniej ch³opców

UKS Dwójka Dzia³dowo 00/01 – UKS Dwójka 99 Dzia³dowo 48 : 81
TSK Ro¶ Pisz – UKS £apa £apy 73 : 31
UKS Dwójka Dzia³dowo 99– UKS £apa £apy 66 : 62
MChKK Che³mno– GUKS Olimpijczyk £om¿a 88 : 87
UKS Dwójka Dzia³dowo 00/01– GUKS Olimpijczyk £om¿a 32 : 86
UKS Dwójka Dzia³dowo 00/01– TSK Ro¶ Pisz 39 : 60
TSK Ro¶ Pisz – MChKK Che³mno 97 : 65
UKS Dwójka Dzia³dowo 00/01– UKS £apa £apy 38 : 45
MChKK Che³mno – UKS Dwójka 99 Dzia³dowo 71 : 73 (OT)
UKS Olimpijczyk £om¿a – TSK Ro¶ Pisz 81:91
UKS Dwójka Dzia³dowo 99 – UKS Olimpijczyk £om¿a 46 : 94
MChKK Che³mno – UKS £apa £apy 0 : 20 (w.o)
UKS Dwójka Dzia³dowo 00/01 – MChKK Che³mno 57 : 84
UKS Dwójka 99 Dzia³dowo – TSK Ro¶ Pisz 68 : 93
UKS Olimpijczyk £om¿a– UKS £apa £apy 87 : 68

 Tabela

1.TSK Ro¶ Pisz  10 pkt. 414 : 284
2.GUKS Olimpijczyk £om¿a  8 435 : 325
3.UKS Dwójka 99 Dzia³dowo  8 334 : 368
4.UKS £apa £apy  7 226 : 264
5.MChKK Che³mno  6 308 : 334
6.UKS Dwójka 00/01 Dzia³dowo  5 214 : 356MVP Turnieju
- Bessman Mateusz - TSK Ro¶ Pisz

ALL STARS   
             
- Mocarski Rafa³ - TSK Ro¶ Pisz
- Adamski Jakub - GUKS Olimpijczyk £om¿a
- Bronszewski Marcin - UKS Dwójka 99 Dzia³dowo
- Kamiñski Rafa³ - UKS £apa £apy
- Freund Kacper -MChKK Che³mno

Najlepsi zawodnicy

- ¦migielski Maciej - TSK Ro¶ Pisz
- Wierciszewski Dominik - GUKS Olimpijczyk £om¿a
- Tytko Dominik - UKS Dwójka Dzia³dowo 99
- Go³aszewski Kamil - UKS £apa £apy
- Brylewski Igor - MChKK Che³mno
- Boñkowski Szymon - UKS Dwójka Dzia³dowo 00/01

Wyró¿nienia trenera

- Ma³ecki Adam - TSK Ro¶ Pisz
- Sadowski Jakub - GUKS Olimpijczyk £om¿a
- Stryjewski Bartosz - UKS Dwójka Dzia³dowo 99
- Szostek Bartosz - UKS Dwójka Dzia³dowo 99
- Brzozowski Karol - UKS £apa £apy
- Szczepañski Karol - MChKK Che³mno
- ¦wi±tkiewicz Kacper - UKS Dwójka Dzia³dowo 00/01

FOTOGALERIA

Turniej dziewcz±t

UKS Dwójka Dzia³dowo – Gimnazjum Nr 1 Strzegowo 74 : 71 (2 OT)
UKS £apa £apy – UKS MAX Basket Wysokie Maz. 35 : 42           
Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok – UKS Dwójka Dzia³dowo 48 : 54
GUKS Olimpijczyk £om¿a – UKS 7 Sopot 27 : 80
UKS £apa £apy – UKS 7 Sopot 22 : 62
Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok – UKS MAX Basket Wysokie Maz. 32 : 46
GUKS Olimpijczyk £om¿a – Gimnazjum Nr 1 Strzegowo 29 : 51
UKS 7 Sopot – Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok 49 : 29
GUKS Olimpijczyk £om¿a – UKS Dwójka Dzia³dowo 21 : 90
UKS MAX Basket Wysokie. Maz. – Gimnazjum Nr 1 Strzegowo 23 : 38
Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok – Gimnazjum Nr 1 Strzegowo 45 : 37
UKS MAX Basket Wysokie Maz.– UKS 7 Sopot 24 : 52
UKS Dwójka Dzia³dowo – UKS 7 Sopot 51 : 56
GUKS Olimpijczyk £om¿a – UKS £apa £apy 21 : 49
UKS Dwójka Dzia³dowo – UKS £apa £apy 53 : 39
GUKS Olimpijczyk £om¿a - Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok 18 : 38
Publicz. Gimn. Nr 18 Bia³ystok - UKS £apa £apy 50 : 24
Gimnazjum Nr 1 Strzegowo - UKS 7 Sopot 32 : 67
GUKS Olimpijczyk £om¿a - UKS MAX Basket Wysokie Maz. 29 : 52
UKS Dwójka Dzia³dowo - UKS MAX Basket Wysokie Maz. 53 : 38
Gimnazjum Nr 1 Strzegowo - UKS £apa £apy 52 : 42

 TABELA


1.UKS 7 Sopot  12 pkt. 366 : 185
2.Gimnazjum Nr 1 Strzegowo 10 284 : 277
3.UKS Dwójka Dzia³dowo 10 372 : 276
4.UKS MAX Basket Wysokie Maz.  9 225 : 239
5.Publiczne Gimnazjum Nr 18 Bia³ystok  9 242 : 228
6.UKS £apa £apy   7 211 : 280
7.GUKS Olimpijczyk £om¿a  6  145 : 360

MVP Turnieju - Kochalska Klara - UKS 7 Sopot


ALL Stars

- Cukier Aleksandra - UKS 7 Sopot
- Zaj±czkowska Natalia - Gimnazjum Nr 1 Strzegowo
- Gietka Majka - UKS Dwójka Dzia³dowo
- Nawrocka Katarzyna - Publiczne Gimnazjum Nr 18 Bia³ystok
- Kulik Paulina - UKS MAX Basket Wysokie Mazowieckie

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach
- Komorowska Martyna - UKS 7 Sopot
- Gralewicz Oliwia - Gimnazjum Nr 1 Strzegowo
- Cybulska Julia - UKS Dwójka Dzia³dowo
- Bauer Weronika - UKS MAX Basket Wysokie Mazowieckie
- Badura Ada - Gimnazjum Publiczne Nr 18 Bia³ystok
- £apiñska Aleksandra - UKS £apa £apy
- Chludziñska Kinga - GUKS Olimpijczyk £om¿a

Wyró¿nienia trenera

- Kaska Hanna - UKS 7 Sopot
- Szczepañska Sylwia - Gimnazjum Nr 1 Strzegowo
- K³osowska Ada - UKS Dwójka Dzia³dowo
- Bartkowska Kasia - UKS Dwójka Dzia³dowo
- Zawistowska Magdalena - UKS MAX Basket Wysokie Mazowieckie
- Penkiewicz Paula - Gimnazjum Publiczne Nr 18 Bia³ystok
- Duda Karolina - UKS £apa £apy
- Supiñska Aleksandra - GUKS Olimpijczyk £om¿a
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£ódzkie
£ódzkie
Butony
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi