News: Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych - Energa Basket Cup 2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 10:19:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych - Energa Basket Cup 2015
Szkolne
 FINA£ KRAJOWY: 2015-06-05 - 2015-06-07    Ergo Arena Gdañsk

Od dzi¶ w trójmie¶cie rozpoczê³a siê rywalizacja o Mistrzostwo Polski Szkó³ Podstawowych
zachêcam do ¶ledzenie wyników na oficjalnej stronie
Energa Basket Cup

http://energabasketcup.pl/index.php?dzial=index

oraz na FB  https://www.facebook.com/EnergaBasketCup?fref=ts

CH£OPCY

GRUPA I
SP 15 ¯ory
SP 1 Przeworsk
SP 9 Kutno
SP 11 Jelenia Góra

GRUPA II
SP 2 Wieliczka
SP 7 Sopot
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie

GRUPA III
SP 25 Kielce
SP 47 Bia³ystok
SP 3 Dzia³dowo
SP 9 Bia³a Podlaska

GRUPA IV

PSP1 Prudnik
SP 16 Szczecin
Wielkopolskie
SP 5 ¯ary

Zespo³y, które zajê³y I i II miejsca w grupach w rundzie eliminacyjnej zostan± podzielone na dwie grupy po cztery zespo³y graj±c systemem „ka¿dy z ka¿dym” z zaliczeniem meczu z fazy eliminacyjnej – ( zestawienie grup I – III grupa A, II – IV grupa B) zespo³y, które zajm± 3 i 4 miejsca w grupach eliminacyjnych graj±
systemem pucharowym tj. 3 m. gr. I – 3 m. gr. III,
3m. gr. II – 3m. gr. IV, 4m. gr. I – 4 m. gr. III,
4m. gr. II – 4m. gr. IV
Gra o miejsca: o 15 miejsce - przegrani 4m gr. I – III - 4m gr. II-IV
o 13 miejsce – zwyciêscy 4m gr. I – III - 4m gr. II-IV
o 11 miejsce - przegrani 3m gr. I – III - 3m gr. II-IV
o 9 miejsce – zwyciêscy 3m gr. I – III - 3m gr. II-IV
o 7 miejsce 4m gr. A 4m gr. B
o 5 miejsce 3m gr. A 3m gr. B
o 3 miejsce 2m gr. A 2m gr. B
o 1 miejsce 1m gr. A 1m gr. B                     

PE£NY KOMUNIKAT

 MISTRZOWIE WOJEWÓDZW
 MISTRZYNIE WOJEWÓDZTW
  
 2Publiczna Szko³a Podstawowa nr4 w Radomiu  MAZOWIECKIE Zespó³ Szkó³ Publicznych nr3 w ¯yrardowie
Szko³a Podstawowa Nr 32 Bydgoszcz  KUJAW-POMORSKSzko³a Podstawowa Nr 67 Bydgoszcz
Szko³a Podstawowa nr 16 w Szczecinie ZACHODNIOPOMO Szko³a Podstawowa nr 16 w Szczecinie
  
Szko³a Podstawowa Nr 1 Ostrów Wielkopolski  WIELKOPOLSKIE  Szko³a Podstawowa nr 19 w Poznaniu
  
 Szko³a Podstawowa nr 7 w Sopocie  POMORSKIESzko³a Podstawowa nr 8 w Wejherowie
  
Szko³a Podstawowa nr 5 w ¯arach  LUBUSKIESzko³a Podstawowa nr 1 we Wschowie
  
Szko³a Podstawowa nr 1 w Przeworsku
 PODKARPACKIE Szko³a Podstawowa nr 14 w Kro¶nie
  
Szko³a Podstawowa nr 9 w Kutnie  £ÓDZKIESzko³a Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim
  
Szko³a Podstawowa nr 15 w ¯orach  ¦L¡SKIESzko³a Podstawowa nr 45 z Sosnowca
  
Szko³a Podstawowa nr 2 w Wieliczce MA£OPOLSKIE
Szko³a Podstawowa nr 100 w Krakowie
  
Szko³a Podstawowa nr 47 w Bia³ymstoku  PODLASKIESzko³a Podstawowa nr 47 w Bia³ymstoku 
  
Szko³a Podstawowa Nr 3 z Dzia³dowa  WARM-MAZURSzko³a Podstawowa Nr 3 z Dzia³dowa
  
Szko³a Podstawowa Nr 25 Kielce  ¦WIÊTOKRZYSKIEzko³a Podstawowa Nr 13 Starachowice
   
Szko³a Podstawowa Nr 9 w Bia³ej Podlaskiej  LUBELSKIESzko³a Podstawowa Konstantynów
  
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 1 z Prudnika  OPOLSKIEZespó³ Szkó³ Nr 1 w Brzegu

Szko³a Podstawowa Nr 11 w Jeleniej Górze DOLNO¦L¡SKIE
Szko³a Podstawowa Nr 5  w Zgorzelcu

WSPOMNIEÑ CZAR

   Klasyfikacja...........
Wyró¿nienia..........
 
2013

GDAÑSK

rocznik 2002

VII ENERGA

     
 2014

GDAÑSK

rocznik 2001

VI ENERGA

SZKO£A
PODSTAWOWA
NR 67
WROC£AW

DOLNO¦L¡SKIE
   
 2013

GDAÑSK

rocznik 2000

V ENERGA

  
SZKO£A
PODSTAWOWA
NR 7
SOPOT

Tomasz
Chwia³kowski

POMORSKIE
   
 2012

GDAÑSK

rocznik 1999

IV ENERGA

SZKO£A
PODSTAWOWA
NR 67
WROC£AW

DOLNO¦L¡SKIE

1 SP 67 Wroc³aw
2 PSP 21 Radom
3 SP Ko³obrzeg
4 SP 5 E³k
 INFORMACJE
 2011

ELBL¡G

rocznik 1998

III ENERGA

 
SZKO£A
PODSTAWOWA
NR 67
WROC£AW

DOLNO¦L¡SKIE
1 SP 67 Wroc³aw
2 SP 4 Ko³obrzeg
3 SP 1 Pelplin
4 SP Konstatynów
 INFORMACJE

 
 2010

TORUÑ

rocz.1997

II ENERGA

  
SZKO£A
PODSTAWOWA
NR 67
WROC£AW

DOLNO¦L¡SKIE
1 SP 67 Wroc³aw
2 SP 50 Warszawa
3 SP 1 Ostrów W.
4 SP 5 E³k
Mateusz Szczypiñski
Dominik Rutkowski
Micha³ Jêdrzejewski
Micha³ Kapa
Micha³ Kolenda
Lukasz Kolenda
INFORMACJE
 2009

S£UPSK

rocznik 1996

I ENERGA

 SZKO£A
PODSTAWOWA
NR  4
PRUSZCZ
GDAÑSKI

POMORSKIE


1 SP 4 Pruszcz Gd.
2 SP 152 Warszawa
3 SP 1 Ostrów Wlkp
4 SP 16 Szczecin
Igor Wadowski INFORMACJE
 2008

KRAKÓW

rocznik 1995
  SZKO£A
PODSTAWOWA
SIERAKÓW


Jacek Czeka³a

WIELKOPOLSKIE
1 Sieraków
2 Starogard Gd.
3 ¯yrardów
4 Kraków
5 Bydgoszcz
6 Cieszyn
7 Otmuchów
8 Nidzica
Kamil Zywert
Marek Zywert
Filip Pruefer
INFORMACJE
 2007

G£UCHO£AZY

rocznik 1994
  SZKO£A
PODSTAWOWA
 KOLBUDY


Jacek Szymkiewicz

POMORSKIE
 Szymkiewicz Daniel
INFORMACJE
2006

KATOWICE

rocznik 1993


SZKO£A
PODSTAWOWA NR 5
OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
 
Krzysztof Cnotliwy

WIELKOPOLSKIE
Ponitka Mateusz
Matczak Filp
Pietrzak Micha³
Maksymiuk Jakub
Rutkowski Mateusz
£abuda Mateusz
Kowalczyk Sebatian
 

Od 10 lat jestem na Fina³ach Wojewódzkich Szkó³ Podstawowych  na ¦l±sku. Ka¿dy Fina³ wojewódzki jest inny, ka¿dy ma swoj± otoczkê. Szko³a Podstawowa nr 15 w ¯orach po raz pierwszy organizowa³a Wielki Fina³ Wojewódzki.

Prezes Klubu ¯AK ¯ory, nauczyciel w SP 15 Ludwik Maciejewski zaprosi³ mnie bym poprowadzi³ imprezê w hali MOSiR. Do ¯or przyjecha³em z Szko³± Podstawow± nr 15 z Rudy ¦l±skiej sk±d pochodzê, nawet jestem absolwentem tej¿e szko³y, nie ukrywa³em rado¶ci  z awansu mojej szko³y do pierwszego historycznego Fina³u Wojewódzkiego.

Jak wcze¶niej pisa³em od lat jestem na Fina³ach Wojewódzkich,  w tym miejscu chcia³bym pochwaliæ organizatorów za ¶wietnie zorganizowan±  imprezê - by³o to prawdziwe ¶wiêto Mini koszykówki z ¯orach. Wype³niona po brzegi widownia hali MOSiR (oko³o 300 widzów) dopingowa³a szko³y z Czeladzi SP 2, Chorzowa SP 12, Rudy ¦l±skie SP 1 i oczywi¶cie gospodarzy SP15 ¯ory.

Faworytem do z³ota byli gospodarze prowadzeni przez Grzegorza Marciaka. Szóstoklasi¶ci z SP 15 na co dzieñ graj± w klubie ¯AK ¯ory  na trzy kolejki przed zakoñczeniem ligi zdobyli Mistrzostwo klubowe ¦l±ska ( 22 mecze bez pora¿ki).
Rok temu rocznik 2001 zdoby³ w Finale krajowym Energa Basket Cup IV miejsce, dwa lata te¿ by³ fina³ Krajowy Energa Basket Cup. 

Przejd¼my do wydarzeñ w MOSiR Arenie. Z czterech rozegranych spotkañ najwiêcej emocji dostarczy³ mecz o 3 miejsce pomiêdzy SP 12 z Chorzowa (debiut w Finale Wojewódzkim) a SP 2 z Czeladzi. Po dwóch dogrywkach wygrali Chorzowianie z niesamowitym Kaprem K³aczkiem który na 55 punktów sam zdoby³  53 !.

 W meczu o pierwsze miejsce spotkali siê odwieczni rywale Ruda ¦l±ska – ¯ory, jeszcze rok czy dwa lata temu Ruda wygrywa³a z ¯orami. W tym roku ¯ory góruj± nad Ruda ¦l±ska. W meczu o z³oto Fina³u Wojewódzkiego i awansu do Fina³u Krajowego ch³opcy z SP 15 nie dali ¿adnych szans SP 1 z Rudy ¦l±skiej. Szko³a Podstawowa nr 15 z ¯or  po raz trzeci z rzêdu zagra w KRAJOWYM  FINALE ENERGA BASKET CUP 2015. W przerwach rywalizacji sportowej licznie zgromadzona publiczno¶æ mog³a obserwowaæ pokazy zespo³u tanecznego Ma³olaty i Rytmus oraz pokaz czarodzieja pi³ki Mieszko W³odarczyka. By³y tak¿e wyró¿nienia dla przyjació³ ¯orskiej Koszykówki

Uczniom-koszykarzom, trenerowi, dzia³aczom i pani Dyrektor Szko³y ¿yczymy powodzenia i zdobycia medalu w czerwcu w Gdañsku (ostatni medal dla ¦l±ska 8 lat temu zdoby³a  Szko³a Podstawowa 27 z Katowice.

W roku ubieg³ym w Finale Krajowym EBC  Grzegorzowi Maciakowi tak nie wiele brakowa³o do medalu (IV miejsce)  - BÊDZIEMY TRZYMAÆ KCIUKI ZA SP 15 w tym roku !

Mistrzowie ¦l±ska wystapili w sk³adzie: Jakub Merda, Patryk Torcha³a, Bartosz Kaletka, Karol ¯es³awski, Patryk Bêca³a, Dominik Pu³a, Szymon Olszewski, Dominik Pastuszka, Dominik Bednarz, Mateusz Krukowski, Tobiasz Tyburowski, Dawid Frydrych, Dawid Krzystek oraz Daniel Seku³a.

Zanim Grzegorz Marciak z SP 15 wyjedzie do Gdañska to czeka go Klubowy Æwieræfina³u MP U14 Z pewno¶ci± w sk³adzie  Gimnazjalistów znajdzie siê kilku z³otych medalistów Fina³ów Wojewódzkich Szkó³ Podstawowych. Do Stalowy Woli z dru¿yn± ¯AK ¯ory wybiera siê przyjaciel ¯orskiej Koszykówki Zbyszek Zibi Bytomski

FOTO ZIBI    FILMIKI ZIBI
              
Energa Basket Cup

G³osowanie do 8 maja. G³osy bêdzie mo¿na oddawaæ za pomoc± klikniêæ, facebooka i drog± sms-ow±. Warto wzi±æ udzia³ w plebiscycie Energa Basket Cup. Szko³a, które zdobêdzie najwiêcej g³osów wygrywa wizytê Energa Basket Cup Truck, podczas której g³ówn± atrakcj± bêdzie koncert O.S.T.R. i koszykarski show w wykonaniu Kacpra "Kapcy" Lachowicza. Ponadto do szkó³, które zdobêd± najwiêcej g³osów w ka¿dym z województw (15 szkó³) przyjedzie ze swoim motywacyjnym koszykarskim show Kacper "Kacpa" Lachowicz. Dodatkowo nagrody - zestawy pi³ek do koszykówki oraz tablic edukacyjnych z autografem Adama Wójcika, otrzyma piêæ szkó³ z ka¿dego województwa, z najwiêksz± ilo¶ci± g³osów. Organizatorem plebiscytu jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca pr±du dla ponad 2,9 mln. domów i firm w Polsce.

Po piêciu latach mojej obecno¶ci na fina³ach Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych (SP) w tym roku nie mog³em byæ w Elbl±gu.Powodem mojej nieobecno¶ci by³y Wielkie Imprezy Koszykarskie w Katowicach w których to imprezach musia³em wzi±æ udzia³

Naj bardziej zapamiêtam z tych fina³ów przemarsz wszystkich uczestników przez piêkne Stare Miasto Torunia. Szkoda, ¿e nie mog³em zobaczyæ fina³ów. W sobotê spakowa³em rzeczy i uda³em siê na fina³ Mistrzostw Polski U-14 do Warszawy.

Pierwsze fina³y z bogatym sponsorem ENERGA. Wielkie BRAWA za wspania³e nagrody i oprawê. To siê nale¿y dzieciakom. Tylko ¿eby nie nak³±da³y siê te same terminy Fina³ów SP z Fina³ami U-14. Po obejrzeniu meczy grupowych uda³em siê poci±geim do Poznania na Fina³ Mistrzostw Polski U-14.

Te fina³y mog³yby siê wcale nie odbyæ, gdyby nie starania Pana Piwoñskiego z Krakowa. Szkoda ¿e tylko 9-ciu Mistrzów przyjecha³o do Krakowa. Fantastyczna dru¿yna z Sierakowa wygra³a te Mistrzostwa. Dzi¶ zawodnicy z Sierakowa znani s± w Polsce, Europie i na ¶wiecie. Filip Prufer spotka³ siê z samym Michaelem Jordanem dawn± gwiazd± koszykówki NBA z USA a braci Zywertów chcia³by ka¿dy klub w Polsce.

Trochê ma³e boiska ale atmosfera jest przyjazna i sportowa w¶ród uczestników. Widaæ bardzo fajn± atmosferê rywalizacji. Znowu nie by³o 16 Mistrzów. Pamiêtam jak musia³em na jeden dzieñ wyskoczyæ do Zabrza (I ¦l±ska Gala Koszykówki M³odzie¿owej). Bezkonkurencyjni byli ch³opcy z Kolbud, a ich lider Daniel Szymkiewicz by³ nie do zatrzymania.

By³y to moje pierwsze Fina³y Mistrzostw Polski. Wtedy nie pomy¶la³bym ¿e fotografowanie i relacje z m³odzie¿owych imprez sportowych stan± siê czê¶ci± mojego ¿ycia. S± to cudowne chwile do których wracamy klikaj±c w galerie zdjêæ i filmów z meczy w sieci internetowej. Osobi¶cie jestem dumny z tego, ¿e to rocznik 1993 zdoby³ Wicemistrzostwo ¦wiata a Mateusz Ponitka jest znany w ¶rodowisku koszykarskim na ca³ym ¶wiecie.
Komentarze
W-w dnia marzec 16 2015 18:05:46
SP67 z Wroc³awia nie bêdzie na finale Energa Basket Cupsmileysmiley. Koniec pewnej ery czy wypadek przy pracy?
BRODA67 dnia czerwiec 09 2015 18:03:52
DRUGIE Z£OTO DLA SZKO£Y W SOPOCIE W TYM ROKU
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi